Club Leadership Plan - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Club Leadership Plan PowerPoint presentation | free to download - id: 6eb402-YTQ2OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Club Leadership Plan

Description:

Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:67
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: Sarah449
Learn more at: http://nydi2280.rotary.no
Category:
Tags: club | leadership | plan

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Club Leadership Plan


1
Club Leadership Plan
 • Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber
  i Distrikt 2280

2
Lover for Rotaryklubber
 • Ufravikelig og gjelder for alle klubber
 • Formål
 • Medlemskap
 • Klassifikasjon
 • Fremmøte
 • Styre
 • Medlemskapets varighet

3
Vedtekter
 • Står i matrikkelen som et forslag basert på
  nåværende orgform
 • Kommer i endret utgave for de som endre sin
  orgform
 • Tilpasses den enkelte klubb
 • Må ikke være i strid med Loven
 • Valg, Styre, Plikter, Møter
 • Komiteer, Plikter
 • Finanser
 • Forretningsorden

4
Hensikt
 • Hensikten med Club Leadership Plan er å styrke
  Rotary på klubbnivå ved å etablere et effektivt
  organisatorisk og administrativt rammeverk.

5
Effektive klubber skal kunne
Vedlikeholde / øke medlemskapet
Etablere vellykkedeProsjekter
Støtte The RotaryFoundation
Utvikle ledere utover klubbnivå
Club Leadership Plan
De fire tjenestegrener
6
Ny komitéstruktur
Klubbens styre
Klubb- administrasjon
Public Relations
Medlemsskap
Service Prosjekter
The Rotary Foundation
Andre komitéer kan etableres for kortere perioder
7
CLP organisering
8
Ny Komitéstruktur
Klubbens styre
Assisterende Guvernører
Komité for Public Relations
Komité for medlemsskaps- utvikling
Distriktets program komité
The Rotary Foundation komitéen
Distriktets støtte til Club Leadership Plan
9
Tiltak for implementering
 1. Sett opp en langsiktig plan som adresserer
  elementene ved en effektiv klubb.
 2. Sett opp årlige mål ved å gjøre bruk av Planning
  Guide for Effective Rotary Clubs samordnet med
  den langsiktige planen.
 3. Gjennomfør klubbsamlinger som involverer alle
  medlemmene i planleggingen og samtidig holder dem
  informert om Rotary.

10
Tiltak for implementering
 1. Sikre god kommunikasjon mellom president, styre,
  komitéledere, klubbmedlemmer, distriktguvernør,
  assisterende guvernører, og distriktskomitéer.
 2. Sikre kontinuitet i ledelsen, inludert planer for
  fremtidige ledere.

11
Tiltak for implementering
 1. Tilpass klubbens vedtekter slik at de gjenspeiler
  komitéstrukturen samt roller og ansvar
 2. Sørge for muligheter til å øke kameratskapet
  mellom klubbens medlemmer
 3. Sikre at hvert medlem er aktiv i en komité eller
  et prosjekt.

12
Tiltak for implementering
 • Etablér en omfattende opplæringsplan som sikrer
  at
 • Klubbledere deltar på Distriktets utdannings
  opplegg
 • At nye medlemmer mottar kontinuerlig
  orienteringer og informasjon
 • Alle opplæringstilbud er tilgjengelige for alle
  medlemmer

13
Veien videre
 • Før starten på Rotary året (juni)
 • Innkommende og sittende styre blir enige om å
  implementere Club Leadership Plan
 • Klubbsamling avholdes for å involvere alle
  medlemmene
 • Klubben blir enig om å iverksette nye vedtekter
  fra 1. juli
 • Klubben utvikler sin langsiktige plan
 • Klubben fastsetter mål for det første året f.eks
  vha Planning Guide for Effective Rotary Clubs

14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
Fordeler
 • Kontinuitet i beslutningsprosessene
 • Felles grunnlag for målsettinger og
  beslutningstagning
 • En stor og sterk gruppe med klubbledere
 • Langsiktig planlegging for ledelse av klubben
 • Involverer alle medlemmene i klubbaktivitetene

17
Effektive Rotaryklubber ?!
 • En effektiv klubb er av RI beskrevet som en klubb
  som
 • Vedlikeholder og øker sin medlemsmasse
 • Gjennomfører fremgangsrike prosjekter lokalt og
  internasjonalt
 • Støtter TRF
 • Utvikler ledere
 • Hva vil gruppen legge i begrepet en effektiv
  klubb?

18
Momenter
 • Videreføring av District Leadership Plan til
  klubbnivå
 • Gir en oversikt over tiltak klubbene må
  iverksette for å implementere planen
 • Støtter kontinuitet og konsensus blant lederne
 • Inkluderer en forenklet komitéstruktur som kan
  støttes fra Distriktets komitéer
 • Støtter seg på de nye anbefalte vedtektene for
  Rotaryklubber
 • Kan implementeres umiddelbart.

19
Ressurser
 • Distriktets guvernør
 • Assisterende guvernør
 • Medlemmer av Distriktets komitéer
 • Nye vedtekter
 • www.rotary.org
 • Club Leadership Plan (245-EN)
 • Club Presidents Manual (222-EN)
 • Planning Guide for Effective Rotary Clubs
 • Opplæringssyklus for ledere

20
International Feedback from Clubs
 • Thank you for giving us the opportunity to
  embrace this new structure. It has given us the
  freedom to think outside the box and to
  reenergize the club by shaking it up and cleaning
  house.
 • We were able to shape our bylaws to meet the
  character of our club and at the same time meet
  the objectives of RI.

21
Har du tenkt ????
Mor Theresa sa det slik If you cant help 100
help 1 ! Paul Harris sa det slik Hvis Rotary
slutter å være ansvarlig, og kun blir et fristed
for hyggelig samvær vil Rotarys verdighet og
betydning bli borte En annen har stilt
spørsmålet Bidrar du til å gjøre Rotary til en
koseklubb eller til en klubb som gleder seg over
å glede andre? Noen har sagt det
slik Kunnskapen om Rotary er for dårlig i
klubbene Hvis den påstanden er riktig står vi
overfor to utfordringer 1. Mer Rotary inn i
Rotary-klubbene 2. Gjør medlemmene til
rotarianere
22
(No Transcript)
About PowerShow.com