ANNUAL%20CONGRESS%20%20OF%20THE%20EUROPAN%20ASSOCIATION%20%20OF%20NUCLEAR%20MEDICINE - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

ANNUAL%20CONGRESS%20%20OF%20THE%20EUROPAN%20ASSOCIATION%20%20OF%20NUCLEAR%20MEDICINE

Description:

Perthes metabolick kostn ochorenia m. Paget, osteopor za kompres vne frakt ry stavcov, patologick frakt ry rebier frakt ry (zlomeniny) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:91
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 35
Provided by: Home2251
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ANNUAL%20CONGRESS%20%20OF%20THE%20EUROPAN%20ASSOCIATION%20%20OF%20NUCLEAR%20MEDICINE


1
SCINTIGRAFIA SKELETU
2
Úvod význam kostnej scintigrafie
 • vcasné zachytenie patolog. zmien - kedže
  metabolické zmeny v kostiach (funkcné zmeny)
  predchádzajú morfologickým zmenám (zmenám
  štruktúry kosti) odhaluje patologické kostné
  procesy o niekolko mesiacov skôr ako klasické rtg
 • je teda vysoko senzitívne
 • na druhej strane však nemá vysokú špecificitu,
  nevie vždy odlíšit benígny proces od malígneho
 • možnost zobrazenia celého skeletu pri jedinom
  vyšetrení (odhalenie kostných mts vo všetkých
  lokalizáciach pri jedinom vyšetrení a pri jedinom
  podaní RF)

3
Rádiofarmaka
 • využívajú sa bifosfonáty
 • 99mTc-MDP metyléndifosfonát
 • 99mTc-HDP hydroxymetyléndifosfonát

4
Princíp metodiky
 • RF sa viaže na minerálnu kostnú zložku
 • intenzita kumulácie RF v kostnom tkanive závisí
  od
 • 1. rýchlosti kostného obratu od kostného
  metabolizmu, od osteoblastickej aktivity
 • 2. od krvného zásobenia od prekrvenia danej
  oblasti
 • maximum kumulácie v kostiach je asi 1h po
  aplikácii, pretrváva však ešte vysoká aktivita v
  telovom pozadí, preto je potrebný další cas na
  vylúcenie nenaviazaného rádiofarmaka oblickami
  pri zvýšenou prívode tekutín

5
Príprava pacienta pred scintigrafiou skeletu 5
bodov
 • nevyžaduje špeciálnu prípravu, nemusí byt nalacno
 • blokovat štítnu žlazu 400 mg perchlorát
  draselný 1h pred vyšetrením
 • v priebehu vyšetrenia zvýšený prívod tekutín na
  vylúcenie nenaviazaného RF oblickami (cca po 1h
  od aplikácie)
 • tesne pred vyšetrením sa vymocit, pretože plný
  mocový mechúr môže prekryt panvu
 • odstránit z tela a odevu pacienta kovové predmety
  retiazky, klúce, mince, nožíky, opasky, odev s
  kovovými gombíkmi alebo zipsom, prsníkové
  epitézy
 • deti sedácia
 • bolesti upravit lôžko, podložit nohy, hlavu
  analgetiká
 • aj po vyšetrení pokracovat vo zvýšenej hydratácii
  a castejšie sa vymocit na urýchlenie vylúcenia RF
  z organizmu a zníženia radiacnej zátaže moc.
  mechúra

6
Prevedenie vyšetrenia
 • aplikácia i.v.
 • dávka RF 500-800 MBq (podla kg, u detí podla
  prepoctu EANM)
 • záznam o 2-5 h po aplikácii, závisí na veku, kg
  a stavu obliciek a KVS
 • malé deti o 1,5 2 h po aplikácii
 • starší, obézni pacienti o 4-5 h po aplikácii
 • kolimátor pre nízke energie - LEHR, LEAP
 • poloha pacienta v lahu na chrbte
 • pri cielených planárnych nahrávkach poloha
  podla potreby

