T - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – T PowerPoint presentation | free to download - id: 6f3ad7-N2QwMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

T

Description:

A hypertonia diagnosztik ja s kezel se Az eg szs g gyi szakdolgoz szerepe a gondoz sban s megel z sben. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 81
Provided by: Nag121
Learn more at: http://www.keiok.hu
Category:
Tags: angio

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: T


1
Távoktatás
 • A hypertonia diagnosztikája és kezelése
 • Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a gondozásban
  és megelozésben.

2
A továbbképzés célja
 • A magas vérnyomás napjainkban népbetegségnek
  mondható kórkép, szinte minden családban
  elofordul. 
 • Világszerte és hazánkban is a cardiovascularis
  megbetegedések jelentik a morbiditás és
  mortalitás vezeto okát. Aktualitása a ma
  világában vitathatatlan.
 • Szövodményei, az atherosclerosis, a
  célszevrkárosodások, valamint a szívinfarktus
  és a stroke súlyos terheket rónak mind az
  egyénre, mind környezetére.
 • Miután a manifeszt betegség tüneteinek
  megjelenése elott csendes progresszív állapot áll
  fenn, számos esetben csak a szövodmények
  kialakulásakor, illetve súlyos életveszélyes
  állapotok fellépésekor kerül sor a diagnózis
  felállítására.
 • Pedig jelen gondozási és terápiás lehetoségeink
  mellett - megfelelo egészségneveléssel - a
  betegség megelozheto, illetve korán felismerheto
  és kezelheto.
 • A képzés célja az elméleti tananyagon kívül a
  hatékony egészségügyi szakdolgozó- beteg
  együttmuködés jelentoségének hangsúlyozása

3
A továbbképzés tematikája
 • Tanulási Útmutató
 • 1. modul
 • 2. modul
 • 3. modul
 • 4. modul
 • 5. modul
 • Záró tesztsor megoldás
 • Elégedettségi-visszajelzo kérdoív kitöltés

4
Tanulási útmutató
 • A képzés idopontja
 • A tananyag elsajátításához szükséges technikai
  feltételek a hallgatók részérol
 • Az oldalon letöltheto Célcsoport jegyzék
 • Regisztráció menete
 • A program menete, Pontigazolással kapcsolatos
  tudnivalók
 • Tesztvizsga szabályzat
 • Technikai kérdések
 • Tananyaggal kapcsolatos kérdések
 • Elégedettségi-visszajelzo e-mail

5
A képzés idotartalma
 • 2011 szeptember 31.-2012. december 31
 • A programba való bejelentkezés idotartalmára utal

6
A tananyag elsajátításához szükséges technikai
feltételek a hallgató részérol
 • Szükséges eszközök
 • Személyi számítógép,
 • internet kapcsolat,
 • internet böngészo,
 • Office program, mely képes megnyitni és kezelni a
  Microsoft Office .ppt formátumú prezentációt
 • (A képzés célcsoport jegyzéke az oldalról
  letöltheto)

7
A program menete
 • Most már regisztrált tagja oldalunknak,
  megkezdheti a képzésbe való belépést.
 • Mindezek után kérjük kattintson a képzés
  logójára , ahol is a képzés aktiváló kódját
  beírva már meg is tekintheti a képzés anyagait.
 • A képzés anyagait .ppt formátumban töltheti le,
  ahol szemléletes ábrák megkönnyítik a tanulást.
 • Javasoljuk, hogy a tananyag elvégzése során
  készítsen jegyzeteket, melyeknek a késobbiekben
  nagy hasznát veheti.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az oldal egyszerre
  6 órás idointervallumot engedélyez, ezek után az
  oldalra ismét be kell jelentkeznie, ha szeretné
  folytatni a képzés tanulmányozását.
 • A teszt kitöltésénél már nem lehet visszamenni
  az óraanyagokra. Kitöltés után Ön kap egy
  visszajelzést
 • Sikeres tesztkitöltés címmel. Kérjük, ezt a
  választ mindenképpen várja meg.
 • A sikeres részvételrol a regisztrációkor megadott
  postai címére pontigazolást küldünk ki.

8
Tesztvizsga Szabályzat
 • A távoktatási program elméleti tananyagainak
  elsajátítása után záró tesztvizsga kitöltése
  következik. A vizsgatesztsor 25 db kérdésbol
  áll. A rendszer addig nem hitelesíti a tanfolyam
  elvégzését, míg a vizsgázó 80 feletti
  teljesítményével nem igazolja, hogy a szükséges
  ismereteket elsajátította. A feladatsor a
  program ismételt elindítása és elvégzése után
  újból kitöltheto.. A tesztsor kitöltésére
  rendelkezésre álló ido maximálisan 120 perc. Az
  idointervallum meghaladása után újból el kell
  indítani a programot. A tesztsor értékelését a
  szakmai tutorok megoldó kulcsai alapján egy
  program végzi, vizsga lezárásakor a résztvevo
  automatikus e- mailt kap a vizsga sikerességérol.

