Quality management in service firms: sustaining structures of total quality service - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Quality management in service firms: sustaining structures of total quality service PowerPoint presentation | free to download - id: 77b1d0-NWIyZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Quality management in service firms: sustaining structures of total quality service

Description:

Title: Quality management in service firms: sustaining structures of total quality service Author: sushe515 Last modified by: madsi506 Created Date – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:105
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: sush154
Learn more at: http://www.iei.liu.se
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Quality management in service firms: sustaining structures of total quality service


1
Quality management in service firms sustaining
structures of total quality service
 • Gupta, McDaniel and Herath
 • Grupp A 4
 • Elin Efraimsson, Susanne Löfstedt, Sandy Ouies
  och
 • Madeleine Simonsen

2
Tjänstesektorn idag
 • Kundvärde
 • Kundtillfredsställelse
 • Tjänstekvalitet

3
TQS och TQM
 • TQS (Total Quality Service)
 • TQM (Total Quality Management)
 • TQS Tjänster, svårt att mäta
 • TQM Fysiska varor

4
Artikelns syfte
 • Att utveckla en modell som kan användas för att
  förstå relationen mellan upprätthållandet av
  strukturer som stödjer TQS (Total Quality
  Service) och kundtillfredsställelse

5
Demings teori
 • Förbättrad kvalitet
 • Ökad produktivitet
 • Ökad konkurrenskraft

6
SERVQUAL-modellen
 • Kvalitet
 • Kundtillfredsställelse
 • Förväntningar
 • Uppfattningar

7
TQS-modellen
8
TQS-modellens syfte
 • Förstå kunders behov och förväntningar
 • För att
 • Kunna designa och implementera förbättringar av
  tjänstekvalitet
 • Skapa varaktiga strukturer gällande
  företagskultur, ledarskap och anställdas
  engagemang

9
TQS-modellen
 • Företagskultur, ledarskap och anställdas
  engagemang
 • Förbättrade affärsprocesser
 • Förbättrad tjänstekvalitet
 • Ökad kundtillfredsställelse

10
TQS-modellen
 • Organisationskultur
 • - Strategi och kultur
 • - Strategiska mål och kvalitetsstyrning

11
TQS-modellen
 • Ledarskap
 • - engagemang
 • - förmedla mål
 • - handlingsfrihet, support

12
TQS-modellen
 • Anställdas engagemang
 • - motivation
 • - interaktion
 • - utbildning

13
Artikelns slutsatser
 • Analyserar och kan bidra med förbättrad kvalitet
 • Förbättrar ekonomiska mål, kort och lång sikt
 • Hållbar konkurrenskraft

14
De tre delarna bidrar till förbättrad kvalitet
15
Egna reflektioner
 • Kritik mot modellen inbördes påverkan mellan de
  tre faktorerna
 • Kritik mot artikeln som helhet
 • - Underskattar vikten av förväntningar
 • - Ej kritiska, stärker sina hypoteser
 • Viktigt med involvering av hela organisationen

16
Vår utökade TQS-modell
About PowerShow.com