EBSCO duomenu baziu pristatymas - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – EBSCO duomenu baziu pristatymas PowerPoint presentation | free to download - id: 710a23-NTMxNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

EBSCO duomenu baziu pristatymas

Description:

iauli valstybin s kolegijos biblioteka ir savaranki k studij centras EBSCO duomen bazi pristatymas Pareng : Kristina Melyt – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:36
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: Krist290
Learn more at: http://www.svako.lt
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: EBSCO duomenu baziu pristatymas


1
EBSCO duomenu baziu pristatymas
Šiauliu valstybines kolegijos biblioteka ir
savarankišku studiju centras
 • Parenge Kristina Melyte

2
INFORMACIJA APIE DUOMENU BAZES PLATINAMA ŠIAIS
BUDAIS
 • Talpinama Svako.lt svetaineje
 • Svako.lt bibliteka
  duomenu bazes
 • Vykdomi mokymai
 • Studentu savarankišku studiju centre vykdomi
  mokymai. Mokymu metu dalyviai supažindinami su
  duomenu bazemis.Norincius dalyvauti mokymuose
  prašome registruotis iš anksto Šiauliu
  valstybineje kolegijoje Studentu savarankišku
  studiju centre
 • arba  tel.nr 8 - 41 -525092
 • Išsiuntinejama El. paštu katedroms
 • Pasibaigus duomenu baziu galiojimui,
  prasidejus nauju baziu testavimui bei kita
  informacija išsiuntinejama katedroms el. paštu.

3
KAIP PRISIJUNGTI PRIE DUOMENU BAZES EBSCO
Publishing
 • Jungtis prie Šiauliu valstybines kolegijos
  prenumeruojamu duomenu baziu ir elektroniniu
  knygu galima
 • Jungiantis iš institucijos interneto tinklo.
 • Jungiantis iš namuose esancio interneto tinklo
  (per EZProxy).
 • Jungiantis iš institucijos interneto tinklo
 • www.svako.lt bibliteka duomenu bazes
  prenumeruojamos duomenu bazes
  prisijungti naudojantis kolegijos
  komopiuteriais atsidaro Ebsco Publishing
  duomenu baze sekmingai prisijungus
  kaireje puseje matome Šiauliu valstybines
  kolegijos pavadinima.
 • Arba adresu http//search.ebscohost.com

4
 • Jungiantis iš namuose esanciu kompiuteriu
 • www.svako.lt bibliteka duomenu bazes
  prenumeruojamos duomenu bazes Ezproxy
  programine iranga.
 • Atidarius šia nuoroda reikia ivesti
 • Vartoto vardas - 0 ir asmens kodas
 • Pvz. 0480081012340
 • Slaptažodis - Paskutiniai 4 asmens kodo
  skaiciai
 • Pvz. 2340
 • Galima jungtis ir su asmeniniais slaptažodžiais.
  ( Slaptažodžiai išduodami Šiauliu valstybines
  kolegijos savarankišku studiju centre)


5
 • INFORMACIJOS DUOMENU BAZESE PANAUDOJIMAS
 • Vieno prisijungimo metu prie duomenu bazes
  galime
 • kopijuoti, spausdinti, siusti ne daugiau kaip
 • Viena straipsni iš vieno žurnalo
 • Ne daugiau kaip 20 knygos teksto.
 • Griežtai draudžiama informacija duomenu bazese
 • kopijuoti ištisai,
 • perduoti tretiesiems asmenims,
 • platinti internetu,
 • naudoti komerciniais tikslais.
 • Autoriu teises i literaturos, mokslo ir meno
  kurinius gina
 • LR Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymas

6
EBSCO duomenu baze
 • EBSCO Publishing yra viena stambiausiu
  elektronines informacijos tarnybu pasaulyje.
 • EBSCO Publishing glaudžiai bendradarbiauja su
  mokslinemis, viešosiomis, mokyklu
  bibliotekomis ir informacijos tarnybomis.

