IEEE 802.15.4 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – IEEE 802.15.4 PowerPoint presentation | free to download - id: 6dec3a-NTJlOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

IEEE 802.15.4

Description:

IEEE 802.15.4 Davor ivko – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 28 September 2020
Slides: 21
Provided by: ziv83
Learn more at: http://spvp.zesoi.fer.hr
Category:
Tags: ieee | bluetooth

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: IEEE 802.15.4


1
IEEE 802.15.4
 • Davor Živko

2
Uvod
 • WPAN (wireless personal area network)
 • Široko podrucje
 • Razlicite namjene, karakteristike i tipovi mreža
 • Definirane IEEE 802.15 standardima
 • IEEE 802.15.1...Bluetooth
 • IEEE 802.15.2...Koegzistencija WLAN i WPAN mreža
 • IEEE 802.15.3...HR (high rate) WPAN
 • IEEE 802.15.4...ZigBee

3
IEEE 802.15.4
 • IEEE 802.15.4 standard definira
 • Fizicki sloj (PHY)
 • Media access sloj (MAC)
 • Optimiziran za primjenu u mrežama sa
 • Mala brzina prijenosa podataka
 • Mala kolicina podataka
 • Jednostavna mreža
 • Niska cijena
 • Veoma niska potrošnja energije

4
IEEE 802.15.4
 • Primjena u aplikacijama kao što su
 • Bežicno mjerenje i nadgledanje
 • Upravljanje osvjetljenjima
 • Alarmni sustavi
 • Detektori pokreta
 • Termostati
 • Detektori dima
 • Daljinski monitoring pacijenata
 • Industrijska automatizirana postrojenja

5
Fizicki (PHY) sloj
 • Glavni zadatak PHY sloja je
 • Kontrola radio odašiljaca i prijamnika
 • Mjerenje kvalitete veze (LQI)
 • Provjera oslobodenosti kanala za odašiljanje
 • PHY sloj radi u tri frekvencijska pojasa
 • 868 do 868.6 MHz, 20Kbps, 1 kanal
 • 902 do 928 MHz, 40KBps, 10 kanala
 • 2.400 do 2483.5 MHz, 250Kbps, 16 kanala
 • 868 MHz i 2.4GHz su ISM pojasevi

6
Fizicki (PHY) sloj
 • Struktura paketa PHY sloja je
 • Sinhronizacijsko zaglavlje SHR
 • Signalizacija pocetka okvira SFD
 • PHY zaglavlje (sadrži duljinu sadržaja)
 • Sadržaj (payload) sadrži paket MAC sloja

7
MAC sloj
 • Zadatci MAC sloja su
 • Generiranje i sinhronizacija na mrežnu zraku
  (network becon)
 • Ostvarivanje pouzdane veze izmedu dva uredaja
 • U njemu su ugradeni odredeni sigurnosni mehanizmi
 • Održava GTS mehanizam
 • Vrste podržanih mržnih topologija su
 • Zvjezdasta (star)
 • Od tocke do tocke (peer to peer)

8
MAC sloj
 • Vrste podržanih uredaja u mreži
 • Uredaji sa punom funkcionalnošcu (FFD)
 • Uredaji sa reduciranom funkcionalnošcu (RFD)

9
MAC sloj
 • FFD uredaji
 • Mogu biti mrežni koordinatori
 • Implementiraju cijeli protokolni slog
 • RFD uredaji
 • Implementiraju minimalni dio protokolnog sloga
 • Koriste se kao vanjski cvorovi mreže (senzori)
 • Ne mogu biti mrežni koordinatori i upravljati
  tokom podataka

10
MAC sloj
 • MAC sloj definira 4 tipa okvira (frame)
 • Okvir zrake (becon frame)
 • Podatkovni okvir (data frame)
 • Okvir za potvrdu prijema (acknowledgement frame)
 • MAC naredbeni okvir (command frame)
 • Okvir zrake (becon frame)
 • Periodicki odašiljani od strane mrežnog
  koordinatora
 • Služe za identificiranje mreže i sinhronizaciju
  uredaja na mrežu

