Beleidsplatform Slimme netten 18 maart 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Beleidsplatform Slimme netten 18 maart 2013 PowerPoint presentation | free to download - id: 6dd764-N2Y0YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Beleidsplatform Slimme netten 18 maart 2013

Description:

Title: Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Author: Dirk Marginet Last modified by: Thierry Van Craenenbroeck – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:3
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 47
Provided by: Dirk107
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Beleidsplatform Slimme netten 18 maart 2013


1
Beleidsplatform Slimme netten 18 maart 2013
2
Agenda
 • Herijking Beleidsplatform
 • Tijdslijn activiteiten 2013
 • Status proefproject slimme meters
 • Criteria voor de beoordeling van
  investeringsplannen discussie
 • Varia

3
Herijking Beleidsplatform
 • Uitgangspunten
 • de nood aan beperking van het takenpakket van de
  VREG tot zijn regulatoire kerntaken
 • het beperken van de rol van de VREG inzake
  beleidsvoorbereiding tot zijn adviserende rol
 • in open dialoog met belanghebbenden

4
Herijking Beleidsplatform
 • Aanpak
 • geen structurele werking via werkgroepen
 • enkel open plenaire sessies met
 • stand van zaken (proefprojecten, studies,
  evaluaties,..)
 • thematische discussies (netinvesteringen,
  flexibiliteit,..).
 • communicatie via website (nog te actualiseren)

5
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Omzetting EED 5/06/2014
MIG 6 midden 2016
Advies VREG noodzakelijke wijzigingen aan
wetgeving Uiterlijk eind 2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Technisch Reglement Distributie 31/06/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Functionaliteiten slimme meters 31/12/13
Indicatoren slimme netten 31/10/13
6
Slim Investeringsbeleid
 • De VREG wil op basis van de studie
  onthaalcapaciteit in 2013 een methodiek en
  criteria uitwerken voor het investeringsbeleid
  van de netbeheerders
 • Discussie op einde presentatie

7
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Slim investeringsbeleid
8
Technische reglementen
 • In 2012 werd een start gemaakt met het uitwerken
  van een technisch reglement voor het plaatselijk
  vervoernet van elektriciteit. De opstelling
  hiervan zal ook enkele kleinere wijzigingen met
  zich meebrengen in het technisch reglement
  distributie elektriciteit

9
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Slim investeringsbeleid
10
Richtsnoeren EED
 • Rapportering over de omzetting van de Europese
  richtlijn energie-efficiëntie (artikels i.v.m.
  energiemeters en informatie op de factuur)

11
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Slim investeringsbeleid
Technisch Reglement Distributie 31/06/13
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
12
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Slim investeringsbeleid
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
13
DPIA Template
 • Niet enkel voor dataveiligheid maar ook voor
  privacy en cybersecurity
 • WP 29 zal op basis van deze template een opinion
  opmaken
 • CBPL zal na opinion WP 29 nieuwe aanbevelingen
  uitvaardigen
 • Ondertussen besprekingen tussen CBPL en Forbeg
  over hoe DPIA uit te voeren door sector

14
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
15
KBA
 • De resultaten van de kosten-batenanalyse werden
  overgemaakt aan de Vlaamse minister voor energie
  en voorgesteld aan het Vlaams Parlement
 • Op basis hiervan werden een aantal bijkomende
  vragen gesteld o.m.
 • de financiële consequenties voor de afnemer van
  een beslissing tot uitrol
 • de impact op de kosten en baten van een partiële
  uitrol
 • de wijze waarop de transitie naar slimme netten
  verweven is met de plaatsing van slimme meters

16
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Indicatoren slimme netten 31/10/13
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
17
Indicatoren slimme netten
 • VREG werkt samen met de netbeheerders aan de
  implementatie van internationaal vergelijkbare
  indicatoren voor slimme netten

18
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Functionaliteiten slimme meters 31/12/13
Advies VREG noodzakelijke wijzigingen aan
wetgeving Uiterlijk eind 2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Indicatoren slimme netten 31/10/13
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
19
Functionaliteiten
 • Vóór eind 2013 advies over de noodzakelijke
  wetgevende teksten of wijzigingen in het kader
  van de invoering van slimme meters. Dit advies
  zal o.a. een ontwerp van reglementair kader
  bevatten inzake de functionaliteiten van een
  slimme meter

20
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Advies VREG noodzakelijke wijzigingen aan
wetgeving Uiterlijk eind 2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Functionaliteiten slimme meters 31/12/13
Indicatoren slimme netten 31/10/13
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
21
Technisch Reglement Distributie
 • Herziening met aanpassingen voor de toepassing
  van slimme meters
 • Voorbereiding tweede helft 2013-eerste helft 2014

