Ketton - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Ketton PowerPoint presentation | free to download - id: 723b12-YWY2MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Ketton

Description:

Title: No Slide Title Author: Makara B. G bor Last modified by: Makara G bor Created Date: 11/25/2000 7:43:35 PM Document presentation format: Diavet t s a ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:17
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Provided by: Mak141
Learn more at: http://xenia.sote.hu
Category:
Tags: hormon | ketton

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Ketton


1
Kettonél több csoport vizsgálataés kísérlet
tervezés
 • Makara B. GáborMTA KOKI

2
Több csoport statisztikai elemzése pajzsmirigy
gyulladás - szérum hormon értékek
Csoport fT4 fT3 fT4/fT3
Kontroll (20) 14 1.0 4.2 0.5 3.3 0.5
Beteg (18) 14 2.0 4.4 0.5 3.2 0.4
Beteg kezelt (35) 16 2.0 4.0 0.5 4.0 0.6
1. Van-e különbség a különbözo csoportok között?
2. Állítható-e fel sorrend közöttük?
3
Több csoport statisztikai elemzése pajzsmirigy
gyulladás - szérum hormon értékek
Csoport fT4 fT3 fT4/fT3
Kontroll (20) 14 1.0 4.2 0.5 3.3 0.5
Beteg (18) 14 2.0 4.4 0.5 3.2 0.4
Beteg kezelt (35) 16 2.0 4.0 0.5 4.0 0.6
plt0.05, plt0.01 vagy akár 0.001
4
A véletlennek tulajdonítható-e minden különbség?
 • Nézzük meg, mire vezethet a véletlen
 • Használjunk táblázatkezelot, benne véletlen szám
  generátort, grafikont és statisztikai elemzést.

5
Miért nem hasonlítunk össze minden csoportot
párosával?
 • Rossz hatásfokú
 • Torzíthatja döntéseinketMinden páros
  összehasonlításnál 120 arányban (vagy a
  szignifikancia szinttol függo arányban) van
  esélyünk hibás döntést hozni.
 • A sok szakszerutlen összehasonlítás inflálja a
  szignifikancia szinteket.

6
Ismételt páros összehasonlítások, együttes
valószínuségek
Független döntések száma Névleges szignifikanciaszint Helyes döntés valószínusége Hibás döntés valószínusége
1 0,05 0,950 0,050
2 0,05 0,903 0,098
3 0,05 0,857 0,143
4 0,05 0,815 0,185
5 0,05 0,774 0,226
6 0,05 0,735 0,265
7 0,05 0,698 0,302
8 0,05 0,663 0,337
9 0,05 0,630 0,370
10 0,05 0,599 0,401
20 0,05 0,358 0,642
40 0,05 0,129 0,871
7
A több csoport elemzése két lépésbol áll
 • Van-e szignifikáns különbség a csoportok
  eredményeinek halmazában
 • Ha van, akkor keresünk szignifikáns eltérést a
  csoportok között
 • Az eltérés nem csak párok közötti különbség
  formájában lehet

8
Az elemzés alapgondolata az összes mintában a
varianciát két módon becsüljük
 • Az ANOVA alkotója R.A. Fisher, egy angliai
  mezogazdasági kísérleti állomáson, 1918-25
  között.  
 • Zseniális felismerése Több csoporton együtt
  végzett kísérletben a null hipotézis, H0 úgy is
  vizsgálható, hogy a populáció varianciát
  becsüljük két módszerrel és megnézzük ezek a
  becslések jól egyeznek-e?.
 • a mintákon/csoportokon belüli szóródásból
  következtetünk a populáció varianciájára
 • a minták átlagainak szóródásából következtetünk
  ugyanarra a varianciára.

9
A négyzetes összeg additív elemekre bontható
 • A minta elemeinek távolságát a teljes minta nagy
  átlagától becsüljük a négyzetes összeggel
 • S (xnagy átlag xi)²
 • A négyzetes összeg particionálható az algebra
  módszereivel (additív módon részekre bontható)
 • Az egyes részeket úgy bontjuk, hogy azok a szórás
  egy meghatározott értelmezésu részének feleljenek
  meg
 • A belso szórásnégyzet a véletlennek, az
  átlagok közötti szórásnégyzet a csoportok
  közötti különbségnek felel meg

10
Illusztráció a négyzetes összeg felbontásához

Adat
véletlen komponens
Átlag
csoportosítási komponens
Nagy átlag
rögzített érték
11
A szórás elemzés gondolatmenete
(szórás elemzés variancia analízisanalysis of
varianceANOVA)
 • A minták normális eloszlásból származnak (n
  darab)
 • Független minták
 • Véletlen minták (randomizálás)
 • Null hipotézis a minták közös sokaságból/populáci
  óból származnak (v1v2v3vn)
 • Null hipotézis következménye (s12s22s32sn2)
 • A mintákból két független becslést készítünk a
  populáció szórására, pontosabban varianciájára
  (?2)
 • A két variancia becslés hányadosa az F1,2
  eloszlást követi (F1,2 s12/s22)

