Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doswiadczen (GWD II) Zarzadzanie kultura Bytom 29-30 sierpnia 2011 - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doswiadczen (GWD II) Zarzadzanie kultura Bytom 29-30 sierpnia 2011

Description:

Title: Slajd 1 Author: Jacek Nowak Last modified by: tp Created Date: 4/20/2007 3:19:38 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3) Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 19
Provided by: Jace85
Learn more at: http://2011.jst.org.pl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doswiadczen (GWD II) Zarzadzanie kultura Bytom 29-30 sierpnia 2011


1
Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany
Doswiadczen (GWD II) Zarzadzanie kultura Bytom
29-30 sierpnia 2011
Doskonalenie zarzadzania uslugami publicznymi i
rozwojem w jednostkach samorzadu lokalnego
Projekt Doskonalenie zarzadzania uslugami
publicznymi i rozwojem w jednostkach samorzadu
lokalnego (gminach i powiatach)
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
2
Zespól projektowy w ZMP
 • Tomasz Potkanski kierownik projektu
 • Malgorzata Ornoch-Tabedzka - Specjalista ds. GWD/
  koordynator komponentu GWD
 • Aneta Krec Specjalista SAS w Biurze ZMP -
  wsparcie techniczne i logistyczne pracy Grupy
 • Joanna Orlik - moderator grupy zarzadzanie
  kultura

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
3
JST uczestniczace w projekcie
powiaty powiaty gminy miejskie i miejsko-wiejskie gminy miejskie i miejsko-wiejskie gminy wiejskie gminy wiejskie
1 Powiat Polkowicki 1 Dabrowa Górnicza 1 Kozminek - woj. wlkp
2 Powiat Olesnicki 2 Kartuzy 2 Rokietnica - woj. wlkp
3 Powiat Prudnicki 3 Turek 3 Miescisko - woj. wlkp
4 Powiat Bierunsko Ledzinski 4 Szydlowiec 4 Budzyn - woj. wlkp
5 Powiat Brzezinski 5 Elk 5 Dlugosiodlo - woj. mazowieckie
6 Powiat Kielecki 6 Dzialdowo 6 Dywity - woj. warminsko - mazurskie
7 Powiat Hajnowski 7 Sochaczew 7 Grudusk - woj. mazowieckie
8 Powiat Otwocki 8 Biala Podlaska 8 Prabuty - woj. pomorskie
9 Powiat Lubaczowski 9 Murowana Goslina    
10 Powiat Tarnowski 10 Olesnica    
11 Powiat Zyrardowski 11 Zlotów    
12 Opolski (Opole Lubelskie) 12 Poznan    
13 Legnica    
14 Mlawa    
    15 Czestochowa    
    16 Nowy Tomysl    
    17 Kalisz    
    18 Opole    
    19 Szklarska Poreba    
    20 Legionowo    
    21 Piotrków Trybunalski    
    22 Slupsk    
    23 Olsztyn    
    24 Lublin    
    25 Bytom    
4
Glówny cel projektu
 • Kompleksowe wzmocnienie zdolnosci
  instytucjonalnej 45 jednostek samorzadu
  terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do
  podniesienia jakosci, efektywnosci i dostepnosci
  uslug publicznych oraz do monitorowania
  realizacji strategii rozwoju

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
5
Podstawowe informacje o projekcie
 • Czas trwania projektu czerwiec 2011- czerwiec
  2013
 • Realizatorzy - partnerzy projektu
 • Cztery komponenty projektu
 • 1. Grupy Wymiany Doswiadczen (GWD) - 13 róznych
  grup
 • 2. Warsztaty zarzadzania strategicznego (WZS) -
 • 3. Dwie edycje Konkursu Samorzadowy Lider
  Zarzadzania
 • (2011 uslugi spoleczne, 2012 uslugi
  techniczne),
 • 4. Baza Dobrych Praktyk (BDP)

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
6
WZS warsztaty zarzadzania strategicznego
 • Cel doskonalenie profesjonalnego systemu
  monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju
  i/lub polityk sektorowych oraz kluczowych planów
  wykonawczych przez jednostki samorzadu
  uczestniczace WZS z ZMP, ZPP i ZGW (uczestnicy
  WZS z reguly inni niz w GWD)
 • Realizator komponentu WZS Stowarzyszenie Rozwoju
  Gospodarczego Gmin ze Szczecina, wyloniona w
  konkursie.