7
 • EBSCOhost web paieška galima žemiau nurodytose
  bazese
 • 1. ERIC
 • 2.Academic Search Complete
 • 3. GreenFILE
 • 4. Health Source Consumer Edition
 • 5.Business Source Complete
 • 6. Health Source Nursing/Academic Edition
 • 7.Library, Information Science Technology
  Abstracts (LISTA)
 • 8. MasterFILE Premier
 • 9.MEDLINE
 • 10. Newspaper Source
 • 11.Regional Business News
 • 12.Teacher Reference Center
 • 13.European Views of the Americas 14931750
 • Business Searching interface galima detalesne
  paieška
 • bazese, kurios susijusios su ivairiomis pramones
  šakomis, imoniu veikla,
 • rinku tyrimais
 • Business Source Complete

8
JUNGIANTIS IŠ NAMUOSE ESANCIU KOMPIUTERIU SU
ASMENINIAIS SLAPTAŽODŽIAIS
Prisijunkite adresu per Svako.lt arba adresu
http//search.ebscohost.com/login.aspx?authtypecu
stuidcustidns022210
Asmeninius risijungimo duomenis jums suteiks
Šiauliu valstybines kolegijos bibliotekininkes. I
vedus prisijungimo duomenis Spauskite Login
8
9
Prisijungus prie Ebsco duomenu bazes iš kolegijos
kompiuteriu ar namuose esanciu kompiuteriu
atsidarysite tokia lentele
Šiauliu Kolegijos prieiga
Paieška vykdoma keliose bazese apimanciose
ivairias mokslo sritis
Detalesne paieška bazese apimanciose imoniu
veikla, ivairias pramones šakas
10
Paprastoji paieška
Išplestine paieška
Visateksciu straipsniu paieška
Moksliškai referuotu Straipsniu paieška
Leidinio paieška
11
 • UŽKLAUSOS FORMULAVIMAS
 • DUOMENU BAZEJE
 • Norint atlikti efektyvia, greita ir tikslia
  užklausa butina žinoti
 • pagrindines užklausos formavimo taisykles.
  Žinodami ir
 • taikydami jas galesite tarp gausios informacijos
  pateikiamos
 • duomenu bazese pasirinkti pacia reikalingiausia.
 • Formuojant užklausa artikeliai, prielinksniai, ir
  ivardžiai ( the, of,
 • there, next,very,give, every ir t.t..) irašyti
  kartu su reikšminiais
 • žodžiais neturi reikšmes paieškos rezultate.
 • Paieškos sistema užklausa supranta kaip
  reikšminiu žodžiu
 • kombinacijas, kurios sudaromos naudojant loginius
  paieškos
 • operatorius bei simbolius

12
 • SIMBOLIAI NAUDOJAMI PAIEŠKOJE
 • Simbolis kabutes ..salygoja dokumentu,
  kuriuose yra konkretus reikšminiu žodžiu
  junginys, suradima paieškos rezultate.
 • PvzEuropean Union
 • ir pan.
 • Simbolis žvaigždute - lemia dokumentu,
  kuriuose reikšminiai žodžiai yra išreikšti
  ivairiomis gramatinemis formomis, suradima
  paieškos rezultate.
 • Pvz head
 • Headace
 • Simbolis klaustukas ? - irašytas vietoj
  nežinomos reikšminio žodžio raides, salygoja
  dokumentu, kuriuose bus šis žodis, suradima
  paieškos rezultate. Klaustuku pažymeta raide gali
  buti bet kokia.
 • Pvz Br?ne
 • Paieškos sistema suras dokumentus su žodžiais
 • brine,
 • brane .
 • Klaustuka rekomenduotina naudoti tuo atveju,
  kai neturite galimybes pasinaudoti

13
 • ARTIMUMO OPERATORIAI NAUDOJAMI
 • PAIEŠKOJE
 • Artimumo operatorius N - su šalia nurodytu
  žodžiu skaiciumi nurodo
 • atstuma tarp reikšminiu žodžiu dokumente,
  nesvarbu kokia tvarka jie nurodyti
 • paieškos lauke.
 • Pvz., ergonomics N2 rules,
 • Paieškos sistema suras visus dokumentus,
  kuriuose šie žodžiai bus
 • nutole vienas nuo kito ne daugiau kaip per 2
  žodžius.
 • Artumo operatorius W - su šalia nurodytu žodžiu
  skaiciumi nurodo
 • atstuma tarp reikšminiu žodžiu pavadinime,
  santraukoje ir t.t paieškos
 • lauke nurodyta tvarka.
 • Pvz., ergonomics W2 rules,
 • Paieškos sistema pateiks dokumentus, kuriuose
  reikšminiai žodžiai
 • išsideste jusu nurodyta tvarka ir atstumu

