ANGST in de palliatieve zorg Florence Guibert Buiron Huisarts Dordrecht - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ANGST in de palliatieve zorg Florence Guibert Buiron Huisarts Dordrecht PowerPoint presentation | free to download - id: 764a99-NGQ4Z



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ANGST in de palliatieve zorg Florence Guibert Buiron Huisarts Dordrecht

Description:

ANGST in de palliatieve zorg Florence Guibert Buiron Huisarts Dordrecht Presentatie Wat is angst (wetenschappelijk?) De verschillende types angst Het herkennen van ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:12
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: Flore155
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ANGST in de palliatieve zorg Florence Guibert Buiron Huisarts Dordrecht


1
ANGST in de palliatieve zorg Florence Guibert
Buiron Huisarts Dordrecht
2
Presentatie
 • Wat is angst (wetenschappelijk?)
 • De verschillende types angst
 • Het herkennen van angst
 • Oorzaken
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Take home messages

3
Wat is angst?
 • Normale reactie in de context van een reële
  dreiging
 • Gaat gepaard met lichamelijke verschijnselen door
  activatie van het autonoom zenuwstelsel
 • Voorbereiding fight or flightreactie
 • Versnelde hartslag en ademhaling
 • Verhoogde spierspanning, speciale gedachten zoals
  Ik ga dood Er staat mij iets vreselijks te
  gebeuren.

4
Prevalentie
 • Loopt sterk uiteen 13 - 79
 • - herkenning, verschil in meetinstrumenten en
  meetmomenten
 • Niet meer angststoornissen dan bij gewone
  bevolking

5
Verschillende types angst
 • Normale angst past bij situatie
 • Angstklachten klachten waarbij normale angst een
  rol speelt
 • Abnormale angst na geen of minimale prikkels
  past niet bij situatie, niet invoelbaar
 • Paniekaanval plotseling, heftige symptomen. Past
  bij verschillende angststoornissen
 • Angststoornissen verzamelnaam voor verschillende
  stoornissen met abnormale angst belemmering in
  sociaal functioneren

6
Angst in de palliatieve fase
 • Reactieve angst
 • Angststoornis door somatisch aandoening en/of
  middel (rol neurotransmitters op verschillende
  hersensgebieden)
 • - symptomen van ziekte en/of medicatie zijn
  oorzaak van angst. Onderliggend mechanisme nog
  niet duidelijk
 • Andere soorten angst zoals pre-existente angsten
  (fobieën, PTSS, paniek...)

7
Oorzaken
 • Oorzaken van reactieve angst
 • Ziektegerelateerd
 • Karakterologisch (bijvoorbeeld controle)
 • Existentiële factoren
 • Oorzaken van angststoornissen door somatische
  aandoening en/of medicatie
 • Pijn, dyspnoe, delier, koorts, metabole
  dysregulatie (hypercalciëmie), endocriene
  stoornissen (uitzaaiing in bijnier), hersentumor
  of uitzaaiing in hersenen
 • Onttrekking van alcohol, roken, benzos, opioïden
 • Medicatie corticosteroïden, opioïden, benzos,
  bronchodilatoren, betablokkers, anti-emetica enz.

8
Oorzaken
 • Andere angststoornissen
 • Prevalentie hoger bij vrouwelijk geslacht
 • Jongere leeftijd
 • Socio-economische status
 • Uitgelokt door lichamelijke symptomen,
  behandeling, diagnostiek onderzoek
 • Terminale fase

9
Herkennen van angst
 • Duidelijk herkenbaar patient benoemt de
  symptomen of de symptomen zijn duidelijk
  herkenbaar zoals tachycardie, snelle hartslag,
  transpireren, agitatie, slaapprobleem...
 • Minder duidelijk herkenbaar symptomen die niet
  reageren op medicatie (o.a. pijn), symptomen die
  bij de ziekte kunnen horen (o.a. benauwdheid,
  frequente mictie, warm/koud gevoel...)
 • Meetinstrumenten (Utrecht symptomendagboek /
  Hospital Anxiety and Depression scale
  (HADS)-gtPallialine

10
Diagnostiek
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Eventueel lab, CT-scan
 • Eventueel consult psycholoog/psychiater

11
Behandeling
 • Integrale benadering
 • bespreekbaar maken, ruimte geven. Consult
  psycholoog / psychiater / geestelijk verzorger
  overwegen
 • Behandeling van uitlokkende factoren
 • Cave onttrekking bij alcohol/ benzoverslaving
 • -gt liefst langwerkende benzos voorschijven
  (kans op rebound
 • effect)
 • Medicatie wijzigen of staken

12
Behandeling
 • Medicamenteus
 • Benzos
 • - aandacht voor kortwerkende medicatie voor de
  nacht (oxazepam/temazepam)
 • - langwerkende voor algemene dekking
  (lorazepam/diazepam)
 • - cave metaboliet bijvoorbeeldmidazolam/diazepam
 • - andere routes dan oraal mogelijk, denk aan
 • rectaal/subcutaan (intramusculair vermijden)

13
Behandeling
 • Medicamenteus
 • SSRIs
 • - bij associatie met depressie maar ook als
  alternatief Citalopram, Sertraline, hierbij de
  minste interactie Mirtazapine
 • Andere middelen bijvoorbeeld antipsychoticum
  haldol bij angst bij een delier

14
Take home messages
 • Herkenning van belang
 • Ruimte geven
 • Zo nodig derden inschakelen
 • Behandeling mogelijk
About PowerShow.com