XML Extensible Markup Language - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – XML Extensible Markup Language PowerPoint presentation | free to download - id: 6adec0-MDEyMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

XML Extensible Markup Language

Description:

XML Extensible Markup Language Adam Kowalski Seminarium JPB r d a materia w i przyk ad w: http://www.w3.org/FR http://www.w3.org/XML B dzie o... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 4 February 2020
Slides: 29
Provided by: AdamKo
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: XML Extensible Markup Language


1
XML Extensible Markup Language
 • Adam Kowalski
 • Seminarium JPB

Zródla materialów i przykladów
http//www.w3.org/FR http//www.w3.org/XML
2
Bedzie o...
 • GenCode, GML, SGML, HTML, czyli troche historii
 • XML - skladniki specyfikacji, polityka
  dzialania...
 • XML - budowa
 • Przykladowe zastosowania
 • XML-QL

3
Slowem wstepu...
(1)
 • Jezyk oznaczania (ang. Markup Language) to zbiór
  zasad oznaczania tekstu. Jezyk ten powinien
  specyfikowac jakie oznaczenia sa dozwolone, jakie
  sa wymagane, jak znaczniki sa rozrózniane od
  tekstu oraz zasady zagniezdzania oznaczen. Daje
  odpowiedz na pytanie, jak interpretowac okreslone
  oznaczenie. Jezyk oznaczania jest mechanizmem
  sluzacym do okreslania i identyfikacji struktury
  dokumentu.

4
Slowem wstepu... Troche historii
(2)
 • Poczatek lat 60-tych to
 • GenCode stworzony przez komitet GCA (Graphic
  Communications Assotiation) ? zintegrowane
  archiwum róznych dokumentów
 • GML (Generalized Markup Language) ? te same pliki
  zródlowe mozna stosowac do wydruku ksiazki,
  wygenerowania raportów itd.

5
Slowem wstepu... Troche historii
(3)
 • Juz w GML pojawily sie znane obecnie tagi
  (znaczników) lt gt i lt/ gt. Dokumenty zapisane w tym
  formacie cechowaly sie duza czytelnoscia dla
  czlowieka. Jednakze niektóre znaczniki byly
  opcjonalne wiec byly pomijane. Powstawaly
  utrudnienia w komputerowym przetwarzaniu tak
  zapisanego tekstu. W rzeczywistosci stworzono
  kilka specjalizowanych aplikacji stosowanych dla
  konkretnych typów dokumentów.

6
Slowem wstepu... Troche historii
(4)
 • Pojawiaja sie nowe typy dokumentów i jednoczesnie
  wzrasta potrzeba ujednolicenia metody publikacji
  i manipulowania kazdego typu dokumentu.
 • Na poczatku lat 80-tych ludzie z GenCode i GML
  stworzyli komitet do spraw jezyków komputerowych
  do przetwarzania tekstów (committee on Computer
  Languages for the Processing of Text) w American
  National Standard Institute (ANSI).

7
Slowem wstepu... Troche historii
(5)
 • W roku 1986 powstaje SGML (Standarized
  Generalized Markup Language), ? standard ISO
  8879.
 • sformalizowany ? mozna udowodnic poprawnosc
  dokumentu
 • ustrukturalniony ? mozna tworzyc rozbudowane
  dokumenty
 • rozszerzalny ? wspiera zarzadzanie ogromnymi
  repozytoriami informacji.
 • wprowadzono pojecie typu dokumentu oraz definicje
  typu dokumentu (DTD - Document Type Definition)
  Typ dokumentu jest definiowany formalnie przez
  czesci skladowe oraz strukture.
 • Czy SGML to tylko kolejny przerosniety wytwór
  komitetu?

8
Slowem wstepu Troche historii
(6)
 • Na przelomie lat 89/90 niejaki Tim Berners-Lee
  wybral czesc znaczników ze standardu SGML DTD i
  juz w NeXUS-ie, pierwszej przegladarce i edytorze
  uzyto znajomych znaczników, szablonów i linków.
 • W 1992 HTML uksztaltowano tak, aby aplikacje
  zgodne z SGML mogly czytac HTML. Zostawiono tez
  furke mozliwosc wprowadzania zmian w narzedziach
  HTML w miare rozwoju jezyka, co z tego wyszlo
  mozna podziwiac na rynku (Microsoft vs Netscape)

