Tehnologii de integrare a datelor - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Tehnologii de integrare a datelor PowerPoint presentation | free to download - id: 781ce0-OTIwZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Tehnologii de integrare a datelor

Description:

Tehnologii de integrare a datelor Cursul 4 Martie 2015 c. d. Distribuirea mixta. Incarcarea Distribuirea mixt este opera ia de aplicare succesiv a fragment rii ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:11
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 43
Provided by: ie691
Learn more at: http://www.sinf.ase.ro
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Tehnologii de integrare a datelor


1
Tehnologii de integrare a datelor
 • Cursul 4
 • Martie 2015

2
Abordari ale integrarii
 • 1970 sisteme back end orientate pe
  functionalitati (ex SWIFT, VDA)
 • 1980 modele de date la nivel de companie (ex
  SGBD RPC)
 • 1990 integrare orientate pe procese ( ex
  sisteme ERP, sisteme WMS)
 • Sfarsit de 90 noi concepte de management, gen
  CRM, SCM care se folosesc de un Object Broker
  (Corba, EJB)
 • Middleware orientat pe mesaje (JMS, Messenger MQ)
 • Enterprise Application Integration (Message
  Broker BPMS)
 • B2B Integration (Securitate, adoptare standard)
 • 2000 SOA servicii Web
 • 2010 tehnologii semantice RDF, vocabulare/
  ontologii, etc

3
Moduri de integrare a aplicatiilor
 • Integrare aplicatie la aplicatie
 • Conectare punct la punct intre sisteme
 • Apar structure spaggetti
 • Integrare bazata pe ERP
 • Sistemul ERP este aplicatia centrala
 • EAI Enterprise Application Integration
 • Un hub central de integrare cu cunostinte despre
  procese

4
Comunicarea intre aplicatii
 • Comunicare sincrona punct la punct (extrag din
  S1, transform, inserez in S2)
 • Comunicare asincrona prin SGBD (extrag din S1,
  stochez in SGBD, consult, transform, stochez,
  consult, inserez in S2)
 • Comunicare asincrona prin folosirea de cozi de
  mesaje (extrag din S1, pun in coada, scot din
  coada, transform, pun in coada, scot din coada,
  inserez in S2)

5
EAI
 • tehnologii care automatizeaza comunicarea si
  interoperabilitatea intre aplicatii diferite si
  permit continuarea proceselor de business intre
  aplicatii
 • Integrarea pe verticala, in functie de gradul de
  semantica implicat se poate realiza la
 • Nivelul datelor
 • Nivelul functional
 • Nivelul proceselor

6
Integrarea la nivel de date
 • Transferul datelor dintr-un sistem in altul
  folosind protocoale de transfer a datelor
 • Avantaje
 • Pot fi implementate usor, cu cost redus
 • Nu necesita decat schimbari minore ale
  aplicatiilor
 • Dezavantaje
 • Depenedente intre modelul de date si baza de date
 • Poate periclita integritatea datelor din
  aplicatii
 • Ex middleware BD

7
Integrarea la nivel functional
 • Foloseste functiile sistemelor care trebuie
  integrate pentru a accesa datele si logica
  aplicatiei
 • Avantaje
 • Independenta de structura a aplicatiei
 • Dezavantaje
 • Dependenta de functionalitatea interfetelor
 • Exemple
 • Tehnologia sistemelor distribuite
 • Middleware orientat pe mesaje

8
Integrarea la nivelul proceselor
 • Suporta procesele care manipuleaza obiecte in
  timpul executiei
 • Avantaje
 • Mare flexibilitate a proceselor
 • Un singur punct de control
 • Dezavantaj
 • implementare complexa
 • Ex Servere de integrare EAI

9
I. Integrarea orientata pe date
 1. Mentinerea unor copii ale datelor
 2. Federalizarea datelor
 3. Integrarea datelor prin intermediul interfetelor
 4. Standarde utilizate la integrarea datelor

