Sturing van gastro-intestinale microbiota via pre- en probiotica - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Sturing van gastro-intestinale microbiota via pre- en probiotica PowerPoint presentation | free to download - id: 59dd03-YTUyOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Sturing van gastro-intestinale microbiota via pre- en probiotica

Description:

Title: Microbe-gastheer interfase processen Author: Tom Van de Wiele Last modified by: Tom Van de Wiele Created Date: 11/5/2007 7:40:04 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:127
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 54
Provided by: TomVand2
Learn more at: http://users.ugent.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Sturing van gastro-intestinale microbiota via pre- en probiotica


1
Sturing van gastro-intestinale microbiotavia
pre- en probiotica
 • Dr. Ir. Tom Van de Wiele
 • Prof. Dr. Ir. Willy Verstraete

LabMET Laboratorium Microbiële Ecologie
Technologie
2
Humane gastro-intestinale microbiota
 • Planeet 55 verschillende divisies Bacteria, 13
  divisies Archaea
 • GI kanaal slechts 8 divisies vertegenwoordigd,
  waarvan 5 zeldzaam (evolutionaire reden ?)
 • Slechts 1 archae Methanobrevibacter smithii
 • Zeer selectieve omgeving nutriënten, adhesie aan
  gastheer, bacteriofagen, immuun systeem
 • gt1000 species,
 • 1014 bacteriële cellen vs. 1013 humane cellen

3
Human microbiome project (NIH)
 • Human genome project
 • 3.109 baseparen
 • 25 000 genen
 • Human microbiome project
 • 4.106 genen !!

Bacteria rule the world !
4
Endogene microbiota
 • Maag zuurtolerante bacteriën
 • Dunne darm galzoutresistent/facultatief anaëroob
 • Colon
 • lumen anaërobe micro-organismen
 • wand micro-aërofielen facultatief anaëroben

5
Representation of the diversity of bacteria in
the human intestine
CFB Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides
Firmicutes Samen 60 van bacteriën CFB
meestal verwant met dieren Evolutionair gezien
een zeer oude groep bacteriën met symbiotische
eigenschappen
Published by AAAS
6
Belangrijkste microbiële groepen
 • Bacteroides, Eubacterium, Clostridium,
  Bifidobacterium, Streptococcus, Lactobacillus,
  Peptostreptococcus, Peptococcus, Ruminococcus,
  Fusobacterium, Veillonella, Enterococcus,
  Propionibacterium, Actinomyces,
  Methanobrevibacter, Desulfovibrio, Helicobacter,
  Porphyromonas, Prevotella, Escherichia,
  Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Candida,
  Gemella and Proteus

7
Het GI microbieel ecosysteem
 • Inoculatie van het GI stelsel na geboorte
 • Stabilisatieperiode minder dan 2 jaar

log KVE/g feces
zuigeling
kinderen
volwassenen
bejaarden
8
Colonmicrobiota en gezondheid
Gezondheidseffecten
 • Verdere vertering 10-15 extra energie gastheer
 • Productie van KKVZ als voeding voor colonocyten
 • Immunostimulatie
 • Productie van vitaminen (K, B12...)
 • Kolonisatieresistentie tegen pathogenen
 • Vorming van gezondheidsbevorderende componenten
  uit voeding

9
Colonmicrobiota en gezondheid
Gezondheidseffecten
 • Kolonisatie door pathogenen (infectie)
 • Vorming van toxines
 • Putrefactie
 • Vorming van (geno-)toxische componenten uit
  voeding (contaminanten)
 • Microbiota stimuleren vetopname en vetsynthese !

10
Disbalans tussen en - ziektepatronen
diverticulose
IBD
coloncarcinoom
inflammatory bowel disease
11
Sturen van microbiële balans functional foods
 • Probioticum levende bacteriën die de gezondheid
  positief beïnvloeden (melkzuurbacteriën)
 • Lactobacillus spp.
 • Bifidobacterium spp.
 • ...
 • Prebioticum voedingsmiddelen die endogene
  positieve bacteriën in situ stimuleren
 • Inuline (vb. chicorei)
 • Xylo-oligosaccharides
 • Galacto-oligosaccharides
 • ...
 • Synbioticum combinatie van pro- en prebioticum

12
In vivo humane studies
 • Voordelen
 • Representatief
 • Integratie van alle fysiologische parameters
 • Nadelen
 • Complexe proefopzet double-blind, placebo
  controled, cross-over
 •  black box  (geen bemonstering mogelijk)
 • Geen mechanistische studies
 • Ethische bezwaren
 • Tijds- en arbeidsintensief ? hoge kostprijs
 • Pro- en prebiotica grotere toegang tot humane
  interventiestudies

