Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 6cd2c7-MjYyNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: L ka sk fakulta UK Last modified by: Your User Name Created Date: 2/18/1997 4:05:00 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Provided by: Lkars
Learn more at: http://skola.tomasjadrny.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
HETEROCYKLY
2
HETEROCYKLY
 • organické látky, obsahující krome uhlíku ješte
  jiný
 • atom (atomy), vázané do kruhu (cyklu)
 • atom tohoto jiného prvku se nazývá heteroatom
 • nejcastejší heteroatomy kyslík
 • síra
 • dusík

3
Delení
kyslíkaté
sirné
1.
dusíkaté
kombinované
nasycené
obs. nekonjugované dvojné vazby
2.
nenasycené
obs. konjugované dvojné vazby
3.
podle poctu atomu vázaných v cyklu
3,4,5,6,7,8 a víceclenné
4
Peticlenné heterocykly kyslíkaté
O
 • furan
 • ve vode málo rozpustná kapalina

úplná redukce
 • tetrahydrofuran (oxolan)
 • výborné rozpouštedlo, protože se mísí s vodou a
  zároven rozpouští mnohé organické látky
 • jeho kruh je základem furanosových forem
  sacharidu
 • 2- furankarbaldehyd vzniká pusobením minerálních
  kyselin na aldopentosy, s fenoly barevné reakce

5
Peticlenné heterocykly sirné
úplná redukce
 • thiofan (thiolan)
 • soucástí struktury biotinu (úcast v
  karboxylacních reakcích)
 • thiofen
 • podobný benzenu
 • v cernouhelném dehu

úplná redukce
 • thiazolidin
 • základ struktury penicilinu
 • thiazol
 • soucástí molekuly vit B1
 • soucástí molekuly sulfonamidu sulfathiazolu

6
Peticlenné heterocykly dusíkaté
 • pyrrol
 • v cernouhelném dehtu
 • tetrapyrroly 4 pyrrolová jádra propojená
  methinovými mustky, hemoglobin, chlorofyl,
  žlucová barviva, vit. B 12

redukce
 • 2-pyrrolin

redukce
 • pyrrolidin
 • prolin
 • hydroxyprolin

7
Peticlenné heterocykly dusíkaté
 • pyrazol
 • 1,2-diazol
 • soucást nekterých antipyretik (fenazon,
  aminofenazon dnes málo používané pro relativne
  vyší toxicitu)

úplná redukce
 • pyrazolidin
 • soucást nekterých antirevmatik (fenylbutazon,
  ketofenylbutazon )
 • imidazol
 • 1,3-diazol
 • základ struktury histidinu (bazická
  aminokyselina) a histaminu (biogenní amin,
  zvýšená hladina je prícinou alergických stavu)
 • základ struktury biotinu (vit.H)

8
Šesticlenné heterocykly kyslíkaté
4H-pyran
2H-pyran
úplná redukce
 • tetrahydropyran
 • soucást pyranosových forem sacharidu

9
Heterocykly v sacharidech
 • nekteré reakce nejsou v souladu
 • s acyklickou strukturou
 • ve vodných roztocích se vyskytují
 • cyklické poloacetálové formy

H
OH
OH
H


C
C
O
O
CH2OH
CH2OH
?-
?-
anomery
? stejný smer poloacetálového hydroxylu jako na
referencním C
? opacný smer poloacetálového hydroxylu než na
referencním C
10
 • ??a ??anomery mají ruznou specifickou otácivost
 • nejstabilnejší jsou kruhy 5- a 6-ti clenné

vyskytují se nejcasteji
 • podle kyslíkatých heterocyklu se oznacují
  monosacharidy

s 5-ticlenným kruhem jako furanosy
s 6-ticlenným kruhem jako pyranosy
11
Šesticlenné heterocykly dusíkaté
 • pyridin
 • v cernouhelném dehtu
 • jedovatý (požitím nebo vdechováním par)
 • rozpouštedlo
 • soucást kys. nikotinové a alkaloidu nikotinu
 • soucást vit. B6 (pyridoxin)

N
úplná redukce
 • piperidin
 • soucást struktury Dolsinu

12
Nikotin
 • pyridin a pyrrolidin základem struktury
 • hlavní alkaloid tabáku
 • smrtelná dávka pro cloveka cca 50 mg
 • extremne rychlá resorpce
 • stimuluje nikotinové receptory pro acetylcholin
  v CNS gt stimulace, euforie