9
...tam trzeci korzysta czyli powstanie XML
(7)
 • Mamy wiec
 • w SGML
 • 500 stron
 • brak pelnej implementacji
 • w HTML
 • wolna amerykanka
 • malo mozliwosci

10
XML Skladniki
(1)
 • Calosc XML zawiera kilka scisle powiazanych ze
  soba. Do tej pory nie ma jeszcze kompletu
  wymaganych dokumentów
 • Extensible Markup Language (XML) 1.0 - definiuje
  skladnie jezyka. Istnieje juz rekomendowana
  wersja z dnia 10.02.1998. Ostatnia wersja
  dostepna jest pod adresem http//www.w3.org/TR/RE
  C-xml
 • XML Linking Language (XLink) - dokument ten
  specyfikuje konstrukcje XML uzywane do opisania
  linków pomiedzy obiektami. Oprócz znanych z
  HTML pojawiaja sie bardziej zlozone linki,
  wskazujace jednoczesnie na wiele adresów, ponadto
  moga byc typowane. Dokument w wersji 1.0 ma nadal
  status Working Draft -) i pochodzi z dnia
  03.03.1998. Ostatnia wersja jest dostepna pod
  adresem http//www.w3.org/TR/WD-xlink

11
XML Skladniki
(2)
 • XML Pointer Language (XPointer) - Specyfikacja
  konstrukcji pozwalajacych na adresowanie do
  wewnetrznych struktur dokumentu XML, a w
  szczególnosci do elementów, stringów, etc.
  Dokument w wersji 1.0 ma status Working Draft i
  pochodzi z dnia 03.03.1998. Ostatnia wersja pod
  adresem http//www.w3.org/TR/WD-xptr
 • Extensible Style Language (XSL) - Jezyk do
  definiowania arkuszy stylów dla dokumentów XML.
  Sklada sie z dwóch czesci
 • jezyk sluzacy do transformowania dokumentów XML
 • slownik specyfikacji semantyki formatowaniadokumen
  tów
 • Arkusz stylów specyfikuje prezentacje klasy
  dokumentów XML poprzez opisanie jak dana
  instancja klasy jest przeksztalcana w dokument
  XML uzywajacy slownika formatowania. Dokument o
  statusie Working Draft pochodzi z dnia
  21.04.1999, dostepny http//www.w3.org/TR/WD-xsl
 • I wiele innych...

12
Polityka XML Czyli co, gdzie i jak...
(3)
 • Cele XML
 • XML bedzie mozna w prosty sposób uzywac w
  Internecie
 • XML bedzie wspomagal szeroka game zastosowan
 • XML bedzie kompatybilny z SGML
 • Bedzie latwo pisac programy przetwarzajace
  dokumenty XML (np. agenci w internecie)
 • Sprowadzenie opcjonalnosci do minimum (ideal to
  brak opcjonalnosci)
 • Dokumenty powinny byc latwe w pisaniu jak i w
  czytaniu dla czlowieka
 • Specyfikacja powinna przebiec szybko
 • Ponadto powinna byc formalna i zwiezla
 • Dokumenty powinny byc latwe do stworzenia
 • Zwiezlosc znaczników XML ma minimalna wartosc

13
Gramatyka... Extended Backus-Naur Form (EBNF)
(4)
 • Formalna gramatyka jezyka XML jest przedstawiona
  za pomoca prostej notacji Extended Backus-Naur
  Form (EBNF) notation. Kazda regula definiuje
  jeden symbol
 • symbol wyrazenie
 • W zaleznosci od rodzaju wyrazenia symbole
  zapisuje sie za pomoca wielkiej lub malej litery
  poczatkowej, ciagi liter w wyrazeniu sa w
  cudzyslowie

14
Gramatyka... Extended Backus-Naur Form (EBNF)
(5)
 • xN - N jest licza szesnastkowa przedstawiajaca
  znak wedlug ISO/IEC 10646
 • a-zA-Z, xN-xN - dowolny znak o wartosci
  zawierajacej sie w domknietym przedziale
 • a-z, xN-xN - dowolny znak spoza
  przedzialu
 • abc, xNxNxN - dowolny znak
  niewystepujacy w danym zbiorze
 • "string" i'string' - ciag znaków zawarty w
  cudzyslowie
 • (expression) - wyrazenie traktowane jako blok,
  moze byc zlozone z wyrazen w taki sposób
 • A? - wyrazenie A jest opcjonalne
 • A B - po wyrazeniu A wystepuje wyr. B
 • A B - wyrazenie A lub B, ale nie oba na raz
 • A - B - kazdy ciag zawarty w A, ale nieobecny w B
 • A - jedno lub wiecej wystapien wyrazenia A
 • A - zero lub wiecej wystapien wyrazenia A
 • / ... / - komentarz