9
Technikai kérdések, Tananyaggal kapcsolatos
kérdések
 • A résztvevok segítségére vagyunk online 24-órás
  HelpDesk szolgáltatásunkkal
 • technikai kérdések esetén írhatnak Tötös
  Ferencnek totos_at_keiok.hu
 • a tananyaggal kapcsolatos kérdések esetén pedig
  írhatnak az info_at_keiok.hu e-mail címre.

10
Továbbképzés 1. modul
Nagy Viktor, Torzsa Péter Semmelweis Egyetem,
ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Semmelweis
Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék A hypertonia
diagnosztikája és kezelése
Budapest, 2011. július
11
A hypertonia meghatározása
 • gyakori, sokszor tünetmentes állapot, amely egy
  kiválasztott vérnyomásérték meghaladásával
  jellemezheto
 • hypertonia gt 140/90 Hgmm (általánosságban)
 • Systoles vérnyomás az artériákban mérheto
  nyomás balkamra kontrakció alatt
 • Diastoles vérnyomás a kontrakciók között az
  artériákban mérheto minimális nyomás

12
A hypertonia új definíciója
A hypertonia több, mint a higany kilengése a
karon
A hypertonia komplex, progresszív
kardiovaszkuláris syndroma, amely együtt jár a
szív és az érrendszer funkcionális és
strukturális átalakulásával
Giles TD et al. J Clin Hypertension 2005.
13
A hypertonia az atherosclerosison keresztül
károsítja a szerveket
AGY ischaemias stroke haemorrhagias stroke TIA,
hypertenzív encephalopathia
SZEM retina haemorrhagia retina exsudatum retina
oedema arteriola constrictio
ÉRRENDSZER aneurysma ruptura occlusiv érbetegségek
SZÍV myocardium ischaemia AP, AMI, CHF hírtelen
halál
VESE albuminuria fokozatai, ESRD
14
A vérnyomás életkor szerinti eloszlása a
populációban
PPPulzusnyomás
Adapted from Third National Health and
Nutrition. Examination Survey, Hypertension
199525305-13
15
Az egyes rizikófaktorok szerepe a mortalitásban
vérnyomás
dohányzás
soványság
alkoholfogyasztás
koleszterin
fejlodo országok
nem biztoságos szex
túlsúly
fejlett országok
higiénia, fertozött ivóvíz
kevés gyümölcs és zöldség
füstös szobalevego
mozgásszegény életmód
a rizikófaktoroknak tulajdonítható halál aránya
Based on The World Health Report 2003. Yach et
al. JAMA. 20042912616-2622.
16
Major CV események kockázata nem hypertoniás
férfiakban
BP magas normális (130-139/85-89 mm Hg)
BP normális (120-129/80-84 mm Hg)
major CV-események kumulatív incidenciája ()
BP optimális (lt120/80 mm Hg)
ido (év)
CV cardiovascularis
Adaptáció Vasan RS. N Engl J Med.
20013451291-1297.
17
Minden 20/10 Hgmm-es BP emelkedés megduplázza a
CV kockázatot
8
7
6
40-89 év, 115/75 Hgmm-tol
5
CV mortalitás kockázata
4
3
2
1
0
115 / 75
135 / 85
155 / 95
175 / 105
SBP / DBP (Hgmm)
BP blood pressure/vérnyomás SBP systolesBP DBP
diastolesBP
Lewington et al. Lancet. 20023601903-1913.
18
Populációs preventív stratégia SBP csökkentés
intervenció elott
intervenció után
SBP csökkentés
SBP csökkentés (Hgmm) 2 3 5
mortalitáscsökkenés ()
stroke ISzB összes 6 4 3 8 5 4 14
9 7
ISZB ischaemias szívbetegség
Whelton PK. Et al. JAMA. 20022881884
19
Egy elfelejtett történelmi lecke a hypertonia
okozta kockázat és a kezelés haszna
a hypertonia megnöveli a CV morbiditást és
mortalitást
a kezelés csökkenti a CV morbiditást és
mortalitást
az ISzB incidencia aránya/ 1000 beteg-év
Cumulativ halálos és nemhalálos vérgpontok
Framingham Study
Veterans Administration Study II
Ann Intern Med. 1961 553350.
JAMA. 1970 21311431152.
20
A vérnyomáscsökkento kezelés csökkenti a CV
eseményszámot
stroke (halálos nemhalálos)
CV halál
CHF
ISzB esemény (halálos nemhalálos)

