Digitale%20duurzaamheid:%20(ook)%20een%20kwestie%20van%20organiseren - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Digitale%20duurzaamheid:%20(ook)%20een%20kwestie%20van%20organiseren

Description:

Title: Titel 28 pnt Author: inge angevaare Last modified by: Inge Angevaare Created Date: 5/27/2008 8:05:16 AM Document presentation format: Diavoorstelling – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: inge105
Learn more at: http://www.ncdd.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Digitale%20duurzaamheid:%20(ook)%20een%20kwestie%20van%20organiseren


1
Digitale duurzaamheid(ook) een kwestie
vanorganiseren
 • Inge Angevaare,
 • coördinator
 • Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid
 • DEN conferentie - 10 december 2008

2
Om er even in te komen
 • Digitale duurzaamheid is NIET
 • hetzelfde als digitaliseren
 • het maken van back-ups of het regelen van online
  dataopslag.
 • Digitale duurzaamheid is WEL
 • actief management om digitale informatie vele
  jaren lang toegankelijk, bruikbaar, begrijpelijk
  en authentiek te houden.

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
2
3
Wat hebben we daarvoor nodig?
TECHNIEK opslagmedia, preservation software,
duurzame bestandsformaten, metadata, format
registries, migratie, emulatie, technisch
betrouwbare digitale archieven, research
development
Maar met techniek alleen zijn we er niet!
Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
3
4
 • Digitale informatie vereist zorg van wieg tot
  graf
 • Digitale informatie wisselt vaak van eigenaar . .
  . en van computer

Wie is verantwoordelijk - voor de selectie? -
voor het aanpassen aan nieuwe software en
hardware? - voor goede opslag? - voor
financiering?
 • Degene die moet investeren in de kwaliteit is
  vaak niet degene die uiteindelijk de vruchten
  plukt

4
5
De zwakste schakel . . .
Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
5
6
Bovendien
 • Duurzaamheid vraagt veel expertise
 • Duurzaamheid vraagt langetermijninspanning
 • Duurzaamheid vraagt langetermijnfinanciering
 • Het probleem raakt veel sectoren archieven,
  bibliotheken, musea, overheid en wetenschap
 • Veel sectoroverschrijdende informatie

Instellingen en zelfs sectoren kunnen het niet
alleen af
Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
6
7
Dus
 • landelijke (en internationale) afspraken maken
 • wie is waarvoor verantwoordelijk?
 • wie bewaart wat?
 • hoe en waar bewaren we?
 • hoe vinden we duurzame financiering?

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
7
8
NCDDNationale Coalitie Digitale Duurzaamheid
Doel Een solide nationaal netwerk van beleid,
organisatie, faciliteiten en financiering voor
duurzame toegang tot de digitale informatie in de
publieke sector
Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
8
9
NCDD deelnemers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • DANS (archief voor onderzoeksdata)
 • Digitaal Erfgoed Nederland
 • Instituut voor Beeld en Geluid
 • Koninklijke Bibliotheek
 • KNAW
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Nationaal Archief
 • NWO
 • SURF
 • 3TU.Datacentre (Delft, Eindhoven, Twente)

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
9
10
Nationale VerkenningDigitale Duurzaamheid
 • Wie bewaart wat?
 • Hoe gebeurt dat?
 • Waar dreigt informatie verloren te gaan?
 • en
 • Wat is ervoor nodig om de digitale informatie uit
  de publieke sector goed te bewaren voor de
  toekomst?

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
10
11
Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid
 • Diepte-interviews met een selectie van betrokken
  instellingen (groot, klein, actief, nog niet
  actief, landelijk, regionaal, lokaal)
 • Aanvullend statistisch onderzoek en kijken naar
  best practices uit het bedrijfsleven
 • Gefinancierd door Ministerie van OCW
 • Looptijd december 2008 zomer 2009
 • Eindrapportage zomer 2009
 • Nationale conferentie over de resultaten

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
11
12

Daarna beleid maken
 • iedere instelling zijn eigen digitaal depot?
 • alle digitale data naar de grote instellingen
  sturen om te bewaren?
 • de bits en de bytes elders opslaan maar zelf de
  regie houden over selectie en toegang?
 • centrale instellingen die duurzaamheidsdiensten
  op afstand leveren?
 • . . . ?????

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
12
13
Wat wel zeker is
 • Alle instellingen
 • groot en klein
 • producent
 • beheerder
 • expertisecentrum
 • gebruiker
 • financier . . .
 • zullen binnen dit netwerk een eigen
  verantwoordelijkheid krijgen

Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
13
14
Graag horen wij uw mening tijdens de
Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheidwww.nc
dd.nlwww.digitaalduurzaam.blogspot.cominge.ange
vaare_at_kb.nl
15
Graag horen wij uw mening tijdens de
Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheidwww.nc
dd.nlwww.digitaalduurzaam.blogspot.cominge.ange
vaare_at_kb.nl
16

Voorbeeld VS (NDIIPP)
Digitale duurzaamheid - INHOLLAND 17 juni 2008
16
About PowerShow.com