22
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Omzetting EED 5/06/2014
Advies VREG noodzakelijke wijzigingen aan
wetgeving Uiterlijk eind 2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Functionaliteiten slimme meters 31/12/13
Indicatoren slimme netten 31/10/13
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
23
Omzetting EED
 • Omzetting tegen 5/06/2014
 • Uitrol van deze meters vanaf 5/06/2014
 • Ook gevolgen inzake facturatie en
  factureringsinformatie (bvb. hogere frequentie
  inzake terugkoppeling over verbruik zowel bij
  slimme meters als klassieke meters)
 • Weg wordt vrijgemaakt voor slimme netten en
  demand side management

24
Tijdslijn
 • BSPN 18/03/2013

BSPN 24/06/2013
BSPN 30/09/2013
BSPN 2/12/2013
Omzetting EED 5/06/2014
MIG 6 midden 2016
Advies VREG noodzakelijke wijzigingen aan
wetgeving Uiterlijk eind 2013
Richtsnoeren EED 13/06/13
DPIA template 2013
Tech. Reglement Plaatselijk vervoer 31/05/13
Onderzoeksvragen KBA 31/09/13
Slim investeringsbeleid
Functionaliteiten slimme meters 31/12/13
Indicatoren slimme netten 31/10/13
Technisch Reglement Distributie 31/03/14
25
Proefproject slimme meters
 • Maandelijkse stuurgroep Eandis/Infrax/VREG
 • voortgangsrapportering
 • bespreking regulatory issues
 • communicatie met klant
 • naleving privacy-kader
 • voorbereiding van processen
 • bespreking beleidsondersteuning
 • energie-efficiëntie

26
Proefproject slimme meters
 • Voortgangsrapportering
 • Aankoopdossiers
 • Engineering
 • Business Processen
 • Organisatie Uitrol
 • Systemen
 • Planning
 • Budget
 • Communicatie

27
Planning Piloot Eandis
Jan13 Feb 13 Maa 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13

PMS2
PMS3
PMS4
Watermeter
Bcom BB
Hexing E
Flonidan G
Telenet WiFi
Productie- meter PV
LG G
Elster E
Telenet BB
LG E
Proximus
Remote Processen
Mobistar
HAN ( P1 poort )
28
Realisatie Piloot Eandis
29
Realisatie Piloot Infrax
30
Aandachtspunten Pilootproject
 • Stabiliteitsproblemen AMM
 • Aanpassingen software telecommodems
 • Bereikbaarheid
 • Infrax test closed-loop (activatie communicatie
  onmiddellijk na plaatsing)
 • Eandis geringere bereikbaarheid (problematiek
  plaatsing slaves-master)
 • Lichte stijging aantal weigeringen

31
Regulatory issues
 • Tariefwijziging bij plaatsing (cijfers Infrax)
 • 4 van DT naar ET, 27 van ET naar DT
 • Gebruik P1-poort
 • CBPL legt standaard gesloten poort op
 • Dit vergt ontwikkeling van klantenproces met
  sluitende authenticatie
 • Plaatsing slimme meter buiten pilootgebieden
 • Niet geregeld in MEDE-2012-4
 • Voor toepassing CREG tariefbeslissing voor
  prosumenten volstaat elektronische meter
 • Implementatie budgetmeterfunctionaliteit
 • Bespreking opties ingepland

32
Energie-efficiëntie
 • PoC-studie Trilations verdergezet
 • Eindrapport 2de jaar in september 2013
 • Feedbackloop verderzetten?
 • Nieuwe studie in voorbereiding
 • Marktonderzoek
 • VREG vraagt betrokkenheid leveranciers

33
Criteria voor de beoordeling van
investeringsplannen
 • Aanleiding
 • Regelgeving
 • Opbouw investeringsplannen
 • Huidige criteria van beoordeling
 • Voorstellen nieuwe criteria
 • Debat

34
Criteria voor de beoordeling van
investeringsplannen
 • Aanleiding
 • VREG is vragende partij voor transparante
  criteria voor de beoordeling van de
  investeringsplannen.
 • Stakeholders dringen (o.m. via SERV) aan op een
  meer transparant proces inzake investeringsplannen

35
Regelgeving
 • Energiedecreet Artikel 4.1.19 DNB stelt
  jaarlijks een indicatief investeringsplan op voor
  komende 3 jaar met
 • Een gedetailleerde raming van de
  capaciteitsbehoeften
 • Het investeringsprogramma inzake vernieuwing en
  uitbreiding
 • Een overzicht en toelichting over uitgevoerde
  investeringen
 • De toekomstverwachtingen in verband met
  decentrale productie

36
Regelgeving
 • Technisch Reglement Distributie Elektriciteit
 • legt de netbeheerder de verplichting op om
  jaarlijks een investeringsplan op te stellen, en
  dit aan de VREG mee te delen vóór 1 juli

37
Regelgeving
 • Energiedecreet
 • Artikel 4.1.6. 2 van het Taak van
  netbeheerder het aanhouden van voldoende
  capaciteit voor de distributie van elektriciteit
  op zijn elektriciteitsdistributienet
 • Taak VREG de investeringsplannen analyseren en
  beoordelen of de netbeheerder het nodige doet om
  te voldoen aan zijn taak