15
Gramatyka... XML zapisany w EBNF
(6)
 • Przyklady
 • document prolog element Misc / dokument
  sklada sie z prologu (dokladnie jednego), jednego
  elementu i ciagu innych róznosci /
 • Char x9 xA xD x20-xD7FF
  xE000-xFFFD x10000-x10FFFF
 • S (x20 x9 xD xA) / definicja
  white space - spacja, ENTER, TAB... /
 • NameChar Letter Digit '.' '-' '_'
  '' CombiningChar Extender
 • Name (Letter '_' '') (NameChar)
 • Names Name (S Name)
 • Nmtoken (NameChar)
 • Nmtokens Nmtoken (S Nmtoken)

16
Budowa Podstawowe okreslenia
(7)
 • Element to oznaczony fragment tekstu (bez
  znaczników) i jednoczesnie jednostka
  strukturalna. XML pozwala na okreslenie zwiazków
  z innymi elementami (np.. Polityka zawierania sie
  elementów, czy sa jednostka atomowa)
 • ltoldjokegt
 • ltburnsgtSay ltquotegtgoodnightlt/quotegt,
 • Gracie.lt/burnsgt
 • ltallengtltquotegtGoodnight, Gracie.lt/quotegtlt/allengt
 • ltapplause/gt
 • lt/oldjokegt

Element quote
Element burns
17
Budowa DTD
(8)
 • Document Type Declarations dla poprzedniego
  przykladu
 • lt!ELEMENT oldjoke (burns, allen, applause?)gt
 • lt!ELEMENT burns (PCDATA quote)gt
 • lt!ELEMENT allen (PCDATA quote)gt
 • lt!ELEMENT quote (PCDATA)gt
 • lt!ELEMENT applause EMPTYgt

1 lub wiecej elementów
0 lub 1 element
Element allen nie musi wystapic po burns
0 lub wiecej elementów
Predefiniowany element (znaki)
18
Budowa DTD
(9)
 • Lista atrybutów
 • lt!ATTLIST oldjoke name ID REQUIRED
 • label CDATA IMPLIED
 • status ( funny notfunny ) 'funny'gt
 • Tutaj element oldjoke ma trzy atrybuty
 • name, typu ID, argument wymagany,
 • label, jest ciagiem znaków, nie wymagany,
 • status, moze miec wartosc funny lub not funny,
  domyslnie jest funny

19
Budowa DTD - typy atrybutów
(10)
 • CDATA - atrybut jest ciagiem dowolnych znaków
 • ID - atrybut musi byc
 • typu name
 • Name (Letter '_' '') (NameChar)
 • ID jednoznacznie identyfikuje elementy w
  dokumencie. Kazdy element moze miec tylko jeden
  atrybut ID.
 • IDREF lub IDREFS - dla IDREF wartosc atrybutu
  musi odnosic sie do pojedynczego ID innego
  elementu. IDREFS moze zawierac kilka IDREF
  oddzielonych pustym polem (wedlug wczesniejszej
  definicji White Space - s)
 • ENTITY lub ENTITIES wartoscia atrybutu musi byc
  nazwa pojedynczego entity (encji), lub wielu
  oddzielonych pustymi polami

20
Budowa DTD - typy atrybutów
(11)
 • NMTOKEN lub NMTOKENS - ograniczona forma atrybutu
  CDATA
 • Nmtoken (NameChar) 8 Nmtokens Nmtoken
  (S Nmtoken)
 • Lista nazw - mozna wyspecyfikowac, ze wartosci
  atrybutów beda pobierane z specyficznej listy
  nazw
 • Istnieja cztery typy wartosci domyslnych
 • REQUIRED - atrybut musi miec explicite
  wyspecyfikowana wartosc przy kazdym wystapieniu
  elementu w dokumencie
 • IMPLIED - atrybut nie jest wymagany i nie ma
  wartosci domyslnej
 • "value" - wartosc domyslna
 • FIXED "value" - atrybut moze miec niezmienialna
  wartosc w dokumencie. Nie musi byc powtarzany
  przy kazdym wystapieniu elementu w dokumencie

