KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA PowerPoint presentation | free to download - id: 71987f-NGEwNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA

Description:

Title: Slide 1 Author: Pusat Komputer Last modified by: Usercom90902 Created Date: 2/25/2003 10:02:51 PM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:81
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 51
Provided by: Pusa46
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA


1
 • KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA
 • Semester Kedua, 2011/2012
 • PERTEMUAN PERTAMA
 • UNIT 1
 • PERKEMBANGAN DAN SEJARAH MEDIA MASSA
  ANTARABANGSA DAN MALAYSIA
 • 28 Januari 2012

2
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 1. Perbezaan di antara istilah media massa
  berikut
 • - penyiaran (broadcasting)
 • - penyebaran maklumat berbentuk
  narowcasting
 • - khalayak homogen berbanding khalayak
  heterogen
 • - pemilihan saluran media massa yang
  bersesuaian dengan mesej yang ingin
  disampaikan

3
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 2. sejarah perkembangan media cetak
  antarabangsa, bermula dari sejarah dokumen
  bertulis di Mesir (2200 s.m) hinggalah
  perkembangan terkini
 • Rujuk m/s 3 dalam Modul Kursus

4
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 3. sejarah perkembangan media elektronik
  antarabangsa.
 • - berikan fokus kepada nama-nama penting
  seperti Samuel Morse,
 • Alexander Graham Bell, Guglielmo
 • Marconi dll serta penemuan2
 • penting yang ditemui
 • Rujuk m/s 4 dalam Modul Kursus

5
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 4. sejarah perkembangan radio di Malaysia
  dan antarabangsa.
 • - berikan fokus kepada proses penemuan
  gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada
  tahun 1888
 • Rujuk m/s 5 dalam Modul Kursus

6
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Gelombang Radio
 • (Elektro Magnetik Spektrum)
 • Definisi Gelombang Elektromagnetik
 •  
 • Kuasa gelombang elektromagnetik merujuk kepada
  kaedah penyaluran maklumat melalui gelombang
  udara dari pemancar kepada penerima melalui
  sistem gelombang seperti gelombang mikro
  (microwaves), sitem satelit, gelombang radio
  (radio waves) dan lain-lain
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

7
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • - 1791 Luigi Galvani (Scientist dari Itali)
 • - seorang Profesor Anatomi, melakukan eksperimen
  ke atas katak mati untuk membuktikan kewujudan
  gelombang elektrik
 • - menyalurkan gelombang elektrik ke atas sistem
  saraf katak tersebut dan mendapati sendi-sendi
  katak mati itu bergerak
 • - membuat kesimpulan bahawa gelombang elektrik
  itulah yang menyebabkan sendi-sendi katak mati
  bergerak
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

8
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • 1800 Alessandro Volta
 • - mengemaskini eksperimen Galvani
 • - melakukan kajian selanjutnya ke atas katak mati
 • - mendapati pergerakan katak mati bukanlah
  disebabkan oleh sistem saraf katak tetapi
  disebabkan oleh pelbagai bahan (metals) yang
  digunakan dalam eksperimen tersebut
 • - juga mendapati bahawa pergerakan kepada
  sendi-sendi katak mati adalah disebabkan oleh
  voltaic pile, iaitu penyusunan beberapa bahan
  untuk menghasilkan sell kuasa yang pertama (sell
  kuasa juga dikenali dengan istilah bateri)
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

9
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • 1871 James Clerk Maxwell
 • - mendalami kajian lepas yang dilakukan oleh
  Galvani dan Volta dan mendapati bahawa kuasa
  udara bergerak dalam bentuk gelombang
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

10
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • 1857 Heinrich Rudolph Hertz
 • - telah menemui kuasa elektromagnetik
  (elektromagnetik spektrum) atau lebih dikenali
  dengan gelombang radio
 • - menjalankan kajian di antara tahun 1886 -
  1889
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

11
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • Apakah yang dimaksudkan dengan Gelombang
 • Elektromagnetik Spektrum?
 • - sebagai alat ukur untuk kuasa gelombang
 • - gelombang paling lemah adalah gelombang radio
  (radio waves)
 • - gelombang paling kuat adalah gelombang kosmik
 • - yang membezakan gelombang radio dan gelombang
  kosmik adalah frekuensi
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

