TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM PowerPoint presentation | free to view - id: 5aa971-ZjBhZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM

Description:

Title: Slide 1 Author: USER Last modified by: suhainiza Created Date: 9/15/2010 8:59:07 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1249
Avg rating:3.0/5.0

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM


1
TAJUKKAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT
AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN
PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM
 • AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM

2
APA ITU STRES?
 • TEKANAN (STRES) ADALAH MANIFESTASI DARIPADA
  MASALAH PSIKOLOGI DAN FISIOLOGI. MENURUT HANS
  SELYE (PENGASAS TEORI STRES) YANG BANYAK
  MENGKAJI MENGENAI STRES MENGATAKAN TEKANAN
  SENTIASA WUJUD DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, SEKIRANYA
  TIADA TEKANAN, KEADAAN SESEORANG INDIVIDU BOLEH
  DISAMAKAN DENGAN KEMATIAN (1974).
 • WALAUBAGAIMANAPUN TEKANAN YANG BERTAMBAH BERAT
  SEHINGGA TIDAK MENGGEMBIRAKAN BOLEH MEMBAHAYAKAN
  SESEORANG DAN DIKATAKAN BOLEH MEMBAWA KEPADA
  MUNCULNYA PENYAKIT-PENYAKIT FIZIKAL SEPERTI
  ULSER, KARDIOVASKULAR, KANSER, PENYAKIT OTOT DAN
  SEBAGAINYA.

3
TEORI GRAF STRES HANS SELVE
 • Bila stres rendah, hasil kerjanya juga rendah
  kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada
  kerja
 • Bila stres berada di peringkat tinggi, seseorang
  itu akan mengalami tekanan dan menunjukan
  tanda-tanda stres.
 • Stres diperingkat sederhana adalah yang paling
  baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan
  perkembangan hidup seseorang itu.

4
PERUNDANGAN
 • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  1994 .
 • Seksyen 4
 • (Tanggungjawab Majikan)
 • Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
  orang yang bekerja
 • Mempromosikan persekitaran kerja yang bersesuaian
  dengan kehendak fizikal dan mental pekerja
 • (Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005)
 • Panduan Aplikasi Piskologi Dalam Pengurusan
  Sumber Manusia Sektor Awam.
 • Pihak Pengurusan perlu mengenal pasti punca
  menyebab masalah berlaku seperti kurang keyakinan
  diri, stres dan kurang kemahiran interpersonal
  dalam perhubangan pelanggan.

5
PENGENALAN
 • ADA DUA JENIS TEKANAN HIDUP IAITU TEKANAN
  MERANGSANGKAN (TEKANAN POSITIF) DAN TEKANAN YANG
  MENJEJASKAN (TEKANAN NEGATIF)
 • TEKANAN POSITIF MENJADI SUMBER MOTIVASI YANG
  BOLEH MENGGERAKKAN SESEORANG UNTUK BERUSAHA
  DENGAN LEBIH GIGIH KEARAH MENCAPAI SESUATU YANG
  DIINGINI.
 • MANAKALA TEKANAN NEGATIF PULA BOLEH MENJEJASKAN
  PERJALANAN HIDUP SEHARIAN KITA YANG NORMAL DAN
  JUGA PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN.

6
PENGENALAN
 • BERITA HARIAN ON LINE PADA 22 SEPTEMBER 2010
  MELAPURKAN PETIKAN OLEH YBHG. TAN SRI LEE LAM
  THYE
 • SEJAK KEBELAKANG INI, TERDAPAT PENINGKATAN
  DALAM JUMLAH KEJADIAN MEMBABITKAN MEREKA YANG
  MEMPUNYAI GANGUAN KESIHATAN MENTAL.
 • KEJADIAN SEPERTI MENIKAM BAPA SENDIRI OLEH
  SEORANG ANAK YANG MURUNG, SERANGAN TERHADAP
  ANGGOTA POLIS OLEH SESEORANG YANG KURANG SUIMAN
  DAN PELAJAR YANG MURUNG CUBA MEMBUNUH DIRI SERTA
  KES LAIN YANG TIDAK DILAPORKAN MENUNJUKKAN
  MASALAH KESIHATAN MENTAL SEMAKIN MENINGKAT.
 • KESEMUA KEJADIAN SEPERTI INI ADA BERKAITAN
  DENGAN STRES