csökkenés ()

p lt 0,0001


eseménycsökkenés kezelt vs. kontroll
CHF szívelégtelenség
Hebert et al. Arch Intern Med. 1993153(5)578-581
. Moser et al. J Am Coll Cardiol.
199627(5)1214-1218.
21
Továbbképzés 2. modul
Nagy Viktor, Torzsa Péter Semmelweis Egyetem,
ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Semmelweis
Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék A hypertonia
diagnosztikája és kezelése
Budapest, 2011. július
22
Jól beállított vérnyomású betegek aránya () a
világon
USA Olaszország Anglia
Németország prevalencia 27,8 37,7 41,7
55,3 ismert 75,7 51,8 35,8 36,5
kezelt 65,1 32,0 24,8 26,1
beállított 36,8 9,0 10,0 7,8
RR lt 140/90 Hgmm kor 35-64 év n 1823-23129
RR Riva-Rocci módszerrel mért vérnyomás
Wolf-Maier K et al. Hypertension 2004431-8.
23
Legújabb USA hypertonia felmérés
 • Kedvezo változás
 • Több beteg van célértéken (RR lt 140/90 Hgmm)
 • 1988 27 , 2008 50
 • Kedvezotlen változás
 • Nagyobb hypertonia-prevalencia felnottekben
 • 1988 24 , 2008 29
 • Nagyobb a kövérek aránya (BMI gt 30 kg/m2)
 • 1988 22 , 2008 32

