EDU 3120 TOPIK 1 DEFINISI, FALSAFAH, MATLAMAT - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – EDU 3120 TOPIK 1 DEFINISI, FALSAFAH, MATLAMAT PowerPoint presentation | free to download - id: 74c7b4-NDZkZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

EDU 3120 TOPIK 1 DEFINISI, FALSAFAH, MATLAMAT

Description:

... bidang kepakaran School Counseling Community Counseling Mental Health Counseling Marriage & Family Counseling Group ... Oxford Dictionary Counselling ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 39
Provided by: u576
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: EDU 3120 TOPIK 1 DEFINISI, FALSAFAH, MATLAMAT


1
EDU 3120TOPIK 1 DEFINISI, FALSAFAH, MATLAMAT
PRINSIP BIMBINGAN KAUNSELING
2
 • Definisi konsep-konsep asas
 • bimbingan
 • kaunseling
 • Kaunselor
 • Psikoterapi

3
Definisi Umum Dari Kamus DBP
 • Bimbingan - perbuatan membimbing, memberi
  petunjuk, huraian, dll
 • Serupa dengan makna nasihat??
 • Sering digunakan secara silih berganti dgn
  penasihatan

4
DEFINISI BIMBINGAN
 • Suatu proses yang membantu
 • individu memahami diri mereka dan dunia mereka
 • (Shertzer Stone, 1992 Suradi, 1996))

5
Huraian Definisi Bimbingan oleh Shertzer
 • Proses bermaksud sesuatu tindakan yang dilakukan
  secara berperingkat ke arah satu matlamat
 • Memahami diri dunia-
 • menolong individu kenal diri agar dapat menjadi
  lebih berkesan, produktif dan sejahtera

6
Definisi Bimbingan
.the process of helping people make important
choices, such as choosing a preferred life style
.suatu proses membantu individu membuat
pemilihan / keputusan penting, seperti pemilihan
cara hidup Gladding, 2004)
7
Definisi Dari The Little Oxford
DictionaryCounselling - Advice or
consultationDBP - kaunseling - proses teratur
yg melibatkan perbincangan rapi ttg masalah yang
dihadapi oleh seseorang usaha mengatasi /
menyelesaikannya menerusi bimbingan dan nasihat
8
Apakah Kaunseling??
Suatu proses sistematik untuk membantu
perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi
yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar
mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai
suatu perubahan,kemajuan, dan penyesuaian yang
holistik, baik dan sukarela pada diri klien
supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu
akan berterusan sepanjang hayat klien.
Akta Kaunselor, 1998
9
Definisi 'Counseling'
Counseling can be more precisely defined as a
short term, interpersonal, theory based process
of helping persons who are psychologically
healthy resolve developmental and situational
problems
Samuel Gladding, 2000
10
The Practice of Professional Counseling is'
The application of mental health, psychological
or human development principles, through
cognitive, affective, behavioural or systemic
interventions, strategies that address wellness,
personal growth, or career development, as well
as pathology (httpcounseling.org)
Samuel Gladding, 2004
11
Gladding(2004)
 • Focuses on helping people make changes
 • A profession
 • Deals with wellness, personal growth, career
  pathological concernso
 • Conducted with persons who are considered
  normal, well
 • Theory based, structured
 • Maybe developmental or intervening

12
Definisi Kaunseling
Usaha membantu individu mengatasi halangan dalam
pertumbuhan kendiri dan membangunkan sumber
kendiri ke peringkat optima
Nordin Kardi et al, UPM, 1990
13
Definisi "Counseling"
Cormier Hackney 1987
Satu perhubungan menolong di antara seseorang
yang terlatih dan mahir dalam teknik menolong
secara pertuturan dan mempunyai pengetahuan
mengenai perlakuan manusia, dengan seorang yang
meminta bantuan sama ada secara sukarela ataupun
paksa.
14
Definisi "Counseling tahun 70an"
Satu proses membantu individu yang
bermasalah (Krumboltz Thoresen, 1976)
15
Definisi "Counseling tahun 70an"
Satu proses pembelajaran di mana individu
mempelajari mengenai diri mereka , hubungan
mereka dengan orang lain dan mengenai perlakuan
yang dapat perbaiki diri (Shertzer Stone,
1976)
16
DEFINISI KAUNSELOR(Akta Kaunselor 1998)
 • Seseorang yang mengadakan perkhidmatan kaunseling
  bagi suatu fee yang ditetapkan atau apa-apa
  balasan yang lain