7
Alternatívy snímania scintigrafie skeletu 5
bodov
 • snímanie alternatívy metódy
 • celotelová scintigrafia v prednej a zadnej
  projekcii (ANT, POST) dvojrozmerné zobrazenie
  WB
 • cielené planárne nahrávky vybranej casti skeletu
  v rôznych projekciách dvojrozmerné zobrazenie v
  rozsahu zorného pola gamakamery
 • SPECT tomografická nahrávka vybranej casti
  skeletu v rozsahu zorného pola gamakamery
 • pinhole kolimátor (morbus Perthes)
 • trojfázová scintigrafia vybranej casti skeletu

8
Trojfázová scintigrafia skeletu (vybranej casti
skeletu) 6 bodov
 • 1. fáza perfúzna blood flow angiografická
 • zacína v okamihu aplikácie RF
 • zobrazuje prietok krvi vo vybranej casti skeletu
 • trvá 1-2 min/ 1-2 s sekvencie
 • 2. fáza tkanivová blood pool
 • medzi 3. 5. min, max. do 10 min od aplikácie
  (2 min nahrávky)
 • zobrazuje prestup RF do extracelulárneho
  priestoru - vaskularita
 • 3. fáza kostná metabolická
 • 2 5 h po aplikácii metódou Whole Body
  cielené statické nahrávky podla potreby SPECT

9
Fyziologický nález normálna distribúcia RF
 • u detí intenzívna kumulácia v rastových
  štrbinách dlhých kostí
 • u dospelých fyziologicky zvýšená kumulácia RF
  je v epifýzach dlhých kostí, v stavcoch, v
  sakroiliakálnych spojeniach, vo velkých klboch
 • Patologické nálezy
 • horúce ložiská zvýšená akumulácia RF
 • studené ložiská znížená akumulácia RF
 • superscan difúzne zvýšená akumulácia RF v
  oblastiach s aktívnou kost. drenou prejav
  difúzneho mts procesu v kost. dreni
 • vysoký pomer kumulácie medzi skeletom a pozadím
 • nezobrazujú sa oblicky a moc. mechúr (celé RF sa
  vychytalo v kostnej dreni)

10
Artefakty
 • kovové predmety výpad kumulácie studené
  ložiská
 • gombíky drobné okrúhle oválne ložiská, pracky
  na opasku
 • kardiostimulátor
 • prsníkové epitézy
 • endoprotézy
 • paravenózna aplikácia, retencia RF v i.v. kanyle
 • kontaminácia kože, odevu rádioaktívnym (RA) mocom
 • retencia RA moca v mocovodoch, v panvicke, v
  permanentnom katétri
 • vývody mocu do creva
 • neklud pacienta

11
Indikácie
 • detekcia kostných nádorov
 • primárne malígne nádory - osteosarkóm, Ewingov
  sarkóm, chondrosarkóm,mnohopocetný myelóm
 • primárne benígne nádory enchondróm,
  osteochondróm, kostné cysty, hemangióm, osteoid
  osteóm
 • sekundárne - mts

12
Dalšie indikácie
 • kostné infekcie akútna a chronická
  osteomyelitída, diabetická noha
 • ochorenia klbov degeneratívne a zápalové zmeny
  klbov, m. Bechterev
 • TEP vcasné odhalenie uvolnovania alebo zápalu
  TEP
 • aseptická nekróza kosti bionekróza hlavice
  stehnovej kosti, m. Perthes
 • metabolické kostné ochorenia m. Paget,
  osteoporóza kompresívne fraktúry stavcov,
  patologické fraktúry rebier
 • fraktúry (zlomeniny) už 2-3 dni po traume,
  stresové fraktúry, syndróm týraného dietata

13
ŠTÍTNA ŽLAZA
14
Anatómia
 • párová endokrinná žlaza uložená po stranách
  štítnej chrupky
 • tvorená 2 lalokami, ktoré sú spojené istmom
 • proximálne môže z istmu vybiehat lobus
  pyramidalis