38
Regelgeving
 • Energiebesluit
 • Art. 6.4.13 1 kost beperkt tot virtuele
  aansluiting
 • staat doeltreffende sturing netbeleid in de weg
  (geen locationeel signaal)
 • beperking voor nieuwe windprojecten Voor
  windenergieprojecten die een nieuwe offerte voor
  netaansluiting aanvragen na 19 oktober 2012
  worden de kosten die ten laste gelegd worden van
  de netbeheerder, beperkt tot een maximum van
  56.000 /MW. Eventuele kosten boven dit plafond
  zijn in afwijking van het vorige lid, eveneens
  ten laste van de aanvrager. Het plafond wordt
  voor het eerst in 2014 en vervolgens om de twee
  jaar geëvalueerd rekening houdend met de
  indicatieve subdoelstellingen voor windenergie,
  zoals bepaald in uitvoering van het
  Energiedecreet, artikel 7.1.10, 2, laatste lid.

39
Regelgeving
 • Energiebesluit
 • Art. 6.4.13 2 ondiepe aansluitingstarieven
 • De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de
  beheerder van het plaatselijk vervoernet van
  elektriciteit dragen alle overige kosten voor de
  uitbouw van respectievelijk het distributienet en
  het plaatselijk vervoernet van elektriciteit voor
  de opname en het transport van de teruggeleverde
  energie bij een nieuwe aansluiting van een
  productie-installatie van elektriciteit uit een
  hernieuwbare energiebron.
 • 2 kan basis vormen voor beleid inzake
  netinvesteringen (op basis van studie
  onthaalcapaciteit)
 • voorstel VREG niet weerhouden
 • VREG zal zelf criteria uitwerken, in overleg met
  BP

40
Investeringsplannen
 • Jaarlijks goedkeuringsproces
 • Opgesteld op basis van prognoses van behoeftes
  netgebruikers met een tijdsvenster van 3 jaar
 • Voor afname gekoppeld aan
 • afnamehistoriek
 • vooruitzichten Planbureau en consultancy bureau
  IHS CERA
 • resultaatsverplichtingen aansluitbaarheid aardgas
 • Voor injectie gekoppeld aan
 • projecten ter studie voorgelegd

41
Criteria injectiecapaciteit HS
 • Uit de Studie Onthaalcapaciteit
 • Potentiëlen dekken de 2020 doelstellingen
 • PV/bio-WKK top-down (studies VITO)
 • Wind bottom-up
 • Maatschappelijke kost sterk afhankelijk van
  beleidskeuzes inzake investeringen
 • Planmatige ontwikkeling
 • Productie
 • Netinfrastructuur
 • Locationele signalen
 • Flexibele toegang (bespreking op BP in juni)
 • Tarifaire impact verder te analyseren per NB

42
Criteria injectiecapaciteit HS
 • Netuitbreidingen/verzwaringen moeten worden
  gerealiseerd tenzij VREG project onredelijk vindt
 • Dit kan gekoppeld worden aan resultaten studie
  onthaalcapaciteit
 • Verplichting tot investering door de
  netbeheerders binnen een bepaalde termijn voor de
  aansluiting van de groene clusters uit de studie
  Onthaalcapaciteit waar de totale kost voor de
  aansluiting (inclusief de kost voor
  netversterking en uitbreiding) niet hoger ligt
  dan de becijferde 105.000 /MVA

43
Criteria injectiecapaciteit HS
 • Netbeheerders moeten planning uitwerken voor
  netuitbreidingen/verzwaringen op basis van studie
  Onthaalcapaciteit
 • Goedkeurde planning bepaalt prioritisering van
  aansluitingsaanvragen
 • Actualisering van studie noodzakelijk
 • projecten die niet vergund raken
 • projecten die niet in studie opgenomen werden
 • Overleg met vergunningverlenende autoriteiten
  vereist

44
Criteria capaciteit LS
 • Nieuwbouw 9,2 kVA per wooneenheid (TRDE)
 • LS net nu berekend op gelijktijdigheid voor
  afname van 2-3 kVA
 • Impact prognoses kleine DP, elektrische
  voertuigen en warmtepompen?
 • Impact vraagverschuiving via tarieven?

45
Debat
 • Voorstel VREG verplichting tot investering door
  de netbeheerders volgens goedgekeurde planning
  voor de aansluiting van de groene clusters uit de
  studie Onthaalcapaciteit waar de totale kost
  voor de aansluiting (inclusief de kost voor
  netversterking en uitbreiding) niet hoger ligt
  dan de becijferde 105.000 /MVA
 • Andere voorstellen?

46
Dank voor uw aandacht http//www.vreg.be/slimm
e-netten-en-meters
About PowerShow.com