info@hungaryforess.com - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – info@hungaryforess.com PowerPoint presentation | free to download - id: 717a00-Y2RlNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

info@hungaryforess.com

Description:

Rosta L szl rosta_at_szfki.hu info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:21
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 9
Provided by: vala150
Learn more at: http://valasz.hu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: info@hungaryforess.com


1
2008. május 22.
Rosta László rosta_at_szfki.hu
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
2
A tervezett létesítmény (Európai Spallációs
Neutronforrás, ESS) a világ legmodernebb
neutronkutató létesítménye, amely az innovatív,
hosszú impulzusú spallációs forrás koncepció
biztosította egyedi lehetoségek hasznosításán
alapszik
Az ESS story
Az 5 MW-os hosszúimpulzusú ESS berendezés
látványterve az ESFRI Roadmap-ben szereplo
változat szerint
2008. április 22.
Mezei Ferenc, a neutronkutatások nemzetközileg
elismert vezeto tudósa 1994-ben eloször tett
javaslatot a fenti ESS konfiguráció
megvalósítására ez a megoldás meghaladja a már
megépült amerikai (2006) ill. japán (2008)
neutronforrások lehetoségeit.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
3
slide 3/13
 • 1. Tudományos háttér
 • - OECD, ESFRI ajánlás és támogatás
 • csúcsberendezés, a kutatás elofrontja
 • multidiszciplináris berendezés, széles
  felhasználói kör
 • 2. Muszaki tartalom
 • - meglevo technológiák innovativ alkalmazása
 • - rendkívül alacsony technológiai kockázat
 • magas energiahatékonyság a neutron eloállításban
 • spalláció az atomreaktor típusú források
  kiváltására
 • 3. A neutronforrás várható piaca
 • - felhasználói túlkereslet
 • - növekvo igény a képalkotó és adatátviteli
  technikában
 • - magas költséghatékonyságú infrastruktúra
 • 4. Politikai támogatottság, finanszírozási
  készség
 • - Europai konszenzus a létesítés
  szükségszeruségérol

Az ESS story
2008. április 22.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
4
slide 4/13
 • A tervezett létesítmény (Európai Spallációs
  Neutronforrás, ESS) a világ legmodernebb
  neutronszóró létesítménye, amely az innovatív,
  hosszú impulzusú spallációs forrás koncepció
  biztosította egyedi lehetoségek hasznosításán
  alapszik
 • Számos kutatási területen nyit új távlatokat a
  roncsolásmentes anyagkutatás terén
  (biotechnológia, nanotechnológia, vegyipar, IT,
  stb.)
 • 2006 október ESFRI ütemterv
 • 2007-2008 ESS Hungary projekt elokészítése,
  versenyben Bilbaoval (ES) és Lunddal (SE)
 • 5 MW-os hosszú impulzusú targetállomás
 • Széles köru összefogás a stakeholderek között
  (állam, önkormányzat, egyetemek, kutatóhelyek)
 • 2008 vége ajánlás a helyszínre vonatkozóan

Az ESS projekt háttere
2008. május 22.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
5
slide 5/13
 • Elsodleges kormányzati prioritást kell adni a
  KFI területnek
 • Növekedés, munkahely teremtés, gazdaságvezérelt
  fejlesztések
 • KFI források összehangolása (KTIA, GOP,
  TIOP/TÁMOP, ágazati KF források)
 • Az adó, járulék és fejlesztéspolitikai eszközök
  összhangba hozása a vállalkozások KF
  teljesítményét ösztönzo stratégiával.
 • A KF intenzív vállalati növekedést elomozdító
  vagy biztosító vállalkozói kockázati toke
  fokozottabb bevonása KFI célú FDI ösztönzése
 • A Kormány középtávú TTI stratégiájának alapelvei
 • A szellemi és anyagi eroforrások fókuszálása, a
  felhasználás optimalizálása.
 • A KF eredmények fokozott gazdasági és társadalmi
  hasznosítása.
 • A regionális innováció erosítése
 • Az ESS kormányhatározatban és a GKM
  stratégiájában is megjelenik, mint a gazdaság
  dinamizálása érdekében kiemelt nagyprojekt

Az ESS kapcsolódása a kormányzati célokhoz
gazdaságfejlesztési szempontok
2008. május 22.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
6
slide 6/13
 • Az ESS elsosorban nem KF beruházás, hanem
  komplex gazdaságfejlesztési befektetés.
 • Az ESS helyszínén a beruházás gazdaságélénkíto
  szerepe katalizáló hatással lesz a KF területre
  is, különösen a kiemelkedo technológiai területek
  révén.
 • A brain drain nemcsak itthonról külföldre,
  hanem fordított irányban is muködni fog, az évi
  4-5 ezer külföldi kutató tartós idelátogatásával,
  elosegítve a nemzetközi ipari tudástranszfert.
 • Megerosödne a hazai kutatási infrastruktúra,
  számos szakterületen (pl. anyagtechnológia,
  biotechnológia, informatika) egyedülálló
  lehetoségekhez jutna a hazai kutatói tudásbázis.
  Erosödne az egyetemek, a természettudományos
  szakok szerepe, a tehetséges hallgatók és kutatók
  helyben találnának vonzó perspektívájú
  munkalehetoséget.

Az ESS, mint lehetoség Magyarország számára 1.
2008. május 22.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
7
slide 7/13
 • A versenyképességre gyakorolt hatások
 • rövidtávon munkahelyek és bevétel a fejlesztésben
  valamint az üzemeltetésben részt vevo
  vállalkozásoknál (mikroszint)
 • hosszabb távon az ESS környezetébe települo
  kutatóhelyek és high-tech iparágak továbbgyuruzo
  gazdaságélénkíto hatása (makroszint)
 • Várható társadalmi hatások
 • a projekt a társadalom szélesebb rétegeit is
  érinti a szélesköru csúcstechnológiai kutatási
  eredmények ipari alkalmazásai révén
 • infrastrukturális fejlesztések (útépítés,
  rekreációs központok, lakóparkok, stb.)
 • foglalkoztatás bovülése
 • szolgáltató szektor bovülése, fejlodése
 • Az ESS, mint jelentos tudományos
  presztízs-értékkel és vonzerovel rendelkezo
  projekt, jelentos szereploként pozícionálná
  Magyarországot a high-tech kutatás-fejlesztési
  világtérképen

Az ESS, mint lehetoség Magyarország számára 2.
2008. május 22.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
8
slide 8/13
Nemzetközi példa - Grenoble, az európai szilícium
völgy Grenoble, 1972 az elso európai léptéku
felhasználói kutatóközpont - az ILL-reaktor, majd
20 év alatt két másik európai intézmény
(szinkrotron, bio.közp.) ma 1 milliárd eurónyi
KFI és hightech forgalom
Az ESS, mint lehetoség Magyarország számára 3.
2008. május 22.
info_at_hungaryforess.com www.hungaryforess.com
ESS a 21. századi kiugrási lehetoség
About PowerShow.com