12
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

13
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • Memahami Istilah Hertz
 • - dihasilkan daripada nama Heinrich Hertz semasa
  melakukan eksperimen mengenai frekuensi dan
  spektrum elektromagnetik
 • - Takrifan Hertz apabila satu gelombang yang
  lengkap melepasi sesuatu sudut 1 Hertz (Hz)
 • - Gelombang elektromagnetik diukur dalam bentuk
  saat, daripada kelajuan cahaya, iaitu 186,000
  batu sesaat
 • Sumber Wikipedia (http//en.wikipedia.org/wiki/S
  peed_of_light)

14
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • Hertz Sesaat
 • - jumlah gelombang yang melepasi sesuatu sudut
  dalam masa satu saat dikenali sebagai Hertz
  sesaat
 •  - 1,000 (satu ribu) hertz sesaat 1 Kilohertz
  (kHz)
 • - 1,000,000 (satu juta) hertz sesaat 1 Megahert
  (mHz)
 • - 1,000,000,000 (satu billion) hertz sesaat 1
  Gigahertz (gHz) 
 • - stesyen radio (AM) beroperasi di antara
  gelombang 540 1600 kHz 
 • - stesyen radio (FM) beroperasi antara 88 108
  mHz
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

15
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • Istilah AM
 • - Istilah AM merujuk kepada Amplitude
  Modulation)
 • - Amplitde is defined as breadth of range
 • - Amplitude modulation merujuk kepada tekanan
  kepada bunyi atau kekuatan bunyi
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

16
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • CONTOH RAJAH AMPLITUDE MODULATION
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

17
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • CONTOH RAJAH FREQUENCY MODULATION
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

18
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Sejarah Penemuan Gelombang Elektromagnetik
 • Pergerakan Gelombang Udara (Gelombang Radio)
 •  
 • - Gelombang Udara bergerak secara menyeluruh,
  tetapi pergerakan gelombang radio terhalang oleh
  bukit yang tinggi dan tempat-tempat tertentu
  seperti dalam terowong dan lain-lain.
 • - Sekiranya stesen radio ingin menyampaikan
  pancaran gelombang radio kepada keseluruhan
  masyarakat, maka lebih banyak tiang pancaran
  (mono pole) harus didirikan di tempat-tempat yang
  strategik
 • Sumber Rahmah Hashim (1998)

19
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 5. sejarah perkembangan televisyen di
  Malaysia dan antarabangsa.
 • - baca secara umum sahaja, tetapi perlu
  tahu tarikh-tarikh penting seperti tarikh
  siaran TV warna dimulakan, tarikh siaran
  satelit pertama diadakan dll
 • Rujuk m/s 6-7 dalam Modul Kursus

20
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 6. sejarah perkembangan komputer di
  peringkat antarabangsa.
 • - baca secara umum sahaja, dan fahami
  istilah-istilah penting seperti ENIAC, Cakera
  Liut, mikrocip dll
 • Rujuk m/s 7-8 dalam Modul Kursus

21
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 7. sejarah perkembangan industri media cetak
  (akhbar) di Malaysia
 • - beri fokus kepada tarikh-tarikh
  penting berikut
 • akhbar pertama diperkenalkan
 • akhbar Melayu pertama dilancarkan
  akhbar Cina pertama dilancarkan
 • akhbar Tamil pertama dilancarkan
 • Rujuk m/s 7-12 dalam Modul Kursus

22
 • Unit 1 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 8. sejarah perkembangan media elektronik
 • di Malaysia
 • tarikh penyiaran radio dan TV di Msia
 • orang-orang yang menyumbangkan
 • pembangunan penyiaran Malaysia
  tarikh-tarikh permulaan stesen TV di Malaysia
  (ASTRO, MegaTV, NTV7 dll)
 • Rujuk m/s 13-18 dalam Modul Kursus

23
 • KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA
 • PERTEMUAN PERTAMA
 • UNIT 2
 • BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI MEDIA CETAK
 • DAN ELEKTRONIK

24
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • - Perbezaan di antara media cetak dan media
  elektronik
 • - Pendekatan penyampaian maklumat melalui
  media cetak dan media elektronik
 • - Keberkesanan strategi penyampaian maklumat
  melalui media cetak berbanding media
  elektronik
 • - Maksud linguistic diversity (rujuk m/s23
  dalam modul Kursus)