14
 • LOGINIAI OPERATORIAI NAUDOJAMI
 • UŽKLAUSOS FORMULAVIME
 • OR (arba),
 • AND (ir),
 • NOT (ne).

15
AUTORIAUS, ANTRAŠTES, DALYKO PAIEŠKA PAGAL KODUS
 • SU (dokumento dalyko kodas)
 • AU (autoriaus kodas)
 • TI ( antraštes kodas)
 • AB (referatas parašytas Ebsco publishing
  tarnybos)
 • IS ( tarptautinis standartinis serijinio
  leidinio numeris)
 • SO (žurnalo pavadinimas)
 • AS ( referatas parašytas paties autoriaus)

16
 • SU (dokumento dalyko kodas)
 • Jeigu lauke irašysime reikiama žodi su
  prieš tai nurodytu SU kodu paieškos rezultatu
  saraše matysime dokumentus , kuriu dalyko lauke
  yra reikiamas žodis
 • Pvz
 • SU Deming paieškos rezultatu saraše prie
  subject (objektas) rasime
 • pamineta Deminga. Rasime tekstus, kuriuose yra
  paminetas Deming
 • TI ( antraštes kodas)
 • paieškos rezultatu saraše rasime dokumentus,
  kuriu antraštese bus nurodytas reikiamas
  paieškos žodis.
 • Pvz
 • TI Deming - paieškos rezultate visuose pateiktu
  dokumentu antraštese
 • rasime žodi Deming
 • Deming philosophy
 • William Edwards Deming
 • AU (autoriaus kodas)
 • Paieškos lauke iraše žodi, o prieš ji iraše AU.
 • Pvz
 • AU Deming - paieškos rezultate rasime tekstus
  kuriu autorius, arba

17
 • AND - Operatorius AND detalizuoja paieška ir
  užtikrina, kad 2 ar daugiau reikšminiu žodžiu
  butu rastame dokumente.
 • Pvz
 • heart and disease širdies ydos
 • heart and disease and children vaiku širdies
  ydos
 • NOT - Operatorius NOT pašalina dokumentus,
  kuriuose yra nepageidaujamu žodžiu.
 • Pvz
 • heart not disease apie širdi išskyrus ydas
 • heart and disease not children širdies ydos
  išskyrus apie vaikus
 • OR - Operatorius OR išplecia paieška ir padidina
  paieškos rezultatu
 • skaiciu. Paieškos sistema suras dokumentus,
  kuriuose bus bent vienas loginiu operatoriumi OR
  sujungtas reikšminis žodis.
 • Pvz
 • heart and disease or defect širdies ydos ar
  širdies defektai