12
A szórás elemzés gondolatmenete (folytatás)
 • Ha a minták egy sokaságból valók (a nullhipotézis
  érvényes), akkor F1,2 eloszlásának várható értéke
  v(F1,2) 1
 • Ha plt0,05 arra, hogy F1,2 1, akkor elvetjük a
  nullhipotézist
 • Ha elvetettük a nullhipotézist, akkor
  megkeressük, mely csoportokra mondhatjuk ki, hogy
  nem egy eloszlásból származnak?
 • Elore tervezett (a priori), vagy utólagos (a
  posteriori) összehasonlitásokat végzünk

13
Két variancia hányadosának eloszlása a
FisherSnedecor eloszlás
Normális eloszlású mintákból képzett
négyzetösszegek hányadosaF(m,n)s1(m)2/s2(n)2
14
A szóráselemzés és a t próba kapcsolata
 • A t próba képletében a nevezoben az átlag szórása
  van
 • A számlálóban is szórásnak megfelelo érték 2
  minta átlagának különbsége van
 • Ez nem más, mint a két szám eltérése az
  átlaguktól, osztva n-1 -el, ami n2 esetben nem
  más mint 1.
 • A számlálóban és a nevezoben ugyanazon értékre 2
  becslés szerepel, melynek négyzeteinek hányadosa
  F eloszlású

15
A t próba képlete, és annak átalakítása
Ha a képlet mindkét oldalátnégyzetre emeljük
Akkor a jobb oldalonkét variancia hányadosát
kapjuk, azaz
16
A nullhipotézis szerinti helyzet ábrázolása
17
Az egyik alternativ hipotézis szerinti helyzet
ábrázolása
18
A szignifikáns ANOVA után követheto
gondolatmenetek
19
Ketto vagy több statisztikai döntés egy
vizsgálatban?
 • Mi történik az elsõ fajú hibával, ha két teljesen
  független kisérletet végzünk, két teljesen
  független minta összehasonlításával.
 • Ilyenkor két egymástól független
  hipotézisvizsgálatot végzünk, és két
  szignifikancia vizsgálatot, mindegyiket az a0,05
  szinten. Miután két független vizsgálatról van
  szó, ezért a két szignifikancia vizsgálat is
  függetlennek tekinthetõ.
 • Ha mind a két null hipotézis érvényes, akkor
  annak valószínûsége, hogy legalább egyik
  nullhipotézist (hibásan) elvetjük
 • Jelölje P(s1)0,05 az elsõ teszt esetében a fenti
  valószínûséget, P(s2)0,05 a második teszt fenti
  valószínûségét.A két esemény együttes
  elõfordulásának valószínûsége P(s1)P(s2), ami
  0,050,050,0025
 • A három lehetséges esemény s2 önmagában, s2
  önmagában, s1 és s2 együtt fordul elõ.
 • A két független kisérlet esetében annak
  valószínûsége, hogy legalább az egyikben hibásan
  elvetjük a null hipotézist
 • p 0,050,05-0,0025 0,0975,ami lényegesen
  magasabb, mint az egy szignifikancia teszt
  esetében elfogadott 0,05.
 • És ha a kísérletek és az összehasonlítások nem
  függetlenek?

20
Ha sok a csoport?
 • A fenti gondolatmenet k10 független teszt
  elvégzése esetén p1-(1-0,05)100,4
 • A független vizsgálatok számának növelésével
  jelentosen növeljük annak valószínuségét, hogy
  olyan hatások létezését mondjuk ki, amelyek a
  valóságban nem léteznek
 • Minden lehetséges szignifikancia tesztet tekintve
  a tesztek nem függetlenek, noha a minták azok
  voltak. Példa a közös kontroll

21
Megoldások
 • Az egyedi összehasonlításokban az egyes
  döntésekre vonatkozó küszöbértékeket módosítjuk
  úgy, hogy a teljes eljárásban (egy vizsgálatban)
  az összes összehasonlításra együttesen érvényes
  ismert, küszöbérték(ek)et alkalmazunk
 • Olyan specifikus eljárásokat készítünk és
  alkalmazunk, amelyek ismert közös valószínuséggel
  dolgoznak

22
Általános eljárások
 • Bonferroni eljárás
 • A részdöntésenkénti szint alacsonyabb, mint a
  kisérletenkénti szint
 • A részdöntésekben egy közös szintet alkalmazunk
  mindenütt
 • a1-(1-a)exp(1/k), másképen az (1-a) k-adik
  gyökét kell vonnunk, és az kivonni 1-bõl
 • Ha a függetleneség is bizonytalan, akkor aa/k
 • Holm eljárása
 • Részdöntésenként változó szinteket alkalmazunk
 • k összehasonlítás esetén a/k, a/(k-1), a/(k-2),
  a/(k-3), . , a/2, a

23
Hátrányok, elonyök
 • Elony kontrolláljuk az elsofokú hibát az egész
  vizsgálatra vonatkozóan
 • Hátrány konzervatívak vagyunk a másodfokú hiba
  tekintetében
 • Bonferroni eljárás konzervatívabb, mint Holm
  eljárása, és ugyanolyan biztonságos az elsofajú
  hiba tekintetében, tehát jobb hatásfokú
 • Általános eljárás, nem használja ki az ANOVA
  ismert tulajdonságait
 • Vannak specifikus eljárások az ANOVA-ra
  optimalizálva
 • Newman-Keuls, Tukey, Scheffé, Dunnett, kicsit
  eltéro alkalmazásokhoz optimalizálva
About PowerShow.com