Egan et al. JAMA, 2010 303 2043-2050
24
Rizikóbesorolás az ESH/ESC 2007. szerint
RF, OD, vagy betegség normális SBP 120-129 v. DBP 80-84 magas-norm. SBP 130-139 v. DBP 85-89 H. 1. fokozat SBP 140-159 v. DBP 90-99 H. 2. fokozat SBP 160-179 v. DBP 100-109 H 3. fokozat SBP 180 v. DBP 110
nincs RF átlagos kockázat átlagos kockázat kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock.
1-2 rizikófaktor kisfokú többletkock. kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
3 vagy több RF, MS, OD, vagy DM közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
igazolt CV vagy vesebetegség nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk.
SBP szisztolés vérnyomás DBP diasztolés
vérnyomás CV cardiovascularis H hypertonia.
OD subklinikus szervkárosodás MS metabolikus
szindroma
25
A diagnosztika célja az ESH/ESC 2007. szerint
RF, OD, vagy betegség normális SBP 120-129 v. DBP 80-84 magas-norm. SBP 130-139 v. DBP 85-89 H. 1. fokozat SBP 140-159 v. DBP 90-99 H. 2. fokozat SBP 160-179 v. DBP 100-109 H 3. fokozat SBP 180 v. DBP 110
nincs RF átlagos kockázat átlagos kockázat kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock.
1-2 rizikófaktor kisfokú többletkock. kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
3 vagy több RF, MS, OD, vagy DM közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
igazolt CV vagy vesebetegség nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk.
a vérnyomás magassága
26
Nyomás a szív-érrendszerben
Riva-Rocci 1896.
27
Nyomás a szív-érrendszerben
Korotkov 1905.
28
2x, 5 perc alatt, átlagolni megismételni, ha a
vérnyomáskülönbség gt 4- 6 Hgmm az tévedés, vagy
vegetatív tónus változása lehet
2./ Vérnyomásmérés ülve/fekve Jobb karon
1./ Vérnyomásmérés ülve/fekve Jobb karon Bal
karon Alsó végtagon
megismételni, ha a vérnyomáskülönbség gt 14-16
Hgmm 2 orvos, 2 vérnyomásméro, mko
végtagon coarctatio aortae lehet
vérnyomásesés legalább 20 Hgmm az 5. percben
is orthostasis lehet
3./ Vérnyomásmérés állva Jobb karon
29
Mit tartunk be az ajánlásokból?
technika betartás
szív magasságában 90
SBP tapintása 38
mindkét karon 23
leengedési sebesség 18
ideális testhelyzet 10
30 perc pihentetés 4
mandzsettaméret 3
készülék téveszt 40 ? 4, 30 ? 10 Hgmm készülék téveszt 40 ? 4, 30 ? 10 Hgmm
N 114
McKay et al, J Hum Hyper, 19904639
30
A vérnyomás osztályozása (JNC 7)
RRsyst. RRdiast.(Hgmm) normális lt 120
és lt 80 praehypertonia 120-139 vagy 80-89 hyp
ertonia 1. std. 140-159 vagy 90-99 2. std. gt
160 vagy gt 100
normális lt 120 és lt 80
A besorolásnál mindig a magasabb RRsyst, vagy
RRdiast. érték a meghatározó
31
A vérnyomás osztályozása (ESH/ESC 2007)
KAZUÁLIS RRsyst.
RRdiast(Hgmm) optimális lt 120 lt80 normális 1
20-129 80-84 magas-normális 130-139 85-89 hype
rtonia enyhe 140-159 90-99 mérsékelt 160-179
100-109 súlyos gt 180 gt 110 ISH gt
140 lt 90
ISH izolált systoles hypertonia A besorolásnál
mindig a magasabb RRsyst, vagy RRdiast. érték a
meghatározó
32
A vérnyomás osztályozása (ESH/ESC 2007)
ABPM SBP DBP (Hgmm) 24
órás átlag gt 125-130 gt 80 nappali átlag gt
130-135 gt 85 éjszakai átlag gt 120 gt
70 HBPM gt 130-135 gt 85
A besorolásnál mindig a magasabb SBP, vagy DBP
érték a meghatározó
ABPM 24 órás vérnyomásmonitorozás HBPM
önvérnyomásmérés
33
a beteg normális vérnyomású?
34
Normális vérnyomás/hypertonia?
200
180
valódi hypertonia
maszkírozott hypertonia
160
ambuláns SBP (Hgmm)
140
valódi normotonia
fehérköpeny hypertonia
120
100
100
120
140
160
180
200
rendeloi SBP (Hgmm)
From Pickering, Hypertension 1992
35
A hypertonia típusok prognózisa
prevalencia hozzávetoleg a hypertoniások
-a fehér köpeny 8-40 beállítatlan
50-96 rejtett 10
35
30
25
20
CV esemény 1000 beteg/év
15
10
5
0
normális
fehér köpeny
beállítatlan
rejtett
23/685
24/656
41/462
236/3125
Bobrie et al. JAMA 20042911342-9
36
Továbbképzés 3. modul
Nagy Viktor, Torzsa Péter Semmelweis Egyetem,
ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Semmelweis
Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék A hypertonia
diagnosztikája és kezelése
Budapest, 2011. július
37
A diagnosztika célja az ESH/ESC 2007. szerint
RF, OD, vagy betegség normális SBP 120-129 v. DBP 80-84 magas-norm. SBP 130-139 v. DBP 85-89 H. 1. fokozat SBP 140-159 v. DBP 90-99 H. 2. fokozat SBP 160-179 v. DBP 100-109 H 3. fokozat SBP 180 v. DBP 110
nincs RF átlagos kockázat átlagos kockázat kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock.
1-2 rizikófaktor kisfokú többletkock. kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
3 vagy több RF, MS, OD, vagy DM közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
igazolt CV vagy vesebetegség nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk.
primer/secunder
SBP szisztolés vérnyomás DBP diasztolés
vérnyomás CV cardiovascularis H hypertonia.
OD subklinikus szervkárosodás MS metabolikus
szindroma
38
A hypertonia diagnosztikai vázlata
etiológia alapvizsgálat kiterjesztés minden
hypertonia kórtörténet echocard. vérnyomásméré
s mellkasrtg. fizikális vizsgálat ABPM vizel
et, vérkép, gyanújelek vérkémia EKG,
(echocard.) szemfenék Doppler-UH boka/kar
index
39
Az alapvizsgálat kiterjesztésének indikációja
 • fiatal beteg (lt30 év)
 • súlyos hypertonia
 • a vérnyomás hirtelen emelkedése
 • terápiarezisztens hypertonia
 • malignus hypertonia
 • speciális szekunder jelek
 • két kar közötti vérnyomáskülönbség
 • kóros vizelet lelet
 • speciális életkor hasi érzörej
 • paroxismusos flush, palpitatio, fejfájás
 • hypo/hyperthyreosis klinikuma
 • kóros alkat (Cushing, acromegalia), hypokalaemia

40
A hypertonia ismert okai
 • alvási apnoe syndroma
 • gyógyszerfüggo
 • chronicus vesebaj
 • primer hyperaldosteronismus
 • renovascularis hypertonia
 • chronicus steroid terápia/Cushing syndroma
 • pheochromocytoma
 • coarctatio aortae
 • pajzsmirigy/mellékpajzsmirigy betegség

