Folie 0 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Folie 0 PowerPoint presentation | free to download - id: 5610c3-ZTNjOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Folie 0

Description:

Title: Folie 0 Author: metkak Last modified by: DYD Created Date: 11/15/2006 1:34:18 PM Document presentation format: A4 Ka t (210x297 mm) Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 24 April 2020
Slides: 41
Provided by: met87
Learn more at: http://www.bdo.com.tr
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Folie 0


1
BDO Denet
VERGI GÜVENLIK MÜESSESELERI Maliye Okulu
Mezunlari Dernegi Istanbul Subesi 3 Nisan
2007 Hazirlayan ve Sunan Erdogan SAGLAM

2
 • TRANSFER FIYATLANDIRMASI
 • (KVK Md.13)

3
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Transfer Fiyatlandirmasi, kurumlarin iliskili
  kisilerle (grup sirketleri, ortaklar, istirakler,
  vb.) yaptiklari islemlerdeki fiyatin, emsallere
  uygun olarak belirlenmesi sürecidir.
 • Iliskili kisilerle yapilan
 • Her türlü mal ve hizmet alim-satimindaki,
 • Imalat, insaat iliskilerindeki,
 • Kiralama-kiraya verme islemlerindeki fiyatlarin
  ve
 • Her türlü para alis-verisindeki faiz, vade farki
  vb.nin
 • emsallere uygun olmasi gerekir.

4
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • ILISKILI KISI
 • Kurumlarin kendi ortaklari
 • Kurumlarin veya ortaklarinin ilgili bulundugu
  gerçek kisi veya kurumlar
 • Kontrol veya nüfuzu altinda bulundurdugu gerçek
  kisi veya kurumlar
 • Ortaklarin yakinlari
 • Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya
  bölgelerde bulunan kisiler

5
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Transfer Fiyatlandirmasi, eskiden uygulanan
  örtülü kazanç dagitiminin daha modern ve
  uluslararasi geçerligi olan kavramlarla
  yenilestirilmis biçimidir. Ancak bir yönüyle çok
  önemli bir farklilik içermektedir
 • Eski uygulamada vergi idaresine ait olan ispat
  külfeti Transfer Fiyatlandirmasi uygulamasinda
  mükellefe yüklenmistir.
 • Yani mükellefler, iliskili kisilerle yaptiklari
  islemlerde uyguladiklari fiyatlarin emsallere
  uygunluk ilkesine uygun olarak tespit edildigini
  ispatlayacak bilgi, kayit ve dokümani pesinen
  hazirlamak zorundadirlar.

6
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Emsallere uygun fiyatin tespitinde 3 ayri yöntem
  öngörülmüstür
 • Karsilastirilabilir Fiyat Yöntemi
 • Maliyet Arti Yöntemi
 • Yeniden Satis Yöntemi
 • Diger Yöntemler

7
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Karsilastirilabilir Fiyat Yöntemi
 • Aralarinda iliski bulunmayan kisi veya kurumlar
  arasindaki alim-satim islemlerinde kullanilan
  piyasa fiyati ile karsilastirma esasina dayanir.
 • Iliskili kisiler ile iliskili olmayan kisiler
  arasindaki islemlerin karsilastirilabilir olmasi
  gerekmektedir.
 • Karsilastirilabilirligi etkileyen faktörler
  ürünün kalitesi, satis hacmi, pazarin cografi
  konumu, alacak tahsilinde katlanilan risk vb.

8
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Maliyet Arti Yöntemi
 • Emsallere uygun fiyat, ilgili mal veya hizmetin
  maliyet bedeline uygun bir brüt kar orani
  eklenerek tespit edilir.
 • Uygun brüt kar, mal veya hizmet alim satiminin
  iliskisiz kisiler arasinda gerçeklesmesi halinde
  olusan kar oranini ifade eder.
 • Karsilastirmanin saglikli olmasi için,
  karsilastirilan kurumlardaki maliyet yapisinda
  önemli farklar olmamalidir.
 • Bu yöntem imal edilen mallara iliskin islemlerde
  uygulanmaktadir.

