Provinciale info 2013 Energiescans Premies Sociale dakisolatie Minimale levering gas - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Provinciale info 2013 Energiescans Premies Sociale dakisolatie Minimale levering gas PowerPoint presentation | free to download - id: 75b55b-M2RiNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Provinciale info 2013 Energiescans Premies Sociale dakisolatie Minimale levering gas

Description:

Title: Dia 1 Author: Vdveldgu Last modified by: Fanny Schoevaerts Created Date: 4/4/2008 9:45:24 AM Document presentation format: Diavoorstelling (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: Vdv2
Learn more at: http://www.vreg.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Provinciale info 2013 Energiescans Premies Sociale dakisolatie Minimale levering gas


1
Provinciale info 2013EnergiescansPremie
s Sociale dakisolatie Minimale levering gas
2
Inhoud
 • Gratis energiescans
 • Historiek, heden, toekomst
 • Premies rationeel energiegebruik
 • Verhoging voor beschermde afnemers 50 NIEUW!!
 • Sociale dakisolatieprojecten vanaf 2012
 • Historiek
 • Doel en doelgroep
 • De praktijk
 • Campagne 2012 2013
 • De cijfers
 • Minimale levering aardgas in de winter
 • Campagnemateriaal

3
Energiescans aanpak
 • Basisscan
 • Een scanner bekijkt elke kamer in de woning en
  let specifiek op de installaties die een invloed
  hebben op het energieverbruik
 • De scanner vult een checklist in
 • Tijdens de rondgang geeft de scanner reeds zoveel
  mogelijk tips mee (bv plaats tochtstrips, sluit
  deze deur, zet de TV volledig uit, enz)
 • De bewoner ontvangt een rapport met REG-tips op
  maat van zijn woning en gedrag
 • De scanner installeert een spaarpakket (20 )
  spaarlampen, spaardouchekop, buisisolatie en/of
  radiatorfolie
 • !Focus op gedragstips!

4
Energiescans aanpak
 • Opvolgscan type 1
 • Evaluatie van de basisscan
 • Tevredenheidsenquête
 • Peilen naar interesse in energiebesparende
  investeringen dakisolatie en/of superisolerend
  glas
 • Toelichting premieregeling via verschillende
  kanalen
 • Vergelijking energieleveranciers (www.vreg.be)
 • Nieuw spaarpakket
 • Thermostaatkraan
 • Tochtstrips
 • Verdeeldoos met schakelaar
 • Klok op elektrische boiler
 • Ontluchten radiatoren

5
Energiescans aanpak
 • Opvolgscan type 2 begeleiding en bijstand bij
  implementatie energiebesparende maatregelen
 • Voorbereidende fase opmaken plan, inschatting
  kostprijs, raming netto investeringskost,
  opvragen offertes (dakisolatie en
  hoogrendementsbeglazing)
 • Coördinatie bij uitvoering van de werken
 • Na de werken hulp bij aanvragen premies,
  invullen belastingsaangifte voor
  energiebesparende maatregelen
 • Uitvoering van enkele kleine energiebesparende
  maatregelen indien bewoner heeft afgehaakt na
  stap 1
 • Merk op Opvolgscan kan enkel bij personen die
  reeds basisscan kregen en die geen dakisolatie
  hebben of nog enkele beglazing
 • Algemeen knelpunt adressenwerving

6
Energiescans quota
 • Actie 2007-2009
 • 52.270 scans ( 2 per 100 aansluitingen )
 • Enkel basisscans
 • Extra actie 2009-2011
 • 13.069 scans ( 1 per 200 aansluitingen )
 • Basisscans en opvolgscans
 • Scans 2010
 • 26.134 scans ( 1 per 100 aansluitingen )
 • Basisscans en opvolgscans
 • Scans 2011
 • 26.134 scans ( 1 per 100 aansluitingen )
 • Basisscans en opvolgscans

7
Energiescans aanpak
 • Gemeente kiest uitvoerder netbeheerder ,eigen
  personeel
 • of derde partij
 • 350 scanners opgeleid sinds start project (170
  actief)