41
Szekunder hypertonia kivizsgálása
obstructiv alvási apnoe syndroma alvásvizsgálat polysomnográffal
primer aldoszteronismus nagy aldoszteron/renin arány
chronicus vesebetegség creatinin clearance lt 30 ml/min
artéria renális stenosis CT-angio (18 és 60 év körüli rizikócsoportban, és romló vesefunkciók mellett)
pheochromocytoma epizodikus hypertonia, palpitatio, verítékezés, fejfájás, magas chromogranin A, magas 24 órás vizelet metanephrin szint
Cushing syndroma holdvilágarc, centrális elhízás, livid striák, bölény-nyak, overnight oradexon suppressziós teszt, 24 órás szabad cortisol
coarctatio aortae vérnyomáskülönbség a két kar, vagy a karok és a comb között, néha érzörej
42
A diagnosztika célja az ESH/ESC 2007. szerint
RF, OD, vagy betegség normális SBP 120-129 v. DBP 80-84 magas-norm. SBP 130-139 v. DBP 85-89 H. 1. fokozat SBP 140-159 v. DBP 90-99 H. 2. fokozat SBP 160-179 v. DBP 100-109 H 3. fokozat SBP 180 v. DBP 110
nincs RF átlagos kockázat átlagos kockázat kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock.
1-2 rizikófaktor kisfokú többletkock. kisfokú többletkock. közepes fokú többletkock. közepes fokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
3 vagy több RF, MS, OD, vagy DM közepes fokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyfokú többletkock. nagyon nagyfokú tk.
igazolt CV vagy vesebetegség nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk. nagyon nagyfokú tk.
a prognózist meghatározó tényezok
43
CV rizikótényezok (ESH/ESC 2007-MHT 2009)
Rizikótényezo systoles és diastoles vérnyomás magassága
életkor (férfi gt 55 év, no gt 65 év)
dohányzás
dyslipidaemia -ÖCh gt 5 mmol/l, vagy LDL-Ch gt 3 mmol/l, vagy HDL-Ch lt 1 (férfi), lt 1,2 (no), vagy TG gt 1,7
pozitív családi anamnézis fiatal életkorban (férfi lt 55 év, no lt 65 év)
abdominalis obesitas -haskörfogat gt (102) 94 cm (férfi), gt (88) 80 cm (no)
C-reaktív protein gt (1) 3 mg/dl
fizikai inaktivitás
44
CV rizikótényezok (ESH/ESC 2007-MHT 2009)
rizikótényezok szisztolés és diasztolés vérnyomás magassága
rizikótényezok idoskorban a pulzusnyomás (gt 50-55 Hgmm)
rizikótényezok életkor (férfi gt 55 év, no gt 65 év)
rizikótényezok dohányzás
rizikótényezok dyslipidaemia -ÖCh gt 5,0 mmol/l, vagy LDL-Ch gt 3 mmol/l, vagy HDL-Ch lt 1 (férfi), lt 1,2 (no), vagy TG gt 1,7 mmol/l
rizikótényezok éhomi vércukor 5,6-6,9 mmol/l
rizikótényezok kóros cukor-tolerancia teszt
rizikótényezok abdominalis obesitas -haskörfogat gt 102 cm (férfi), gt 88 cm (no)
rizikótényezok pozitív családi anamnézis fiatal életkorban (férfi lt 55 év, no lt 65 év)
rizikótényezok nagy érzékenységu CRP gt 3 mg/l
45
Célszervkárosodások (ESH/ESC 2007. MHT2009.)
szubklinikus szervkárosodások bal kamra hypertrophia EKG Sokolow-Lyon gt 38 mm Cornell gt 2440 mm/ms echocardiogram LVMi gt 125 g/m2 (férfi), gt 110 g/m2 (no)
szubklinikus szervkárosodások carotis falvastagodás (carotis IMT gt 0,9 mm), vagy atheroscleroticus plakk ultrahanggal vizsgálva
szubklinikus szervkárosodások carotis-femoralis pulzushullám terjedési sebesség gt 12 m/s
szubklinikus szervkárosodások boka/kar index lt 0,9
szubklinikus szervkárosodások csekély se creatininszint emelkedés -115-133 µmol/l (férfi), 107-124 µmol/l (no)
szubklinikus szervkárosodások alacsonyabb becsült GFR (lt 60 ml/min/1,73m2), vagy creatinin clearance (lt 60 ml/min)
szubklinikus szervkárosodások mikroalbuminuria 30-300 mg/24 h, vagy albumin/creatinin arány gt 22 (férfi), gt 31 mg/g creatinin (no)
46
Társbetegségek (ESH/ESC 2007. MHT2009.)
diabetes mellitus éhomi vércukor gt 7, 0 mmol/l postprandialis vércukor gt 11,0 mmol/l
metabolikus szindróma 3 a következo 5 rizikófaktorból abdominális obesitas, emelkedett éhomi vércukor, vérnyomás gt 130/85 Hgmm, alacsony HDL-choleszterin, magas triglicerid
igazolt kardio-vaszkuláris, vagy renalis betegség cerebrovascularis betegség (ischaemiás stroke, agyvérzés, TIA)
igazolt kardio-vaszkuláris, vagy renalis betegség szívbetegség (szívinfarktus, angina pectoris, coronaria revascularisatio, pangásos szívelégtelenség)
igazolt kardio-vaszkuláris, vagy renalis betegség vesebaj (diabeteses nephropathia vesekárosodás se creatinin gt 133 µmol/l (férfi), gt 124 µmol/l (no) proteinuria (gt 300 mg/die)
igazolt kardio-vaszkuláris, vagy renalis betegség perifériás érbetegség
igazolt kardio-vaszkuláris, vagy renalis betegség kialakult retinopathia (haemorrhagia, vagy exsudatio, papillaoedema)
súlyos obstructiv alvási apnoe sy. apnoe/hypopnoe index gt 30
47
A hypertoniás beteg kezelésének a célja
 • A magas vérnyomással kapcsolatos morbiditás és
  mortalitás csökkentése
 • A célszervkárosodások megelozése
 • A célszervkárosodás(ok) progressziójának
  megelozése, a regresszió elosegítése
 • A cardiovasculáris kockázat mérséklése
 • A társuló betegségek kezelése
 • A beteg életminoségének a javítása

