Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 69e8e9-ZDJhYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: ek Last modified by: Jakub ek Created Date: 2/7/2004 3:37:54 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:35
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: c299
Learn more at: http://physics.mff.cuni.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Mechanika a kontinuum NAFY001
Jakub Cížek katedra fyziky nízkých teplot Tel
221 912 788 jakub.cizek_at_mff.cuni.cz
http//www.kfnt.mff.cuni.cz
2
Mechanika a kontinuum
zkouška
 • nutnou podmínkou pripuštení k ústní zkoušce je
  získání zápoctu ze cvicení

- známkování 8-10 bodu 1, 5-8 bodu 2, 3-5
bodu 3
3
Fyzika
 • veda o prírode (fysis príroda)
 • fyzika studuje obecné vlastnosti látek a polí
 • obory fyziky

- mechanika (mechané stroj) studium teles a
jejich vzájemného pusobení
- termodynamika studium jevu zpusobených
chaotickým pohybem atomu
- elektrina a magnetismus, optika studium
elektromagnetického pole a jeho interakce s hmotou
- jaderná fyzika studium jevu v atomovém jádru
4
Fyzika
 • fyzikální veliciny míry fyzikálních vlastností
  X x X
 • fyzikální zákony vztahy mezi fyzikálními
  velicinami
 • fyzikální zákon platí tak dlouho dokud je v
  souladu s experimentem

Pokud nejaká cást teorie není pro dosažení
výsledku nezbytná, do teorie nepatrí.
5
Mechanika
 • kinematika jak se telesa pohybují (kiné pohyb)
 • dynamika proc se telesa pohybují (dynamis
  síla)
 • prostor trojrozmerné kontinuum
 • cas jednorozmerné kontinuum
 • telesa se nachází v prostoru a case a nijak je
  neovlivnují (Newtonovská klasická fyzika)

6
Merení vzdáleností - triangulace
 • triangulace

X
h
b
a
B
A
l
7
Merení vzdáleností - triangulace
 • paralaxa

8
Merení vzdáleností - triangulace
 • paralaxa

d
9
Merení vzdáleností - triangulace
 • paralaxa

p arcsec rocní paralaxa hvezdy
1 parsec (pc) taková vzdálenost, že p 1
arcsec
1 pc 3.26 sv. rok
Proxima Centauri (nejbližší hvezda) d 1.30 pc
3.24 sv. rok
d
1AU 150 ? 106 km
10
Merení vzdáleností - triangulace
 • paralaxa

p arcsec rocní paralaxa hvezdy
1 parsec (pc) taková vzdálenost, že p 1
arcsec
1 pc 3.26 sv. rok
Proxima Centauri (nejbližší hvezda) d 1.30 pc
3.24 sv. rok
d
1AU 150 ? 106 km
satelit Hipparcos (ESA) 1898-1993 merení p až
do 0.001 arcsec
maximální vzdálenost d 1000 pc (3260 sv. rok)
11
Fyzikální veliciny
Míry fyzikálních vlastností X x
X
 • skalární velikost (hmotnost, délka, teplota,
  energie)
 • vektorové velikost smer (poloha, rychlost,
  zrychlení, síla, hybnost)

12
Fyzikální veliciny
Míry fyzikálních vlastností X x
X
 • skalární invariantní vuci volbe souradnicové
  soustavy
 • vektorové závisí na volbe souradnicové soustavy

13
Vektorové fyzikální veliciny
14
Vektorové fyzikální veliciny
 • skalární soucin

(skalár)
15
Vektorové fyzikální veliciny
 • vektorový soucin v 3D

16
Kinematika
 • hmotný bod teleso s nekonecne malými rozmery,
  ale nenulovou hmotností,
 • tj. žádné otácení, žádná deformace atd.
 • popis pohybu hmotného bodu tj. poloha hmotného
  bodu v závislosti na case

17
Kartézská soustava souradnic
Pravotocivá
Levotocivá
18
Kartézská soustava souradnic
19
Kartézská soustava souradnic
20
Cylindrická soustava souradnic
 • kartézská soustava souradnic x, y, z
 • cylindrická (válcová) soustava souradnic r, ?, z

21
Sférická soustava souradnic
 • kartézská soustava souradnic x, y, z
 • sférická soustava souradnic r, ?, ?

22
Kinematika
 • hmotný bod teleso s nekonecne malými rozmery,
  ale nenulovou hmotností,
 • tj. žádné otácení, žádná deformace atd.
 • popis pohybu hmotného bodu tj. poloha hmotného
  bodu v závislosti na case
 • trajektorie krivka, kterou vytvárí koncový bod
  polohového vektoru
About PowerShow.com