Observatie consultvoering Evaluatie van een trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Observatie consultvoering Evaluatie van een trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde PowerPoint presentation | free to download - id: 685a2b-NDdiMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Observatie consultvoering Evaluatie van een trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde

Description:

Observatie consultvoering Evaluatie van een trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde Bas Koole Leen Aper Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 34
Provided by: Anselme
Learn more at: http://users.ugent.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Observatie consultvoering Evaluatie van een trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde


1
Observatie consultvoeringEvaluatie van een
trainingsaanspak in de opleiding geneeskunde
 • Bas Koole
 • Leen Aper
 • Fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Centrum voor Onderwijsontwikkeling

Praxisopdracht 1 16-02-2009
2
Overzicht les
 • Inleiding
 • Opleiding geneeskunde
 • Skillslab-onderwijs
 • Consultvoering training
 • Toelichting opdracht

3
Opleiding geneeskunde
 • 7 jarige opleiding (3 bach, 4 masters)
 • Geïntegreerde curriculum opbouw
 • Blokken
 • Lijnen
 • E(xploratie)-lijn
 • V(aardigheden)-lijn
 • P(robleemoplossing)-lijn
 • Z(elfstandig werk) -lijn

4
(No Transcript)
5
Skillslabonderwijs
 • Aanleren vaardigheden
 • - Venepunctie
 • - Orthopedischonderzoek

6
Skillslabonderwijs
 • Zelfstandige inoefenen
 • Boostersessies (herhalingssessies)
 • Trainingen consultvoering (masterjaren)

7
Trainingen consultvoering
8
Trainingen consultvoering
 • Integratie van verschillende vaardigheden
 • Communicatie
 • Klinisch redeneren
 • Technische vaardigheden

9
Trainingen consultvoering
10
Trainingen consultvoering
 • Actoren
 • 1 Simulatie Instructie Patiënt (SIP)
 • 1 Supervisor
 • 3 Studenten geneeskunde

11
Simulatie patiënt
 • Een simulatie-instructie patiënt
 • een persoon die getraind wordt om een bepaalde
  patiëntenrol te spelen en ingezet wordt in het
  onderwijs.
 • Voorbeeld Je speelt de rol van een patiënt met
  buikpijn door galstenen en de student kruipt in
  de rol van arts, voert een gesprek en onderzoekt
  jouw buik.

12
Simulatie patiënt
 • Allerdaagse mensen met verschillende
  achtergronden
 • Gezonde mensen veinzen een medisch probleem
  (volgens een script)
 • Meerdere trainingen voorzien olv artsen om
  scripts in te oefenen
 • Simulatiepatiënten worden ingezet bij trainingen,
  examens en videoopnames

13
(No Transcript)
14
Studenten geneeskunde
 • Tijdens de training consultvoering krijgen de
  studenten de kans de theorie en praktische
  vaardigheden in te oefenen in een veilige
  omgeving vooraleer in contact te komen met echte
  patiënten.

15
Studenten geneeskunde
 • Voordelen
 • Studenten kunnen in gecontroleerde omstandigheden
  meermaals hetzelfde oefenen
 • Studenten leren de patiënt gericht te bevragen in
  een veilige omgeving
 • Studenten kunnen bepaalde onderzoeksvaardigheden
  oefenen vb. het onderzoek van de borstkas
 • Studenten krijgen individueel feedback van de
  supervisor

16
Studenten geneeskunde
17
Supervisor
 • Huisartsen
 • Deeltijds verbonden aan het skillslab
 • Praktijkwerkzaamheden buiten skillslab
 • Opdrachten
 • Ontwikkelen lesmateriaal
 • Ontwikkelen scripts
 • ? In samenspraak met specialisaties

18
Supervisor
 • Trainingen
 • SIP ? inoefenen scripts
 • studenten geneeskunde ? tijdens consultsessie
  feedback over het ingeoefende consultonderdeel

19
(No Transcript)
20
Trainingsessie consultvoering
 • Structuur van het consult wordt ingeoefend
 • Intake Reason for EncounterICE ideeën,
  bezorgheden, verwachtingen
 • Anamnese
 • Klinisch onderzoek
 • Uitleg, Advies en Planning
 • Afsluiting

21
 • Als onderzoeker aan de slag

22
Referentiekader onderwijskunde
Bron Onderwijskunde als ontwerpwetenschap
23
Microniveau
Bron Onderwijskunde als ontwerpwetenschap
24
De praxisopdracht
 • In groepjes van 8 studenten (inschrijven via
  Minerva)
 • Exploratief onderzoek
 • Observatie van consultvoering
 • Doelstelling
 • Optimalisering van de begeleiding door concreet
  advies te formuleren ten aanzien van de
  supervisoren

25
Observatie consultvoering
 • Uitvoeren van een exploratief onderzoek
 • Wat speelt een rol bij de begeleiding van de
  supervisor tijdens de training consultvoering ?

26
Observatie consultvoering
 • Wat willen we in kaart brengen?
 • 1. Het werkelijke gedrag van de supervisor
  tijdens de training
 • 2. Het perspectief van de studenten geneeskunde
 • 3. Het perspectief van de supervisor zelf

27
Observatie consultvoering
 • Triangulatie
 • (gebruik maken van verschillende
  onderzoeksmethoden)
 • Observaties
 • Video-opname
 • Semi-gestructureerde interviews

28
1. Het werkelijk gedrag van de supervisor tijdens
de training
 • Hoe?
 • Het observeren van verschillende sessies
  consultvoering bij een welbepaalde supervisor
 • Verzamelen van gegevens TIJDENS
 • 1. In vivo aan de hand van een observatieformulier
  (SUPERCONSULT)
 • 2. Alles opnemen op video

29
1. Het werkelijk gedrag van de supervisor tijdens
de training
 • Verzamelen van gegevens NADIEN
 • 3. De video-opnames worden door alle groepsleden
  herbekijken
 • Daarbij wordt
 • - Het observatieformulier SUPERCONSULT door alle
 • groepsleden opnieuw ingevuld
 • - Eén groepslid vult het instrument TIMECONSULT
  in

30
2. Het perspectief van de studenten geneeskunde
 • Hoe?
 • Afname van een semi-gestructureerd interview bij
  4 studenten geneeskunde
 • Verzamelen van gegevens
 • De leidraad van het interview ligt vast
  (instrument INTERSTUDENT) de vrijheid om nog
  enkele bijkomende vragen te stellen
 • semi-gestructureerd

31
3. Het perspectief van de supervisor zelf
 • Hoe?
 • Deelname aan een focusgroep met de supervisor
  (groepsinterview)
 • Verzamelen van gegevens
 • De leidraad van het interview ligt vast
  (instrument INTERSUP) de vrijheid om nog
  enkele bijkomende vragen te stellen/discussie

32
Evaluatie van een trainingsaanpak in de opleiding
geneeskunde
 • Op basis van de verzamelde gegevens de
  begeleiding van een welbepaalde supervisor in
  kaart brengen
 • ? Doel Het concreet formuleren van 5 tips hoe de
  supervisor zijn/haar begeleiding kan optimaliseren

33
Alle informatie
 • http//users.ugent.be/mvalcke/consult/
 • consult.htm
 • Voor verder vragen
 • Leen.Aper_at_ugent.be
About PowerShow.com