8
Energiescans aantallen

9
Energiescans resultaten 31/12/11
 • Bewoners
 • Gebouwschil

10
Energiescans resultaten 31/12/2011
 • Detail gebouwschil
 • Aantal materiaal geplaatst bij scans t.e.m. 2011
 • 61.478 spaarlampen
 • 52.356 spaardouchekoppen
 • 43.975 meter buisisolatie
 • 53.316 meter radiatorfolie
 • Algemene tevredenheid 93

11
Energiescans aanpassingen
 • Besluit van de Vlaamse Regering 23/9/2011
 • 2012 1/200 aansluitingen onbeperkt op vraag
  van prioritaire doelgroep
 • 2013 1/400 aansluitingen onbeperkt op vraag
  van prioritaire doelgroep
 • 2014 enkel prioritaire doelgroep
 • Aantal scans 2012
 • doelstelling 13.069
 • Aantal uitgevoerde scans 2012 (voorlopig cijfer)
 • Eandis 16.071 waarvan 7.610 bij de doelgroep
 • Infrax 5.695 waarvan 2.439 bij de doelgroep
 • ? 40 à 50 bij prioritaire doelgroep

12
Energiescans aanpassingen
 • Prioritaire doelgroep
 • Beschermde afnemers (sociaal tarief aardgas en
  elektriciteit)
 • Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van
  gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale
  Adviescommissie (LAC)
 • Personen met een aardgasbudgetmeter die in de
  winterperiode via het OCMW een minimale levering
  van aardgas krijgen
 • Personen die behoren tot de doelgroep van de
  meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van
  de Globale Energiekost (FRGE)
 • Personen die huren bij een sociale
  huisvestingsmaatschappij
 • Personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor

13
Energiescans toekomst
 • Energiescan, nieuwe definitie
 • een doorlichting die, op basis van een bezoek
  ter plaatse, een eerste beeld geeft van de
  energiesituatie en het energiebesparingspotentieel
  op het vlak van gebouwschil, verwarming,
  sanitair warm water, verlichting, elektrische
  apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het
  eerste bezoek de energiefactuur kan worden
  gescreend in functie van optimalisatie op basis
  van onder meer een leveranciersvergelijking,
  premies voor energiebesparende investeringen
  kunnen worden toegelicht en op de plaatsen waar
  dat zinvol wordt geacht, spaarlampen, een
  spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie,
  tochtstrips, een timer voor een waterboiler, een
  stroomverdeeldoos met schakelaar kunnen worden
  geplaatst en radiatoren kunnen ontlucht worden,
  of een voortgangscontrolebezoek waarbij
  energiebesparende investeringen kunnen worden
  uitgevoerd

14
Energiescans toekomst
 • Scan zelf
 • Spaarpakket installeren
 • Premies toelichten
 • V-test
 • Inschatting behoefte controlebezoek
 • Type 1 met de focus op energiebegeleiding op
  maat van de kwetsbare doelgroepen
 • Enkel voor prioritaire doelgroep
 • Type 2 gericht op de uitvoering van
  energiebesparende investeringen
 • Enkel voor wie nog geen dakisolatie, nog enkel
  glas of geen hoogrendementsverwarmingsinstallatie
  heeft
 • nieuw

15
Energiescans toekomst
 • Type 1 Minstens 4 van de 6 modules uitvoeren
 • actieve begeleiding bij het veranderen van
  energieleverancier, energiepremies,
  energiebesparende maatregelen bis, herhaling
  basisscan, controle energiefactuur, onderzoek
  abnormaal verbruik
 • Type 2 begeleiding en bijstand bij
  implementatie energiebesparende maatregelen
 • Dakisolatie
 • Superisolerend glas
 • Energiezuinige verwarmingsinstallatie new!
 • START NIEUWE VERSIE SCANS IS VOORZIEN VOOR MIDDEN
  2013

16
Energiescans aanvraag
 • Voor meer informatie over de scans kan u terecht
  op
 • Voor het werkingsgebied van Infrax
  www.energiescans.be of bel 078 35 30 20
 • Voor het werkingsgebied van Eandis
  www.gratisenergiescan.be of bel 078 35 35 34

17
Energierenovatieprogramma 2020
 • In het Vlaamse Gewest zijn er in het jaar 2020
  geen energieverslindende woningen meer
 • 6.160.000 Vlamingen / 2.36 per gezin
  2.600.000 woningen
 • 1.900.000 eigenaars
 • 700.000 huurders
 • waarvan 140.000 sociale huurders (bijna 60.000
  op wachtlijst)
 • Kwaliteit huurwoningen lager!

