Akrediteerimiskriteeriumid - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Akrediteerimiskriteeriumid PowerPoint presentation | free to download - id: 735ccd-ZGU5ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Akrediteerimiskriteeriumid

Description:

Title: World Trade and Conformity Assessment, Quality Infrastructure Development Author: Anv ndarnamn Last modified by: kristiina Created Date: 10/22/2000 10:37:01 AM – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 6
Provided by: Anv92
Learn more at: http://www.eramets.ee
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Akrediteerimiskriteeriumid


1
Akrediteerimiskriteeriumid
 • Akrediteerimisasutuse poolt esitatavad nõuded
  esitatakse akrediteerimiskriteeriumitena (EAK
  veebilehel www.eak.ee ja taotlusvormidel)
 • Standard, nt EVS-EN ISO/IEC 17025 või 15189,
  EVS-EN ISO/IEC 17020, EVS-EN ISO/IEC 17021
 • IAF, ILAC, EA jm juhendid, nt IAF GD 2, IAF GD 5,
  IAF/ILAC-A4, EA-4/02, EA-4/16, EA-9/01
 • Muud nõuded, nt õigusaktides (EL määrus,
  mõõteseadus, TNVTS jm) sätestatud

2
Nõuded hindamisrühmale ja assessoritele (EVS
17011 p. 7.5.2, 7.5.3)
 • Hindamisrühma summaarne pädevus peab katma kogu
  hinnatava akrediteerimisulatuse
 • Akrediteerimisnõuete ja õigusaktide tundmine
 • Põhjalikud teadmised hindamismeetoditest
 • Piisavad erialased (tehnilised) teadmised
  konkreetsetest kalibreerimistest/katsetamistest/
  inspekteerimistest/sertifitseerimistest
 • Erapooletus, sõltumatus, huvidekonflikti
  puudumine
 • Ei tohi anda erapooletust ohustavaid
  konsultatsioone

3
Üldnõuded akrediteerimisasutustele(EVS 17011)
 • 7 Akrediteerimisprotsess
 • Akrediteerimiskriteeriumid ja informeerimine
 • Akrediteerimistaotlus
 • Ressursside ülevaatus
 • Hindamise allhange
 • Hindamiseks valmistumine
 • Dokumentide ja andmestute ülevaatus
 • Kohapealne hindamine
 • Tuvastatu analüüs ja hindamisaruanne
 • Otsustamine ja akrediteeringu andmine
 • Apellatsioonid
 • Uushindamine ja järelevalve
 • Akrediteerimisulatuse laiendamine
 • Akrediteeringu kehtivuse peatamine, tühistamine
  ja piiramine
 • Vastavushindamisasutuste andmestud
 • Tasemekatsed ja muud laboritevahelised võrdlused

4
Akrediteerimisprotsess(EVS 17011 ptk 7)
 • Kriteeriumid ja informeerimine
 • Ñ
 • Taotlusavaldus
 • Ñ
 • Kontroll (taotleja andmed, ressursside piisavus)
 • Ñ
 • Hindamine (sh ettevalmistus)
 • Ñ
 • Aruanne ja tuvastatu analüüs
 • Ñ
 • Mittevastavuste parandused
 • Ñ
 • Akrediteerimisotsus
 • Ñ
 • Teavitamine (muudatused), aruanded, võrdluskatsed
  jm
 • Ñ
 • Järelevalve

5
Sertifitseerimisasutuse esmahindamine
Taotlusavaldus
Etteval- mistus
Asutus avaldab arvamust assessorite kohta
Dokumentide hindamine, hindamisvisiidi
planeerimine
Hindamisvisiit Sissejuhatav nõupidamine
JS hindamine (peaassessor)
Erialaassessor 1
Teosta- mine
2
3
Assessorite nõupidamine
Lõppnõupidamine
Hindamisgrupi aruanne
Asutuse parandused
Lõpeta- mine
Paranduste seire, akrediteerimisotsus
About PowerShow.com