PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA (WXET 3142) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA (WXET 3142) PowerPoint presentation | free to download - id: 700bcf-NDRlZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA (WXET 3142)

Description:

pengenalan kepada sistem multimedia (wxet 3142) bab 4 : imej dan grafik – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:6
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: Norn150
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA (WXET 3142)


1
PENGENALAN KEPADA SISTEM MULTIMEDIA(WXET 3142)
 • BAB 4 IMEJ DAN GRAFIK

2
Pengenalan
 • Tulang belakang bagi produk multimedia
 • Grafik
 • Gambar clip art digunakan sebagai
 • latar belakang
 • kandungan maklumat
 • kawalan bagi produk multimedia
 • Format saiz yang tertentu

3
Elemen Grafik
 • Jenis gambar seperti
 • Gambar orang, tempat dan benda
 • Diagram bagi bangunan (pelan)
 • Carta dan graf
 • Contoh
 • Gambar menyampaikan mesej tertentu seperti
  bagaimana rupa seseorang itu ataupun maklumat
  mengenai laporan ekonomi

4
Gambar dan Imej
 • Gambar
 • merupakan apa yang digambarkan di dalam dunia
  luar selain dari dunia komputer
 • Imej
 • merupakan persembahan 2-dimensi bagi gambar di
  dalam komputer

5
 • Gambar selalunya merupakan produk ataupun ia
  menyampaikan mesej.
 • Contoh
 • gambar manusia yang dilukis di atas kertas
  menunjukkan bagaimana pelukis dapat menggambarkan
  manusia tersebut melalui lukisannya. Ia
  bergantung kepada kepakaran pelukis tersebut.
 • gambar yang diambil dengan menggunakan kamera,
  gambar yang dihasilkan bergantung kepada
  kemahiran jurufoto serta kamera dan filem yang
  digunakan

6
 • Imej di dalam komputer
 • Versi gambar yang bergantung kepada keupayaan
  komputer tersebut dan kualiti yang dihasilkan
  bergantung kepada artis grafik yang menggunakan
  perisian tertentu
 • Selalunya kesemua imej komputer menggunakan
  keupayaan komputer untuk menyimpan dan memproses
  imej

7
 • Terdapat 2 strategi untuk memasukkan gambar ke
  dalam komputer
 • imej raster atau bitmap
 • imej vector.

8
Imej Raster atau Bitmap
 • Bentuk imej yang paling sering digunakan
 • Merupakan set titik-titik 2-dimensi pada paparan
  komputer.
 • Bergantung kepada kebolehan perkakasan, setiap
  titik boleh memaparkan dari 2 sehingga
  beribu-ribu warna.
 • Imej akan menyerupai objek yang sebenar.
 • Saiz, warna dan tekstur objek adalah hampir sama
  dengan objek di dunia luar.

9
 • Satu matrik elemen yang dipanggil piksel.
 • Setiap piksel mengandungi 2 atau lebih warna
 • Warna ditentukan oleh berapa banyak data (di
  dalam unit bit) yang digunakan. Contoh
 • 1 bit mewakili 2 warna
 • 4 bit mewakili 16 warna
 • 8 bit (1 bait) mewakili 256 warna
 • 16 bit (2 bait) mewakili 65,536 warna
 • 24 bit (3 bait) mewakili 16,777,216 warna

10
 • Bilangan piksel berkadaran dengan saiz fail yang
  diperlukan untuk menyimpan imej tersebut.
 • Saiz imej raster, darab bilangan piksel pada
  paksi melintang dengan bilangan piksel pada paksi
  menegak.
 • Kemudian nilai ini akan didarabkan dengan
  bilangan bait per piksel

11
 • Contoh
 • X lebar imej di dalam piksel
 • Y tinggi imej di dalam piksel
 • Saiz imej (dalam unit bait) X Y (bit per
  piksel/8)

12
Contoh pengiraan
 • Paparan komputer piawai ialah 640 480 piksel
  iaitu 307,200 piksel
 • 307,200/838,400 bait
 • Semakin banyak warna yang digunakan, semakin
  banyak bait yang diperlukan untuk mengkod imej
 • Maka semakin besar fail diperlukan untuk
  menyimpan imej tersebut

