PAJZSMIRIGYR - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PAJZSMIRIGYR PowerPoint presentation | free to download - id: 75c44c-ZGFhYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PAJZSMIRIGYR

Description:

MEDULLARIS CARCINOMA: az sszes pajzsmirigyr k 5%-a, neuroendocrin eredet C-sejtekb l indul ki, s a fels p lusok h ts , lateralis felsz n n fejl dik. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:6
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: Gabo78
Learn more at: http://orvosnap2006.pmok.hu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PAJZSMIRIGYR


1
PAJZSMIRIGYRÁK KEZELÉSÉVEL SZERZETT
TAPASZTALATAINK
 • Dr.Ecsedy Gábor, Dr.Lontai Péter, Dr.Vajda
  Katalin
 • Szent Rókus Kórház, Sebészeti Osztály,
  Patológiai és Kórszövettani Osztály, Budapest

2
A pajzsmirigyrák elofordulása
 • A rosszindulatú pajzsmirigy daganatok
  elofordulása lassan emelkedik.
 • Incidenciája 1 5 új megbetegedés/100.000 lakós
  évente.
 • A legyakrabban eloforduló papillaris forma (70
  -80 -a az összes pajzsmirigy ráknak),
 • A follicularis forma (10 15-a az összes
  pm.ráknak),
 • Általában sporadikusan fordulnak elo.

3
A pajzsmirigyrák típusai I.
 • PAPILLARIS
  CARCINOMA
 • follicularis sejtekbol indul ki, endémiásan
  jelentkezhet a jódgazdag vidékeken, illetve
  magasabb háttérsugárzás mellett (pl.Csernobil).
  Familiaris adenomatosus polyposis-ban (FAP)-ban
  is elofordulhat.
 • Kedvezo kórjoslatú típusai a papillaris
  microcarcinoma (lt1 cm), és a tokkal körbezárt
  encapsulans forma.
 • Kedvezotlen típusok
 • Papillaris carc.difffuz, sclerotizáló
  megjelenésu, 100 nyirokcsomó metastasissal,
 • Hürthle sejtes típus, gyakran kiújul, nagy
  mortalitású, bár ritkán ad ny.csomó metastasist,
  a jódot nem veszi fel, ezért radiojód kezelésre
  nem alkalmas.
 • Magas sejtes (tall cell) papill.carc.
  tokáttörésre és vénás érinvázióra hajlamos,
  haematogén metastásist ad.

4
Pajzsmirigyrák típusai II.
 • A FOLLICULARIS CARCINOMA a másik, follicularis
  sejtekbok kiiduló rák, a jódhiányos területeken
  gyakoribb, jellegzetesen egygócú, ritkán ad
  ny.csomó áttétet, haematogén úton szórodik, a
  daganatsejtek általában felveszik a jódot, így
  radiojóddal kezelhetok.
 • Kedvezo kórjóslatú az encapsulált forma a
  legtöbb esetben nem különböztetheto meg
  szövettanilag az adenomától, csak a tok vagy
  érinvázió alapján tekintheto carcinomának, ezért
  csupán aspir.cytol. alapján nem, állítható fel a
  diagnózis.
 • Follicuaris carcinoma, világos sejtes variánsa
  kedvezo prognózisú daganat.
 • Kedvezotlen kórjoslatú típusok
 • Invazív folliculalris carc., gyakori érbetörés, a
  tok részleges hiánya, a szomszédos
  pajzsmirigyállomány infiltraciója, nyirokcsomó
  áttét elofordulhat.
 • Hürthl sejtes típus gyakori kiújulás, jelentos
  mortalítás a jellemzoje. A daganat nem veszi fel
  a jódot, így ez a típus radijóddal nem kezelheto.
 • Inzularis variáns differenciálatlan, insularis
  struktúrájú, gyakran ny.cs.metast., távoli áttét,
  rossz prognózis.