15
Hormóny ŠŽ
 • folikulárne bunky - T 3 (trijódtyronin), T 4
  (tetrajódtyronín)?
 • parafolikárne C-bunky kalcitonín

16
Hypofunkcia a hyperfunkcia
? výkonnost, únava ? únavnost (sval.
slabost)? spavost nespavost zabúdanie,
sklon k depresiám podráždenost strata záujmov,
bradypsychia emocná labilita zimomrivost
neznášanlivost tepla spomalenie reflexov, ?
RAŠ ? RAŠ koža - suchá koža teplá a
spotená opuchy tváre a predkolení
(myxedém) exoftalmus chraplavý hlas sklon k
nadváhe chudnutie obstipácie ? pocet
stolíc bradykardia tachykardia ?
cholesterol ? cholesterol ? TSH, ? T3, T4
? TSH, ? T3, T4
17
Rádiofarmaka
 • 99mTcO4- - technecistan sodný hlavné RF
 • optimálne fyzikálne vlastnosti pre scintigrafiu
  (gama, E 140 keV, T/2 6h) relatívne nízka
  radiacná zátaž, denne dostupný
 • vhodný na bežné vyšetrenie štítnej žlazy, cenovo
  dostupný

18
Indikácie scintigrafie ŠŽ
 • dôkaz prítomnosti autonómneho adenómu
 • dif dg hmatných alebo usg detekovaných uzlov
  (studený alebo horúci)?
 • diagnostika retrosternálnej, substernálnej strumy
 • ektopická struma linguálna, mediastinálna
 • tyreoiditída - zápal
 • dôkaz reziduálneho tkaniva štítnej žlazy po
  operácii
 • hladanie prípadných mts diferencovaného Ca ŠŽ
 • diagnostika agenézy, hemiagenézy ŠŽ
 • dif dg útvarov na krku alebo v mediastine (ak nie
  jasné, ci sú tyreoidálneho pôvodu)?

19
Príprava pacienta s 99mTc, za aký cas po
aplikácii nahrávame, poloha pacienta, projekcie,
typ kolimátora 5 bodov
 • 99mTc nevyžaduje zvláštnu prípravu, pacient
  nemusí byt nalacno
 • tesne pred vyšetrením vypit pohár vody (odstránit
  sliny), neprehltat pocas vyšetr.
 • aplikácia RF 99mTc - i.v., dávka cca 180 MBq
 • nahrávky 15 30 min po aplikácii
 • poloha pacienta v lahu na chrbte so zaklonenou
  hlavou
 • scintigrafická kamera s pin-hole kolimátorom
  (zväcšený obraz pomerne malého orgánu s co
  najlepšou rozlišovacou schopnostou)?
 • projekcie predná, RAO, LAO
 • znacky (marker) pomocou bodového žiarica na
  jugulum a hmatné uzly si vyznacíme body na
  obrázku

20
Normálny scintigrafický obraz ŠŽ
 • posudzuje sa
 • tvar
 • lokalizácia
 • velkost a symetria lalokov
 • rozloženie RF v ŠŽ
 • ložiská so zníženou kumuláciou RF studené uzly
 • ložiská so zvýšenou kumuláciou horúce uzly
 • normálny scintigrafický obraz ŠŽ
 • symetrický motýlikovitý tvar
 • lokalizovaná medzi jugulom a štítnou chrupkou
 • distribúcia RF je homogénna, bez ložiskových
  zmien

21
Patologické nálezy
 • ložiskové nálezy
 • znížená kumulácia až výpad RF - fotopenické l.
  studený uzol
 • zvýšená kumulácia RF horúci uzol
 • difúzne znížená kumulácia RF
 • zápal
 • blokáda ŠŽ lieky, potraviny
 • difúzne zvýšená kumulácia RF Graves -
  Basedowova choroba

22
(No Transcript)
23
Dakujem za pozornost
24
PRIŠTÍTNE TELIESKA
25
Anatómia
 • 4 malé útvary šošovicovitého tvaru uložené na
  zadnej ploche lalokov ŠŽ, pri hornom aj dolnom
  póle, väcšinou v puzdre, ale môžu byt vnorené v
  parenchýme ŠŽ
 • môžu byt ektopické (mediastinum)?
 • Obr.

