glycemiebeleid bij type 2 diabetes : - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – glycemiebeleid bij type 2 diabetes : PowerPoint presentation | free to download - id: 71840f-Mjg0YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

glycemiebeleid bij type 2 diabetes :

Description:

glycemiebeleid bij type 2 diabetes : treat to target lesmodule Diabetes Project Aalst opgesteld door de werkgroep huisartsen-specialisten – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:45
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 50
Provided by: FN49
Learn more at: http://www.zorgtrajectenaalst.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: glycemiebeleid bij type 2 diabetes :


1
glycemiebeleid bij type 2 diabetes treat to
target
 • lesmodule Diabetes Project Aalst
 • opgesteld door de werkgroep huisartsen-specialist
  en

2
Waarom scherpe HbA1c nastreven bij type 2
diabetes ?
3
goede glycemiecontrole ? complicaties ?
Type 2 diabetes
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
60
50
Myocardial
40
infarction
Incidence per 1000 patient years
30
Microvascular
disease
20
10
0
lt6
6-lt7
7-lt8
8-lt9
9-lt10
10
Updated HbA1c ()
UKPDS 35. BMJ 2000 321 405-412.
4
goede glycemiecontrole ? complicaties ?
Type 2 diabetes
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
60
HbA1c ? 7 à 7.5
50
Myocardial
40
infarction
Incidence per 1000 patient years
30
Microvascular
disease
20
10
0
lt6
6-lt7
7-lt8
8-lt9
9-lt10
10
Updated HbA1c ()
UKPDS 35. BMJ 2000 321 405-412.
5
UKPDS risk engine
http//www.dtu.ox.ac.uk
6
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
http//www.dtu.ox.ac.uk
7
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
1 factor
23,6
HbA1c
http//www.dtu.ox.ac.uk
8
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
1 factor
23,6
HbA1c
23,0
smoking
http//www.dtu.ox.ac.uk
9
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
1 factor
23,6
HbA1c
23,0
smoking
27,7
BP
http//www.dtu.ox.ac.uk
10
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
1 factor
23,6
HbA1c
23,0
smoking
27,7
BP
21,4
lipids
http//www.dtu.ox.ac.uk
11
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
1 factor
23,6
HbA1c
23,0
smoking
27,7
BP
21,4
lipids
15,1
smoking, BP, lipids
http//www.dtu.ox.ac.uk
12
UKPDS risk engine
10y-CHD risk
29,8
1 factor
23,6
HbA1c
23,0
smoking
27,7
BP
21,4
lipids
15,1
smoking, BP, lipids
idem HbA1c
11,8
http//www.dtu.ox.ac.uk
13
goede glycemiecontrole ? complicaties ?
Type 2 diabetes
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
60
HbA1c ? 7 à 7.5
50
Myocardial
40
infarction
Incidence per 1000 patient years
30
Microvascular
disease
20
10
0
lt6
6-lt7
7-lt8
8-lt9
9-lt10
10
Updated HbA1c ()
UKPDS 35. BMJ 2000 321 405-412.
14
naar welke glycemie streven om een bepaalde HbA1c
te bereiken ?
HbA1c ? 7.5
Yki-Järvinen H, et al. Ann Intern Med
1999130389-96
nuchtere glycemie ? 110-120 mg/dl
15
Combinatie orale antidiabetica NPH of glargine
"Treat-to-Target" haalbaar !
756 patients
Mean FPG (mg/dL) level during study (both groups)