48
A hypertonia kezelésének célja
 • vérnyomás csökkentése
 • célvérnyomás lt 140/90 Hgmm általában
 • célvérnyomás lt 130/80 Hgmm DM, vesebaj
  metabolikus sy.
 • kardiovaszkuláris kockázat csökkentése
 • primer prevenció
 • szekunder prevenció
 • társbetegségek optimális kezelése

49
Meddig csökkentsük a vérnyomást?
 • Mindenkinek lt 140/90 Hgmm
 • idosekben az SBP lt 140 Hgmm vizsgálatot igényel!
 • DM és elozetes KV esemény után SBP lt130mmHg
  lehetséges, de kicsi a bizonyítékok ereje.
 • A J-görbe hatás bizonyítottnak tunik 135/85 Hgmm
  körül.
 • Általában 130-139/80-85 Hgmm-es tartományig
  javasolható a vérnyomás csökkentése.

Reappraisal of ESH/ESC2007. J.Hypertens.
20092721212158.
50
Kit kell tehát kezelni?
 • 1. fokozatú hypertonia (140159/9099 Hgmm)
 • kis/közepes kockázatban elozetes életmódváltás
  után
 • nagy kockázatban azonnal
 • 2. 3. fokozatú hypertoniában azonnal
 • Magas normális BP (130139/8589 Hgmm)
 • szövodménymentes DM/KV esemény után nem
  bizonyított a kezelés haszna, csak 140/90 Hgmm
  felett!
 • DM szubklinikai szervkárosodás esetén azonnal
 • A szövodménymentes hypertonia kezelését a
  cardiovascularis események csökkentése érdekében
  körültekintoen kell végezni.

Reappraisal of ESH/ESC2007. J.Hypertens.
20092721212158.
51
A gyógyszer kiválasztása
 • Hypertoniában a nagy gyógyszercsoportok
  (diureticum, ACE-g, CaA, ARB, ß-blockoló)
 • vérnyomáscsökkento képessége szignifikáns
  mértékben nem különbözik egymástól
 • viszont a CV kockázatot és az egyes CV
  eseményeket (AMI, stroke, stb.) csökkento
  képességük eltér
 • a vérnyomáscsökkento kezelés által biztosított CV
  védelem alapjaiban a vérnyomás csökkentésének
  nagyságától, és nem a módjától függ (elso,
  második stb. választás kérdéses)
 • bizonyos esetekben kontraindikáltak, máskor pedig
  különösen elonyösek lehetnek, választani az
  evidenciák szerint kell
 • legjobb ezért a fix kombináció