25
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • - Malaysia Sepintas Lalu (rujuk m/s22-23)
 • - Pembentukan Bentuk dan Struktur Organisasi
  (rujuk m/s24-26)
 • - Media Massa Malaysia Kini (rujuk m/s27-29)
 • - Fungsi dan Konsep Media Takrifan Malaysia
  (rujuk m/s29-31)

26
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 2. Akta penyiaran, akta percetakan, akta
  penerbitan, khususnya akta Kebebasan Bersuara
  yang termaktub di bawah Perkara 10 Perlembagaan
  Malaysia

27
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • - Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh
  persatuan adalah dibenarkan di Malaysia, tetapi
  ianya terhad dan terkawal
 • - Tidak ada kebebasan mutlak untuk menjaga
  keselamatan negara, pembangunan politik dan
  keharmonian masyarakat berbilang bangsa

28
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • - Sekatan ke atas kebebasan bercakap, berhimpun
  dan menubuh persatuan di laksanakan ke atas semua
  sektor kerajaan, orang awam, sektor swasta,
  institusi pengajian (tinggi dan rendah, awam dan
  swasta) serta institusi sosial (NGOs)
 • - Tidak terkecuali adalah industri komunikasi,
  khususnya media cetak dan media penyiaran

29
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Terdapat 4 Fasal (Clauses) dalam Perkara
 • 10 Perlembangaan Malaysia
 • Fasal (1)
 • - Tertakluk kepada Fasal (2), (3) dan (4),
 • (a) tiap-tiap warganegara adalah berhak bebas
  bercakap dan mengeluarkan fikiran

30
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Fasal (1)
 • (b) semua warganegara adalah berhak
  berhimpun secara aman dan dengan tidak
  bersenjata
 • (c) semua warganegara adalah berhak
  menubuhkan persatuan

31
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Fasal (2)
 • Parlimen boleh, dengan undang-undang
 • mengenakan
 • (a) ke atas hak-hak yang diberi oleh perenggan
  (a) Fasal (1), apa-apa sekatan yang didapatinya
  perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan
  Persekutuan atau mana-mana bahagiannya,
  perhubungan persahabatan dengan negeri-negeri
  lain, ketenteraman awam untuk melindungi
  keistimewaan-keistimewaan Parlimen atau mana-mana
  Dewan Negeri atau untuk mengelakkan penghinaan
  terhadap mahkamah, fitnah, atau perbuatan
  mengapi-api supaya dilakukan sesuatu kesalahan

32
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Fasal (2) - sambungan
 • (b) ke atas hak yang diberi oleh
  perenggan (b) Fasal (1), apa-apa sekatan
  yang didapatinya perlu atau mustahak demi
  kepentingan keselamatan Persekutuan
  atau mana-mana bahagiannya atau
  ketenteraman awam

33
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Fasal (2) - sambungan
 • (c) ke atas hak yang diberi oleh
  perenggan (c) Fasal (1), apa-apa sekatan
  yang didapatinya perlu atau mustahak demi
  kepentingan keselamatan Persekutuan
  atau mana-mana bahagiannya,
  ketenteraman awam atau akhlak.

34
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Fasal (3)
 • - Sekatan-sekatan ke atas hak menubuhkan
  persatuan yang diberi oleh perenggan (c) Fasal
  (1) boleh juga dikenakan oleh mana-mana
  undang-undang mengenai buruh atau pelajaran.

35
 • Unit 2 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Baca Secara Umum
 • Akta kebebasan bersuara (Perkara 10)
 • Fasal (4)
 • - Pada mengenakan sekatan-sekatan demi
  kepentingan keselamatan Persekutuan atau
  mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam di
  bawah Fasal (2) (a), Parlimen boleh meluluskan
  undang-undang melarang perbuatan mempersoal
  apa-apa perkara, hak, taraf, kedudukan,
  keistimewaan, kedaulatan atau hak kedaulatan yang
  ditetapkan atau diperlindung oleh peruntukan
  Bahagian 3, Perkara 152, 153 atau 181 berhubung
  dengan apa-apa jua melainkan berhubung dengan
  pelaksanaannya sebagaimana yang dinyatakan dalam
  undang-undang itu

36
 • KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA
 • PERTEMUAN PERTAMA
 • UNIT 3
 • FUNGSI DAN PERANAN MEDIA MASSA DALAM MASYARAKAT
  DARI PERSPEKTIF PENERIMA

