ORIENTACI - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ORIENTACI PowerPoint presentation | free to download - id: 72472c-NDhiYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ORIENTACI

Description:

Title: ITINERARIS A 4t d ESO Author: Julia Last modified by: Usuario Created Date: 4/26/2011 1:58:46 PM Document presentation format: Presentaci n en pantalla (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: Juli3231
Learn more at: http://www.isert.cat
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ORIENTACI


1
ORIENTACIÓ 3R ESO
CURS 2014-15
2
 •  

DESPRÉS DE LESO QUÈ?
SENSE TÍTOL D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
AMB TÍTOL D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
MÓN LABORAL
BATXILLERAT
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (ANTICS PQPI)
REPETIR 4T DESO
3
Currículum 4t dESO
Matèries Nº hores setmanals
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 4
Ciències socials i geografia 3
Educació ètico cívica 1
Educació física 2
Projecte de recerca (1)
Religió (opcional)/alternativa 1
Tutoria 1
Matèries optatives 9
Total setmanal 30
4
MATÈRIES OPTATIVES DE 4T DESO
Biologia i geologia Física i química Educació
visual i plàstica Informàtica Llatí Música Tecnolo
gia Segona llengua estrangera Economia
Aquestes matèries, a diferència de las matèries
optatives de 1r 2n i 3r dESO, són matèries de 3
hores setmanals i shan de triar 3 delles quan
et matriculis de 4t dESO i tenen una durada no
quadrimestral sinó de tot el curs.
Probablement, que en aquests moments, no tens
clar quina és la millor elecció per tu. Per això
et donem informació sobre els currículums de 4t
dESO, Batxillerat, Cicles formatius de Grau
mitjà i PQPI i alguns consells que hi hauries de
tenir presents a lhora de triar les optatives de
4t dESO.
5
BATXILLERAT
 • Les modalitats del batxillerat són
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats
 • Ciències Socials
 • Arts

6
BATXILLERAT
    1 r 1 r 2n
Part comuna Llengua catalana i literatura 2 1 3
Part comuna Llengua castellana i literatura 2 1 3
Part comuna Llengua estrangera 3 3 3
Part comuna Educació Física 2 2 -
Part comuna Filosofia Filosofia en francès (Batxibac) 3 3 3 3 - -
Part comuna Història Història en francès (Batxibac) - - - - 4 4
Part comuna Tutoria 1 1 1
Part comuna Religió (voluntària) (2) (2) -
Part comuna Treball de recerca      
Part comuna TOTAL 14 14 14
Part diversificada Matèria de modalitat 1 4 4
Part diversificada Matèria de modalitat 2 4 4
Part diversificada Matèria de modalitat 3 4 4
Part diversificada Matèria de modalitat 4 4 4
  TOTAL 16 16
    30 30
7
Modalitat de Ciències i tecnologia
Curs 1r Curs 1r Curs 1r Curs 2n Curs 2n Curs 2n
MOD Hores   Matèria MOD Hores Matèria
M11 4 Tecnologia Industrial I 4 Tecnologia Industrial I  M21 4 Tecnologia industrial II
M11 4 Química I 4 Química I  M21 4 Química II
M12 4 Biologia I 4 Dibuix Tècnic I 4 Biologia I 4 Dibuix Tècnic I M22 4 4 4 Biologia II Dibuix Tècnic II Electrotècnia D. Tècnic
M13 4 Matemàtiques I 4 Matemàtiques I  M23 4 Matemàtiques II
    M14 4 Física I 4 Física I     M24 4 Física II
    M14 4 C. Terra Medi Ambient 4 C. Terra Medi Ambient     M24 4 Geologia
    M14 4 Francès I Literatura francesa 4 Francès I Literatura francesa     M24 4 Francès II Hª de França
    M14 4 Psicologia Sociologia 4 Psicologia Sociologia     M24 4 Història de la Filosofia
8
Modalitat de Humanitats i Ciències Socials
Curs 1r Curs 1r Curs 1r Curs 2n Curs 2n Curs 2n
MOD Hores Matèria   Hores Matèria   MOD Hores Matèria Hores Matèria
  M11 4 4 Llatí I Matemàtiques CCSS I   M21 4 4 Llatí II Matemàtiques CCSS II
M12 4 4 Història món contemporani Grec I M22 4 4 Geografia Grec II
  M13 4 4 Economia i Org. Empresa I Literatura Universal   M23 4 2 2 Economia i Org. Empresa II Literatura catalana Literatura Castellana
     M14 4 Economia 4 Psicologia Sociologia 4 Francès I Literatura francesa 4 C. Terra Medi Ambient 4 Economia 4 Psicologia Sociologia 4 Francès I Literatura francesa 4 C. Terra Medi Ambient      M24 4 Història de lArt 4 Història de la Filosofia 4 Francès II Hª de França 4 Història de lArt 4 Història de la Filosofia 4 Francès II Hª de França
9
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FAMÍLIES PROFESSIONALS
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Fabricació mecànica
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge personal
 • Informàtica i comunicacions
 • Maritimopesquera
 • Sanitat
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Administració i gestió
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Energia i aigua
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries alimentàries
 • Installació i manteniment
 • Química
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles

10
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (Antics PQPI)
Estudiar a Catalunya ? Programes de formació i
inserció On simparteixen? GUIA DE CENTRES
 • Oferta de PQPI a Castelldefels durant el curs
  2014/2015
 • PQPI Ajuntament de Castelldefels 08960091
 • C. de la Giralda, 6 08860
 • Tel. 936 651 150
 • Públic (corporacions locals)
 • Auxiliar en muntatges dinstallacions
  electrotècniques en edificis
 • Auxiliar en allotjaments turístics i
  residencials
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • PQPI Acadèmia Herpa, SCP 08960146
 • C. del Doctor Fleming, 54 08860
 • Tel. 936 641 350
 • Titularitat privada
 • Auxiliar en activitats doficina i en serveis
  administratius generals (2)

11
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓACCÉS ALS CFGM
 • A les persones aspirants que obtinguin una
  qualificació global igual o superior a 4 a les
  proves daccés als cicles formatius de grau mitjà
  se'ls podrà sumar, si escau, un 20 de la
  qualificació amb què supera el programa de
  formació i inserció amb nota inferior a 8. Si la
  nota és igual o superior a 8 es pot accedir a un
  Cicle Formatiu de Grau Mitjà

12
TRIA DE LES MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES PER
LALUMNAT DE 4t ESO
Optativa 41 Optativa 41 Optativa 42 Optativa 42 Optativa 43 Optativa 43
Física i Química   Biologia i Geologia   Física i Química  
Llatí   Tecnologia   Francès  
Economia   EVP   Tecnologia  
Música   Informàtica   Música  
Informàtica       Informàtica  
 • Per fer aquesta tria hauràs de marcar dues
  matèries de cada franja, indicant 1 o 2 per ordre
  de preferència.
 • Cada matèria ha de tenir un número mínim
  dalumnes per a que es pugui cursar (8 alumnes).
 • Si hi hagués alguna variació a causa de canvis
  normatius, disponibilitat de recursos o demanda
  de lalumnat us serà comentada en el seu moment.

13
RECOMANACIONS EN FUNCIÓ DELS ESTUDIS A CURSAR
DESPRÉS DE 4t dESO
 • Si vols fer una opció de làmbit científic les
  matèries que més tinteressen cursar són
 • Física i Química i Biologia i Geologia.
 • Si vols fer una opció tecnològica fora
  convenient triar
 • Física i Química, Tecnologia i Educació visual
  i plàstica.
 • Per cursar estudis de làmbit humanístic social
  econòmic és molt important que triïs
 • Economia
 • Per fer estudis dàmbit lingüístic et pot donar
  una bona base cursar
 • Llatí i Francès
 • Per cursar estudis de làmbit artístic és
  convenient que cursis
 • Música i Visual i Plàstica


14
Proves daccés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Es poden matricular les persones que tinguin 17
  anys o els facin durant lany de celebració de
  les proves
 • Pots trobar informació detallada a les següents
  pàgines Web
 • Estudiar a Catalunya ? Formació Professional
 • Convocatòria del 2015
 • http//ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits
  /proves/proves_acces/prova_acces_gm_fp

15
Calendari Proves daccés als Cicles Formatius de
Grau Mitjà
 • Calendari del 2015
 • Inscripció a partir de les 9 hores de l'11 de
  març fins al 23 de març de 2015
 • Últim dia de pagament de la taxa 24 de març de
  2015, abans de les 22 hores
 • Presentació de la documentació a l' institut
  del 10 al 17 d'abril de 2015 (dins l'horari de
  registre del centre)
 • Llista provisional d' admesos i exclosos a
  partir del 22 d'abril de 2015
 • Presentació de la documentació complementaria a
  l' institut del 23 al 27 d'abril de 2015, dins
  l'horari de registre de documentació del centre
 • Llista definitiva d' admesos i exclosos a partir
  del 29 d'abril de 2015
 • Prova 6 de maig de 2015, a les 16.00 hores (cal
  presentar-s'hi 30 minuts abans)
 • Qualificacions provisionals a partir del 15 de
  maig de 2015
 • Termini per presentar reclamacions del 18 al 20
  de maig de 2015 (dins l'horari de registre del
  centre)
 • Qualificacions definitives a partir del 22 de
  maig de 2015
About PowerShow.com