Vyhled - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Vyhled PowerPoint presentation | free to download - id: 77df9d-N2E3OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Vyhled

Description:

Vyhled vac stoje na Internetu. (vyhledava e pro za te n ky) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 2 January 2019
Slides: 9
Provided by: Kater159
Learn more at: http://liliena.sweb.cz
Category:
Tags: redbox | vyhled

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Vyhled


1
Vyhledávací stoje na Internetu.
 • (vyhledavace pro zacátecníky)

2
Vyhledávací stroje na Internetu (vyhledavace pro
zacátecníky).
 • Dostali jste referát nebo seminární práci na
  urcité téma a nemáte z ceho vycházet?
 • Potrebujete si k nejakému tématu neco precíst a
  nevíte si rady když si k tomu máte vyhledat
  literaturu?
 • Za týden máte zkoušku, skripta jsou beznadejne
  rozebrána a nevíte z ceho jiného byste mohli
  príslušnou látku nastudovat?
 • Píšete diplomovou práci a nemužete najít tu
  pravou odbornou literaturu?
 • Hledáte nejnovejší informace z oboru?

3
Vyhledávací stroje na Internetu (vyhledavace pro
zacátecníky).
 • Využijte k tomu vyhledávací stoje na Internetu
  (tzv. vyhledavace)
 • vyhledavace jsou internetové servery, které
  umožní uživateli najít podle zadaného dotazu
  (klícové slovo) urcitý pocet výsledných odkazu
 • metody vyhledavacu
 • browsing, což je náhodné, nepripravené prohlížení
 • grazing, což je prubežná rešerše na pripravené
  odborné téma
 • hunting, což je retrospektivní rešerše na predem
  pripravené, úzce specializované téma
 • Správný postup pri vyhledávání
 • Identifikace hlavního cíle a parametru pro
  vyhledávání
  ( casové období, typy dokumentu
  )
 • Stanovení zpusobu vyhledávání ( klícová slova,
  jména autoru, ... )
 • Rozhodnutí ve kterých zdrojích hledat

  (druh, nejvhodnejší
  databáze a její dostupnost ...)

4
Vyhledávací stroje na Internetu (vyhledavace pro
zacátecníky).
 • Vyhledávací stroje (vyhledavace) na Internetu lze
  delit na
 • BIBLIOGRAFICKÉ jedná se o záznamy s presnou
  citací, obsahují klícová slova a vetšinou i
  abstrakt
 • PLNOTEXTOVÉ plné texty, doplnené nekdy
  obrazovými informacemi
 • FAKTOGRAFICKÉ konkrétní údaje v textovém nebo
  numerickém formátu (ne vždy jsou nutné primární
  zdroje informací)

5
Vyhledávací stroje na Internetu (vyhledavace pro
zacátecníky).
Ladení dotazu 1. cást
 • Proximitní operátory
 • W slova musí být v uvedeném poradí za sebou
 • A slova musí sousedit bez ohledu na poradí
 • L slova se musí vyskytovat ve stejném poli
 • S slova musí být uvnitr vety ve stejném poli
 • Logické operátory
 • AND obsahuje pak všechny
 • zadané termíny
 • (robot AND vision)
 • OR obsahuje alespon jeden
 • hledaný termín
 • (robot OR vision)
 • NOT termín za operátorem je vyloucen
 • (robot NOT vision)

Náhradní (rozlišovací) znaky ? ! Napr. BANK
(BANKA, BANKÉR, BANKOVNICTVÍ, BANKET atd.)
6
Vyhledávací stroje na Internetu. (vyhledavace pro
zacátecníky)
Ladení dotazu 2. cást
 • víceslovné výrazy
 • (vysoká škola, vysoká pec)
 • rozdíly mezi britskou a americkou anglictinou
 • magnetisation magnetization
 • aluminium aluminum
 • colour color
 • synonyma stejný pojem oznacen ruznými slovy
 • (žák, studen, školák)
 • homonyma stejne znející slova pro ruzné pojmy
 • (oko, list, bridge)

7
Vyhledávací stroje na Internetu (vyhledavace pro
zacátecníky).
Ladení dotazu dokoncení
 • dobré sestavit si vetu podle které si vyberu
  klícová slovaPr. Information about the vision
  capabilities of robots.
 • o( NE - není vhodné použít tyto termíny
 • Information, about, research príliš obecné
  slova
 • Are, as, by, the - tzv. stop slova, která se
  nikdy nepoužívají

o) ANO je vhodné použít tyto termíny Robor,
robots, vision, visual, sight vhodné kombinace
termínu vybraných z úvodní vety
Vhodný príklad dotazu (robot OR robots) AND
(vision OR visual OR sigth)
8
Vyhledávací stroje na Internetu (vyhledavace pro
zacátecníky).
 • Zahranicní vyhledavace príklady
 • http//www.google.com
 • http//www.altavista.com
 • http//www.yahoo.com
 • http//www.excite.com
 • http//www.lycos.com
 • http//www.infoseek.com
 • Ceské vyhledavace príklady
 • http//www.seznam.cz/
 • http//www.centrum.cz/
 • http//www.uzdroje.cz
 • http//www.tiscali.cz
 • http//www.redbox.cz
 • http//www.atlas.cz

A to by mohlo být ve strucnosti vše, co muže
prinést zacátecníkum pohybujícím se na
vyhledavacích vubec poprvé nejaký užitek. Takže
vyzkoušejte si príklady vyhledavacu uvedené výše
a hodne štestí pri vyhledávání a pamatujte
si, že v jednoduchosti je síla (tj. pokuste se
pripravit si vyhledávací dotaz predem).
About PowerShow.com