7
SIAPA YANG BERISIKO MENDAPAT TEKANAN?
 • Semua orang boleh mendapat tekanan
 • Mereka yang berurusan dengan orang awam - contoh
  polis, jururawat, kerani kuanter.

8
Reaksi Tekanan
Reaksi tekanan Fisiologi Psikologi Tingkahlaku

Jangka pendek Tinggi - kadar nadi, tekanan
darah, paras adrenalin, paras kortisol Kelesuan
mental, kecewa, tertekan, rasa marah, senang
terganggu Prestasi yang tidak konsisten, kurang
tumpuan, kerap salah
Jangka panjang Gejala psikosomatik darah tinggi,
gastritis Kemurungan, kegelisahan, rasa buntu,
tidak puas hati Peningkatan pengambilan nikotin,
alkohol, pil, ponteng kerja tukar kerja
9
Kesan Tekanan Kepada Organisasi
 • Hubungan kerja yang tidak harmoni
 • Moral yang rendah
 • Kualiti menurun
 • Produktiviti menurun
 • Peningkatan ponteng kerja, lambat datang kerja
 • Peningkatan kadar kemalangan
 • Peningkatan kadar penyakit
 • Peningkatan pekerja berhenti
 • Peningkatan bilangan yang minta berhenti/bertukar

10
Prinsip Umum Mengatasi Tekanan Pekerjaan
 • 1. Merawat penyebab dan bukannya gejala.
 • 2. Menerima hakikat bahawa tekanan adalah masalah
  organisasi dan bukannya individu.
 • 3. Menyelesaikan masalah.
 • 4. Melibatkan semua orang.
 • 5. Biarlah realistik, jangan cuba terlalu banyak
  kaedah dalam satu masa.

11
Pendekatan Intervensi Tekanan
 • Pendekatan
 • Organisasi
 • Mengenalpasti tekanan
 • Tindakan
 • - contoh menilai semula gaya pengurusan,
  giliran kerja
 • Pendekatan Individu
 • Tidak membuang punca tekanan.
 • Tindakan
 • - contoh kaunseling

12
Strategi Intervensi Tekanan Individu
 • Pemantauan gejala tekanan (diari tekanan)
 • Meningkatkan daya tahan dan mengolah punca
  tekanan
 • - Kemahiran bersosial, latihan asertif,
  penyelesaian
 • masalah
 • Menerima tekanan dan mengubahsuai reaksi
 • - Teknik tingkahlaku kognitif
 • Merendahkan sensitiviti terhadap tekanan
 • - Gaya hidup sihat, relaksasi, sembahyang,
  meditasi dan sebagainya.

13
Pelan Tindakan
 • 1. Tubuhkan kumpulan perbincangan
 • 2. Menilai situasi semasa
 • - Kumpulkan masalah
 • - Kenalpasti punca
 • - Menilai penyelesaian sedia ada
 • 3. Wujudkan dasar program
 • 4. Melaksanakan dasar program
 • 5. Memantau dan menilai dasar serta program

14
Objektif dan Persampelan
 1. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji samada
  Tekanan Pekerjaan berlaku kepada Penjawat Awam
  dari Gred 1 hingga 44 di BPH, JPM.
 2. Mengenal pasti faktor penyebab tekanan kerja
  tersebut.
 3. Mekanisma untuk menangani dan mengurangkan stres.
 • Untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut
 • Menguruskan pengagihan kuarters kepada
  penjawat awam di Putrajaya, Kuala
  Lumpur, Johor dan Negeri Sembilan.
 • Menguruskan Rumah Peranginan Presekutuan dan
  Rumah Penginapan.
 • Menguruskan Ruang Pejabat dan Bangunan
  Gunasama Persekutuan.