13
In vivo dierenstudies
 • Conventionele dieren
 • Voordelen
 • Integratie fysiologische parameters
 • Bemonstering is mogelijk
 • Nadelen
 • Niet altijd representatief voor mensen
 • Tijds- en arbeidsintensief
 • Ethische bezwaren
 • Kiemvrije of gnotobiotische dieren
 • Meer representatief
 • Heel tijds- en arbeidsintensief
 • hoge kostprijs

14
In vitro simulatietechnologie
 • Voordelen
 • eenvoudig
 • Hoger reproduceerbaarheid
 • Staalname mogelijk tijdens elke stap
 • Mechanistische studies mogelijk
 • Representatief voor bepaald proces
 • Geen ethische bezwaren
 • Nadelen
 • Ontbreken van fysiologische omgeving
 • Onvoldoende basis voor claims
 • SAMENHANG MET IN VIVO STEEDS NODIG !!!!

15
Luminale processen
 • Manifestatie pathogenen
 • Productie biologisch actieve componenten
 • Voorspellen biobeschikbaarheid
 • ...
 • Fermentatieprocessen
 • Toxine productie
 • Stabiliteit probiotica , prebiotica ...

TNO - Intestinal Model TIM
Ugent - LabMET Simulator Humaan Intestinaal
Microbieel Ecosysteem SHIME
16
Epitheliale processen
 • Caco2, HT29... Ussing Chambers...
 • Adhesie van probiotica darmepitheel of
  mucussecretie
 • Transport bioactieve peptides...
 • Immunologische respons
 • Epitheliale enzymatische activiteit
 • ...

17
LabMET Onderzoek met de SHIME
 • Voedingsmiddelen
 • Pre- en probiotica
 • Fyto-oestrogenen
 • Contaminanten
 • Chemische analyse
 • HPLC
 • GC
 • IC
 • Microbiële gemeenschap
 • Conventioneel uitplatingen
 • Moleculair DGGE, RT-PCR, Flow Cytometrie
 • Biologische activiteit
 • (bio-assays)
 • Estrogeniciteit
 • Toxiciteit
 • (Anti-)carcinogeniciteit
 • Functionele analyse
 • Enzymatische activiteit
 • Metabool patroon
 • 13C

18
Manipulation of the GI microbiota Prebiotics
 • non-digestible food ingredients that
  beneficially affect the host by selectively
  stimulating the growth and/or activity of one or
  a limited number of bacteria in the colon
 • Required properties
 • Resist hydrolysis and absorption in the upper GIT
 • Fermentable by only one or a limited number of
  potentially beneficial bacteria
 • Induce an alteration in the microbial composition
  towards more healthy one
 • Induce beneficial effects towards host

19
non-digestible oligosaccharides (NDO)
 • Carbohydrate chains
 • DP (degree of polymerization) 2-60
 • ß-glycosidic bond that are primarily taken down
  by bacterial enzymes
 • Specific enzymatic activity

20
NDO structures
21
Case Study Arabinoxylan oligosaccharides (AXOS)
 • AXOS are derived from Arabinoxylan
 • Complex sugar in hemicelluloses of plants
 • Mainly present in cereal bran and aleuron layer

22
Arabinoxylan molecule
 • AXOS degradation by enzymes
 • Xylanases
 • Xylosidases
 • Arabinofuranosidase
 • Esterase (cross links)
 • DP degree of polymerization
 • DS degree of substitution

23
Health effects
 • Arabinoxylan
 • Stimulation of lactobacilli
 • Production of propionic acid gt cholesterol
  lowering effect
 • Better absorption of calcium and magnesium in
  rats
 • Reduction in postprandial glucose and insulin
  respons in humans
 • Xylo-oligosaccharides ( AXOS without arabinose
  side chains)
 • Bifidogenic effect (even more than
  fructo-oligosaccharides)
 • Lower risk for colon cancer
 • AXOS prebiotic effects ???

24
Objectives and methods
 • Objective
 • Investigation of the effect of AXOS of
  variable DP (degree of polymerisation) and DS
  (degree of substitution) on gastrointestinal
  microbial populations in model systems
 • Methods
 • Monocultures of intestinal bacteria growth
  curves
 • Mixed cultures batch and SHIME

25
Research tasks
 • Task 1 Evaluation of AXOS supplementation in
  axenic bacterial cultures
 • Task 2 Evaluation of AXOS supplementation in
  intestinal microbial populations
 • Task 3 Evaluation of AXOS supplementation in the
  simulator of the intestinal microbial tract

26
Task 1. Evaluation of AXOS supplementation in
axenic bacterial cultures
 • Growth curves on AXOS
 • Bacteria
 • Bifidobacterium longum
 • Bifidobacterium breve
 • Bifidobacterium adolescentis
 • Mixed culture Bifidobacteria
 • Bacteroides vulgatus
 • Sugars (6 g/L) from left to right
 • Arabinose
 • Xylose
 • AXOS 3-0 (XOS)
 • AXOS 3-0.23
 • AXOS 58-0.58 (WPC)
 • FOS (2ltDPlt5)