9
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Yeniden Satis Fiyati Yöntemi
 • Iliskili kisiden alinan ürünün, iliskisiz kisiye
  satisinda kullanilan fiyata (yeniden satis
  fiyati) dayanmaktadir.
 • Yeniden satis fiyatindan, uygun bir brüt satis
  kari düsülerek bulunan fiyat, iliskili kisiler
  arasindaki orijinal mal transferinin emsallerle
  karsilastirilmasinda kullanilacak fiyat
  olacaktir.
 • Brüt kar yeniden satisi yapanin, satis ve diger
  faaliyet harcamalari, kullandigi varliklar,
  katlandigi riskler dikkate alinarak
  hesaplanmalidir.
 • Bu yöntem,saticinin ürünü herhangi bir katma
  deger ilave etmeksizin satmasi halinde
  uygulanabilir.

10
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Diger Yöntemler ve Yöntem Seçimi
 • Yöntemler arasinda uygulama açisindan öncelik
  sirasi bulunmamaktadir. Sayilan yöntemlerden
  islemin niteligine en uygun olani seçilmelidir.
 • Sayilan yöntemlerle emsallere uygun fiyat tespit
  edilemiyorsa, islemlerin mahiyetine uygun olarak
  mükellef kendi belirleyecegi yöntemi
  kullanabilir.
 • Kanunda mükelleflere belirleyecegi yöntem
  konusunda Maliye Bakanligina basvurarak anlasma
  yapma olanagi getirilmistir. (3 yil)

11
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • DÜZELTME
 • Örtülü olarak dagitilan kazanç, gelir ve kurumlar
  vergisi bakimindan hesap döneminin son günü
  itibariyle dagitilmis kar payi sayilir (Birinci
  düzeltme). Daha önce yapilan vergilendirme
  islemleri buna göre düzeltilir (Karsi taraf
  düzeltmesi). Düzeltmenin yapilabilmesi için
  örtülü kazanç dagitan kurum adina tarh edilen
  vergilerin kesinlesmis VE ödenmis olmasi sarttir.

12
Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla Örtülü Kazanç
Dagitimi (KVK md. 13)
 • Yürürlük ve Uygulama
 • Transfer Fiyatlandirmasi yoluyla örtülü kazanç
  dagitimi düzenlemeleri 1.1.2007den itibaren
  yürürlüge girmistir.
 • Bakanlar Kurulu Karari ve Maliye Bakanligi
  Tebliginin henüz yayinlanmamis olmasi
  düzenlemelerin uygulanmayacagi anlamina
  gelmemektedir.
 • 1 nolu KV Teblig taslagindaki açiklamalar sinirli
  olup yol gösterici mahiyettedir. Yeni ve kapsamli
  bir tebligin hazirligi devam etmektedir.

13
 • VERGI CENNETLERI STOPAJI
 • (KVK md. 30/7)

14
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • Bakanlar kurulunca ilan edilecek ülkeler
  Vergi Cennetleri
 • Vergi cennetlerinde yerlesik olan veya faaliyette
  bulunan kurumlara,
 • Tam mükellef kurumlarin vergi cennetlerindeki
  isyerlerine,
 • Nakden veya hesaben yapilan veya tahakkuk
  ettirilen her türlü ÖDEMELER üzerinden,
 • Ödemenin vergi konusuna girip girmedigine veya
  ödeme yapilan kurumun mükellef olup olmadigina
  bakilmaksizin,
 • 30 oraninda stopaj yapilacak.

15
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • Ödemeye esas teskil eden belgenin, vergi
  cennetlerinde bulunan kurumlar tarafindan
  düzenlenmesi vergi kesintisi için yeterlidir.
 • Vergi cennetlerindeki kurumlara, kapsam disinda
  olan bir ülke üzerinden ödeme yapilmasi vergi
  kesintisini engellememektedir.