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
7
Tematyka prac GWD w podziale na partnerów
Sektor uslug Gminy miejskie Powiaty Gminy wiejskie
Oswiata X X X - dwie grupy
Pomoc spoleczna X X (Zdrowie)  
Kultura X    
Transport X X  
Gosp. mieszkaniowa X    
Gosp. odpadami X  
Gosp. wodno- kanalizacyjna X
Efektywnosc energetyczna X
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
8
GWD- wymiana doswiadczen
 • Cel poprawa jakosci swiadczenia uslug
  publicznych - poprzez zorganizowana wymiane
  doswiadczen, wspólne rozwiazywanie problemów.
 • Metoda jest oparta na wykorzystaniu wskazników
  ilosciowych mierzacych koszty i wyniki
  dostarczania danej uslugi, badaniu opinii
  odbiorców uslug, oraz bezposredniej wymianie
  doswiadczen w celu poprawy zarzadzania usluga we
  wlasnym miescie
 • W ramach dwuletniego projektu odbedzie sie 8
  spotkan GWD, raz na trzy miesiace, kolejno w
  kazdym z miast nalezacych do grupy.
 • W obecnej edycji GWD przedmiotem pracy jest takze
  jakosc obslugi administracyjnej wobec mieszkanców

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
9
Miasta uczestniczace w GWD
 • Pomoc spoleczna (5) Sochaczew, Dabrowa
  Górnicza, Legnica, Nowy Tomysl, Kalisz  
 • Kultura ( 6) Bytom, Biala Podlaska, Kutno,
  Kartuzy, Poznan, Turek
 • Oswiata ( 9) Turek, Sochaczew, Murowana Goslina,
  Zlotów, Szklarska Poreba, Opole, Olesnica,
  Szydlowiec, Bytom
 • Gospodarka mieszkaniowa (7) D. Górnicza,
  Dzialdowo, Biala Podlaska, Zlotów, Mlawa, Nowy
  Tomysl, Olsztyn
 • Transport (6) Legnica, Czestochowa, Kalisz,
  Opole, Legionowo, Lublin, Olsztyn
 • Efektywnosc energetyczna (5)  Elk, Murowana
  Goslina, Poznan, Czestochowa, Slupsk
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna (6) Kartuzy,
  Szydlowiec, Dzialdowo, Olesnica, Mlawa, Kutno
 • Gospodarka odpadami (6)  Elk, Olesnica,
  Szklarska Poreba, Legionowo, Slupsk, Lublin

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
10
Porównanie ogólnych wskazników rozwoju
spol.-gosp. miast czlonków GWD
10
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
11
Wykorzystanie wskazników ilosciowych do oceny
lokalnych uslug publicznych (SAS), ocena
satysfakcji odbiorców uslug
 • Analiza zestawu wskazników dla obszaru
  zarzadzania kultura (SAS)
 • II. Badania ankietowe odbiorców uslug

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
12
Porównanie wskazników sektorowych miast czlonków
GWD
12
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
13
Porównanie wskazników sektorowych miast czlonków
GWD
13
14
Porównanie wskazników sektorowych miast czlonków
GWD
14
15
SAS - mozliwosc porównania pomiedzy miastami
nalezacymi do GWD i innymi miastami
15
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
16
SAS - mozliwosc porównania pomiedzy miastami
nalezacymi do GWD i innymi miastami
16
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
17
Najwazniejsze wskazniki rezultatu projektu
okreslone przez MSWiA - wskazniki do osiagniecia
w komponencie GWD i WZS
 • 1. Wdrozenie systemu monitorowania i ewaluacji
  strategii rozwoju lub planów wykonawczych, jako
  rezultat Warsztatów Zarz. Strategicznego (WZS)
 • 2. Wdrozenie systemu monitorowania uslug (jako
  rezultat udzialu w GWD) lub udzial w badaniach
  SAS i poprawa wskazników jakosci swiadczonych
  uslug (o 2)
 • ------------------
 • 3. Opracowanie i wdrozenie procedury
  aktualizowania "mapy aktywnosci" organizacji
  pozarzadowych na terenie JST jako efekt
  Warsztatów Zarzadzania Strategicznego
 • Opracowanie i wdrozenie / usprawnienie procedury
  aktualizacji opisu swiadczonych w JST uslug,
  dostepnych w BIP lub w Biurze Obslugi Klienta /
  wydziale jako wynik udzialu w GWD
 • ------------------
 • 5. Zmniejszenie wskaznika decyzji
  administracyjnych uchylonych przez SKO (jako
  rezultat wymiany doswiadczen w ramach GWD) (o 2
  w stosunku do 12/2010)
 • 6. Zmniejszenie liczby decyzji administracyjnych
  wydawanych po uplywie terminów okreslonych w KPA
  (jako rezultat wymiany doswiadczen w ramach GWD)
  (o 2 w stosunku do 12/2010)

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego
18
18
About PowerShow.com