Reappraisal of ESH/ESC2007. J.Hypertens.
20092721212158.
52
Továbbképzés 4. modul
Nagy Viktor, Torzsa Péter Semmelweis Egyetem,
ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Semmelweis
Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék A hypertonia
diagnosztikája és kezelése
Budapest, 2011. július
53
(No Transcript)
54
(No Transcript)
55
(No Transcript)
56
(No Transcript)
57
(No Transcript)
58
(No Transcript)
59
A vérnyomáscsökkento kezelés megkezdése az
ESH/ESC 2007. szerint
RF, OD, vagy betegség normális SBP 120-129 v. DBP 80-84 magas-norm. SBP 130-139 v. DBP 85-89 H. 1. fokozat SBP 140-159 v. DBP 90-99 H. 2. fokozat SBP 160-179 v. DBP 100-109 H 3. fokozat SBP 180 v. DBP 110
nincs RF nincs BP beavatkozás nincs BP beavatkozás életmódváltás és pár hónap után sz. sz. gyógyszer életmódváltás és pár hét után sz. sz. gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer
1-2 rizikófaktor életmódváltás életmódváltás életmódváltás és pár hét után sz. sz. gyógyszer életmódváltás és pár hét után sz. sz. gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer
3 vagy több RF, MS, OD életmódváltás életmódváltás és a gyógyszer megfontolása életmódváltás és gyógyszer életmódváltás és gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer
DM életmódváltás életmódváltás és gyógyszer életmódváltás és gyógyszer életmódváltás és gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer
igazolt CV vagy vesebetegség életmódváltás és azonnal gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer életmódváltás és azonnal gyógyszer
60
A gyógyszeres kezelés kiválasztása
Társuló kockázati tényezo? vagy Célszervkárosodás/
szövodmény? vagy Társbetegség?
CHEP 2008.
61
(No Transcript)
62
A hipertónia nem gyógyszeres kezelése
 • Maradjon fizikailag aktív, orvosa ellenorzésével
  kezdjen rendszeres edzésprogramba!
 • Alkoholfogyasztását csökkentse napi egy (nok),
  illetve napi két (férfiak) italra!
 • Stresszkezelési tanácsok

63
A hipertónia nem gyógyszeres kezelése
 • Szabaduljon meg túlsúlyától, táplálkozzon
  egészségesen, fogyasszon sóban és zsírban szegény
  ételeket!
 • A konyhasó fogyasztásának csökkentésekor
 • Kálium bevitel növelése
 • Kalcium-, magnézium-bevitel növelése (nem
  bizonyított)

64
A hipertónia nem gyógyszeres kezelése
 • Hagyja abba a dohányzást, csökkentse a koffein
  fogyasztást!
 • Ne szedjen olyan gyógyszereket, melyeket nem
  beszélt meg elobb a kezeloorvosával,
  gyógyszerészével!

65
Életmódváltoztatás hypertoniában összefoglalás
intervenció CÉL
étel sótartalma lt 100 mmol/die
súlycsökkentés BMI lt25 kg/m2
alkohol megszorítás lt 2 ital/nap
mozgás legalább 4x60 perc hetente
diéta típusa DASH diéta
dohányzás dohányfüstmentes környezet
haskörfogat lt 102 cm férfiak lt 88 cm nok
gazdag gyümölcs, zöldség, kevés só, összes és
telített zsír
66
Életmódváltoztatás haszna felnottkori
hypertoniában
intervenció mennyiség SBP/DBP
sócsökkentés -1.8 g/78 mmol/die -5.1 / -2.7
súlycsökkentés / kg fogyás -1.1 / -0.9
alkoholbevitel - 3.6 ital/nap -3.9 / -2.4
aerob mozgás 120-150 min/hét -4.9 / -3.7
diéta DASH diéta Hypertoniában Normotoniában -11.4 / -5.5 -3.6 / -1.8
kb. 1 vérnyomáscsökkento!
CHEP 2008.
67
Továbbképzés 5. modul
Nagy Viktor, Torzsa Péter Semmelweis Egyetem,
ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Semmelweis
Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék A hypertonia
diagnosztikája és kezelése
Budapest, 2011. július
68
A speciális vérnyomáscsökkento kezelésre
különösen ajánlott szerek(ESH/ESC 2007.)
 • általában
 • cél a SBP/DBP csökkentés
 • hatékonyság/megfelelo dózis/24 órás hatás/min.
  mellékhatás
 • diureticum/BBl/ACE-g/ARB/CaA/kombináció
 • subklinikus szervkárosodás
 • diasztolés funkciózavar ndhpCaA, ACE-g, ARB, BBl
 • bal kamra hypertrophia ACE-g, CaA, ARB,
  indapamid
 • panaszmentes atherosclerosis ACE-g, CaA
 • microalbuminuria ACE-gátló, ARB
 • renalis funkciózavar ACE-gátló, ARB

69
A speciális vérnyomáscsökkento kezelésre
különösen ajánlott szerek(ESH/ESC 2007.)
 • klinikai esemény
 • korábbi stroke bármelyik
 • korábbi MI ß-blockoló, ACE-gátló, ARB
 • angina pectoris ß-blockoló, calcium antagonista
 • szívelégtelenség diureticum, ß-blockoló,
  ACE-gátló, ARB, antialdosteron szer
 • pitvarfibrillatio recurrens ACE-gátló ARB
  continuus ß-blockoló, non-dihydropiridine CaA
 • veseelégtelenség/proteinuria ACE-gátló, ARB,
  kacsdiureticum
 • perifériás érbetegség CaA