26
Hormóny PŠT
 • parathormón PTH
 • Úcinky ? Ca2 v krvi
 • mobilizuje Ca z kostí
 • ? resorpciu Ca v creve
 • ? spätnú resorpciu Ca v oblickách

27
Scintigrafia PŠT
 • nie je k dispozícii RF, ktoré sa vychytáva
  selektívne v PŠT
 • dostupné RF, ktoré sa kumulujú v tkanive PŠT sa
  súcasne kumulujú aj v tkanive ŠŽ
 • 99mTc-MIBI (methoxy-isobutyl-isonitril)?
 • 99mTc-Tetrofosmin (Myowiev)?
 • preto sa využívajú dve metódy na zobrazenie PŠT
 • subtrakcná scintigrafia
 • dvojfázová scintigrafia

28
Dvojfázová scintigrafia PŠT 5 bodov
 • Princíp po podani 99mTc-MIBI/ 99mTc-tetrofosmin
  sa podané RF kumuluje v ŠŽ aj v PŠT
 • 99mTc-MIBI/ 99mTc-tetrofosmin sa však rýchlejšie
  vyplavuje z tkaniva ŠŽ ako z hyperlázie alebo
  adenómu PŠT
 • po aplikácii 99mTc-MIBI/ 99mTc-tetrofosmin
  realizujeme teda dve nahrávky
 • 1. nahrávka - o 10-20 min po aplikácii
  tyreoidálna fáza RF je kumulované v ŠŽ aj v PŠT
 • 2. nahrávka - o 2-3 h po aplikácii
  paratyreoidálna fáza RF sa zo ŠŽ vyplavilo a
  pretrváva len v PŠT
 • niekedy je nutné s casovým odstupom niekolko dní
  doplnit štandardnú scintigrafiu ŠŽ s 99mTcO4-
  to je už kombinácia so subtrakcnou metódou

29

30
Subtrakcná scintigrafia PŠT 5 bodov
 • je založená na pocítacovom alebo vizuálnom
  odcítaní scintigrafického obrazu ŠŽ po aplikácii
  99mTcO4- od sumacného
  obrazu ŠŽ a PŠT po aplikácii 99mTc-MIBI/
  99mTc-tetrofosmin - výsledkom je obraz PŠT
 • Princíp (ab) - a b
 • a ? štítna žlaza
 • b ? prištítne telieska
 • realizujeme teda dve vyšetrenia nemusia byt v
  jeden den
 • 1. scintigrafia ŠŽ - 15 -30min po aplikácii
  99mTcO4-
 • 2. scintigrafia ŠŽPŠT po aplikácii 99mTc-MIBI/
  99mTc-tetrofosmin 10-20 min po aplikácii
  99mTc-MIBI/ 99mTc-tetrofosmin - snažit sa pri
  rovnakej polohe krku pacienta preto štandardná
  poloha pacienta aj kolimátora, ako aj vzdialenost
  krku od kolimátora

31

32
Obr. normálny nález

33
(No Transcript)
34
Príprava pacienta na PŠT, poloha pacienta,
projekcie, typ kolimátora 5 bodov
 • nevyžaduje zvláštnu prípravu, pacient nemusí byt
  nalacno
 • pred vyšetrením vypit pohár vody (odstránit
  sliny), neprehltat pocas vyšetrenia
 • poloha pacienta v lahu na chrbte so zaklonenou
  hlavou
 • projekcie predná, RAO, LAO
 • scintigrafická kamera s pin-hole kolimátorom
  (zväcšený obraz pomerne malého orgánu s co
  najlepšou rozlišovacou schopnostou)?
 • znacky (marker) pomocou bodového žiarica na
  jugulum
About PowerShow.com