27
Task 1. Evaluation of AXOS supplementation in
axenic bacterial cultures
 • Results
 • Probiotic bacteria (Lactobacillus,
  Bifidobacterium)
 • Variable growth on arabinose
 • Bifidobacteria substitution with arabinose gives
  lower yield
 • Bacteroides no problems with arabinose
  substitution
 • Take home 1
 • In pure cultures, several Bifidobacteria do not
  benefit from AXOS
 • Need more relevant conditions for in vivo
  situation mixed microbial cultures

28
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
Batch tests 1 SHIME colon compartments
 • Incubate colon suspension with AXOS
 • Measure
 • SCFA, NH4, enzymatic activity
 • Microbial groups
 • ...

29
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • AXOS degrading enzymes (Xylanase,
  Arabinofuranosidase and Xylosidase) in SHIME
 • Ascendens lt transversum lt descendens
 • Reason
 • Glucose is preferentially taken up and can also
  inhibit certain AXOS-degrading enzymes
 • Glucose (from starch hydrolysis) is present in
  the proximal parts of the colon

30
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • Take home 2
 • AXOS breakdown takes place in distal colon
 • AXOS degrading enzymes are repressed in proximal
  colon
 • Glucose inhibits e.g. xylanase

31
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • Batch test 2 Enrichment experiment
 • Enrich specialist bacterial groups in AXOS
  breakdown
 • Incubate descending colon suspension
 • AXOS degrading enzymes are induced
 • Sugar depleted SHIME-feed 6 g/L AXOS
 • AXOS is dominant carbon source
 • Setup
 • Plate counts Bifidobacteria, Bacteroides,
  Clostridia, total anaerobes

32
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • AXOS is more bifidogenic than FOS in mixed
  microbiota
 • AXOS with higher DS generate slower bifidogenic
  effect
 • Take home 3
 • In presence of other intestinal bacteria,
  Bifidobacteria can cope with the arabinose
  substitution of AXOS

33
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • Possible mechanisms
 • 1) INDUCTION The absence of glucose makes it
  possible that the AXOS degrading enzymes are
  induced in Bifidobacteria
 • 2) SPECIES Specific Bifidobacterium species
  capable to use the AXOS
 • 3) COOPERATION Cooperation of the Bifidobacteria
  with other intestinal bacteria (Bacteroides)
  emproves them to grow on AXOS

34
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • INDUCTION
 • Incubate mixture of bifidobacteria with mixture
  of glucose and AXOS (6g/L)
 • Glucose 0, 0.1, 1, 5, 10, 20, 100
 • Take home 4
 • The presence of gt10 glucose inhibits growth on
  AXOS

35
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • SPECIFIC SPECIES
 • Enrichment on AXOS (6 g/L) with colon bacteria
 • DGGE Denaturating Gradient Gel Electrophoresis
 • Allows separation of DNA fragments based on
  sequence
 • 1 band roughly corresponds to 1 species

PCR amplification
DNA/RNA extraction
Separated fragments
36
Task 2. Evaluation of AXOS supplementation in
mixed microbial cultures
 • DGGE all bacteria
 • AXOS modulate microbial community
 • Changes in certain Enterococcus sp.
 • Increase in Bifidobacterium sp.
 • DGGE bifidobacteria
 • AXOS 3-0.09, AXOS 15-0.26 and AXOS 67-0.58
  stimulate B. Longum
 • Take home 5 AXOS has selective Bifidobacterium
  effect
 1. Blanc
 2. AXOS 3-0.09
 3. AXOS 3-0.25

4. AXOS 12-0.26 5. AXOS 67-0.58 6. FOS (6)
37
Task 3 Evaluation of AXOS supplementation in the
simulator of the intestinal microbial ecosystem
 • What happens over a longer time frame ?
 • Where does AXOS degradation take place ?
 • Twin-SHIME
 • Same feed, pancreatine, temperature
 • Same fecal inoculum!
 • 2 different treatments Inulin and AXOS 12-0.26
 • Time scedule
 • Samples
 • Plate counts (2 times/week)
 • SCFA (3 times/week)
 • Ammonium (3 times/week)
 • Enzymes (3 times/week)
 • DGGE (1 time/week)

STABILISATION 2 weeks 4 g starch/L TREATMENT 3 weeks 1 g starch3 g inulin or AXOS /L WASH OUT 2 weeks 4 g starch/L
38
Task 3. Evaluation of AXOS supplementation in
the simulator of the intestinal microbial
ecosystem
39
Task 3 Evaluation of AXOS supplementation in the
simulator of the intestinal microbial ecosystem
 • AXOS SCFA production increase in transverse
  colon
 • AXOS shift towards proportionally more
  propionate
 • Inulin primary effect in ascending colon

