Data Warehousing - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Data Warehousing PowerPoint presentation | free to download - id: 56b18c-NWRhMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Data Warehousing

Description:

Data Warehousing Del 1 af 3: Hvad er Data Warehousing? Aalborg Universitet, d. 1. februar 2007 B e n t M l l e r M a d s e n Form l med beslutningsinformation ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:26
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: Bent158
Learn more at: http://b2m.dk
Category:
Tags: data | warehousing

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Data Warehousing


1
Data Warehousing
 • Del 1 af 3
 • Hvad er Data Warehousing?
 • Aalborg Universitet, d. 1. februar 2007

2
Formål med beslutningsinformation igennem
business intelligence
 • Opnå bedre beslutningsgrundlag gennem
  komplette, rettidige og præcise data
 • Håndtere og få gavn af den eksponentielt voksende
  mængde data
 • Sammenkæde data fra forskellige systemer
 • Kvalitetssikre data fra operationelle systemer
 • Koble (økonomistyrings-)modeller på data
 • Muliggør decentralt fleksibel afrapportering af
  online data

3
Hvad er et Data Warehouse?
 • En database med fokus at organisere data, således
  at det er nemt at udtrække beslutningsinformation.
 • Samling af data fra forskellige kilder
 • Rensning/validering af data
 • Transformering af data
 • Datakilde for analyse- og præsentations-værktøjer.

4
DWH grundlag for ledelsesinformation på taktisk
og strategisk niveau
Strategisk
Taktisk
Operationel
5
DWH grundlag for ledelsesinformation på taktisk
og strategisk niveau
Data Mining OLAP Data Warehouse
SCM
ABC/ABM
EVA
CRM
Balanced Scorecard
Kreditor
Lager
MRP
MPS
OLTP
ERP
Finans
Debitor
Produktion
6
Hvorfor anvende Data Warehouse?
 • Indbyggede rapportingsmuligheder i kildesystemer

ERP
7
Hvorfor anvende Data Warehouse?
 • Indbyggede rapportingsmuligheder i kildesystemer
 • Fordele
 • Simpelt at anvende standardrapporter
 • Ulemper
 • Ikke sikkert at der er indbyggede
  rapporteringsmuligheder
 • Afhængig af standardrapporter begrænsede
  muligheder for egne definerede rapporter
 • Kun mulighed for at præsentere data fra dette ene
  system
 • Ingen mulighed for at validere/rense data
 • Ingen/begrænsede avancerede analytiske muligheder
 • Ikke muligt at arbejde dynamisk med data (OLAP)

8
Hvorfor anvende Data Warehouse?
 • Eksterne rapporterings-/analyseværktøjer i
  forhold til kildesystemer

Produktions- system
Analyse- værktøjer
ERP
9
Hvorfor anvende Data Warehouse?
 • Eksterne rapporterings-/analyseværktøjer i
  forhold til kildesystemer
 • Fordele
 • Avancerede rapporterings- og analysemuligheder
 • Der kan arbejdes dynamisk med data (OLAP)
 • Kan sammenholde data fra flere kilder
 • Ulemper
 • Meget besværligt at sammenholde data fra flere
  kilder
 • Datamodellerne der ligger bag kildesystemerne kan
  være meget svære at overskue og dermed præsentere
  data fra
 • Ingen mulighed for at validere/rense data
 • Forespørgsler kan være meget ressourcekrævende og
  dermed genere andres daglige arbejde med
  kildesystemerne

10
Hvorfor anvende Data Warehouse?
 • Samling af data i et Data Warehouse før
  anvendelse af rapporterings- og analyse-værktøjer

Produktions- system
DWH
Analyse- værktøjer
ERP
Logistik
11
Hvorfor anvende Data Warehouse?
 • Samling af data i et Data Warehouse før
  anvendelse af rapporterings- og analyse-værktøjer
 • Fordele
 • Data fra flere kilder integreres i et Data
  Warehouse
 • Data Warehouse baseres på en (relativ) simpel
  datamodel der er velegnet til at trække data ud
  fra.
 • Data renses og valideres
 • Tunge beregninger kan udregnes på forhånd
 • Avancerede rapporterings- og analysemuligheder
  (OLAP), der kun skal basere sig på en kilde
 • Forespørgsler fra rapporterings- og
  analyseværktøjer generer ikke kildesystemerne
 • Ulemper
 • Ressourcekrævende at udvikle

12
Definition af Data Warehouse
 • Definitionen på et data warehouse
 • a subject oriented, integrated, time variant,
  nonvolatile collection of data in support of
  management decisions.
 • Bill Inmon

13
Definition af Data Warehouse
 • Subject oriented (emneorienteret)
 • Fokus skifter fra at se på en virksomheds
  applikationer til at se på de væsentlige emner.

14
Definition af Data Warehouse
 • Integrated (integreret)
 • Data (fra forskellige kildesystemer) relateres
  til hinanden
 • Datatyper ensrettes, således at eksempelvis
  enheder ikke angives i forskellige formater.

15
Definition af Data Warehouse
 • Time variant (tidsafhængig)
 • Data i et DW er ikke nødvendigvis korrekte set
  fra dags dato, men alle data har været korrekte
  set fra forskellige historiske tidspunkter.
 • Et kildesystem vil som modsætning (ofte) kun vise
  data der dags dato er korrekte.

16
Definition af Data Warehouse
 • Nonvolatile (ikke-omskiftelig/ikke-flygtig)
 • Man må/kan ikke gå direkte ned og redigerer data
  i et data warehouse.
 • Data må kun overføres fra kildesystemer
 • Og efterfølgende kun hentes ud fra data
  warehouse.
 • Hvis dette ikke overholdes, ændrer man på
  fortiden/de historiske data.

17
Definition af Data Warehouse
 • Support of management decisions
 • Data warehouset skal stille relevante data til
  rådighed for analyser, som kan anvendes af
  ledelsen til at foretage økonomistyring,
  markedsanalyser, logistikopfølgning osv.
 • Dette stiller krav til den logiske model bag et
  data warehouse.

18
Det store billede
19
Data, information og viden
 • Where is the wisdom? Lost in the knowledge.
 • Where is the knowledge? Lost in the information.
 • - T.S. Eliot
 • Where is the information? Lost in the data.
 • Where is the data? Lost in the _at_! database!
 • - Joe Celko
 • Celko, J. (1999). Joe Celko's Data and
  Databases Concepts in Practice
 • (T.S. Eliot citatet er lettere omskrevet og
  kommer oprindeligt fra Choruses From "The Rock"
  (1934))

20
Data, information og viden
21
Metadata
 • Metadata er data om data
 • Dokumentation
 • I et Data Warehouse projekt beskrives bl.a.
 • Hvor kommer data fra?
 • Hvor bliver data leveret til?
 • Hvilke transformationer gennemgår data?
 • Hvilken logisk og semantisk betydning har data?
 • Hvordan præsenteres data til slutbrugerne?
 • etc.

22
Kilder om data, information og viden
 • www.akajoe.dk ? Ph.D. ? Kapitel 7 om Data,
  Information Viden
 • Davenport, T. H. Prusak, L. (1998). Working
  knowledge - How Organizations manage what they
  know.
 • Brooking, A. (1999). Corporate Memory Strategies
  For Knowledge Management.
 • Boisot, M. (1998). Knowledge Assets - Securing
  Competitive Advantage in the Information Economy.
About PowerShow.com