37
 • Unit 3 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 1. Perbezaan di antara
 • - Media Massa Sebagai Pemerhati
 • - Media Massa Sebagai Pentafsir
 • - Media Massa Sebagai Penghubung
 • - Media Massa Sebagai Penghibur
 • Rujuk m/s 34-49 dalam Modul Kursus

38
 • Unit 3 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 2. Perbezaan di antara fungsi-fungsi media
  massa sebagai
 • - Fungsional Media Massa Sebagai
  Pemerhati/Pentafsir/Penghubung/ dan
  Penghibur
 • - Dysfungsional Media Massa Sebagai
  Pemerhati/Pentafsir/Penghubung dan Penghibur
 • Rujuk m/s 36-49 dalam Modul Kursus

39
 • Unit 3 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • - Fungsional Media Massa dalam konteks
  Instrumental (Rujuk m/s 36)
 • - Maksud konsep gatekeepers dalam industri
  media massa (Rujuk m/s 39)
 • - Maksud konsep hedonisma dalam industri media
  massa (Rujuk m/s 45)

40
 • KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA
 • PERTEMUAN PERTAMA
 • UNIT 4
 • KHALAYAK DAN MAKLUM BALAS MEDIA MASSA TAHAP,
  JENIS DAN INISIATIF

41
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 1. Apakah yang dimaksudkan dengan maklumbalas
  (Rujuk m/s 52)
 • Terdapat 3 kaedah penyaluran maklumat melalui
  media massa
 • - Linear (sehala)
 • tiada maklumbalas
 • - Interaktif (dua hala)
 • terdapat maklumbalas tetapi lambat
 • - Transaksional (dua hala serentak)
 • terdapat maklumbalas yang
  dilakukan secara spontan

42
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 2. Mesej dan maklumbalas dari media massa
  juga boleh disampaikan kepada khalayak melalui
  dua tahap berikut (Teori Penyaluran Maklumat Dua
  Tahap)
 • TAHAP 1
 • Media massa pemimpin pendapat
 • TAHAP 2
 • pemimpin pendapat khalayak sasaran

43
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • TEORI PENYALURAN MAKLUMAT DUA TAHAP
 • - diperkenalkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard
  Berelson, dan Hazel Gaudet pada tahun 1944 (Katz
  Lazarsfeld)
 • - diperkenalkan semasa membuat kajian mengenai
  proses pembuat putusan semasa pilihanraya
  peringkat Presiden (USA)

44
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • TEORI PENYALURAN MAKLUMAT DUA TAHAP
 • - menggunakan media massa untuk menyalurkan
  maklumat/mesej/maklum balas penting dari pihak
  kerajaan kepada khalayak sasaran
 • - Maklumat dan maklum balas disalurkan kepada
  khalayak melalui dua peringkat, iaitu melalui
  pemimpin pendapat

45
 • Mohd Nizam Osman
  2006

46
 • Perlu mengetahui
 • - pemimpin pendapat adalah siapa sahaja yang
  mempunyai
 • kredibiliti
 • autoriti
 • berpengaruh
 • berkuasa
 • berkedudukan
 • dihormati
 • disanjungi
 • berpengetahuan
 • dan sebagainya

47
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 4. Siapakah khalayak media massa
 • Terdapat 4 kategori/tahap khalayak media
  massa
 • - Tahap Elit Rujuk m/s 53
 • - Tahap Massa Rujuk m/s 53
 • - Tahap Pengkhususan Rujuk m/s 53
 • - Tahap Interaktif Rujuk m/s 53
 • - m/s 55 63 Baca secara umum

48
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • - Ciri-ciri khalayak Media Elektronik
 • Rujuk m/s 57-67
 • - Kajian terkini khalayak media elektronik di
  Amerika Syarikat Rujuk m/s 64

49
 • Unit 4 Topik Peperiksaan Pertengahan Semester
 • Perlu mengetahui
 • 3. Perbezaan di antara
 • - Maklumbalas atas inisiatif khalayak
 • (audience-generated feedback)
 • - Maklumbalas atas inisiatif media
 • (media generated feedback)
 • Rujuk m/s 68-71 dalam Modul Kursus
 • - Baca secara umum m/s 72-76

50
 • TAMAT PERTEMUAN PERTAMA
 • _at_Dr. Mohd Nizam Osman
 • JANUARI 2009
About PowerShow.com