17
Akta Kaunselor 1998
 • Kaunseling adalah suatu proses sistematik untuk
  membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip
  psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor
  berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk
  mencapai suatu perubahan, kemajuan dan
  penyelesaian yang holistik, baik dan sukarela
  pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan
  penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat
  klien.

18
Apakah Psikoterapi?
Proses membantu individu bermasalah psikologi
yang lebih serius, intrapersonal, biasanya
mengambil masa lebih lama (long term)
Gladding, 2004
19
Apakah Persamaan antara konsep asas?
Bimbingan, kaunseling dan psikoterapi adalah
proses menolong secara psikologi
(Maznah, Rumaya dan Zainal, 2002 )
20
Bimbingan Kaunseling Psikoterapi
Jangka masa semakin lama Jenis masalah
psikologi lebih serius
21
APAKAH MAKNA FALSAFAH?
 • Sesuatu yang dijadikan panduan
 • Rasional atau sebab mengapa
 • Apakah falsafah proses bimbingan kaunseling?
 • Apakah falsafah perkhidmatan bimbingan
  kaunseling?
 • Apakah falsafah latihan kaunselor?
 • Falsafah pula berkait erat dengan prinsip

22
Beberapa falsafah kaunseling yang berkaitan dgn
persepsi terhadap klien
 • Setiap manusia adalah unik
 • Manusia berpotensi
 • Potensi dan sahsiah manusia boleh dibentuk

23
Beberapa falsafah kaunseling yang berkaitan dgn
proses b k
 • Mengikut batasan etika
 • Dipersetujui bersama
 • Tiada elemen paksaan

24
Apakah Makna Prinsip ?Pegangan atau kepercayaan
seseorang mengenai sesuatu. Prinsip lazimnya
dipengaruhi oleh aspek budaya, agama penganut
prinsip.
25
Beberapa Prinsip Bimbingan(Shertzer Stone,
1992)
 • Fokuskan perkembangan personal
 • Guna proses sistematik bantu individu fahami diri
  (soalselidik, kaunseling)
 • Tiada paksaan, secara sukarela
 • Berasaskan kepercayaan bahwa manusia berupaya
  bangunkan diri
 • Menghormati maruah dan hak individu
 • Proses pendidikan yang berurutan dan berterusan

26
Beberapa Prinsip Kaunseling (Mizan Halimatun,
2002 Fadzil, 2002 Gladding, 2000)
 • Setiap manusia unik
 • Setiap manusia punyai harga diri
 • Manusia melalui proses sosialisasi
 • Hubungan teraputik bersifat sukarela, kerjasama
 • Proses pendidikan berterusan
 • Perhubungan menolong antara seorang pro dengan yg
  perlu bantuan psikologi
 • Beretika
 • Proses sistematik
 • Manusia menuju kesejahteraan diri
 • Untuk individu normal

27
Beberapa Prinsip Bimbingan Kaunseling Menurut
Agama Islam(A Rahman, 1992, Ghazali 1989)
 • Nasihat adalah tiang agama
 • Nasihat adalah keperluan untuk semua
 • Kaunselor sebagai contoh
 • Memberi kaunseling wajib bagi yg berilmu
 • Dokong konsep menolong dalam perkara baik
 • Kaunselor perlu faham undang2 Islam
 • Kaunselor perlu faham konsep manusia dari
  pandangan Islam
 • Pembinaan kerohanian melalui ibadah dan latihan

