Nulwoning.nl - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Nulwoning.nl PowerPoint presentation | free to download - id: 67ab99-MDk2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Nulwoning.nl

Description:

Title: Voortgang Nulwoning Author: Ronald Serne Last modified by: Ronald Serne Created Date: 10/21/2007 5:46:08 PM Document presentation format: Diavoorstelling – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: RonaldS156
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Nulwoning.nl


1
Nulwoning.nl
 • Gastcollege HAN 28-11-2007
 • Ronald Serné

2
Ronald Serné
 • Particulier
 • Technische achtergrond
 • Innovatie

3
Nulwoning.nl
 • Particulier initiatief
 • Kennis opdoen/uitzoeken
 • Vastleggen keuzes voor nulwoning
 • Innovatie bevorderen
 • Meten woning
 • Publiceren en presenteren
 • Bouw van een woning

4
Motivatie
 • Niet Al Gore CO2
 • Wel energie (oil peak)
 • Politieke stabiliteit
 • Eindige energie voor andere doeleinden

5
Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT)
 • Innovatie Achterhoekse bedrijven
 • Kennis opdoen
 • Tweede nulwoning bouwen

6
Partners
7
Wat is een nulwoning
 • Een nulwoning, balanswoning of CO2-neutrale
  woning is een woning die met een normaal
  leefpatroon en een hoog comfort niveau over een
  heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij
  verbruikt. Een nulwoning hoeft niet autonoom te
  zijn 's zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid
  energie teruggeleverd worden aan het
  electriciteitsnet die 's winters daaruit
  verbruikt wordt .

8
Trias energetica
 • Beperk energievraag
 • Gebruik duurzame energie bronnen
 • Gebruik eindige energiebronnen efficiënt

9
Beperk energievraag
 • Passief huis concept Dr. Wolfgang Feist
 • Gebruik energie efficiënte verlichting
 • Gebruik energiezuinige apparatuur

10
Passief huis
 • De term passiefhuis verwijst naar een
  specifieke constructiestandaard voor woongebouwen
  met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel
  als zomer, zonder noodzaak van een tradioneel
  verwarmings- of koelsysteem

11
Energie behoefte
12
Hoe te bereiken
 • warmteverliezen beperken door ver doorgedreven
  isolatie
 • warmteverliezen beperken door zeer goede
  luchtdichtheid van het gebouw
 • luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met
  warmteterugwinning
 • gebruik van passieve energie (bodemwarmte,
  zonnewarmte, )
 • laag energiegebruik door efficiënte apparaten

13
Isolatie
 • Wanden R8
 • Raam Ult0,8
 • Deur Ult0,8 Vlt2,25M3 bei 100Pa

14
Isolatie controle
15
Kozijnen
 • U lt 0,8
 • QV10
 • Politie keurmerk
 • Komo

16
Glas U lt 0,7
17
Glas
18
Luchtdichtheid
19
Passief energie
 • Zuid oriëntatie
 • Aardwarmte (Aardpijp) (EWT)

20
Zuid oriëntatie
21
Aardwarmte (Aardpijp)(EWT)
22
Technische installatie
 • Douche WTW
 • Warmtepomp
 • Thermische collectoren
 • Thermische opslag PCM
 • Energie managers
 • PV panelen

23
Douche WTW
 • gt 40 energie op warm douche water

24
Warmtepomp
 • Hoge COP
 • Kleine warmtepomp (2,5KW)
 • Collector of opslagvat als bron
 • Kosten

25
Thermische collectoren
26
Thermische collectoren
27
Thermische opslag PCM
 • Zouten en paraffine
 • Temperaturen
 • Materialen
 • Groot of modulair

28
Energie managers
 • Elektrisch
 • Thermisch
 • Huis
 • Wijk

29
PV panelen
 • Rendement
 • Efficiënte dakruimtegebruik
 • Architectonisch inpassen

30
Toekomst
 • EPC 0,4 in 2015
 • Minister Cramer binnen 5 jaar 100.000 woningen
  die in hun eigen energie voorzien.

31
Energieprijzen
 • Energie 10 a 15

32
Financieren
 • Groen hypotheek 10 jaar b.v. Rabobank

33
Onderzoeken
 • Het gehele huis in PHPP zetten (duitse of
  nederlandse versie). Mogelijke verschillen
  bekijken met de EPC berekening.
 • Een formule ontwikkelen om te berekenen de beste
  verhouding tussen thermische collectoren en PV
  collectoren op het dak.
 • Onderzoek naar opbrengsten en temperaturen van
  thermische collectoren over een geheel jaar heen
  en hoe deze energie zo efficient mogelijk aan te
  wenden.
 • Onderzoek naar fase veranderingsmateriaal.
 • Onderzoek naar gedrag van de bewoner en zijn
  invloed op het energiegebruik.
 • Meetplan opstellen voor de nulwoning voor
  energiegebruik.
 • Meetplan opstellen voor de nulwoning voor
  comfort.
 • Uitzoeken hoe het nu zit met de U waarde LTA ZTA
  van glas en hoe deze getallen zich verhouden met
  de passieve energie opbrengst door het jaar heen.
 • Gebruik van lucht warmtepompen in een passief
  huis.
 • Energie opbrengst van een aardpijp (EWT). Welke
  materialen en constructie in bebouwde omgeving.
 • .

34
Website/Forum
 • http//www.nulwoning.nl
 • http//www.nulwoningforum.nl

35
Einde
 • Hartelijk dank voor uw aandacht
About PowerShow.com