10
1. Mentinerea unor copii ale datelor
 • copii ale BD distribuite la nivelul aplicatiilor,
  fiecare are propria BD
 • desincronizari datorate intarzierilor in
  propagarea schimbarilor intre surse
 • REPLICAREA DATELOR
 • Mutarea datelor intre 2 sau mai multe BD
 • BD pot avea proveniente si modele diferite
 • Necesita o INFRASTRUCTURA pentru schimbul de date
 • Ex solutii middleware care ofera servicii pentru
  extragerea, transformari ale schemei si
  continutului, plasarea in BD tinta

11
Replicarea datelor
 • Avantaje simpla, ieftina
 • Dezavantaje dc sunt metode atasate datelor

12
Tipuri de replicare
 • Replicarea snapshot
 • datele de pe server sunt copiate in intregime pe
  un alt server sau intr-o alta BD de pe acelasi
  server
 • consum mare de timp si resurse
 • Replicarea merge
 • datele din doua sau mai multe BD sunt combinate
  intr-una singura.
 • pe fiecare se pot realiza schimbari independente,
  fara o conexiune de retea activa.
 • la reconectare, agentul de replicare merge
  verifica schimbarile care apar in seturile de
  date si modifica fiecare din BD in consecinta.
 • Replicarea tranzactionala
 • utilizatorii primesc copii initiale integrale ale
  a BD
 • ulterior primesc actualizari periodice pe masura
  ce apar schimbari ale datelor
 • un plus de flexibilitate pt. BD care se
  actualizeaza frecvent.

13
2. Federalizarea datelor
 • integrarea mai multor BD si a modelelor asociate
  într-o singura BD, cu un MODEL UNIFICAT
 • un nivel software (middleware) între BD
  distribuite fizic si aplicatiile care
  vizualizeaza datele
 • Conecteaza BD FIZICE prin INTERFETE si le mapeaza
  intr-o BD VIRTUALA
 • Gestioneaza colectarea si distribuirea datelor
  din/in BD fizice
 • Avantaje o singura interfata bine definita, nu
  se modifica aplicatiile tinta

14
Federalizarea datelor
15
3. Integrarea prin interfete de aplicatie
 • solutii de procesare a interfetelor pt integrarea
  a aplicatiilor sau pachetelor de aplicatii
 • gestioneaza diferentele de schema, continut si
  semantica aplicatiei, prin interpretarea
  informatiei interschimbata între sisteme
 • utilizat de ERP adaptori se conecteaza la
  aplicatii prin informatiile oferite prin
  interfete sau la solutii tehnologice ce includ
  tehnologii middleware si screen scrapere ca pct
  de integrare
 • avantaj integrarea gt tipuri de aplicatii
 • dezavantaj logica procesului de afaceri si
  metodele sistemelor sursa si destinatie

16
 • Informatica PowerCenter
 • IBM InfoSphere Datastage
 • SAP Business Objects Data Integrator
 • Oracle Data Integrator
 • SAS Data Integration Studio

17
Procesarea interfetei
18
4. Standarde de integrare a datelor
 1. XML
 2. Jason
 3. XSLT
 4. ebXML
 5. SOAP, WSDL, UDDI

19
a. XML eXtensible Markup Language
 • standard robust pentru interschimbul de
  informatie pe Internet
 • aplicatiile si BD comunica fara a avea informatii
  una despre cealalta.
 • Avantaje
 • structurarea datelor permite modelarea datelor
  pentru orice nivel de complexitate
 • extensibilitate - se pot defini noi marcatori
  daca este nevoie
 • validitate - se verifica corectitudinea
  structurala a datelor
 • ofera utilizatorilor posibilitatea de a-?i
  reprezenta datele într-un mod independent de
  aplica?ie
 • autodescrierea documentului nu sunt necesare
  cunostinte anterioare despre aplicatie,
  încapsuleaza atât datele cât si metadatele

20
Documentul XML
 • elementul definit prin marcatori (tag-uri) -
  numele descrie continutul elementului, iar
  structura descrie relatiile dintre elemente
 • parserul XML (componenta a nivelului middleware)
  citeste documente XML si extrage datele ce
  urmeaza a fi accesate de alt program.
 • tehnologia middleware realizeaza transferul
  efectiv de mesaje (si XML), gestioneaza
  interfetele cu aplicatiile sursa si destinatie si
  muta informatia.
 • SAP, Oracle-PeopleSoft (Open Integration
  Framework)-XML ca interfata nativa
 • Producatorii de SGBD (Oracle, Sybase, Informix)
  mecanisme care permit citire/ scriere XML direct
  in BD