40
Task 3. Evaluation of AXOS supplementation in
the simulator of the intestinal microbial
ecosystem
 • Ammonium
 • FOS lower ammonium production temporary effect
 • AXOS lower ammonium production as remaining
  effect
 • Enzymatic activity
 • Cancer related enzymes azoreductase,
  nitroreductase
 • Significant decrease during AXOS treatment,
  especially in descending colon

41
Task 3 Evaluation of AXOS supplementation in
the simulator of the intestinal microbial
ecosystem
 • AXOS breakdown occurs in distal colon
  compartments
 • Enzyme repression in proximal colon

42
Task 3 Evaluation of AXOS supplementation in
the simulator of the intestinal microbial
ecosystem
 • Ascending and transverse colon no significant
  clustering
 • Descending colon treatment based clustering
 • Focus on DGGE for specific groups (lactobacilli,
  bifidobacteria...)

43
Task 3 Evaluation of AXOS supplementation in
the simulator of the intestinal microbial
ecosystem
 • Take Home 6 AXOS 12-0.26
 • AXOS degrading enzymes only produced in distal
  colon
 • AXOS selects for more saccharolytic conditions
  (and SCFA production) in distal colon
  compartments
 • Proportional shift towards propionate lowers
  cholesterol levels in blood
 • AXOS lowers ammonium as a remaining effect
 • AXOS lowers cancer related enzymes, especially in
  descending colon
 • Risk for colorectal cancer is highest in distal
  colon
 • AXOS is the first prebiotic which beneficially
  affects several endpoints in distal colon

44
AXOS as new prebiotic candidate !
 • CONCLUSIONS
 • Pure cultures no selective effect from AXOS
  towards bifidobacteria
 • Mixed cultures selective effect towards
  bifidobacteria
 • AXOS breakdown primarily takes place in distal
  colon
 • Extra propionate production would lower
  cholesterol
 • AXOS decreases cancer related endpoints in distal
  colon
 • In vivo validation with human intervention trial
  ongoing

45
Manipulation of the GI microbiota Probiotics
 • Living microbial food supplements that
  beneficially affect the host by improving its
  intestinal microbial balance
 • Lactobacillus sp.
 • Bifidobacterium sp.
 • Lactococcus lactis subsp.
 • Enterococcus faecium
 • Streptococcus termophilus
 • Saccharomyces cerevisiae
 • ...

46
Probiotics required properties
47
Properties proposed health benefits
 • Probiotic claims

48
Case study Bifidobacterium longum
 • Encapsulation of probiotic Bifidobacterium
  longum
 • Increased survival during gastrointestinal
  transit ?
 • Prolonged colonization in colon compartments ?
 • Bif L lyophilized strain, not encapsulated
 • Bif E encapsulated strain
 • Materials and Methods
 • Survivability tests in gastric acidity and
  intestinal bile salts
 • Batch test experiments
 • Modulation of colon microbial community and
  colonization
 • SHIME run

49
Survival during gastrointestinal transit
 • Survival Bif E gt Bif L
 • Bif L stomach lower survival than intestine
 • Bif E equal survival

50
Modulation of colon microbial community
 • No significant changes from neither probiotic
  formulations
 • Functional stability
 • Stable microbial community composition
 • No important interfering effects from the
  probiotics !

51
PCR-DGGE of colon microbial community
 • Week 6 addition of Bif L
 • Week 7 washout of Bif L
 • Week 8 addition of Bif E
 • Week 9 no addition of Bif E, but Bif E maintains
  its presence in the colon !

52
ALGEMENE CONCLUSIE
 • Sturen van gastro-intestinale microbiële ecologie
 • Microbial Resource Management (cfr. Human
  resource man.)
 • In vitro Mechanistische studies onderbouwing
  van in vivo
 • In vivo fysiologische studie validatie van in
  vitro
 • Probiotica
 • Overleving maag-dunne darm transit is cruciaal
 • Vestiging tussen colon microbiota is delicaat
 • Moleculaire detectiemethodes !
 • Prebiotica
 • Stabiliteit maag-dunne darm opvolgen hydrolyse
 • Mechanisme van afbraak enkel door
  gezondheidsbevorderende of samenwerking met
  andere organismen ?

53
Contact information
 • LabMET Ghent University
 • Coupure Links 653
 • B-9000 Gent
 • E-mail tom.vandewiele_at_ugent.be
 • URL
 • http//labMET.ugent.be/
 • www.shimetec.be
 • www.food2know.be
 • Tel 32 9 264.59.76
About PowerShow.com