16
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • Emsaline uygun fiyatlarla satin alinan mal ve
  istirak hisseleri, emsaline uygun fiyatlarla
  deniz ve hava ulastirma araçlarinin kiralanmasi
  karsiliginda yapilan ödemelerle, yapilan isin
  tamamlanabilmesi için zorunluluk arz eden geçis
  ücreti, liman ücreti gibi ödemelerde Bakanlar
  Kurulunun stopaj oranini sifira kadar indirme
  yetkisi bulunmaktadir.
 • Bu hükme göre stopaja tabi tutulan bir ödeme
  üzerinden Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarina
  göre ayrica stopaj yapilmaz.
 • Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan
  tarafindan üstlenilmesi halinde ödenen tutar net
  kabul edilerek brüte gidilir.
 • Bu stopajin beyani da Muhtasar Beyanname ile
  yapilir.
 • Ödeme sorumlu sifatiyla KDV de gerektiriyorsa
  KDV, stopaj dahil brüt tutar üzerinden
  hesaplanir.

17
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • 30 Stopaja Tabi Olmayan Ödemeler
 • Finans Kuruluslarindan temin edilen borçlanmalara
  iliskin ana para, faiz ve kar payi ödemeleri.
  (Sadece iliskili sirketlere finansman temin eden
  kuruluslar bu kapsamda degerlendirilmeyecektir.)
 • Sigorta ve reasürans ödemeleri.
 • Kar payi ödemeleri (Bu ödemelerden genel esaslara
  göre stopaj yapilir.)

18
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • 30 Stopaja Tabi Tutulmasi Gereken Ödemeler
 • Her türlü mal faturalari (emsaline uygun
  fiyatlarla alinanlarda düsük ya da sifir oran
  belirlenmisse o oran geçerlidir.)
 • Her türlü hizmet faturalari (komisyon, pazarlama,
  ilan-reklam, danismanlik, teknik yardim,
  royalty, lisans v.b.)
 • Alinan borcun geri ödemesine iliskin anapara,
  faiz ve kar payi ödemeleri (Finans
  kuruluslarindan temin edilenler hariç)

19
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • 30 Stopaja Tabi Tutulmasi Gereken Ödemeler
 • Kira faturalari (emsaline uygun deniz ve hava
  ulastirma araci kiralarinda düsük yada sifir oran
  belirlenmisse o oran geçerlidir.)
 • Istirak hissesi bedeli (emsaline uygun fiyatla
  alinanlarda düsük yada sifir oran belirlenmisse o
  oran geçerlidir.)
 • Faturasi olmayan ve sebebi açiklanamayan her
  türlü ödemeler.

20
Vergi Cenneti Stopaji (KVK md. 30/7)
 • YÜRÜRLÜK Bu madde 01.01.2006 tarihinden geçerli
  olmak üzere yürürlüge girmis bulunmaktadir.
 • UYGULAMA Bakanlar Kurulu hangi ülkelerin kapsama
  dahil oldugunu henüz ilan etmemistir. Dolayisiyla
  uygulamanin baslamasi için Bakanlar Kurulunun
  ilani beklenecektir.

21
 • KONTROL EDILEN YABANCI KURUM KAZANCI
 • (KVK Md.7)

22
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
(KVK.md.7)
 • Sermayenin vergisiz ya da düsük oranli vergi
  uygulayan ülkelere kayma egilimi her zaman
  mevcuttur.
 • Türkiyede mukim Sirketlerin bu ülkelerdeki
  istiraklerinin elde ettikleri kazançlar, ancak
  dagitildiginda Türkiyede vergilendirilebildiginde
  n, uzun süreler kar dagitilmamaktaydi.
 • KVK 7. maddesinde yapilan düzenleme ile, KONTROL
  EDILEN YURTDISI ISTIRAKLER, belli sartlari
  tasidiginda, elde ettikleri kazanci fiilen
  dagitmasalar dahi ,vergi uygulamalari açisindan
  kar payi dagitilmis kabul edilerek, Türkiyede
  kurumlar vergisine tabi tutulmasi amaçlanmaktadir.