18
Irašome reikšminius žodžius
Atliekame paieška Pagal reikiamus kodus
Parenkame paieškai tinkamus operatorius
Detalizuojame paieška
19
Pagrindinio puslapio meniu kalbos parinkimas
Paieškos rezultatus galime rušiuoti pagal
išleidimo data
Pasirinkta žodi randame visuose
straipsniuose prie subject
Rezultatu tikslinimas
Pasirenkame leidinio metus
20
Pasirenkame, kokiuose Leidiniuose norime rasti
inf.
Leidinys kuriame yra ieškomas straipsnis
Pilnateksciai dokumentai pateikiami PDF arba
HTML formatu
Užklausos rezultatu kiekis nurodytas Pasirinktuose
duomenu bazese
21
Teksto išsaugojimas aplanke. Irašai aplanke
saugomi iki paieškos sesijos pabaigos
Teksto kopijavimas
Teksto siunt.el.p.
Atidaryto dokumento formatas
Garsinio Irašo išsaugojimas
Galima klausyti straipsnio angl.k.
Teksto išsaug. komp.
Dokumento teksto vertimas i kt. kalbas
Leidinio temos
22
Teksto spausdinimas
Matome atidaryto dokumento formata
Teksto siuntimas el. p.
Teksto talpinimas aplankale
Pasirinkus reikiama tema sistema atvercia
nurodyta puslapi
Pasirinkti kitu metu leidini
23
Atidarius nuoroda galime rinktis žurnalus,
knygas kuriuos norime skaityti
Jeigu ieškome konkretaus leidinio jo
pavadinimas Irašomas i paieškos langa
Žurnalo paieška pagal abecele
Radus tinkama leidini pažymime varnele
ir spaudžiame ant pavadinimo
24
Galite registruotis Ir susikurti asmenine
aplinka
Matome, kokioje duomenu bazeje publikuojamas
pasirinktas leidinys
Galime pasirinkti norima leidini pagal
Išleidimo data
25
Galime ieškoti paveikslu, nuotrauku, diagramu ir
t.t..
Formuluojame paveikslo užklausa
Galime naudotis žodynu
Tiksliname norimo paveikslo Paieškos rezultatus
26
Vykdome paieška pagal norima tema
Formuluojame užklausa
Matome temas susijusias su užklausoje nurodytu
žodžiu radus tinkamiausia tema - ja pažymime
varnele Add Search
V
27
Išplestine MesH paieška pagal norima tema
taikoma tik medicinos duomenu bazei. Paspaudus
ant MEDLINE bazes atsiveria šis langas
Ieškant temos susijusios pvz. su infekcijomis
užtenka i laukeli irašyti Infections ir spausti
browse
28
Atsidaro langas su galimu infekciju
sarašu. Išsirenkame mums tinkamos infekcijos
pavadinima ir Spaudžiame ant jo
29
Atidaromas pasirinktu Bakteriniu infekciju sarašas
Patikriname ar uždeta v ir spaudžiame Seach
database
Pasirinkus kaireje reikiama tema ir pažymejus ja
varnele, kaireje puseje detalizuojame paieška
ir pažymime varnele
Šiuo atveju paieškos sistema ieškos
straipsniu Susijusiu su Endocarditis bacterial
diagnosis
30
Atliekame detalesne paieška bazese apimanciose
imoniu veikla, ivairias pramones šakas
31
Irašome kompanija apie kuria iškosime info.
Parenkame užklausos žodžio
Patikslinam užklausa
Galime žiureti Seminaru video
Informacija apie Ivairias kompanijas
Kompaniju gaminama Produkcija, swot analize ir
t.t..
Straipsniai pagal Ivairias temas
32
Irašome reikšminius žodžius Ir spaudžiame Search
Paieška vykdome Visual search aplinkoje
Rodyti tik visatekscius straipsnius
Sistema leidžia detalizuoti Temas susijusias su
užklausos žodžiu
33
Peles pagalba reikalingus Straipsnius sukeliame
Detalizuojam paieška pagal temas susijusias su
Ford imone
perkeliame straipsnius i savo aplanka
Kvadrateliu skaicius parodo, Kaip tiksliai
straipsnis atitinka pasirinkta tema
Pažymeto straipsnio santrauka
Dokumentai pagal temos užklausa
34
I aplanka sukelti straipsniai Išejus iš duomenu
bazes bus pašalinti todel reikiamus tekstus
išsaugokite kitoje laikmenoje
Iškilus klausimams del duomenu bazes naudojimo
eikite ant nuorodos Help Baigus darba
neužmirškite paspausti Exit
35
Maloniai kvieciame visus Šiauliu valstybines
kolegijos akademines bendruomenes narius
naudotis Ebsco duomenu baze
 • Tai ne tik puiki galimybe destytojams, norintiems
  pateikti informatyvesne medžiaga paskaitu metu,
  bet ir puiki galimybe studentams, kuriu tikslas
  paruošti gerus, idomius baigiamuosius darbus.
 • Jeigu kyla klausimu, susijusiu su duomenu baze,
 • prašome kreiptis i Studentu savarankišku studiju
  centra
About PowerShow.com