Noodzakelijke maatregelen Aantal per jaar 2008-2020
Dak- of zoldervloer isolereren 30.000-50.000
Hoogrendementsglas ifv enkel glas 75.000
Condensatieketels 60.000
18
Armoede in Vlaanderen
 • 11 van de 6.160.000 Vlamingen is arm
 • 680.000 of 285.000 gezinnen
 • dus evenveel woningen
 • Deze sociaal achtergestelde gezinnen wonen vaker
  in
 • huurwoningen
 • In slechtere staat dus lager comfort, hoger
  verbruik
 • Weinig perspectief op renovatie
 • Huurder weinig belang geen middelen
 • Verhuurder geen extra financieel voordeel op
  korte termijn

19
Premies 2013
 • Isolatie
 • Dakisolatie of zoldervloer
 • Aannemer 6 a 8 /m2 (max 120 m2), R minstens 3,5
 • 30 belastingvermindering
 • doe-het zelf 3 a 4 /m2 (max 120 m2), R minstens
  3,5
 • Buitenmuur 15 /m2 max 2000
 • Spouw 6 /m2 max 800
 • Vloer 6 /m2 max 800
 • Hoogrendementsglas vervanging enkel glas 12
  /m2 (U-max 1,1) max 300 vervanging
  enkel/dubbel 15 /m2 (U-max 0,8),max 375
 • Verwarming
 • Warmtepomp max. 1700
 • Condensatieketel (beschermde klant) 800
 • Sanitair warm water
 • Zonneboiler 550 /m², max. 2750

20
Premies 2013 bestaande woningen
 • Beschermde afnemers 50 premies (ipv 20)
  kortingbon 150 euro voor aankoop energiezuinige
  wasmachine (AAC of beter) of koelkast (A, A)
 • Definitie beschermde afnemers mensen die recht
  hebben op de sociale maximumprijzen
 • iedereen die geniet van een beslissing tot
  toekenning van een leefloon, gewaarborgd inkomen
  voor bejaarden, tegemoetkoming aan gehandicapten
  met blijvende arbeidsongeschiktheid van ten
  minste 65, inkomensvervangende tegemoetkoming
  aan gehandicapten, integratietegemoetkoming aan
  gehandicapten, tegemoetkoming voor hulp aan
  bejaarden, tegemoetkoming voor hulp aan derden,
  financiële steun OCMW voor personen ingeschreven
  in vreemdelingenregister, personen die wachten op
  één van bovenvermelde uitkeringen, huurders via
  sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve
  verwarming opgas, recht op bijkomende
  kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn
  door een lichamelijke of geestelijke
  ongeschiktheid van minstens 66
 • 2011 ongeveer 215.000 gezinnen of 8 van de
  gezinnen

21
Premies 2013 bestaande woningen
 • De premiecijfers 2007-2011 voor beschermde
  afnemers
 • Vaststelling dalende trend in aanvragen vanaf
  2010 niettegenstaande algemeen stijgende trend in
  premie-aanvragen
 • ook voor de Vlaamse dakisolatiepremie weinig
  beschermde

22
Problematische prefinanciering
 • leningen van het FRGE aan zeer lage interesten
 • FRGE Het Fonds ter reductie van de globale
  energiekost
 • Verstrekt goedkope leningen, bestemd voor
  structurele energiebesparende maatregelen
 • via lokale entiteiten die zijn aangeduid door
  steden en gemeenten in overleg met het OCMW.
 • De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een
  bijzondere doelgroep
 • lenen à max 2
 • Dus bijna gratis lenen om energie te besparen

23
FRGE
 • Voor wie?
 • Iedereen die een woning verhuurt of bewoont
 • Er moet in de gemeente wel een Lokale Entiteit
  zijn
 • Opmerking elke Lokale Entiteit kan zelf een
  reglement hebben,
 • bv enkel leningen voor mensen onder bepaald
  inkomen
 • De prioritaire groepen krijgen gratis begeleiding
 • Verhoogde tegemoetkoming (nr klevertje eindigt op
  1)
 • Omniostatuut
 • Schuldbemiddeling en problemen met energiefactuur
 • In begeleiding bij OCMW owv problemen betaling
  energie
 • De lening
 • - max. 10.000 euro per woning
 • Terug te betalen op max 5 jaar