21
Parser XML
22
b. JSON (JavaScript Object Notation)
 • standard bazat pe text, proiectat pentru a putea
  fi citit usor
 • Independent de platforma
 • derivat din limbajul JavaScript
 • este construit pe baza a doua structuri o
  colec?ie de perechi de tip cheie-valoare si o
  lista ordonata de valori
 • Folosit des pentru serializare si transmiterea
  datelor in cadrul unei retele de calculatoare.
 • utilizat pentru a transmite datele de la server
  la o aplicatie web

23
XML vs Json
 • JSON
 • mult mai simplu ?i mai rapid
 • are o gramatica mult mai simpla ?i folose?te
  structuri de date din limbajele de programare
  moderne.
 • nu are nevoie de noi tag-uri sau atribute pentru
  reprezentarea datelor.
 • foarte bun pentre reprezentarea obiectelor din
  limbajele de programare. Ce pot fi convertite
  rapid ?i trimise prin Web la consumatorii de
  servicii.
 • XML
 • ofera un suport puternic pentru validare,
 • este extensibil
 • un mod mai puternic de descriere a datelor decât
  JSON.

24
Un exemplu de document JSON
 • "firstName" "John", "lastName" "Smith", "age"
  25, "address"
 • "streetAddress" "21 2nd Street", "city"
  "New York", "state" "NY", "postalCode"
  "10021"
 • ,
 • "phoneNumber"
 • "type" "home", "number" "212 555-1234"
 • ,
 • "type" "fax", "number" "646 555-4567"

25
Standarde XML pt integrarea datelor B2B
26
c. XSLT Extensible Stylesheet Language
Transformations
 • un limbaj proiectat sa transforme un document XML
  într-un altul, modificând atât schema, cât si
  continutul, in functie de setul unic de semantici
  al fiecarei aplicatii
 • poate realiza si alte tipuri de procesare de text
  si operatii de transformare (ex creare formate
  standard gen PDF sau HTML)
 • PASUL 1 transformare structurala (selectare,
  grupare, sortare, agregare)
 • PASUL 2 formatarea, în care noua structura este
  adusa în formatul cerut (txt, PDF, HTML,XML)

27
Transformarea documentelor XML prin XSLT
28
d. ebXML Electronic Business using eXtensible
Markup Language
 • construit pe baza XML, pentru comert
  electronic,automatizare B2B
 • complet procese, managementul tranzactiilor,
  semantici, notatii, securitate, acorduri,
  standarde legate de transferul de informatie si
  standarde legate de structurarea informatiei
 • sistemul de mesaje suporta orice tip de date,
  tranzactii EDI si informatie binara.
 • poate contine un depozit/registru pentru a
  permite accesul simultan la informatie
 • suporta acorduri de tranzactionare între
  parteneri

29
ebXML
30
e. SOAP, WSDL, UDDI
 • Simple Object Access Protocol (SOAP) - format XML
  bazat pe mesaje
 • folosit de aplicatiile bazate pe servicii Web
 • standard pentru codificarea mesajelor în XML si
  care permite acces la functii în alte aplicatii
 • e independent de platforma si lb de programare
 • similar RPC (Remote Procedure Call)

31
WSDL Web Service Description Language
 • o colectie de metadate despre XML bazat pe
  servicii, folosita pentru descrierea scopului
  unei afaceri si a modului de accesare electronica
  a serviciilor acestora
 • specifica procedurile pentru descoperirea
  informatiei tehnice si functionale despre
  serviciile Web pe Internet
 • WSDL ofera un mecanism automat de generare a
  proxy-urilor pentru serviciile Web folosind un
  limbaj standard
 • defineste o gramatica XML pentru descrierea
  serviciilor de retea ca o colectie de puncte
  finale de comunicatie, care pot face transfer de
  informatie (operatii si mesaje).
 • Operatii si mesaje descrise abstract protocol
  de reteaformat de mesaj pct final de comunicatie

