INTRODUCCI - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – INTRODUCCI PowerPoint presentation | free to download - id: 7880ea-ZmFmOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

INTRODUCCI

Description:

introducci a l electr nica pr ctiques d electr nica b sica. i.e.s. enric valor pego – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: CARLOS589
Learn more at: http://www.quadernsdigitals.net
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: INTRODUCCI


1
INTRODUCCIÓ A LELECTRÒNICAPRÀCTIQUES
DELECTRÒNICA BÀSICA.I.E.S. ENRIC VALOR PEGO
2
INTRODUCCIÓ
 • LA NECESSITAT DE TENIR UN MATERIAL ADEQUAT AL
  NIVELL DELS ALUMNES DEL CENTRE.
 • EL MATERIAL ELABORAT PEL GRUP DE TREBALL ESTÀ
  DIRIGIT A ALUMNES DE 4RT DESO PERÒ TAMBÉ POT
  UTILITZAR-SE PER A 3RT DESO AMB MOLT POQUES
  MODIFICACIONS.

3
OBJECTIUS
 • 1. Conèixer els principals elements que componen
  els circuits electrònics.
 • 2. Identificar les parts de cada component
  electrònic i la seua forma de connectar-se.
 • 3. Conèixer les aplicacions possibles que es
  poden fer amb els circuits estudiats.
 • 4. Adquirir la capacitat per muntar diferents
  tipus de circuits.
 • 5. Conèixer els mètodes per calcular diferents
  magnituds dels circuits electrònics.

4
CONTINGUTS
 • La resistència. Valor de les resistències. Tipus
  de resistències.
 • El diode. Tipus de diodes i funcionament.
 • El transistor. Conceptes bàsics.
 • El condensador. Tipus de condensadors. Càrrega i
  descàrrega dun condensador.
 • Possibles aplicacions pràctiques daquests
  elements electrònics.

5
ACTIVITATS
 • PART A EXPERIÈNCIES AMB DIODES, RESITÈNCIES I
  LEDS.
 • Experiència 1 La resistència i els diodes I.
 • Experiència 2 La resistència i els diodes II.
 • Experiència 3 La resistència i els diodes III.
 • Experiència 4 La resistència i els diodes IV.
 • Experiència 5 La resistència i els diodes V.
 • Experiència 6 La resistència i els diodes VI.
 • Experiència 7 La resistència i els diodes VII.
 • Experiència 8 La resistència i els diodes VIII.
 • Experiència 9 La resistència i els diodes IX.

6
ACTIVITATS
 • PART B EXPERIÈNCIES AMB TRANSISTORS.
 • Experiència 1 La polarització dels transistors
  I.
 • Experiència 2 La polarització dels transistors
  I.
 • Experiència 3 Circuit dalarma
 • PART C EXPERIÈNCIES AMB CONDENSADORS.
 • Experiència 1 Càrrega i descàrrega dun
  condensador I.
 • Experiència 2 Càrrega i descàrrega dun
  condensador II.
 • Experiència 3 Càrrega i descàrrega dun
  condensador III.
 • Experiència 4.Asociacions de condensadors I.
 • Experiència 5.Asociacions de condensadors II.
 • Experiència 6 Condensadors i transistors.
 • Experiència 7 Biestable.

7
ACTIVITATS
 • PART D APLICACIONS PRÀCTIQUES.
 • Experiència 1 Detector dhumitat.
 • Experiència 2 Detector dhumitat millorat.
 • Experiència 3 Detector de contacte.
 • Experiència 4 Interruptor temporitzador.
 • Experiència 5 Detector de llum.
 • Experiència 6 Detector de foscor.
 • Experiència 7 Detector de calor.
 • Experiència 8 Regulador de llum.
 • Experiència 9 Font dalimentació a 8-12V en
  continua.

8
MATERIAL UTILITZAT.
 • RESISTÈNCIES, DIODES, CONDENSADORS, TRANSISTORS,
  POLSADORS, ETC.
 • FONTS DALIMENTACIÓ
 • PLAQUES PROTOBOARD.
 • SHA PREPARAT 8 KITS AMB TOT EL MATERIAL
  NECESSARI PER A FER TOTES LES EXPERIÈNCIES DE
  FORMA QUE CADA GRUP TÉ EL SEU PROPI MALETÍ I ELS
  FULLS AMB LES EXPERIÈNCIES I LES QÜESTIONS A
  RESPONDRE.

9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
CONCLUSIONS
 • HEM TINGUT GRUPS QUE ELS HA AGRADAT MOLT I ALTRES
  QUE NO ELS HA AGRADAT.
 • HA ESTAT MASSA LLARG I CALDRIA ELEGIR LES MÉS
  INTERESSANTS.
 • EL MATERIAL ES POT RECICLAR DURANT VARIS CURSOS.
 • INSISTIR EN LES EXPERIÈNCIES DAPLICACIÓ DIRECTA.
  (DETECTORS, REGULADORS, ETC) PER TAL DE MOTIVAR
  ALS ALUMNES.
 • PERMET UN RITME DAPRENENTATGE VARIABLE EN FUNCIÓ
  DEL NIVELL DE CADA ALUMNE.
 • INTEGRACIÓ DE LÚS DE PROGRAMES DE SIMULACIÓ
  (COCODRILE, TINNA....)

16
BIBLIOGRAFIA
 • Guia de tecnologia. Ed. Traditecno.
 • Tecnologia de tercer i quart. Ed. Santillana
 • Tecnologia. Ed. Akal
 • Pràctiques delectrònica. Mc Graw Hill
 • Apunts diversos.

17
AVALUACIÓ
About PowerShow.com