Hoofdstuk 2 Sport- sponsoring - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Hoofdstuk 2 Sport- sponsoring PowerPoint presentation | free to download - id: 6e5af2-YTVlOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Hoofdstuk 2 Sport- sponsoring

Description:

Title: HOOFDSTUK 1 HOE ECONOMISCHE ACTIVITEIT METEN? Author: Tim.Benijts Last modified by: marlbeer Created Date: 1/24/2001 2:13:54 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:3
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 9 October 2019
Slides: 27
Provided by: Tim1270
Learn more at: http://www.pearsoneducation.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Hoofdstuk 2 Sport- sponsoring


1
Hoofdstuk 2 Sport- sponsoring
2
 • Structuur hoofdstuk 2
 • Terreinverkenning sportsponsoring
 • Toegenomen belang
 • Doelen en doelgroepen
 • Vormen en selectiecriteria
 • Aanbieden van sportsponsoring

3
 • Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk kun je
toelichten waarom sportsponsoring een
snelgroeiend instrument van marketingcommunicatie
is heb je inzicht in de doelen en doelgroepen
van marketingcommunicatie die sportsponsoring
bereikt kun je aan de hand van criteria
verschillende sportsponsoringvormen
beoordelen kun je, als verantwoordelijke van
een sportsponsoringorganisatie, op een
gestructureerde manier potentiële sponsors
benaderen.
4
 • Terreinverkenning
 • Sponsoring zakelijke overeenkomst tussen twee
  partijen.
 • De sponsor biedt geld, goederen, diensten of
  knowhow. In ruil daarvoor biedt de gesponsorde
  rechten en associaties die de sponsor commercieel
  benut.

5
Terreinverkenning (vervolg)
 • Mecenaat, subsidiëring
 • Vormen van sponsoring
 • sport
 • cultuur
 • sociaal
 • onderwijs
 • Licenties (promotional licensing)
 • Celebrity endorsement

6
 • Toegenomen belang
 • !! Omzichtig omspringen met sponsoringgegevens
 • Sportsponsoring raakt in een stroomversnelling
  in de jaren zeventig extrasportieve merken (
  merken die niets met sport te maken hebben)
  ontdekten sport als communicatiemiddel
 • Sponsoring relatief snel groeiend
  communicatie-instrument

7
Grafiek 2.1 Evolutie sponsoring op de wereldmarkt
(1984 2004)
8
Grafiek 2.2 Wereldwijde sponsoring naar regios
(2002 2004)
9
Grafiek 2.3 Evolutie budgetten tien beste
wielerteams (in miljoen euro)
10
Tabel 2.4 Evolutie gemiddeld budget Belgische
basketbalclubs in de eerste divisie
11
Tabel 2.5 De 25 grootste merken van Nederland
12
Tabel 2.5 De 25 grootste merken van Nederland
(vervolg)
13
 • Toenemend belang sportsponsoring
 • Globalisering en professionalisering sport
  merken
 • Dalende effectiviteit traditionele reclame
 • Toegenomen acceptatie van sportcommercialisering
 • Toegenomen (televisie)coverage
 • Wijzigingen in het medialandschap
 • Doorbraak belevenis- en onderscheidende
  communicatie via sport

14
 • Marketingcommunicatiedoelen
 • Cognitieve doelen (think)
 • Merkbekendheid (actief passief)
 • Merkinvulling
 • Affectieve doelen (feel)
 • Merkimago
 • Merkbeleving
 • Gedragsdoelen (do)
 • Merktrouw
 • Aankoop

15
Schema 2.3 Doelgroepen van sportmarketincommunicat
ie
16
Sportsponsoringplan in marketingcommunicatie
17
 • Beoordelingscriteria
 • Overeenstemming tussen het merk en de sportvorm
 • Basiskenmerken sportvorm
 • Integratiemogelijkheden in marketingcommunicatie
 • Duur impactperiode en sponsoring
 • Inschatting (opportuniteits)kosten

18
De tien geboden van de sportsponsor
19
 • Beoordelingscriteria sportsponsoringvormen
 • Overeenstemming tussen het merk en de sportvorm
 • Basiskenmerken sportvorm
 • Integratiemogelijkheden in marketingcommunicatie
 • Duur impactperiode en sponsoring
 • Inschatting (opportuniteits)kosten

20
 • Wanneer sponsoringovereenkomst afronden?
 • Vuistregels voor budgetteren van sportsponsoring

21
 • Aanbieden van sportsponsoring
 • Doelstellingen sponsorwerving
 • Financiële steun krijgen
 • Goederen ontvangen
 • Diensten werven
 • Zichtbaarheid verhogen
 • Band creëren met sponsorend merk

22
Schema 2.7 Stappenplan voor sponsorwerving
23
Schema 2.8 Officiële sponsors (in categorieën)
24
Schema 2.9 Sponsorwerving, van contact tot
contract
25
 • Communicatiedragers aanbieden
 • Signage betekening een teken dat je aanbrengt
  op een communicatiedrager
 • Onderdeel van sponsoringakkoord
 • Toenemende sportcommercialisering heeft vele
  nieuwe mogelijkheden gecreëerd

26
Overzichtsvragen
 • Illustreer aan de hand van voorbeelden de
  mogelijke marketingcommunicatiedoelen van
  sportsponsoring.
 • 2. Op basis van welke criteria maakt een
  potentiële sponsor een selectie tussen diverse
  sportvormen?
About PowerShow.com