15
Metodologi Kajian(Carta Aliran Bahagian Kajian)
16
Keputusan Profil Responden
17
PENEMUAN KAJIANJadual 1 Faktor Tertinggi Stres
Individu(Permasalahan diri yang selalu di alami)
Permasalahan Tidak Pernah () Sedikit () Sederhana () Selalu ()
Tidak Cukup wang/hutang 17.17 19.69 23.73 39.39
Tidak cukup masa untuk bersama keluarga 30.80 17.17 13.13 38.88
Tekanan dari keluarga atau saudara-mara 35.85 13.63 16.66 33.83
Kurang yakin pada diri sendiri 30.80 17.17 22.22 29.79
Masalah Peribadi/ketegangan dlm keluarga 22.72 32.82 17.17 27.27
Konflik disebabkan rumahtangga 27.27 29.29 19.69 23.73
18
Jadual 3 Kesan Stres Pekerjaan(Simptom yang
dialami)
SIMPTOM TIDAK PERNAH () SEKALI SEKALA () KADANG KADANG () HAMPIR SELALU ()
Tidak berupaya melaksanakan tugas dengan sempurna 32.82 17.17 21.71 28.28
Ketegangan Otot 21.71 28.28 24.24 25.75
Jantung berdebar - debar 17.67 32.32 24.74 25.25
Rasa Tertekan 33.83 30.80 11.61 23.73
Tidak bermotivasi 35.85 17.61 24.24 22.22
Risau 46.46 17.17 14.64 21.21
Tanda gejala stres
19
Jadual 4 Mekanisma Menguruskan Stres(Usaha
dalam membantu mengurangkan stres)
TIDAK SETUJU () TIDAK PASTI () SETUJU () SANGAT SETUJU ()
Suami/Isteri 21.21 26.26 10.10 24.74
Anak/Ahli Keluarga 12.62 31.81 11.61 19.69
Rakan Sekerja 24.74 28.28 11.61 12.62
Kaunselor/Perunding 19.69 26.76 17.17 19.19
Ibubapa 15.15 26.76 16.66 20.70
Majikan/Penyelia 13.63 31.31 21.21 21.21
 • Antara cadangan oleh responden kepada majikan
  untuk menangani dan mengurangkan stres
 • Menganjurkan bengkel/kursus pengurusan stres.
 • Menganjurkan kuliah-kuliah agama.
 • Melakukan ujian saringan stres bagi mengtahui
  tahap stres yang di alami untuk tindakan
  selanjutnya.
 • Menganjurkan kaunseling berkelompok.

20
Kesimpulan dan Cadangan
 • Dari keputusan kajian, adalah disimpulkan bahawa
  Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di Bahagian
  Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri
 • Secara puratanya mengalami sedikit tekanan di
  dalam kehidupan mereka
 • Memilih faktor pekerjaan sebagai penyumbang
  tertinggi stres dalam kehidupan mereka berbanding
  dengan faktor individu / sosial dan
 • Tidak pasti dengan bantuan khusus dalam usaha
  untuk menangani dan mengurangkan stres.
 • Oleh sebab itu, berikut adalah antara cadangan
  usaha untuk menangani dan mengurangkan stres di
  kalangan Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di
  Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana
  Menteri
 • Pengagihan tugas perlu di urus dengan baik supaya
  semua penjawat awam di BPH berpuas hati.
 • Pihak Pengurusan perlu lebih peka dengan masalah
  yang dihadapi oleh kakitangan serta memberi
  perhatian terhadap masalah-masalah seperti
  kekurangan peralatan pejabat dan sebagainya.

21
TERIMA KASIH
About PowerShow.com