Trends 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Trends 2011 PowerPoint presentation | free to download - id: 5303fd-YWIxNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Trends 2011

Description:

Trends 2011 CV202D Zhivago Holwijn & Caspar Worst 10 min uitleg 20 min 2 oefeningen Wetenschap Eindwaarden Instrumentele waarden Symbolische waarden Maatschappelijke ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:48
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: Caspar
Category:
Tags: trends

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Trends 2011


1
Trends 2011
 • CV202D
 • Zhivago Holwijn Caspar Worst
 • 10 min uitleg
 • 20 min 2 oefeningen

2
Inhoud
 • Wetenschap
 • Eindwaarden
 • Instrumentele waarden
 • Symbolische waarden
 • Maatschappelijke waarden
 • Trends en waarden
 • Twee dimensies Waardensysteem
 • Waardenonderzoek
 • Wat zijn cliché beelden?
 • Macrotrends in de toekomst

3
Trends en consumentenwaarden
 • Wetenschap
 •  
 • Milton Rokeach deelt waarden in op instrumentele
  en eindwaarden.
 • Vooral voor de Amerikaanse markt en achterhaald
  onderzoek.
 •  
 • Eindwaarden doel
 • Instrumentele waarden middel

4
Trends en consumentenwaarden
 • Indeling Giep Franzen
 •  
 • Instrumentele waarden-
 • Eigenschappen en prestaties van het product zelf
  (domeinspecifieke waarden Floor en Van Raaij).
 • Symbolische waarden-
 • Bestaan uit Expressieve, impressieve en
  eindwaarden.
 • Expressief relatie tot anderen (expressieve
  psychosociale productkenmerken van Floor en Van
  Raaij) 
 • Impressieve waarden zelfperceptie (impressieve
  psychosociale productkenmerken van Floor en Van
  Raaij)
 • Eindwaarden ideaalvoorstellingen over het
  leven.

5
Trends en consumentenwaarden
 • Maatschappelijke waarden
 • Idealen met betrekking tot leefomgeving.
 •  
 • Vrede vrijheid en natuurbehoud
 •  
 • Relatie tussen consumentwaarden en trends
 • Maatschappelijke waarden beïnvloeden de
  maatschappelijke ontwikkelingen
 • Consumentwaarden zijn instrumentele of
  eindwaarden, basis voor consumententrends.
 • Marktwaarden zijn domeinspecifieke waarden.
  Veranderingen op deze gebieden beïnvloeden het
  gedrag, verwachtingen.

6
Trends en consumentenwaarden
 • Waardensysteem Twee dimensies
 • Psychologische
 • Rationeel naar emotioneel
 • Waarden zijn beheersing, status en
  functionaliteit (rationeel)
 • Spontaniteit, levendigheid en expressiviteit
  (emotioneel)
 •  
 • Sociale
 • Individueel naar sociaal
 • Waarden zijn originaliteit, zelfontplooiing en
  onderscheid (individueel)
 • Bescherming, geborgenheid en betrokkenheid
  (sociaal)
 •  
 • Segmentering
 • Leeftijd, sekse, inkomen, religie of
  opleidingsniveau
 •  
 • Doelgroepen zijn vervaagd
 • Momentconsumenten die op basis van hun waarden
  keuzes maken

7
Oefening 1
 • Bedenk in jullie groepje twee eindwaarden voor
  jullie onderwerp.
 • Beschrijf daarnaast ook de instrumentele waarden
  voor deze eindwaarden.
 • 10 min.

8
Clichébeelden en Trends
 • Referentiepunten gevormd in jeugd door herhaling
  tot ijkpunt.
 • Clichébeelden in de reclame (herkenning onbewust
  en ongewild)
 • Originals en Setters
 • Kunnen zelf ijkpunten bepalen, aanpassen en
  verwijderen
 • Watchers, volgers en laatkomers
 • Ervaren deze ijkpunten als eigen inzicht en visie

9
Clichébeelden en Trends
 • Markttest van nieuw product
 • Focus op Setters
 • Zij kunnen een eigen toepassingsgebied creëren
 • Watchers, volgers en laatkomers
 • Verwarring en shockering omdat ze alleen via
  herkenningspunten alles verwerken
 • Markonderzoek Negatief?

10
Macro Trends van de Toekomst
 • Vroeger
 • Voornamelijk gevolg/verdere uitwerking van
  basisgroepen
 • Bijv. Verplaatsen Voet paard kar boot
  trein auto vliegtuig raket.
 • Heden Voorbeeld Mobiele telefonie
 • Basis 70 Elektriciteit, telefonie,
  zendtechniek, elektronica en microchips.
 • Het succes ontstond door hulp bij het vermijden
  van
 • Verveling, onzekerheid, eenzaamheid en
  onveiligheidsgevoel
 • Inzicht Speelgoed
 • Toekomst Klonen Maatschappelijk Oud betekend
  Wijsheid

11
Macro Trends van de Toekomst
 • De 3 Ms (Merken, Marketing en Multinationals)
 • Meanhoudt stelt Enige Halt De Originals
 • Zij die visie, inzicht en innovatief denken
  koppelen aan kennis.
 • Echter 3Ms hebben de basis en het bereik naar de
  andere groepen.
 • Individualisme vs. Saamhorigheid
 • Collectieve verworvenheden verliezen hun waarde,
  wanneer de gemeenschap de groep aanvaardt.
 • Migranten, moeders, rokers

12
Vragen?
 • Vragen, Vragen
 • Vragen
 • Vragen
 • Vragen
 • Vragen
 • Vragen
 • Vragen?

13
Oefening 2
 • Stelling Meanhoudt
 • Saamhorigheid toeneemt
 • Vs.
 • Individualisme
 • Noem drie producten
 • Waaruit dit blijkt.

14
Bronnen
 • Trends Herkennen, begrijpen, gebruiken,
  creëren,
 • Fons Maenhoudt, Utrecht 2003
 • Trends naar brands Hilde Roothart Wim van der
  Pol
 • Kluwer, Deventer 2008
About PowerShow.com