5
A pajzsmirigyrák típusai III.
 • MEDULLARIS CARCINOMA az összes pajzsmirigyrák
  5-a, neuroendocrin eredetu C-sejtekbol indul ki,
  és a felso pólusok hátsó, lateralis felszínén
  fejlodik. Az egygócúság a sporadikus formára
  (75), a többgócúság az örökletes formára
  jellemzo (25). A tumorsejtek calcitonint, CEA-t,
  vasoaktiv polypeptideket termelhetnek. Ezért
  flush, hasmenés gyakran elofordul a klinikai
  tünetekben.
 • Kedvezo kórjóslatú variánsok a MEN2 A- és a nem
  MEN-típusú, mindketto familiaris medullaris
  carc., ezek általában többgócúak, kétoldaliak,
  C-sejt hyperplasiával együtt fordulnak elo.
  Családi anamnézis esetén, a fiatalkorban
  elvégzett medullaris carc.-gén szuréssel és
  adekvát kezeléssel megelozheto az invazív carc.
  kialakulása és a 20 éves, daganatmentes túlélés
  közel 100-os.
 • Kedvezotlen prognózisú formák MEN2 B típusú
  örökletes medull.
 • carc. kétoldali, többgócú, infiltratív, a
  tokot áttöro daganat. Gyakori a nyirokcsomó és
  egyéb áttét. Az örökletes formák a legrosszabb
  kórjós-
 • latúak.
 • Kevert medullaris és follicularis típus szintén
  rossz prognózisú.

6
Pajzsmirigyrák elofordulása, típusai IV.
 • ANAPLASTICUS CARCINOMA az összes pajzsmirigy
  rákok 2-5-a, a papillaris és follicularis rák
  végstádiumának transzformációjával jön létre,
  igen rossz prognózisú betegség.
 • A tumor jellegzetesen infiltrálja a környezo
  lágyrészeket, és egyaránt terjed
  lymphogen/haematogén úton.
 • A regionális nyirokcsomó áttétek a primer
  tumorral egy konglomerátumot alkotnak.
 • Miután a differenciálatlan szövetekbol felépülo
  anaplasticus carcinoma a differenciált típusú
  rákokból alakul ki, ennek a rossz prognózisú
  betegségnek ott csökken az incidenciája, ahol a
  papillaris és follicularis formák elsodleges
  ellátása jó színvonalú.

7
A pajzsmirigyrákok prognózisbecslési módszerei
 • A kezelési irányelveket nem lehet pusztán a TNM
  rendszerre alapozni, mert annak N-komponense
  papillaris és follicularis rák esetén nem, vagy
  alig játszik szerepet a prognózisban.
 • Ezzel szemben az életkornak, a sebészi kezelés
  teljességének, a tumor-sejtek rádiojód
  felvevoképességének és így az izotóp kezelés
  lehetoségének, a külso besugárzás (valamennyi
  daganatnál) és a TSH supressio eredményességének
  (papillaris és follicularis carcinoma), igen eros
  prognosztikai hatása lehet.
 • A follicularis és a medullaris rákoknál még nem
  rendelkezünk numerikus prognózisbecslési
  módszerekkel.
 • A papillaris carcinoma esetén azonban széles
  körben elfogadottá vált a Mayo Klinika által
  kidolgozott úgynevezett MACIS (Metastasis-Age-Comp
  leteness-Infiltration-Size) prognosztikai
  pontrendszer. Ennek alapján a betegeket, a
  daganat-specifikus halálozás alapján
  alacsony-átmeneti-és magas kockázati csoportba
  sorolhatjuk. A mutét utáni adjuváns kezelést
  elsosorban ennek ismeretében lehet javasolni.

8
Papillaris carcinoma MACIS prognosztikai
pontértékei I.
 • Távoli áttét (Metastasis)
 • Életkor (Ages)
 • A mutét telejessége
 • ( Completeness )
 • Pajzsmirigytok tumoráttörése
 • ( Infiltration )
 • A primer tumor nagysága
 • ( Size )
 • 0 (M0) 3 (M3) Pontérték
 • 3,1 (lt40 év alatti élekor esetén)
 • 0,08 x életkor (gt40 év feletti
 • életkor esetén)
 • 0 (komplett reszekció)
 • 1 (inkomplett reszekció)
 • 0 (pT1-1-3)
 • 1 (pT4)
 • A daganat maximális nagysága
 • cm x 0,3