23
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
 • Yurt disi istirakin kontrol edilen yabanci
  kurum (CFC) sayilmasi için tasimasi gereken
  sartlar söyledir
 • Dogrudan ya da dolayli olarak yurt disindaki
  istirakin sermayesinin, kar payinin veya oy
  kullanma hakkinin en az 50sine sahip
  olmak.(Oran hesaplanirken, istirake ait ilgili
  hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip
  olunan en yüksek sermaye, kar payi veya oy
  kullanma hakki orani esas alinacaktir.)
 • Istirakin gayri safi hasilatinin 25 veya daha
  fazlasinin faiz, kar payi, kira, lisans ücreti,
  menkul kiymet satis geliri gibi pasif karakterli
  gelirler den olusmasi. (Faaliyetle orantisiz
  sermaye, organizasyon ve eleman istihdami ile
  yürütülen ticari,zirai veya serbest meslek
  faaliyetlerinden elde edilen gelirler de bu
  kapsamdadir.)
 • Asgari gayrisafi hasilat tutarinin 100.000 YTL
  karsiligi yabanci paranin üzerinde olmasi
 • Istirakin kurum kazancinin 10dan az gelir ve
  kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü
  tasimasi.

24
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
 • Sayilan sartlarin saglanmasi halinde, CFCnin
  kazanci, CFCnin hesap döneminin kapandigi ayi
  içeren hesap dönemi itibariyle Türkiyedeki tam
  mükellefin kurumlar vergisi matrahina, beyanname
  üzerinde, istirakin hesap döneminin kapandigi
  tarihteki kontrol orani esas alinarak dahil
  edilir. (Hesap döneminin kapandigi tarihte
  kontrol orani 50nin altina düsmüsse, matraha
  ilave son oran üzerinden yapilir.)
 • CFClerin Türkiyede vergiye tabi tutulacak
  kazanci, giderler düsüldükten, istisnalar
  düsülmeden önceki vergi öncesi kurum
  kazançlaridir. Gelir ve gider unsurlari
  Türkiyedeki kurallara göre yeniden
  degerlendirilmez.Türkiyede geçerli olan
  istisnalar uygulanmaz.
 • CFC kazanci tespit edilirken, varsa bunlara ait
  geçmis yil zararlari mahsup edilir. (CFCnin
  geçmis yil zararlari nedeniyle dagitilabilir kari
  çikmiyorsa, Türkiyede vergilendirme yapilmaz.)
 • Tam mükellef kurumlar ile tam mükellef gerçek
  kisilerin birlikte kontrol ettikleri kurumlarda
  kontrol testi yapilirken gerçek kisilerin paylari
  da dikkate alinir. Arada iliski olmasi sart
  degil. Ancak gerçek kisilerin payi bu kapsamda
  kurumlar vergisine tabi tutulmaz.
 • Dolayli istirak edilen CFClerin kazançlari da,
  dogrudan istirak edilen CFC kazançlarindaki
  esaslarla vergilendirilir.

25
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
 • Kontrol edilen kurumlarin zararlari Türkiyede
  dikkate alinmaz. Birden fazla CFC varsa, CFC
  kazançlarinin konsolide edilmesi mümkün degil.
  Yani birinin zarari digerinin kârindan
  düsülemiyor.
 • Mükerrer vergilemeyi önlemek için istirakin
  yurtdisinda ödedigi vergiler, Türkiyede
  hesaplanan vergiden mahsup edilebiliyor. Ayrica
  karin daha sonra dagitilmasi ve Türkiyeye
  transferi halinde daha önce Türkiyede
  vergilendirilmis kisim vergi disi birakiliyor.

26
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
 • Kontrol edilen yabanci kurumun istirakinden elde
  ettigi kar payi pasif karakterli gelirdir. Teblig
  Taslagina göre bu istirakin aktif ticari
  faaliyette bulunmasi durumu degistirmez.
 • Teblig Taslagina göre, kontrol edilen yabanci
  kurumun istirak ettigi kurumlarin 1/1/2006
  tarihinden önceki hesap dönemlerine iliskin
  geçmis yil karlarinin, bu tarihten sonra kontrol
  edilen yabanci kuruma dagitilmasi halinde, kar
  dagitiminin yapildigi tarih itibariyla kazanç
  elde edilmis sayilacak, dolayisiyla bu kazançlar
  da kontrol edilen yabanci kurum kazancinin
  hesabinda dikkate alinacaktir.
 • Teblig Taslaginda, CFCnin karini sermayesine
  eklemis olmasi halinde dahi, bu karlarin
  Türkiyede vergilendirilecegi belirtiliyor.