24
FRGE voorbeelden terugbetaling
Rekening houden met verlaging energiefactuur 07/0
6/2012 Vlaamse overheid voorziet
rentesubsidie voor de prioritaire groepen
25
Sociale dakisolatie historiek
 • STEBO sociale dakisolatie Limburg
 • zes isolatieteams sociale economie.
 • Subsidie proefproject 10.000 m²
 • sociale huurwoningen vanaf
 • december 2009.
 • Bijna het dubbel
 • aantal m² uitgevoerd met budget.

26
Sociale dakisolatie historiek
 • Proefproject EANDIS 2011
 • Op vraag van kabinet / VEA voerde Eandis een
 • proefproject dakisolatie van private huurwoningen
  uit
 • Bereik en overtuiging bewoner en eigenaar zijn
  extra moeilijk
 • Klanten met aardgasbudgetmeter
 • Samenwerking met OCMW ifv detectie woningen
 • Ongeveer 500 daken isoleren in 2011
 • realisatie ongeveer 250, half 2012
 • Uitvoering door sociale economie
 • VASTSTELLING BEREIK IS ERG MOEILIJK

27
campagne energiebesparing bij kansarme gezinnen
 • Dakisolatie voor iedereen !
 • Een warme toekomst hangt je boven het hoofd
 • Intermediairen betrokken bij voorbereiding
  uitvoering
 • Focus op bereik kansarme gezinnen
 • Folder, affiche, presentatie voor intermediairen,
  filmpjes getuigenissen lokale televisie
 • Lancering campagne november 2010
 • Materiaal verspreid naar intermediairen

28
campagne energiebesparing bij kansarme gezinnen
 • Samenwerking met
 • intermediairen op lokaal niveau
 • Energiesnoeibedrijven
 • Woonloketten
 • Lokale entiteiten FRGE
 • Samenlevingsopbouw
 • Provinciale contactpunten

29
Sociale dakisolatieprojecten doel
 • Huurwoningen kwetsbare gezinnen moeilijk
  bereik
 • Doel 3000 daken private huurwoningen
  isoleren/jaar
 • 6 miljoen euro (2012)
 • Netbeheerders geven een premie van 23 euro per m²
  geplaatste dakisolatie
 • Projectpromotor begeleidt huurder en verhuurder
  bij voorbereiding, uitvoering, financiering
 • Eigenaar financiert het eventuele saldo

30
Sociale dakisolatieprojecten doelgroep
 • private huurders
 • Beschermde afnemers (recht sociale
  maximumprijzen)
 • Personen met dossier bij de Lokale
  Adviescommissie
 • Huishoudens met een actieve budgetmeter
 • behoren tot de doelgroep van de meest
  behoeftigen van het FRGE
 • recht op de verhoogde tegemoetkoming van het
  ziekenfonds of Omnio-statuut
 • in schuldbemiddeling (bv. bij het OCMW of CAW) en
  zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen
 • die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde
  facturen voor gas of elektriciteit.
 • huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal
  bestuur of een OCMW (dus geen SHM)

31
Sociale dakisolatieprojecten praktijk
 • Integrale aanpak
 • Energiescan, best voorafgaand aan dakisolatie
 • Projectpromotor zorgt voor begeleiding en
  uitvoering
 • FRGE-lening aanprijzen bij eigenaars
 • Huurder betaalt geen euro
 • Projectpromotor doorgaans Sociale economie
 • Maatwerk
 • Verwachtingen naar verhuurder
 • Huurprijs niet verhogen nav dakisolatie
 • Lopend huurcontract niet voortijdig opzeggen
 • Eventueel restsaldo financieren

32
Sociale dakisolatieprojecten praktijk
 • Projectpromotor maakt afspraken met huurder en
  verhuurder
 • Promotor dient een aanvraag in bij de
  netbeheerder
 • Inclusief de engagementen van de eigenaar en
  kosten
 • Na goedkeuring kunnen de werken starten
 • Voor eventueel restsaldo voorziet promotor zelf
  een factuur voor de eigenaar
 • Op basis van factuur wordt de premie uitbetaald

