Project - Kick off NS: Community 55 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Project - Kick off NS: Community 55 PowerPoint presentation | free to download - id: 59236d-M2VjZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Project - Kick off NS: Community 55

Description:

Project - Kick off NS: Community 55+ 11 februari 2008 Deze les Korte terugblik op het vorige project Toelichting op het nieuwe project Teams indelen Terugblik vorige ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:91
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: BasL
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Project - Kick off NS: Community 55


1
Project - Kick off NS Community 55
 • 11 februari 2008

2
Deze les
 • Korte terugblik op het vorige project
 • Toelichting op het nieuwe project
 • Teams indelen

3
Terugblik vorige project
 • Wie heeft zijn/haar portfolio aan vrienden of
  familie laten zien?
 • Wat was hun reactie?

4
Terugblik vorige project
 • Wat ging er over het algemeen goed?
 • Wat had over het algemeen beter gekund?

5
En dan nu het nieuwe project
 • Vrijwilligers worden de komende jaren
  belangrijker voor de Nederlandse maatschappij
 • Denk aan mantelzorg, maar ook sportverenigingen
  die staan te springen om actieve vrijwilligers
 • Het aantal jongeren dat vrijwilligerswerk
  verricht, neemt echter af
 • Het aantal ouderen neemt daarentegen toe!

6
Inleiding
 • Door de vergrijzing vormt de 55-plussers een
  interessante doelgroep voor de toenemende vraag
  naar vrijwilligers
 • De komende jaren wordt deze groep alleen maar
  groter
 • Momenteel is zelfs de helft van de 55-plussers
  vrijwilliger

7
Opdrachtgever
 • Vrijwilligerswerk.nl is een portal dat toegang
  biedt tot alle op internet aanwezige informatie
  over vrijwilligerswerk in Nederland
 • Vrijwilligerswerk.nl ziet zodoende kansen om de
  groeiende groep 55-plussers in te zetten voor
  vrijwilligerswerk

8
De opdracht
 • Ontwikkel een website waar vraag en aanbod voor
  vrijwilligerswerk samenkomen
 • Maar ga verder dan een marktplaats!
 • Vrijwilligerswerk.nl is op zoek naar manieren om
 • 55-plussers actief te betrekken en betrokken te
  houden

9
De opdracht
 • Ontwikkel een oplossing waar het begrip online
  community centraal staat
 • Het draait om het uitwisselen van kennis,
  ervaringen en contact
 • De oplossing moet de doelgroep actief betrekken
  en betrokken houden
 • Zodat gebruikers actief gaan participeren

10
Kortom
 • Ontwikkel een online community voor en door
  vrijwilligers van 55 jaar en ouder

11
Belangrijke randvoorwoorden
 • Je dient te segmenteren
 • Niet op leeftijd (van 60 tot 70), dat is te
  eenvoudig
 • Denk aan levensvisie, professionele achtergrond,
  interesses etc.
 • Je team dient een promotiecampagne te ontwikkelen
 • Budget is maximaal 5.000
 • Kanalen en middelen mogen jullie zelf bepalen

12
Belangrijke randvoorwoorden
 • Het prototype dat je oplevert dient uitgevoerd te
  zijn in HTML, CSS en JavaScript
 • JavaScript gebruik je om de interactie te
  realiseren (denk aan validatie van formulieren)
 • De ontwerpen die je maakt, dienen aan te sluiten
  op de doelgroep
 • Met name gebruiksvriendelijkheid is belangrijk

13
En dan nu de teams samenstellen
 • Vraag wat is er belangrijk voor een goede
  samenwerking?
 • Denk aan het eerste project dat jullie gedaan
  hebben?

14
De Belbin test
 • Je kunt een team samenstelling uitsluitend op
  expertise en functies, maar.
 • Meredith Belbin (psycholoog) kwam er achter dat
  juist persoonstypen het succes van een team
  bepalen
 • De teams worden voor dit project samengesteld aan
  de hand van de Belbin test

15
Nu gaan we de Belbin test doen
 • Wees eerlijk met het invullen
 • Neem de ervaringen uit het eerste project als
  uitgangspunt
 • Je dient per vraag 10 punten te verdelen
 • Geef de stelling die het beste bij je past te
  meeste punten
 • Je hoeft niet aan alle stellingen punten toe te
  kennen
 • Probeer aan 4 of 5 stellingen de punten toe te
  kennen (wanneer je 1 of 2 punten aan elke
  stelling toekent, komt er niet een betrouwbaar
  beeld uit)
 • Ga naar
 • http//www.thesis.nl/belbin/uitleg.html

16
Teamindeling
Team 01 Team 02 Team 03 Team 04 Team 05

17
Voor de volgende les
 • Opdracht 1 (teamopdracht)
 • Ga iets leuks met je team doen (glaasje limonade
  drinken, pizza eten)
 • Je mag over alles praten, behalve het project
 • De fotos van dit uitje plaats op jullie teamblog
 • Deze week nog! Niet pas over drie weken!

18
Voor de volgende les
 • Opdracht 2 (teamopdracht)
 • Bereid met je team een presentatie (maximaal 8
  minuten) voor waarin je de volgende punten
  behandeld
 • Wie is wie in jullie team? Welke taak heeft elk
  teamlid (en waarom?)
 • Wat maakt jullie team uniek? Waarin onderscheiden
  jullie je van andere teams?
 • Debriefing doelstellingen, context van het
  probleem
 • Hoe gaan jullie het project aanpakken?
 • Welke informatie hebben jullie nodig, welke
  onderzoeksvragen heb je? (bijvoorbeeld wat is
  een community? Hoe ontwikkel je een community?)
 • Welke problemen verwachten jullie?
 • Hoe ziet de planning eruit?

19
Voor de volgende les
 • Opdracht 3 (teamopdracht)
 • Werk de debriefing en planning uit en plaats deze
  op het projectblog
 • Let op dit is geen copy-paste van de briefing,
  schrijf het in eigen woorden op!

20
Voor de volgende les
 • Opdracht 4 (individueel)
 • Elke student vult het startdocument in, en levert
  deze in bij de projectdocent
 • Het formulier (en deze Powerpoint) vind je op
 • http//project.cmd.hro.nl/2007_2008/jaar1/project0
  3/
About PowerShow.com