KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB PowerPoint presentation | free to download - id: 76777b-NjUxZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB

Description:

KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB Oleh : Pn Rafidah Kasim En Fairuz Bin Mohd Taib SASARAN MASA Hari Pertama Sesi Pagi : Penggunaan Adobe Photoshop Sesi Petang : Penggunaan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:12
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: 00556
Learn more at: http://myweb.utem.edu.my
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB


1
KURSUS PEMBANGUNAN LAMAN WEB
 • Oleh
 • Pn Rafidah Kasim
 • En Fairuz Bin Mohd Taib

2
OBJEKTIF
 • Menerangkan dan memahami mesej yang disampaikan
  melalui laman web
 • Mengenalpasti pengguna sasaran bagi laman web
  yang dibina
 • Mengenalpasti isi kandungan laman web yang dibina
 • Mengenalpasti rekabentuk yang akan digunakan di
  dalam laman web
 • Memahami elemen-elemen penting yang perlu
  dimasukkan dalam laman web

3
SASARAN MASA
 • Hari Pertama
 • Sesi Pagi Penggunaan Adobe Photoshop
 • Sesi Petang Penggunaan Macromedia Dreamweaver
 • Hari Kedua
 • Sesi Pagi Sambungan Macromedia Dreamweaver
 • Sesi Petang My Website Manager.

4
PENGENALAN ISTILAH
 • HTML Hypertext Markup (HTML)
 • Web page Dokumen hyperterks yang mengandungi
  teks, grafik, animasi, audio dan video.
 • Web site kombinasi webpage yang berada di dalam
  domain name yang sama
 • Web server tempat simpanan laman-laman web yang
  telah dibina.
 • Web browser menghubungkan komputer kepada
  alamat rangkaian yang dipanggil URL.

5
JENIS LAMAN WEB
 • Peribadi
 • Perniagaan
 • Hiburan
 • Semasa

6
Merancang Laman Web
 • Mengenalpasti mesej yang hendak disampaikan
 • Mengenalpasti sasaran pengguna
 • Mengenalpasti kategori kandungan laman web
 • Mengenalpasti gaya rekabentuk laman web
 • Mengenalpasti elemen yang perlu dimasukkan dalam
  laman web

7
Mengenalpasti mesej Yang Hendak disampaikan
 • Individu/Peribadi
 • Persatuan/Kelab/Minat/Komuniti
 • Organisasi

8
Sasaran pengguna
 • Umur, jantina, taraf pendidikan
 • Kemahiran pengguna
 • Masalah penglihatan
 • Teknologi yang digunakan
 • Sistem Pengoperasi/ browser
 • Sambungan internet (dial up/Stremyx)

9
Asas Rekabentuk
 • Rekabentuk yang berpusatkan pengguna
 • Antaramuka yang ringkas dan konsisten
 • Capaian secara terus
 • Masa muat turun yang pendek
 • Menyediakan alternatif
 • Mampu berdiri secara sendiri
 • Mudah dicapai tanpa sebarang masalah besar
 • Menyediakan carta aliran laman web
 • Memaparkan semula subtajuk yang dipilih
 • Menyediakan butang ke helaian lain di bahagian
  atas dan bawah laman web

10
Rekabentuk yang berpusatkan pengguna
 • Halaman yang konsisten
 • Mesra pengguna
 • Grafik antaramuka
 • Kepercayaan pengguna
 • Maklumat sentiasa dikemaskini
 • Kepercayaan pengguna
 • Rekaan

11
REKABENTUK YANG BERPUSATKAN PENGGUNA
 • Imej
 • Bingkai(frame)
 • Browser
 • Saiz skrin
 • Bahasa
 • Kelajuan capaian
 • Gaya

12
KESALAHAN REKABENTUK LAMAN WEB
 • Masa muat turun yang terlalu panjang
 • Susun atur yang tidak menarik
 • Kesalahan ejaan
 • Tiada cara untuk menghubungi webmaster
 • Isi yang tidak bersesuaian dengan rekabentuk
 • Navigasi yang tidak teratur
 • Broken links
 • Poor browser compatibility
 • Grafik besar (lambat download)
 • Terlalu banyak grafik
 • Terlalu panjang scrolling / scrolling 2 arah
 • Terlalu banyak grafik beranimasi (.gif)
 • Terlalu banyak pembahagi grafik atau garisan
 • Pengurusan laman yang tidak teratur

13
KESALAHAN REKABENTUK LAMAN WEB
 • Latar belakang yang sibuk
 • Terlalu banyak banner
 • Terlalu panjang scrolling / scrolling 2 arah
 • Terlalu banyak grafik beranimasi (.gif)
 • Terlalu banyak pembahagi grafik atau garisan
 • Latar belakang yang sibuk/berbeza-beza
 • Terlalu banyak banner
 • Penggunaan frame yang tidak bersesuaian
 • Saiz font yang terlalu besar/tak sesuai
 • Pop up mesej
 • Terlalu banyak teks yang berlainan warna
 • Teks sukar dibaca
 • Dalam pembinaan
 • Large scrolling text across the page....
  (contohnya marquee)

14
ELEMEN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB
 • Teks
 • Grafik
 • Audio
 • Video

15
PERISIAN PEMBANGUNAN LAMAN WEB
About PowerShow.com