Kva kan me forventa av Mattilsynet ? - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Kva kan me forventa av Mattilsynet ? PowerPoint presentation | free to download - id: 6ac382-NjYyYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Kva kan me forventa av Mattilsynet ?

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: Espen Hjemdahl Last modified by: Kjerstin H vardsholm Created Date: 11/11/2003 11:08:00 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: EspenHj
Learn more at: http://stordkonferansen.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Kva kan me forventa av Mattilsynet ?


1
Kva kan me forventa av Mattilsynet ?
 • Martin Binde
 • Seniorrådgiver/veterinær

2
Mattilsynet
 • Den største forvaltningsreforma i nyare tid
 • Om lag 1300 tilsette
 • Samanslåing av
 • SNT og KNT
 • Statens dyrehelsetilsyn
 • Sjømatdelen av Fiskeridirektoratet
 • Landbrukstilsynet

3
Mattilsynet- organisering
4
Mattilsynet - Nasjonale kompetansesenter og
driftsenter
5
Lover
 • Matlova
 • Dyrevernlova
 • Dyrehelsepersonellova
 • Lov om planteforedlarrett
 • Kosmetikklova
 • Husdyravlslova

6
Mattilsynet - mål
 • Trygg mat inkl. drikkevatn
 • Frisk fisk, friske landdyr og friske plantar
 • Etisk forsvarleg dyrehald (dyrevelferd)
 • Miljøomsyn i produksjonen
 • God kvalitet og reieleg produksjon og omsetjing
  (reint mjøl i posen)
 • Verdiskaping i matproduksjonen
 • Framtidsretta og effektiv organisasjon

7
Mattilsynet - hovudoppgåver
 • Utvikle regelverk
 • Informere om regelverket
 • Føre tilsyn etter regelverket
 • Overvaking
 • Vernebuing (beredskap)

8
Kva kan me forventa av Mattilsynet?
 • Mattilsynet har særleg ansvar for tiltak mot
  sjukdommar med vesentlige samfunnsmessige
  konsekvenser
 • Mattilsynet har et særleg ansvar for å hindre
  spreiing av nye sjukdomar (emerging diseases)
 • Smittevern i regelverket t.d. driftsforskrifta
 • - brakkleggingskrav
 • - driftsplangodkjenning
 • Matlova legg meir ansvar på verksemdene.
 • Dyrevernomsyn vert viktigare

9
Risikobasert tilsynRisikoanalyse
About PowerShow.com