21
Budowa Przyklad polaczenia DTD z cialem
dokumentu
(12)
 • lt?XML version"1.0" standalone"no"?gt
 • lt!DOCTYPE chapter SYSTEM "dbook.dtd"
 • lt!ENTITY ulink.module "IGNORE"gt
 • lt!ELEMENT ulink (PCDATA)gt
 • lt!ATTLIST ulink
 • xmllink CDATA FIXED "SIMPLE
 • xml-attributes CDATA FIXED "HREF URL
 • URL CDATA REQUIREDgt
 • gt
 • ltchaptergt...lt/chaptergt

22
Zastosowania Przyklady
(1)
 • Wymiana baz danych
 • Rozproszone bazy danych
 • Perspektywy i wybór danych przez uzytkownika
 • Agenci internetowi

23
Zastosowania Przyklady
(2)
 • Istnieje juz gotowa propozycja jezyka zapytan
  korzystajacego ze struktur XML, nazwana XML-QL.
  Za jego pomoca mozna wyciagnac fragmenty
  interesujacych nas informacji, dokonywac
  przeksztalcen, za pomoca których mozna
  zintegrowac dane z wielu zródel.
 • ?

24
Zastosowania Przyklady
(3)
 • ltperson ID"o123"gt
 • ltfirstnamegtJohnlt/firstnamegt
 • ltlastnamegtSmithltlastnamegt
 • lt/persongt
 • ltperson ID"o234"gt
 • . . .
 • lt/persongt
 • ltarticle author"o123 o234"gt
 • lttitlegt ... lt/titlegt
 • ltyeargt 1995 lt/yeargt
 • lt/articlegt

25
Zastosowania Przyklady
(4)
 • Przypuscmy, ze mamy nastepujaca strukture opisana
  w DTD
 • lt!ELEMENT book (author, title, publisher)gt
 • lt!ATTLIST book year CDATAgt
 • lt!ELEMENT article (author, title, year?,
  (shortversionlongversion))gt
 • lt!ATTLIST article type CDATAgt
 • lt!ELEMENT publisher (name, address)gt
 • lt!ELEMENT author (firstname?, lastname)gt

26
Zastosowania Przyklady
(5)
 • W tym przykladzie dostajemy wszystkich autorów
  ksiazek, które opublikowal Addison-Wesley pod
  adresem www.a.b.c/bib.xml
 • Moze sie pojawic dowolny adres URI (uniform
  resource identifier) reprezentujacy zródlo
  dokumentów XML, które podajemy po slowie
  kluczowym IN.
 • WHERE ltbookgt
 • ltpublishergtltnamegtAddison-Wesleylt/namegtlt/pu
  blishergt
 • lttitlegt tlt/titlegt
 • ltauthorgt alt/authorgt
 • lt/bookgt IN "www.a.b.c/bib.xml"
 • CONSTRUCT a
 • Zapytanie wyszukuje wszystkie elementy book z
  www.a.b.c/bib.xml, które maja przynajmniej jeden
  element title, przynajmniej jeden element author
  i jeden element publisher którego name odpowiada
  naszym kryteriom. Dla kazdego wyniku zmiennym t i
  a przyporzadkowuje pare tytul, autor. Rezultatem
  zapytania jest lista autorów przywiazanych do
  a. Znak poprzedza nazwy zmiennych.

27
Zastosowania Przyklady
(6)
 • W tym przykladzie zastosowano skrót - zamiast
  zakonczenia lt/elementgt uzywa sie lt/gt, ponadto
  wynikiem jest struktura (element) o nazwie
  ltresultgt
 • WHERE ltbookgt
 • ltpublishergtltnamegtAddison-Wesleylt/gtlt/gt
 • lttitlegt tlt/gt
 • ltauthorgt alt/gt
 • lt/gt IN "www.a.b.c/bib.xml"
 • CONSTRUCT ltresultgt
 • ltauthorgt alt/gt
 • lttitlegt tlt/gt
 • lt/gt

28
Zakonczenie Optymistyczne?
 • XML wydaje sie byc obiecujacy, ale spogladajac na
  ich cele jakie postawili sobie przy tworzeniu
  standardów, to ich obietnice bardzo latwo mozna
  podwazyc
 • Cel stworzyc standard XSL, XLink, XPointer... w
  jak najszybszym czasie, a idzie im to tak, ze
  mamy tylko Working Drafts
 • Badzmy jednak dobrej mysli.
About PowerShow.com