13
Imej Vektor
 • Berdasarkan kepada elemen lukisan atau objek
  seperti garisan, segiempat, bulatan dan
  sebagainya untuk membentuk suatu imej.
 • Contoh
 • garisan garis x1, y1, x2, y2, warna
 • segiempat lebar, tinggi, segiempat atas, kiri,
  warna
 • bulatan bulatan atas, kiri, radius, warna

14
 • Imej bitmap boleh ditukar saiz dengan stretch
  imej tersebut mengikut paksi x / y.
 • kesan herotan (distorted)
 • Imej vektor boleh dibina dari objek besar seperti
  bulatan, segiempat atau poligon yang boleh diubah
  saiz dengan melakukan penskalaan tanpa kerosakan
  terhadap imej yang asal

15
 • Kelebihan imej vektor
 • memerlukan bilangan data yang kecil untuk
  mewakili imej
 • Jadi ingatan yang kecil diperlukan untuk
  menyimpan imej
 • Keburukan imej vektor
 • merupakan imej yang kurang terperinci

16
Ciri-ciri Imej Digital
 • Imej digital merupakan imej yang
 • disimpan
 • diproses
 • dipapar pada komputer
 • Terminologi
 • Piksel
 • Resolusi
 • aspect ratio

17
 • Piksel
 • Unit asas bagi imej digital
 • Mengandungi 1 atau lebih perwakilan nombor bagi
  pengukuran nilai isyarat imej tersebut
 • Selalunya disusun dalam unit-unit segiempat tepat

18
 • Resolusi imej
 • Bilangan piksel di dlm suatu imej digital
 • Berkadaran dgn keterperincian data
 • resolusi tinggi, keterperincian data lebih nyata
  dan tajam
 • resolusi sederhana, imej mula menunjukkan kesan
  jaggies kesan daripada bentuk sempadan piksel
  yang semakin nyata
 • resolusi rendah, keterperincian dan kedalaman
  imej/gambar akan hilang sama sekali di mana
  piksel-piksel individu jelas kelihatan

19
 • trade-offs Semakin tinggi resolusi, semakin
  besar storan dan semakin tinggi kelajuan / kuasa
  pemprosesan.
 • Pemilihan resolusi bergantung kpd
 • Jumlah keterperincian imej / kompleksiti imej
  asal
 • Keperluan storan dan tahap pemprosesan
 • Kegunaan output imej tersebut

20
Kesan pemilihan resolusi
21
Pendigitalan Maklumat Analog Suatu Imej
 • Pertukaran imej daripada medium analog ke digital
  (diskrit numerik) melibatkan
 • Proses pensampelan
 • Proses pengkuantitian

22
Pensampelan
 • gambar dibahagikan kpd bhg2 kecil (cukup kecil
  untuk tangkap keperincian) yang berasingan dan
  bersaiz sama dipanggil piksel
 • Bahagian tepi, terdpt piksel yang mengandungi
  maklumat tentang imej (hitam) dan latarbelakang
  (putih)
 • Maka pixel tersebut akan diwarnakan secara purata
  (gabungan kedua-dua warna), dalam kes grayscale
  warna kelabu akan dipilih
 • Ini kerana, dalam perwakilan digital, piksel
  mesti menyimpan nilai yang tepat

23
Pengkuantitian
 • Menukarkan keterikan (intensity) warna setiap
  piksel kepada nilai-nilai yang tepat
 • Untuk mengkuantitikan setiap piksel, perlu
  diumpukan nilai nombor untuk mewakilkan setiap
  warna dan keterikannya.
 • Contoh, kita mungkin akan umpukkan nilai di
  antara 0 ke 15 untuk mewakilkan keterikan warna
  di antara warna paling hitam dan yang paling
  putih. Ini memudahkan langkah seterusnya untuk
  menukarkan 16 nilai kepada perwakilan binari.

24
0 1 2 3 4 . .
. . . . . . . 12 13 14
15 Hitam Putih
25
Perwakilan Nilaian Integer Untuk Keterikan Warna
Piksel
About PowerShow.com