Mean HbA1c () level during study (both groups)
9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5
250 200 150 120 100
8.6
116
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
Weeks in study
Weeks in study
Treat-to-Target Trial Riddle MC et al. Diab
Care 2003263080-6
16
hypoglycemie type 2 ? type 1 !
17
progressieve achteruitgang van de ?-cell functie
bij type 2 diabetes
100
80
60
?-cell function ( ?)
40
20
0
?10
?9
?8
?7
?6
?5
?4
?3
?2
?1
0
1
2
3
4
5
6
Years
Adapted from UK Prospective Diabetes Study
(UKPDS) Group. Diabetes 1995
18
treat to target HbA1c 7
Insuline /- Orale Antidiabetica
Combinatievan Orale Antidiabetica
Monotherapie (metforminevoorkeur)
Dieet en Lichaams- beweging
7
19
treat to target HbA1c 7
Leg aan patiënt bij de diagnose uit dat de
pancreas verder gaat verslijten en dat de
pilletjes geleidelijk zullen moeten opgedreven
worden en uiteindelijk insuline nodig zal zijn !
Insuline /- Orale Antidiabetica
Combinatievan Orale Antidiabetica
Monotherapie (metforminevoorkeur)
Dieet en Lichaams- beweging
7
20
Reageer op tijd !
Insuline /- Orale Antidiabetica
Combinatievan Orale Antidiabetica
Monotherapie (metforminevoorkeur)
Dieet en Lichaams- beweging
7
21
Reageer op tijd !
Combinatievan Orale Antidiabetica
Monotherapie (metforminevoorkeur)
Insuline /- Orale Antidiabetica
150 mg 8
Dieet en Lichaams- beweging
8
7
22
Reageer op tijd !
Combinatievan Orale Antidiabetica
Insuline /- Orale Antidiabetica
170 mg 9
9
Monotherapie (metforminevoorkeur)
150 mg 8
Dieet en Lichaams- beweging
8
7
23
Reageer op tijd !
Insuline /- Orale Antidiabetica
220 mg 10
10
Combinatievan Orale Antidiabetica
170 mg 9
9
Monotherapie (metforminevoorkeur)
150 mg 8
Dieet en Lichaams- beweging
8
7
24
Hoe praktisch organiseren ?
25
praktisch
 • reageer zodra HbA1c gt 7.5
 • optimaliseer levens-stijlmaatregelen
 • optimaliseer orale antidiabetica
 • overweeg glycemie zelfcontrole

26
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
glucosidase remmers acarbose Glucobay
27
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
glucosidase remmers acarbose Glucobay
28
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
glucosidase remmers acarbose Glucobay
29
hoe keuze maken ?
 • werkingskracht
 • werkingsmechanisme
 • gevaar voor hypos
 • contraïndicaties
 • tolerantie
 • gebruiksgemak

Leer met enkele producten werken !
30
sulfonylurea gliniden
insuline
- glucosidaseremmers
glucose
?
biguaniden glitazones
31
sulfonylurea gliniden
insuline
hypo's !
- glucosidaseremmers
glucose
?
biguaniden glitazones
32
sulfonylurea gliniden
insuline
- glucosidaseremmers
glucose
?
biguaniden glitazones
geen hypo's !
33
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
glucosidase remmers acarbose Glucobay
34
metformine
 • 1ste keuze, want
 • geen hypos
 • geen gewichtstoename
 • bewezen effect op harde eindpunten(evidence
  based medicine)
 • bij obese (insuline resistente) patiënten
  gunstiger effect op cardiovasculaire outcome dan
  sulfonylurea of insuline (verbetering van het
  metabool syndroom)

35
metformine
 • maar
 • gastro-intestinale intolerantie ( 1 patiënt op
  20)? dosis niet te snel ?
 • minder goede klaring van lactaat? niet
  gebruiken in situaties die lactaatacidose
  kunnen veroorzaken
 • - nierinsufficiëntie (creat gt 1.5 mg/dl)
 • - ernstige hartdecompensatie (rec. longoedeem)
 • - ernstige COPD (rec. resp. insufficiëntie)
 • - ernstig leverlijden (levercirrhose Child C)
 • - stoppen avond voor chirurgische ingreep, iv.
  contrastonderzoek

36
metformine praktisch
 • eerste keuze (zeker bij obese patiënten)
 • let op voor contraïndicaties (bij start, en
  tijdens R/)
 • mag vroeg worden opgestart (geen hypoglycemie)
 • lage startdosis, langzaam opdrijven (per wk)vb.
  Metformax 850 ½-0-0 ? ½-0-½ ? ½-½-½
  ? 1-½-½ ? 1-½-1 ? 1-1-1