27
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
 • ÖRNEK Türkiyede kurulu bir sirketin, yurt
  disinda kurulu bir sirketin sermayesine katilim
  payi 2006 itibariyle 50 olup yil içinde
  degismemistir. Yurt disinda kurulu sirketin 2006
  yilinda elde ettigi temettü, faiz, kira, menkul
  kiymet alim-satim kaynakli gayri safi hasilatinin
  YTL karsiligi 1.000.000 YTLdir ve ticari, sinai,
  vb. kaynakli baskaca geliri yoktur.Diger veriler
  söyledir
 • Ticari Bilanço Kari (Vergi öncesi).. 700.000
 • KKEG.() 100.000
 • Vergiden Istisna Tutar..(-) 500.000
 • KV Matrahi.........300.000
 • KV Tutari (KV orani 15 ).45.000
 • Efektif Vergi Yükü. 6,87
 • (45.000 / 700.000 45.000)

28
Kontrol Edilen Yabanci Kurum (CFC) Kazanci
 • Buna göre, yurt disinda kurulu sirket,
  Türkiyedeki sirket açisindan 2006 yili
  itibariyle Kontrol Edilen Yabanci Kurum
  Statüsünde olup, diger sartlar da saglanmis
  oldugundan, kar dagitimi yapilmasa dahi istisna
  öncesi kurum kazancinin, yil sonunda da geçerli
  kontrol orani olan 50 nispetinde, yani (700.000
  x 50 350.000 YTL) olarak Türkiyedeki kurumun
  kurumlar vergisi matrahina dahil edilmesi
  gerekir. Yurt disinda ödenen 45.000 YTL
  tutarindaki verginin mahsup edilmesi mümkündür. (
  KVK md. 33/2 )

29
 • ÖRTÜLÜ SERMAYE
 • (KVK Md.12)

30
Örtülü Sermaye Sayilabilecek Borçlanmalar
 • Ortaklardan ya da ortaklarla iliskili kisilerden
  olan borçlanmalar
 • - Isletmede kullanilirsa ve,
 • - Borcun tutari, dönem içerisinde herhangi
  bir tarihte kurumun özsermayesinin 3 katini
  asarsa,
 • borcun özsermayenin 3 katini asan kismi Örtülü
  Sermaye mahiyetini tasir.
 • Bu borç için, borcu kullandiran kisi, faiz ya da
  kur farki yürütmemisse, herhangi bir sorun yok.
 • .

31
Örtülü Sermaye Sayilabilecek Borçlanmalar
 • Örtülü sermaye sayilan borç için yürütülen faiz
  ve kur farklari (yani borcun kurumun
  özsermayesinin 3 katini asan kismina tekabül eden
  faiz ve kur farklari tutari) örtülü sermayeye
  yürütülen faiz olarak degerlendirilir ve gider
  kabul edilmez. (KKEG olarak degerlendirilir.)
 • Borcun isletmede ne kadar süre (1 gün ya da 1 yil
  ) kullanildiginin önemi yok. Önemli olan borcun
  tutarinin kurumun özsermayenin 3 katini asmasi.
  Örnegin ortaklardan ya da iliskili kisilerden
  yapilan borçlanmalar, kurumun özsermayesinin 3
  katini asmadigi müddetçe, kurumda yillarca
  kullanilsa dahi bu borca yürütülen faiz ve kur
  farklari gider yazilabilir.