11
MAC sloj
 • Podatkovni okvir (data frame)
 • Prijenos podataka
 • U sadržaju (payload) ovog okvira nalaze se
  paketi viših slojeva
 • Okvir za potvrdu prijema
 • Potvrda uspješnog prijema okvira
 • Njegovo korištenje je opcionalno

12
MAC sloj
 • MAC naredbeni okvir (command frame)
 • Koristi se za komunikaciju i pregovaranje izmedu
  MAC entiteta na raznim uredajima
 • Sadrži polje za identifikaciju naredbenog okvira
  i naredbene podatke
 • MAC sucelje prema višim slojevima
 • Nije direktno ponudeno programeru
 • Niz rudimentarnih pravila koja objašnjavaju kada,
  kako i kakvi podatci mogu se izmjenjivati izmedu
  MAC i viših slojeva

13
Prikljucivanje uredaja
 • Prije prikljucenja uredaj obavlja
 • Reset MAC sloja
 • Pretraživanje radio kanala
 • U slucaju uspješnog pretraživanja šalje zahtjev
  mrežnom koordinatoru
 • Ako je prikljucivanje moguce, uredaj dobiva
  adresu od koordinatora za identifikaciju na mreži
 • Iskljucivanje se obalja uklanjanjem svih podataka
  o mreži(u uredaju) i uredaju(u koordinatoru)

14
Prijenos podataka
 • Postoje 3 scenarija
 • Prijenos podataka od uredaja, koordinatoru
 • Prijenos podataka od koordinatora, uredaju
 • Prijenos podataka izmedu uredaja
 • Prijenos podataka od uredaja, koordinatoru
 • Moguca sinhronizacija (becon broadcast)
 • Mogucnost slanja bez sinhronizacije
 • Kao opcija, može se slati potvrda prijema
  podataka

15
Prijenos podataka
 • Prijenos podataka od koordinatora, uredaju
 • Signalizacija uredaju o postojecim podatcima za
  njega (becon broadcast)
 • Periodicko slanje zahtjeva za podatcima
  koordinatoru (non-becon)
 • Opcija potvrda prijema
 • Prijenos podataka izmedu dva uredaja
 • Izmedu bilo koja dva uredaja u mreži
 • Topologija od od tocke do tocke

16
Sigurnost
 • Postoji nekoliko razina osiguranja sigurnog
  prijenosa podataka
 • Kontrola pristupa
 • Kodiranje podataka
 • Cjelovitost okvira (frame integrity)
 • Osvježavanje sekvence
 • Nesigurni nacin

17
Sigurnost
 • Kontrola pristupa
 • Uredaj održava ACL (access control list)
 • Ukoliko neki uredaj želi komunicirati, ali se ne
  nalazi na ACL listi, ignorira ga se
 • Kodiranje podataka
 • Mehanizam kodiranja koristi simetricnu šifru
 • Podatke može citati samo onaj uredaj koji ima
  isti enkripcijski kljuc

18
Sigurnost
 • Cjelovitost okvira (frame integrity)
 • Uvodi se MIC (message integrity code)
 • Osiguranje od neovlaštenog mijenjanja poruke
 • Osiguranje prijema poruke od strane uredaja sa
  istim enkripcijskim kljucem
 • Osvježavanje sekvence
 • Cuvanje zadnjeg korištenog broja sekvence
  (frehness value)
 • Odbacivanje okvira koji se ponavljaju ili imaju
  stariji broj sekvence

19
IEEE 802.15.4 ZigBee
 • ZigBee Alliance
 • Neprofitno udruženje kompanija iz podrucja
  elekronike
 • Razvoj protokola (ZigBee protocol) na temelju
  IEEE 802.15.4 standarda
 • Razvoj viših slojeva protokola i cijelog
  protokolnog sloga (ZigBee stack)
 • Razvoj profila, specifikacija i proširenja,
  baziranih na IEEE standardu za pojedine
  aplikacije

20
 • Hvala na pažnji
 • Kraj
About PowerShow.com