9
Papillaris carcinoma MACIS prognosztikai
pontértékei II.
Összesített pontérték Kockázati csoport 20 éves daganat-specifikus túlélési valószínuség
lt 6 alacsony 99
6 - 6,99 átmeneti 89
7 - 7,99 átmeneti 56
gt 8 magas 24
10
Beteganyag és módszer I.
 • A Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályán az
  elmúlt 5 évben 282 beteget operáltunk pajzsmirigy
  betegséggel.
 • Ezek közül 13 esetben (4,6) fordult elo
  pajzsmirigy rák.
 • A no férfi arány, 11 2 volt.
 • A nok átlagéletkora 42 év, a férfiaké 63 év volt.
 • Diagnosztikus módszereink mutét elott
  anamnézis, fizikális vizsgálat, pajzsmirigy
  scintigraphia, hormonszint (TSH, T3, T4), laborok
  (közte Ca-, anorganicus phosphor, koleszterin,
  triglicerid), tumor markerek (CEA, CA 125),
  nyaki UH, aspiratiós cytológia, mellkas rtg,
  trachea rtg, nyaki-mellkasi CT, gégészeti
  vizsgálat.
 • Diagnosztikus módszerek mutét után közvetlenül és
  6 hét mulva, majd szükség szerint 3 hónaponként
  illetve fél évenként ugynazok, mind a
  preoperativ szakban, kiegészítve csontsuruség
  vizsgálattal, szérum hTG meghatározás,
  egésztest-radiojód (J131/123) szcintigraphia,
  csontscintigraphia, medullaris cc.-ban kacitonin
  meghatározás, tünetek esetén parathormon
  meghatározás.

11
Beteganyag és módszer II.
 • A rosszindulatú daganat igazolása
 • - UH vezérlet aspiratiós cytológia 6 eset
 • - Intraop.fagyasztásos szövettan 5 eset,
  hideggöb szövettana
 • - Mutéti preparátum szövettana 2 eset,
  ezért korai reop. 10-14 nap
 • Mutéti kezelés típusai
 • - Papill.carc.pT1 (egygócú),N0, MACIS lt6
  félodali intracapsularis
 • lebeny-és
  isthmus eltávolítás, másik oldali subto-
 • talis res.,
  centralis ny.cs.eltáv.,thyroxin pótlás,
 • (6 beteg)
 • pT1 (többgócú),N0,
  MACIS lt6érintett oldal extracaps.
 • eltáv., másik
  old.intracaps.lebeny és isthmus res., centr.
 • ny.cs.eltáv., TSH
  supressio MACIS gt6 radiojód ablat,
 • (1 beteg)
 • - Follic.carc.pT1, N0 féloldali
  intracaps.lebeny-és isthmus eltáv.,
 • ellenoldali
  subtot.res., thyroxin pótlás, (2 beteg)
 • pT2-3,N0 érintett
  oldali extra, ellenoldali intracaps.
 • lebeny és isthmus
  res., TSH supressio, 5 évig TSH sub-
 • norm.szint, (1
  beteg).

12
Beteganyag és módszer III.
 • Mutéti kezelés típusai, onkológiai kezelés
 • - Medullaris carc. pT1-4,N0, kétoldali
  extracapsularis lebeny-és
 • isthmus eltávolítás, centrális nyirokcsomó
  eltávolítással, (pT4 esetén
 • postop.külso iradiatio), thyroxinpótlás. 1
  beteg pT1,N0,M0.
 • - Anaplasticus carc.függetlenül a TNM
  stádiumtól, kétoldali extracaps.
 • (kiterjesztett) lebeny-és isthmus
  eltávolítás, tapintható nyaki ny.cs.elt.,
 • 1 beteg pT2,N0,M0 1 beteg pT4,N1b,M0
  volt.
 • postop. külso irradiatio 50
  Gy.tumorágynyakimediastinalis nyirok-
 • csomó régió, majd 10Gy kiegészíto
  irradiatio a residuális tumorra.
 • Kombinált cytostaticus kezelés 3-6 ciklus
  akkor is, ha nincs kimuta-
 • tott távoli áttét.
 • Pajzsmirigy hormon substitutio a
  sebészeti pajzsmirigy kiirtást köve-
 • toen egész életen át.