32
Örtülü Sermaye Sayilabilecek Borçlanmalar
 • Ortaklardan yapilan borçlanmalar herhangi bir
  ortaklik payi aranmaksizin örtülü sermaye
  kapsamina giriyor. Ortakla iliskili kisi ise,
  ortagin, dogrudan veya dolayli olarak en az 10
  oraninda ortagi oldugu veya en az 10 oraninda oy
  veya kâr payi hakkina sahip oldugu bir kurumu ya
  da dogrudan veya dolayli olarak, ortagin veya
  ortakla iliskili bu kurumun sermayesinin, oy veya
  kâr payi hakkina sahip hisselerinin en az 10unu
  elinde bulunduran bir gerçek kisi veya kurumu
  ifade ediyor.
 • Bize göre madde metninde olmamasina ragmen,
  Teblig Taslaginda, istiraklerden yapilan
  borçlanmalar da ortaktan saglanmis borç gibi
  degerlendirilip asgari bir ortaklik payi
  aranmaksizin örtülü sermaye kapsaminda görülüyor.
  Oysa bunlarin bu kapsamda degerlendirilebilmesi
  için istirakin ortakla iliskili kisi tanimina
  girmesi gerekir.
 • Banka veya benzeri finans kurumlarindan temin
  edilerek ayni sartlarla, (ayni vade, faiz gibi)
  kismen veya tamamen kullandirilan borçlanmalar,
  örtülü sermaye kapsami disinda tutuluyor.
  Dolayisiyla, özellikle kredibilitesi yüksek olan
  grup sirketinin finans kuruluslarindan temin
  etmis oldugu krediyi, ayni faiz ve vade ile
  birden fazla sirkete paylastirmasi durumunda
  örtülü sermayeden söz edilemeyecek.

33
Örtülü Sermaye Sayilabilecek Borçlanmalar
 • Kurum (E) Gerçek Kisi (I)
 • Kurum (H)
  99
 • 11
 • 99
 • Kurum (D) ORTAK KURUM (B)
 • 11
 • 10
 • Kurum (G) Borcu Kullanan
 • Kurum (A) Ortak Gerçek Kisi (C)
 • 10
 • Kurum (J) 10 Istirak Kurum (I) 10 Kurum
  (K) Kurum (F)

34
Örtülü Sermaye Sayilabilecek Borçlanmalar
 • Bir borcun örtülü sermaye sayilabilmesi için ön
  kosul isletmede (ya da yatirimlarin
  finansmaninda) kullanilmasi. Ortak veya iliskili
  kisiden alinip, ayni sartlarla baskalarina
  kullandirilan borçlar,örtülü sermaye kapsaminda
  degerlendirilmiyor.
 • Taslakta, piyasa kosullari ve ticari teamüllere
  uygun olarak yapilan mal ve hizmet alimlari ile
  ilgili olarak dogan borçlarin örtülü sermayenin
  varliginin tespitinde dikkate alinmayacagi
  belirtiliyor. Ayni kabul tarzinin finansman
  gideri yaratmayan borçlanmalar için de kabulü
  gerektigini düsünüyoruz.
 • Teblig taslaginda, örtülü sermayenin varliginin
  tespitinde, ayni kisiden olan alacaklar ile
  borçlarin birbirine mahsubunun mümkün olmadigi
  belirtilmistir. Bu sebeple bu tür iliskili
  kisilerle tek bir cari hesap tutulmasi önerilir.
 • Dövizli borçlara iliskin borç/öz sermaye
  hesaplamasinda her bir borcun alindigi tarihte
  geçerli olan döviz kuru esas alinacaktir. Dövizli
  borcun izleyen yila sarkmasi halinde izleyen yil
  için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen
  tutarinin, bilanço günü itibariyla VUK
  hükümlerine göre degerlenmis tutari baz alinmak
  suretiyle yapilacaktir.

35
Örtülü Sermaye Sayilabilecek Borçlanmalar
 • Teblig taslaginda, alinan avanslarin da,
  finansman imkani sagladigindan, borçlanma olarak
  degerlendirilip, örtülü sermayeye hesabinda
  dikkate alinacagi belirtilmektedir. (Insaat
  islerindeki istihkak ödemeleri bu kapsamda
  degerlendirilmemistir.)
 • Örtülü sermaye olarak degerlendirilen
  borçlanmalar nedeniyle dogan lehe kur farklari
  (kur farki gelirleri) de söz konusu borcun,
  örtülü yoldan konulan bir sermaye olarak kabul
  edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi
  olmayacak, yani matrahtan düsülecektir.
 • Örtülü sermayeden kaynaklanan kur farki gider ve
  gelirlerinin tespitindeki güçlükler nedeniyle,
  olay bazinda en gerçekçi sonucu verebilecek
  yaklasimlar yapilmalidir. Bu tespit için belli
  bir formül yoktur.

