Attitude in de intensive care psychiatrie een oefening in zorgvuldig-heid - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Attitude in de intensive care psychiatrie een oefening in zorgvuldig-heid PowerPoint presentation | free to view - id: 7312d5-NmNjNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Attitude in de intensive care psychiatrie een oefening in zorgvuldig-heid

Description:

Attitude in de intensive care psychiatrie een oefening in zorgvuldig-heid Tom kuipers Ggz nijmegen Onderdeel van ProPersona inhoud De droom in de nacht voordat ik aan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:42
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: TomK193
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Attitude in de intensive care psychiatrie een oefening in zorgvuldig-heid


1
Attitude in de intensive care psychiatrieeen
oefening in zorgvuldig-heid
 • Tom kuipers
 • Ggz nijmegen
 • Onderdeel van ProPersona

2
(No Transcript)
3
inhoud
 • De droom in de nacht voordat ik aan het werk ging
  op de opnameafdeling
 • Attitude die momenteel van werkers verwacht wordt
  en welke problemen dat oplevert
 • Wat is nu nodig voor een IC Psychiatrie ?
 • De benaming intensive care is niet correct het
  gaat over zorg-vuldigheid in het hanteren van
  mensen met problemen (sociale hygiëne)
 • Hoe is zorgvuldigheid te realiseren?
 • Conclusie

4
Waar gaat deze zorg-vuldigheid over?
 • Ruimtegebruik (territoriale aspecten, van
  gastvrijheid tot aan terreinverbod)
 • Willen kunnen (handicap en prothese)
 • Planning van (be)handeling (zorgvuldig overleg,
  monoloog / dialoog)
 • Relaties (werken met betrokkenen)

5
(No Transcript)
6
Zorgvuldig?
7
Attitude in de zorg
 • De ambachtelijk - ethische dimensie
 • zorgvuldig omgaan met alle relevante
  werkrelaties vertrouwen creëren en zicht krijgen
  op coöperatie en non-coöperatie
 • Territoriale aspecten gezag macht
  zeggenschap, rituelen, defensieve acties,

8
werkrelaties
 • coöperatie en non-coöperatie bij planning van de
  behandeling (Shared Decision Making)
 • Normaliseer het werken met familieleden van
  patienten
 • Collegiale en gezags-verhoudingen spiegelen zich
  in het werken met patiënten zorgvuldig in leiden
  en volgen, in het verdelen van verantwoordelijk-he
  den en taken, bij het beoordelen van geschiktheid
  / competentieniveau

9
Wat is territoriaal gedrag?
Territorial behaviour will be manifested if the
perceived boundaries of a personal space or group
space is being invaded by un-invited others.
Goal resetting of territorial boundaries
Methods requests, threads, agression
10
(No Transcript)
11
Kwetsbaarheid van de persoonlijke ruimte
 • Omvang rijkdom, vermogens, protectie
 • Afbakening behoefte, gevaar, kans
 • Structuur cognitieve en executieve
  capaciteiten

12
Sociale mechanismen groepshierarchiede Waal,
1998
Mechanism Description Effect
Conditional reassurance Reconciliation social tolerance submission Cohesion
Formalisation Rituals Harmony Stability
Status-striving Dominance Dynamism tensions
13
uitgangspunt
 • Communicatie is effectiever naarmate mensen
  gelijker aan elkaar zijn
 • Gelijk-zijn bevordert de interactie
 • Interactie leidt tot samenwerking (coöperatie)
 • Zich oriënteren is van belang om te beoordelen of
  de betrekking leidt tot een vorm van coöperatie
  of uitbuiting (factoren similariteit, voedsel,
  beschutting, gezelschap, territorium)

14
het werkgebied
Samen 1 doel
bereidheid om samen te werken
interactie
orientatie
coöperatie
betrekking
werkgebied
15
oriëntatie
 • betrekking

interactie
rood
coöperatie
groen
16
De dynamische verhouding tussen wil niet en
kan niet
kan niet
wil niet
Ref. T. Kuipers, Handicap en prothese in de
psychiatrie, MGv, 2008
17
(No Transcript)
18
Wat willen patiënten?
 • oogcontact
 • partnership
 • echt contact
 • meer tijd
 • echte afspraken

M. Sweet (2003) BMJ 326
19
Kijken van een afstand Betrokken maar niet in
het spel Zorgvuldig? Ja maar .
20
Interactie bestuderen en bewerken Oefenen,
oefenen, oefenen
21
Verbinding / betrokkenheid verbroken ?
22
Professionele relatie als instrument (vgl Fiske
91/ 92)
 • Communal sharing kennis en ervaring delen
 • Authority Ranking de autoriteit (Cochrane
  evidence ? NVvP) bepaalt wat geleerd/ gedaan
  moet worden
 • Equality Matching L. biedt bescherming, M
  steunt L.
 • Market pricing als wij iets begeerlijks
  krijgen zijn we bereid .. (afwegingen,
  schattingen mbt risk benefit).

23
Skills labs, groep 3 werkrelaties
 • Kennis coöperatie, relationele stijlen
 • Werken met patiënten
 • Orienteren, contact maken
 • Interactievaardigheden
 • Territoriale aspecten
 • Behandelplanning
 • Cheating en uitbuitingsrelaties
 • Oefenen, Oefenen, Oefenen

24
methode
 • Drang en dwang
 • Beschuldigingen
 • Manipulatie
 • Exploratie
 • Advisering
 • Analyse
 • Luisteren
 • Presentie
 • Absentie

Risico voor de relatie mate van intrusiviteit
25
Methodiek bevorderen van herstel
 • Bevorderende factoren
 • Aanvaarden van opvang en hulp
 • Kennis over psychose
 • Eigen plek maken
 • Interactie cooperatie oefenen Working alliance
 • Sociale contacten onderhouden
 • Leren, werken, dagbesteding
 • Signaleringsplan maken
 • Belemmerende factoren
 • Afwijzen van hulp en opvang
 • Denken dat het vanzelf weer goed komt
 • Verstoorde bio-rythmes
 • Zelfdestructieve gedachten
 • Drugs- en alcoholmisbruik
 • Slordig met medicijnen omgaan
 • Belangrijke relaties schuwen of verbreken
 • Uit- of afstellen van leren en werken

26
Vormen van betrokkenheidAxelrod, The Complexity
of Cooperation, 1997
 • Onderdanigheid a betaalt aan b
 • Protectie a ontvangt van b
 • Vriendschap a vecht aan dezelfde kant als b
 • Vijandigheid a vecht aan de andere kant als b

27
Het spel en de regels
28
(No Transcript)
About PowerShow.com