13
Šesticlenné heterocykly dusíkaté - diaziny
pyridazin 1,2-diazin
 • pyrimidin
 • 1,3-diazin
 • soucást pyrimidinových bazí
 • cytosin
 • uracil
 • thymin
 • soucást vit. B1 (aneurin)
 • soucást barbiturátu

pyrazin 1,4-diazin
14
Pyrimidinové báze
(RNA)
(DNA)
15
Dusíkaté heterocykly s kondenzovanými kruhy
 • chinolin
 • základ struktury chinolinových alkaloidu, napr.
  chinin (antimalarikum a antipyretikum)
 • isochinolin
 • základ struktury isochinolinových alkaloidu
 • papaverin (tlumí krece hladké svaloviny)
 • morfin, kodein (analgetikum, antitussikum)
 • kurarové alkaloidy

16
Isochinolinové alkaloidy
 • Morfin
 • 10 extraktu z opiových makovic (Papaver
  somniferum)
 • Vazba na opioidní receptory v CNS
 • Efektivní analgetikum, stále užívané u
  nesnesitelných bolestí
 • Inhibuje dýchání
 • methyl derivát - kodein (antitussikum)
 • acetyl derivát - heroin (vyvolává pocit klidu a
  pohody)
 • závislost!
 • Papaverin
 • 1 opia
 • spasmolytikum, analgetikum
 • Mescalin, kolchicin, tubokurarin

17
Dusíkaté heterocykly s kondenzovanými kruhy
 • indol vzniká bakteriálním rozkladem AK
  tryptofanu ve stolici, soucást struktury
 • modrého barviva indiga
 • indolových alkaloidu
 • strychnin
 • námelové alkaloidy (LSD, ergotamin, ergometrin)
 • purin
 • soucást purinových bazí
 • adenin
 • guanin
 • soucást kyseliny mocové
 • soucást methylxantinu
 • kofein
 • theofylin, theobromin

18
Purinové báze
19
Kofein
 • Trimethylxantin
 • Káva
 • Farmakologické vlastnosti
 • Stimulacní vliv na CNS, psychotropní úcinky
 • Stimulace dýchání
 • Zvyšuje srdecní frekvenci
 • Diuretický úcinek
 • Inhibice fosfodiesterasy gt ? cAMP
 • Blokuje adenosinové receptory gt ? adrenalin
 • 1 šálek kávy - 75 až 250 mg kofeinu

20
Theofylin
 • Hlavní úcinky
 • Relaxace bronchiální hladké svaloviny
 • Pozitivní inotropní efekt
 • Pozitivní chronotropní efekt
 • Snižuje krevní tlak
 • Zvyšuje prutok krve ledvinami
 • Protizánetlivý úcinek
 • Terapie chronické obstrukcní choroby plic
 • Inhibice fosfodiesterasy

Theobromin
 • Mírný, déletrvající stimulacní úcinek, zlepšuje
  náladu
 • Kakao, cokoláda

21
Dusíkaté heterocykly s kondenzovanými kruhy
 • pteridin
 • jeho deriváty se oznacují pteriny
 • nejrozšírenejší biopterin (moc, materí kašicka)
 • nejvýznamnejšími deriváty jsou kyseliny listové
  (prenos jednouhlíkatých fragmentu)
 • benzopteridin
 • jeho dioxoderivát isoalloxazin je základem
  struktury riboflavinu, vitamínu B2

22
ALKALOIDY - vlastnosti
 • prírodní dusíkaté látky zásaditého
  charakteru
 • výskyt zejména rostliny
 • méne živocišná ríše
 • dusík vetšinou vázán v heterocyklu, podle jehož
  typu se trídí
 • ve vode vetšinou nerozpustné
 • horké až palcivé chuti
 • silné úcinky na organismus,
 • ve vyšších dávkách jedovaté

23
Tropanové alkaloidy
 • hyoscyamin a atropin
 • obsažený v rulíku, durmanu a blínu
 • anticholinergní, kompetitivní inhibice
  muskarinových receptoru
 • relaxace svalu (vcetne mydriasy)
 • lécba intoxikace organofosfáty/nervovými plyny
 • oftalmologie
 • kokain
 • blokuje prenos signálu v neuronech
 • neprímé symatomimetikum (stimulace)
 • euforie následovaná depresí, která je zpusobená
  nedostatkem katecholaminu
 • lokální anestetikum
 • psychická závislost
 • skopolamin
About PowerShow.com