33
Sociale dakisolatieprojecten
 • 23 euro kosten plaatsing dakisolatie
  begeleiding

  huurwoningen prioritaire groep   andere woningen
  premie netbeheerder     23 euro per m² voor promotor sociale dakisolatie   6-8 euro per m² voor eigenaar of huurder
  Belasting- vermindering   30 van de eventuele restfactuur voor de verhuurder   30 van het factuurbedrag voor eigenaar of huurder
34
Sociale dakisolatieprojecten campagne
Boodschap Nu supervoorwaarden in afwachting
van een verplichting voor dakisolatie Vanaf
2015 dakisolatienorm voor ALLE woningen Geen
dakisolatie (R minstens 0,75) strafpunten in
onderzoek woningkwaliteit. Dat kan samen met
andere gebreken leiden tot de ongeschiktverklarin
g voor bewoning. Vanaf 2020 geen verhuring
zonder dakisolatie
Verspreid in juli 2012
geen isolatie   nu   vanaf 2015   vanaf 2020
geen isolatie 23 euro per m² en 30 via belastingen verbod op verhuring als de woningkwaliteit niet ok is   verbod op verhuring  
35
Sociale dakisolatieprojecten campagne
 • Infomap doorverwijzers
 • Verspreid naar 1400 partners
 • Naslagwerkje ifv toeleiding
 • Lijst projectpromotoren
 • Lijst scanbedrijven
 • Flow
 • Brochure voor de doelgroep
 • Tekst voor in publicaties

Verspreid in november 2012
36
Sociale dakisolatieprojecten cijfers
 • 133 aanvragen binnen bij de netbeheerders
 • 475 dossiers in voorbereiding momenteel
 • Besluit trage opstart, lange doorlooptijd per
  dossier
 • 2013 intense continue campagne verder werken
 • aan toeleiding
 • KNELPUNTEN
 • TOELEIDING
 • DOORSTROOM VANUIT ENERGIESCANS
 • Benutting datastromen vs bescherming privacy
 • LANGE DOORLOOPTIJD

37
Sociale dakisolatieprojecten 2013
We roepen het werkveld op om mensen met interesse
in sociale dakisolatie door te verwijzen.   Er is
nog geen gratis energiescan uitgevoerd in de
woning? Vraag er meteen een aan, de
energiescanner helpt u verder! Infrax
www.energiescans.be 078 35 30 20 Eandis
www.gratisenergiescan.be 078 35 35 34   Er is al
een energiescan uitgevoerd? Neem dan contact op
met een promotor sociale dakisolatie uit uw
buurt zie www.energiesparen.be/socialedakisolatie
Of bel de netbeheerder Eandis 078 35 35
34 Infrax 078 35 30 20
38
Minimale levering aardgas
 • Vanaf 2010
 • Alternatief voor 10 ampère bij elektriciteit
 • Halfmaandelijkse tussenkomsten door OCMW
  afhankelijk van type woning
 • OCMW kan 70 van de opgeladen bedragen
  recupereren bij de netbeheerder
 • Zie www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering
 • OPROEP om mensen te stimuleren om ook buiten de
  winterperiode op te laden spaarpot voor de dure
  winterperiode

39
Minimale levering aardgas
 • Afgelopen winter 2011-2012
 • 276 Vlaamse OCMWs (90) princiepsakkoord
 • 189 OCMWs (68) kwamen tussen (168 in 2010)
 • aantal begunstigden steeg met 89 (2592 vs 1347
  in 2010)
 • 11 van de gezinnen budgetmeter gas (vs 8 in
  2010)
 • aantal opladingen steeg met 92 (9391 vs 4885 in
  2010)
 • Het gemiddeld toegekende bedrag per gezin bedroeg
  202 euro (181 euro in 2010)
 • ongeveer de gemiddelde kost voor 1 maand
  verwarmen in de wintermaanden.

40
Minimale levering gas
 • Halfmaandelijkse tussenkomsten 2012 2013

41
Meer informatie
Minimale levering gas www.energiesparen.be/sociaa
l/minimalelevering Scans en sociale
dakisolatie www.energiesparen.be/socialedakisolati
e Specifieke vragen, bijbestelling brochures of
mappen roel.vermeiren_at_vea.be
About PowerShow.com