28
Beberapa Prinsip Bimbingan ( Aminah Lloyd,
1995)
 • Bimbingan adalah satu tugas pendidikan
 • Bimbingan adalah untuk semua ahli masyarakat
 • Bimbingan adalah proses seumur hidup
 • Bimbingan lebih menitikberatkan aspek pencegahan
  daripada pemulihan
 • Bimbingan memerlukan butiran peribadi yang
  lengkap
 • Seorang pembimbing hendaklah patuh kepada etika
  profesion

29
PRINSIP B K MENYENTUH ASPEK BERIKUT
 • CARA MENJALANKAN B K
 • PERSEPSI TERHADAP KLIEN
 • PERSEPSI TERHADAP TUGAS PERANAN KAUNSELOR
 • PERSEPSI TERHADAP PAKEJ LATIHAN KAUNSELOR

30
MATLAMAT UMUM B K
 • Pencegahan kesan/ keadaan negatif dari berlaku
  atau berulang (beri kefahaman rantaian masalah
  dan cara atasi masalah)
 • Pemulihan perlakuan negatif atau antisosial
  (melalui proses kaunseling)
 • Pembangunan kendiri / potensi sedia ada (dengan
  cara meningkatkan kefahaman kendiri individu dan
  hubungan dengan persekitaran)

31
BEBERAPA TUJUAN BIMBINGAN KAUNSELING
(Mizan Halimatun, 2002)
 • Mengajar klien untuk bertanggungjawab ke atas
  diri
 • Memperbaiki imej diri yang negatif
 • Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaaan
 • Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan
  tingkahlaku
 • Membantu klien jadi lebih produktif
 • Membimbing klien mencari memupuk sumber dalaman
 • Mempertingkatkan kemampuan klien membuat
  keputusan
 • Membantu klien urus masalah yang belum selesai

32
BEBERAPA TUJUAN BIMBINGAN KAUNSELING (George
Cristiani, 2000)
 • Galakan perubahan tingkah laku
 • Tingkatkan keupayaan buat dan hadapi perubahan
 • Tingkatkan kemahiran buat keputusan
 • Baiki hubungan interpersonal
 • Kembangkan potensi individu

33
Contoh Matlamat B K di sekolah
 • Bantu pelajar berkembang semua bidang
 • Bantu pelajar buat pilihan sesuai
 • Bantu pelajar sesuaikan diri dlm masyarakat
 • Bantu tingkatkan motivasi pelajar
 • Kenalpasti dan bantu pelajar berkeperluan khas
 • Atasi masalah disiplin (Suradi, 1996)

34
bidang kepakaran
 • School Counseling
 • Community Counseling
 • Mental Health Counseling
 • Marriage Family Counseling
 • Group Counseling
 • College Counseling
 • Rehabilitation Counseling
 • Substance Abuse Counseling
 • Gerontological Counseling

35
Kenapa Manusia Ada Masalah?
 • Cepat bertindak dan lambat berfikir
 • Tidak memilih maklumat yang relevan, lengkap atau
  menyeluruh
 • Terlalu mementingkan diri sendiri dan
  mengetepikan hasrat orang lain.

36
 • Menyalahkan orang lain, persekitaran atau takdir
 • Tidak memiliki sebarang nilai dan matlamat
 • Memiliki nilai dan matlamat yang sentiasa
  berubah-ubah
 • Memiliki nilai dan matlamat yang rigid

37
 • Memiliki nilai dan matlamat yang negatif atau
  tidak sesuai
 • Tidak tahu atau tidak berupaya membuat pilihan
 • Tidak tahu membentuk perhubungan yang memuaskan
 • Tingkah laku sendiri yang menimbulkan masalah
 • Sukar menerima kekuatan dan kelemahan sendiri

38
 • Tidak kreatif untuk mencari ruang dalam
  masyarakat yang ada batasannya sendiri
 • Tidak tahu menghidupkan suasana
 • Menggunakan strategi lama untuk menangani situasi
  baru
 • Masalah semasa yang berkaitan dengan masalah
  semalam
About PowerShow.com