70
A speciális vérnyomáscsökkento kezelésre
különösen ajánlott szerek(ESH/ESC 2007.)
 • állapot/szindróma izolált szisztolés hypertonia
  (idos kor) diureticum, CaA metabolikus
  syndroma ACE-gátló, ARB, CaA diabetes mellitus
  ACE-gátló, ARB terhesség CaA, methyldopa,
  ß-blockoló fekete rassz diureticum, CaA

71
A gyógyszeres kezelés vezérfonala hypertoniában
(ESH/ESC 2007.)
gyógyszercsoport biztos
kontraindikáció lehetséges kontraindikáció diure
tikum (thiazid) köszvény metabolikus sy, glukóz
intolerancia, terhesség diureticum
(antiald.) veseelégtelenség, hyperkalaemia béta
blokkoló asthma, CALB, PAD, metabolikus
II., III. gr AV blokk sy., glukoz
intolerantia, fizikailag aktívak
(sport!) AT1 blokkoló terhesség,
hyperkalaemia, kétoldali veseartéria
stenosis ACE-gátló ua. angioneuroticus
oedema calciumantagonista (D) tachyarrhythmia,
szívelégtelenség calciumantagonista
(ND) II., III. gr AV blokk szívelégtelenség alf
a blokkoló orthostaticus hypotonia szívelégtelens
ég
72
Monoterápia versus gyógyszerkombináció
enyhe BP emelkedés alacsony/közepes CV
kockázat szokásos célvérnyomás
eroteljes BP emelkedés nagy/igen nagy CV
kockázat alacsonyabb célvérnyomás
4/4-5
5-8/gt8
választási lehetoség
monoterápia, kis dózis
kettos kombináció, kis dózis
CÉLVÉRNYOMÁS?
gyógyszercsere, kis dózis
dózisemelés
dózisemelés
harmadik szer, kis dózis
gyógyszerkombináció, teljes dózis
monoterápia, teljes dózis
gyógyszerkombináció, teljes dózis
CÉLVÉRNYOMÁS!!!
73
Az SBP-csökkentés tizes szabálya
1 szer - 10 Hgmm SBP
Cushman W and Basile J. of Clinical Hypertension
2006
74
Terápiarezisztencia esetei
 • hibás vérnyomásmérés
 • volumenterhelés-pseudotolerantia
 • túlzott Na-bevitel, vesebaj, kevés diureticum
 • gyógyszerhatás
 • nonresponder, rossz dózis, rossz kombináció
 • NSAID, COX-2-i,
 • kokain, amphetamin, sympathomimeticum
 • antikoncipiens, steroid, erythropoetin,
  cyclosporin, tacrolimus
 • licorice, füszerek, élvezeti cikkek -bitter
  orange
 • társult eltérés (obesitas, túlzott
  alkoholbevitel)
 • szekunder formák

75
A hypertonia (mint KV. rizikófaktor) kezelését
csökkento tényezok
beteg
orvos
alacsony compliance
hatástalan kezelés
mellékhatások
fehérköpeny hatás
hibás vérnyomásmérés
76
Miért kombináció?
 • Gyári fix kombináció EGY tablettában
 • kezdeni (hatékonyabb, reagálók száma több),
 • gyorsítani (nagy KV kockázat esetén fontos),
 • egyszerusíteni,
 • javítani a terápiahuséget
 • csökkenteni a mellékhatást
 • Csak 15-25 -nak nem elég két hatóanyagot
  tartalmazó gyári fix kombináció

Reappraisal of ESH/ESC2007. J.Hypertens.
20092721212158.
77
A vérnyomáscsökkentok ajánlott kombinációi
(Mancia G. ESC 2009.)
diureticumok
angiotensin II AT1-receptorának blokkolói
ACCOMPLISH ADVANCE HYVET ASCOT ONTARGET
calcium antagonisták
jellegzetes vérnyomáscsökkentés CV
védelem optimális tolerancia
ACE-gátlók
78
A PICXEL tanulmányban fix kombinációval elért
dózisfüggo erélyes vérnyomáscsökkenés
Plt0,0001
Plt0,0001
N 344
elért vérnyomás 52 hetes kezelés után (Hgmm)
Plt0,0001
mg
perindopril/indapamid fix kombináció
Dahlöf B, et al. J Hypertens 2005 23
2063-2070.
79
Gyógyszeres kezelés és a beteg együttmuködési
készsége
Az adagolási mód bonyolultsága (egy vagy két
részletben)
A mellékhatások súlyossága gyakorisága
A beteg személyisége, iskolázottsága
compliance
A gyógyszer költsége, ára
Az orvos tudása, együttmuködése, személyisége
A betegség természete, súlyossága
80
Köszönjük a figyelmet Sikeres Tesztvizsgát
kívánunk
About PowerShow.com