13
Mutéti technika
 • A daganatos oldalon intra- vagy extracapsularis
  lebenyeltávolítás,
 • az isthmus és lobus pyramidalis kiirtása,
  ellenoldali intracapsularis, near total reszekció
  történt.
 • A n.recurrensek vizuális kontrolljával.
 • A felso parathyreoideák kipreparálásával, és
  meghagyásával, sot ha lehetséges volt az alsó
  parathyreoideák megorzésével.
 • A papillaris és follicularis carcinomás betegeink
  korai stádiumúak voltak (T1) és a preoperatív
  staging szerint nem volt kimutatható nyirokcsomó
  megnagyobbodás (N0). Ezekben az esetekben a nyaki
  centrális compartment zsirszövetének kiirtását
  végeztük, melyben a szövettani vizsgálat nem
  talált áttétet.
 • Az egyik anaplasticus rákos esetben a preoperatív
  staging alapján tumogyanús nyirokcsomók
  ábrázolódtak, ekkor megkíséreltük a nyaki
  radikális dissectiót, de ezt feladni
  kényszerültünk az érképletek infiltráltsága
  miatt.

14
Mutéti eredmények és postoperatív szövodmények
 • Sebgyógyulási zavar, seroma ürülés 3/13 fordult
  elo.
 • Végleges, mutéti sérülésre visszavezetheto,
  n.recurrens paresis nem fordult elo. Egy
  anaplasticus carc.-ás betegnél már
  preop.kialakult a kétoldali n.recurrens paresis.
 • Átmeneti, néhány hét alatt megszuno, rekedtséggel
  járó, egyoldali n.recurrens paresist 2 betegnél
  észleltünk.
 • Parathyreoidea elégtelenség nem fordult elo.

15
Postoperativ hormon substitució, onkológiai
kezelés és az utánkövetés eredményei
 • Mindegyik pajzsmirigy-rákos betegünk
  hormon-substitucióban, TSH suprressióban,
  valamint rendszeres endocrin követésben részesült
  a mutét után közvetlenül, 6 héttel, 3 hónappal,
  majd fél évvel, a megfelelo TSH szint beállítása
  érdekében.
 • A radiojód ablációs kezelés a váci Jávorszky Ödön
  Kórház Izotóp Osztályán, és az Országos
  Onkológiai Intézetben,
 • A külso besugárzás és kemoterápiás kezelés az
  Uzsoki utcai Kórház Onkoradiológiai Központjában
  illetve az Országos Onkológiai Intézetben
  történt.
 • Utánvizsgálataink szerint 12, R0, komplett
  reszekciós betegünk tumormentesen él, egy
  anaplasticus carcinomás R2, inkompletten
  reszekált betegünket elvesztettünk fél évvel a
  mutét után.

16
Összefoglalás
 • A pajzsmirigy daganatos betegek eredményes
  kezelésében az adekvát sebészeti terápiának
  meghatározó jelentosége van.
 • Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha helyes
  diagnózis, staging alapján történik a mutét,
  melyet endokrinológiai gondozás és megfelelo
  onkológiai kezelés követ.
 • Ha a sebészeti beavatkozás közben felmerül a
  tumorgyanú, és ezt a fagyasztott metszet nem
  tudja egyértelmuen igazolni, akkor a gyanús góc
  eltávolításával be kell fejezni a mutétet.
 • Minden további döntés elott helyesebb megvárni a
  végleges kórszövettani eredményt. Ilyen esetben a
  10-14. napon elvégzett reoperáció kisebb
  kockázatú, mint a feleslegesen elvégzett
  kiterjesztett pajzsmirigy mutét.
 • A megfelelo, jó mutéti technikával végzett
  kezelés hatására javulnak a túlélési mutatók,
  illetve a mellékhatások, szövodmények alacsony
  gyakoriságúak lesznek, és a permanens n.recurrens
  sérülés, valamint a maradandó parathyreoidea
  elégtelenség elofordulása 2 alatt marad.
About PowerShow.com