36
Dönem Basi Özsermayenin Tespiti
 • Kurumun Vergi Usul Kanunu uyarinca tespit edilmis
  olan hesap dönemi basindaki öz sermayesi esas
  alinacaktir. VUKnun 192 nci maddesi uyarinca öz
  sermaye aktif (mevcutlar ile alacaklar) toplami
  ile borçlar arasindaki farktir. Negatif
  özsermayesi bulunan kurumlarda borcun tamami
  örtülü sermaye sayilir.
 • Dönem basi özsermayesi edilirken
 • VUKna uygun olmayan gelir ve gider tahakkuklari
  ile karsiliklara
 • VUKna uygun olmayan degerlemelere
 • ve bunlar gibi özsermayeyi etkileyen uygulamalara
  DIKKAT!!!

37
Düzeltme Uygulamasi
 • Düzeltme için örtülü sermayeyi kullanan kurumun
  ilgili dönemde gideri KKEG olarak matraha ilave
  etmis olmasi yeterlidir. Bu durumda alacakli
  kurum, faiz ve kur farki gelirini istirak kazanci
  istisnasina tabi tutabilir.
 • Hesap dönemi kapandiktan sonra örtülü sermaye
  kullandiran kurumun yapacagi düzeltme talebi ya
  da yapilacak bir tarhiyat nedeniyle ortaya çikan
  kurumlar vergisi farki kesinlestikten ve
  ödendikten sonra, karsi tarafta da gerekli
  düzeltme islemi yapilabilecektir.
 • Örtülü sermayeden dogan faiz ve vade farklarinin
  kar dagitimi sayilmasi, onun stopaja tabi
  tutulmasi için bir ön kosul olmakla beraber,
  stopaj için faiz ve vade farkinin tahakkuku
  yeterli görülmeyip ödenmis olmasi kosulu da
  aranmaktadir. Diger yandan teblig taslaginda,
  stopaj yapilirken, ödenen bu tutar net kabul
  edilmekte ve brütlestirme yapilmasi gerektigi
  belirtilmektedir.

38
Örtülü Sermayeden Dogdugu Için Kabul Edilmeyen
Faiz, Vade Farki ve Kur Farklarinin KDVsi
Indirilebilmelidir.
 • KDVKnun 30/d maddesine göre, GVK ve KVK uyarinca
  indirimi kabul edilmeyen
 • giderlerin KDVsi indirim konusu yapilamaz.
 • Bu maddenin, örtülü sermayeden dogan giderlerin
  KDVsi için uygulanmamasi gerekir. Çünkü örtülü
  sermaye de sayilsa, ortada KDVne tabi olan bir
  finansman hizmeti vardir ve bu hizmet borçlu
  sirket tarafindan kullanilmistir.
 • Nitekim 55 nolu KV Tebliginde, finansman gider
  kisitlamasi uygulamasinda, kurumlar
 • vergisi yönünden indirimi kabul edilmeyen
  giderlerin KDVsinin indirimi, bu giderler isle
  ilgili
 • oldugu için kabul edilmistir.

39
 • 2006 YILI KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESININ
  DOLDURULMASI ILE ILGILI BAZI TARTISMALI KONULAR

40
 • Serbest bölge faaliyeti ile ilgili finansal
  gelirler
 • 2006 yili basindan, yatirim indiriminin
  kaldirildigi 8 Nisan 2006 tarihine kadar olan
  dönemde yeni baslayan yatirimlar
 • Yatirim indiriminden yararlanan kurumlara vergi
  orani olarak genel oran yerine 30 oraninin
  uygulanmasi
 • Geçici vergi için yapilan, yatirim indiriminden
  yararlanma tercihinin kurumlar vergisi için yil
  sonunda degistirilip degistirilemeyecegi
 • Yatirim indiriminden istenirse geçmis yil
  zararlarindan önce mahsup edilip edilemeyecegi
 • Dar mükellef kurumlara yapilan kar
  dagitimlarinda, yatirim indirimi kaynakli kazanca
  anlasmadaki avantajli oranin uygulanip
  uygulanmayacagi
About PowerShow.com