37
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
glucosidase remmers acarbose Glucobay
38
insuline secretagogen sulfonylurea, gliniden
 • 2 de keuze, als metformine niet verdragen of
  gecontraïndiceerd
 • bewezen gunstig effect op harde
  eindpunten(evidence based medicine)

39
sulfonylurea en gliniden praktisch
 • niet te vroeg opstarten, want gevaar voor
  hypoglycemie
 • keuze - beginnende DM kortwerkend product
  - gevorderde DM langwerkend product- ingekromp
  en nierfunctie Glurenorm, Novonorm
 • lage startdosis, langzaam opdrijvenvb.
  Gliclazide 0-0-½ ? 0-0-1 ? dagkurves nodig
  om dosis af te stellen

40
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
glucosidase remmers acarbose Glucobay
41
glitazones
 • veelbelovend want verbeteren het metabool
  syndroom
 • nog geen studies met harde eindpunten
 • werken niet onmiddellijk (duurt enkele weken)
 • veiligheid op lange termijn niet duidelijk
  gewichtstoename, hartdecompensatie
 • erg duur (? 15 x duurder dan metformine)
 • enkel terugbetaald in combinatietherapie

42
glitazones praktisch
 • indicaties
 • metformine gecontraïndiceerd of niet verdragen
 • HbA1c gt 7.5 onder max. dosis van een insuline
  secretagoog
 • praktisch
 • terugbetaling aanvragen
 • 1 x per dag
 • verwacht geen onmiddellijk effect
 • cave hartdecompensatie volg gewicht,
  oedemen(patiënteducatie !!)

43
Progressive decline of ?-cell function in UKPDS
100
80
60
?-cell function ( ?)
40
20
0
?10
?9
?8
?7
?6
?5
?4
?3
?2
?1
0
1
2
3
4
5
6
Years
Adapted from UK Prospective Diabetes Study
(UKPDS) Group. Diabetes 1995
44
combinatietherapie secretagoog product dat
gevoeligheid aan insuline verbetert
klasse generische naam producten
biguaniden metformine Glucophage, Metformax, Merck-metformine
gliniden repaglinide NovoNorm
sulphonylurea gliclazide Diamicron, Merck-Gliclazide
glipizide Glibenese, Minidiab
gliquidone Glurenorm
glibenclamide Bevoren, Daonil, Euglucon
gliclazide L.A. Uni diamicron
glimepiride Amarylle
glitazones pioglitazone Actos
rosiglitazone Avandia
45
combinatieproduct ?
 • Glucovance glibenclamide 2.5 / 5 metformine
  500 mg
 • bij beginnende DM2 om meteen de 2 defecten
  (insuline resistentie, verminderde ß-celfunctie)
  aan te pakken ?
 • ? meer kans op hypoglycemie dan bij metformine
  monotherapie
 • bij gevorderde DM2 om de therapietrouw te
  verbeteren ?
 • ? kan ook bij combinatie van langwerkend SU en
  metformine - Glucovance 5/500 mg 2-0-1 -
  Amarylle 4 mg 1-0-0 en Glucophage 850 mg 1-0-1
 • als je het gebruikt ken de samenstelling

46
oefening
47
casus
 • patiënt met pas ontdekte DM2
 • HbA1c 9
 • creat 0.9 mg/dl
 • welke therapie ?
 • hoe opbouwen ?

wat als patiënt metformine niet verdraagt ?
wat als creat 2.3 mg/dl ?
48
casus
 • patiënt met DM2
 • HbA1c 8.3
 • creat 0.9 mg/dl
 • huidige behandeling metformine 850 mg 1-0-1
 • welke aanpassing ?
 • hoe opbouwen ?

49
casus
 • patiënt met DM2
 • HbA1c 8.3
 • creat 1.8 mg/dl
 • huidige behandeling gliclazide 80 mg 1-0-2
 • welke aanpassing ?
 • hoe opbouwen ?

wat als patiënt bekend is met hartdecompensatie ?
About PowerShow.com