Presentaci - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Presentaci PowerPoint presentation | free to download - id: 6f508c-NDc0NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Presentaci

Description:

Direcci General de Telecomunicacions i Societat de la Informaci Sessi sobre presentaci telem tica de documents d ICT i RITC L Hospitalet, 31 de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:27
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: gencatCat
Learn more at: http://empresaiocupacio.gencat.cat
Category:
Tags: dada | presentaci

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Presentaci


1
Direcció General de Telecomunicacions i Societat
de la Informació
Sessió sobre presentació telemàtica de documents
dICT i RITC
LHospitalet, 31 de maig de 2011
2
Introducció
Objectiu Facilitar i promocionar lús de
laplicació de presentació telemàtica a través de
lOficina Virtual de Tràmits (OVT) i aprofitar
els seus avantatges ?Desplaçaments Evita
haver-se de desplaçar fins a la seu de la DG de
Telecomunicacions ? Servei 24 x 7 Permet
presentar documents en qualsevol hora i dia de la
setmana ? Garantia La presentació telemàtica
garanteix la presentació amb el comprovant
corresponent obtingut en línia Requisits
necessaris ? Connexió a Internet ? Disposar
dun certificat digital ? Adobe Reader 9.1 ?
Software de signatura
3
Referència normativa
Reial Decret 244/2010, de 5 de març
Nou reglament de les ICT. Reial Decret 346/2011,
d11 de març Preveu únicament la presentació
telemàtica de tota la documentació dICT
Ben aviat tot shaurà de fer telemàticament. Cal
estar preparat!
4
Requisits tècnics
 • Principals certificats acceptats
 • ?Agència Catalana de Certificació IdCat
 • ? Direcció General de Policia eDNI
 • ? Ceres. Fábrica Nacional de Moneda y
  Timbre Certificat didentitat
 • ? Camerfirma Certificat de pertànyer a
  entitat
 • Més informació a http//www.catcert.cat/web/cat/co
  ntacte.jsp o al propi formulari (enllaç)
 • Per emplenar i signar el formulari cal disposar
  de lAdobe Reader 9.1.
 • Per signar el document annex cal disposar duna
  aplicació de signatura de PDF
 • Adobe Acrobat 8.2
 • SignaCAT
 • Xolidosign
 • Clicksign

5
Tipus de tràmits
http//www.gencat.cat/societatdelainformacio/ict
6
Enllaç a OVT
1
2
3
Validar i desar
7
Descarregar el formulari
8
Emplenar el formulari (butlletí dICT)
Pàgina 1
Pàgina 2
9
Validar i desar el formulari (butlletí dICT)
Adjuntar els PDF signats (volum màxim butlletí
0,5 Mb Protocol de proves 3,5 Mb)
1
2
Validar el formulari
4
Tornar a la pàgina inicial
3
Desar el formulari al PC
10
Pàgina principal
?
?
11
Enviar el formulari (Butlletí dICT)
12
Comprovant
13
Descarregar el formulari (Certificat dICT)
14
Emplenar el formulari (Certificat dICT)
15
Validar i desar el formulari (Certificat dICT)
Adjuntar el PDF signat (volum màxim 4 Mb)
1
2
Validar el formulari
4
Tornar a la pàgina inicial
3
Desar el formulari al PC
16
Enviar el formulari (certificat ICT)
17
Comprovant
18
Registre dinstalladors
Reial Decret 244/2010, de 5 de març
19
Models de documents
http//www.gencat.cat/societatdelainformacio/ict
1
2
20
Registre dinstalladors (Declaració Responsable
I)
21
Registre dinstalladors (Declaració Responsable
II)
Desar ? PDF ? Signar
22
Descarregar el formulari (Declaració Responsable)
23
Emplenar el formulari (Declaració Responsable)
24
Validar i desar el formulari (Declaració
Responsable)
Adjuntar el PDF signat (volum màxim 1 Mb)
1
2
Validar el formulari
3
Signar el formulari
Tornar a la pàgina principal
5
4
Desar el formulari al PC
25
Enviar la sollicitud
26
Comprovant
27
Preguntes freqüents
Cal que el butlletí i el protocol de proves
estiguin signats electrònicament? Sí. El butlletí
i el protocol de proves que sadjunta al
formulari de presentació han destar signats
digitalment per acreditar la veracitat daquests
documents. He dadjuntar el certificat si sóc
enginyer de telecomunicacions? No. La plataforma
dintegració i collaboració entre
administracions (PICA) permet la recuperació amb
el COETC de documents visats electrònicament per
part del Negociat de Tramitació de
Telecomunicacions. Per tant, els enginyers de
telecomunicacions no han dadjuntar el
document. Què és el número dexpedient? Es
tracta del número atorgat a la ICT amb la
presentació del projecte. Sinforma daquesta
dada quan es tramita el projecte. També el
Negociat de Tramitació de Telecomunicacions pot
proporcionar aquesta informació. Una vegada
validat i desat el formulari, he finalitzat el
tràmit? No. Cal tornar a la plana del tràmit en
línia, seleccionar el formulari desat a
lordinador i enviar-lo a tramitar. Llavors
sobtindrà un justificant de presentació. Quan
hi ha direcció dobra? És obligatòria la direcció
dobra sempre que es tracti dedificis de més de
20 habitatges, que hi hagi elements actius a la
xarxa de distribució o que es tracti dedificis
dús no residencial.
Pendent plataforma collegi català
28
http//www.gencat.cat/empresaiocupacio/telecomunic
acionshttp//www.gencat.cat/societatdelainformaci
o/ictict_at_gencat.cat
Direcció General de Telecomunicacions i Societat
de la Informació
About PowerShow.com