WDH en EMD een ZEGEN voor de zorgprofessional? - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – WDH en EMD een ZEGEN voor de zorgprofessional? PowerPoint presentation | free to download - id: 5dad31-YTlmZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

WDH en EMD een ZEGEN voor de zorgprofessional?

Description:

WDH en EMD een ZEGEN voor de zorgprofessional? Marion Borghuis directeur CHN en Stichting ZEGEN Het project: ZEGEN Aanleiding: onderzoek IGZ Doel: verbetering van de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:81
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: UMCS48
Learn more at: http://www.epddag.nl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: WDH en EMD een ZEGEN voor de zorgprofessional?


1
WDH en EMD een ZEGEN voor de zorgprofessional?
 • Marion Borghuisdirecteur
 • CHN en Stichting ZEGEN

2
(No Transcript)
3
Het project ZEGEN
 • Aanleiding onderzoek IGZ
 • Doel verbetering van de Zorg aan de patiënt
 • 3 onderdelen
 • e-waarneemdossier huisartsen (WDH)
 • e-medicatie dossier (EMD)
 • e-acute zorg
 • Complex project, veel spelers, evenveel belangen

4
Organisatie
 • ZEGEN is ondergebracht in een stichting en is een
  projectorganisatie
 • Stuurgroep met 4 partijen
 • Projectgroep per onderdeel
 • Coördinerende rol CHN
 • Consultancy en ondersteuning door inview

5
Voorwaarden voor succes
 • Onderkennen van belangen van professionals,
  leveranciers, patiënten, overheid
 • Betrokken en enthousiaste professionals

6
Belangen
 • Leveranciers
 • Apothekers
 • Huisartsen
 • Huisartsenpost
 • Ziekenhuis
 • Patiënten
 • Overheid

7
De spelers
WDH
EMD
Patiënten
Leveranciers
De belangen
8
Betrokkenheid zorgverleners
 • 90 van succes wordt bepaald door professionals
 • Creëren draagvlak
 • Enthousiasmeren van professionals en besturen
 • Toegevoegde waarde zien
 • Uitbouwen zwaan kleef aan principe

9
Voorwaarden voor slagen project ZEGEN (1)
 • Daadkracht van overheid
 • Financiële middelen van overheid
 • Landelijk schakelpunt
 • UZI pas
 • Burgerlijk Service Nummer (BSN)
 • Overeenkomsten met leveranciers
 • Voldoende deelname van zorgverleners

10
Voorwaarden voor slagen project ZEGEN (2)
 • Pragmatische resultaatgerichte aanpak
 • Enthousiasme vanuit beroepsgroep
 • Draagvlak bij professionals
 • Ondersteuning NICTIZ en VWS
 • Aansluiten bij bewezen technische oplossingen en
  landelijke standaarden (NICTIZ)

11
Lessons learned koplopertraject
 • Rol leveranciers onderschat? Er zijn (nog) geen
  afspraken met grote leveranciers over WDH en EMD
  functies (reden planning en specificaties en
  mogelijk kosten?)
 • Onduidelijkheid over enkele eisen wel of geen
  tijdelijke tussenoplossing (gateway / OZIS) het
  migratievraagstuk, UZI-techniek
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de
  mogelijkheden en beperkingen van leveranciers

12
Knelpunten regio
 • Onduidelijk wanneer uitgangspunten bekend zijn.
  Bijvoorbeeld concrete GBZ eisen.
 • Onduidelijkheid wanneer (grote) leveranciers WDH
  en EMD functionaliteit opleveren.
 • Onduidelijkheid over kosten voor eindgebruiker.
 • Tijdrovend traject voor GBZ te gaan nu nog
  zonder helderheid over financiële dekking voor
  zorgaanbieders

13
Voortgang en resultaten
 • Landelijke werkgroepen (GBZ in de praktijk en
  Proces Informatie)
 • Werkgroep Patiënten Positie
 • Vasthouden aan goede beveiliging de landelijke
  richtlijnen
 • Drempels overwonnen
 • Landelijk Schakelpunt is beschikbaar
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Herbevestiging van het doel verbeteren van de
  zorg aan de patiënt met behoud van maximale
  veiligheid

14
Aanbevelingen
 • Leer van successen uit het verleden (griep
  cervix COV)
 • beperkte betaling aan leveranciers (voor
  functionaliteit en halen tijdslimiet)
 • beperking investeringen in de eerste lijn
 • betaling van de professionals voor (een deel van)
  kosten en inspanningen.
 • Professional
 • redelijke vergoeding voor gemaakte kosten en het
  werk.
 • ?stimulans en meer nog een gevoel van erkenning.

15
Het landelijke EPD
 • Een veilige en betrouwbare communicatie
 • Een weg met vele hobbels
 • De weg voor de toekomst!

16
Vragen?
About PowerShow.com