32
UDDI
33
(No Transcript)
34
UDDI
 • Universal Description, Discovery and Integration
 • standard pentru catalogarea si publicarea
  descrierilor WSDL asociate serviciilor Web, care
  sunt disponibile pe Internet
 • Registru UDDI- un mecanism comun pentru
  publicarea si cautarea informatiei prin servicii
  Web

35
II. Tehnologii informatice de integrare a datelor
36
II. Tehnologii informatice de integrare a datelor
 1. Baze de date centralizate si distribuite
 2. Depozite de date
 3. Migrarea datelor

37
II.1. Baze de date centralizate si distribuite
 • BDD - BD care nu este localizata într-o singura
  locatie fizica, ci este dispersata într-o retea
  de calculatoare interconectate, putând fi
  accesata de mai multi utilizatori concurenti.
 • SGBDD - distribuirea, concurenta si eventualele
  esecuri sa fie transparente, operatiile de citire
  / scriere se executa a.i. sa nu apara nici o
  diferenta fata de situatia unei BD cu un singur
  utilizator

38
Regulile lui Date
 • R1. Autonomia locala fiecare nod are control
  local asupra datelor si este independent dpdv
  securitate, controlul concurentei, backup si
  recuperare.
 • R2. Independenta fata serverul central fiecare
  nod trebuie sa actioneze independent, fara sa
  depinda de un server central sau un alt nod.
 • R3. Continuitatea fara întreruperi pentru
  întretineri sau reparatii.
 • R4. Transparenta localizarii nici un
  utilizator/program are nevoie sa stie unde si cum
  sunt amplasate datele folosite.
 • R5. Independenta fragmentarii SGBDD va trebui sa
  poata reconstrui automat, în orice moment, o
  colectie de date din fragmentele sale.
 • R6. Independenta replicarii utilizatorii/programe
  le nu trebuie sa stie daca datele au fost
  replicate si cum anume.
 • R7. Interogari distribuite poate fi executata pe
  orice nod din retea, pot sa participe mai multe
  noduri
 • R8. Tranzactii distribuite o tranzactie poate sa
  acceseze si sa modifice date din mai multe
  noduri, fara ca beneficiarul sa fie constient de
  acest lucru.
 • R9. Independenta fata de hardware nodurile pe
  care se gasesc datele pot fi calculatoare de
  diferite tipuri si puteri.
 • R10. Independenta fata de software nu trebuie sa
  aiba importanta sistemele de operare care exista
  pe noduri
 • R11. Independenta fata de retea BDD si SGBDD
  trebuie sa poata fi implementate pe orice
  platforma de retea corespunzatoare,
 • R12. Independenta fata de SGBD la nivel de nod
  local pot rula diferite SGBD-uri.

39
(No Transcript)
40
a. Distribuirea prin fragmentare
 • operatia de descompunere logica a colectiilor
  globale în parti disjuncte numite fragmente,
  utilizând operatori speciali.
 • REGULILE
 • completitudinea
 • reconstructia
 • disjunctia
 • METODELE
 • orizontala extragerea unui set de înregistrari,
  pastrându-se toate câmpurile colectiei initiale
 • verticala extragerea unui set de câmpuri,
  pastrându-se toate înregistrarile colectiei
  initiale
 • mixta aplicarea succesiva a metodelor orizontala
  si verticala

41
b. Distribuirea prin replicare
 • operatia de stocare a unor portiuni dintr-o BD,
  sub forma de copii, pe mai multe calculatoare
  dintr-o retea
 • la actualiz. unei copii locale, SGBDD
  actualizeaza automat toate copiile acelor date
 • METODELE (redundanta vs concurenta)
 • date nereplicate
 • date replicate partial
 • date replicate total

42
c. d. Distribuirea mixta. Incarcarea
 • Distribuirea mixta este operatia de aplicare
  succesiva a fragmentarii si replicarii pentru
  aceeasi colectie
 • Distribuirea prin încarcare este operatia de
  copiere periodica a întregii BD centralizate sau
  a unei portiuni din ea pe noduri locale
About PowerShow.com