Geld verdienen met trends - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Geld verdienen met trends PowerPoint presentation | free to download - id: 52bfec-MWI5NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Geld verdienen met trends

Description:

Geld verdienen met trends Les 1 Start Daniella Hefter http://gvtk.wordpress.com/ Welkom Waarom zit je hier? Wat verwacht je? Wat betekent dat? – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:167
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: Hef1
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Geld verdienen met trends


1
Geld verdienen met trends
 • Les 1

2
Start
 • Daniella Hefter
 • http//gvtk.wordpress.com/

3
Welkom
 • Waarom zit je hier?
 • Wat verwacht je?
 • Wat betekent dat?
 • Voorspelling
 • trends

4
Wat hebben we gehoord?
 • Profetie
 • Forecasting
 • Trendwatching
 • Mode
 • Idee
 • Onzin

5
Lidewij Edelkoort
 • Li

6
Hoe doe je dat dan?
 • Vooruitziende blik?
 • Analyseren!
 • Intensief nieuwsgierig zijn!!!
 • Kijken naar mensen, gedrag!

7
Wat is een trend?
 • Nieuwe trui
 • Of
 • Individualisering
 • Neiging, richting, tendens
 • -
 • Nieuwe mode

8
 • Trends worden bepaald door factoren
 • als
 • B.v. Demografie, economie en Tijd!

9
Lessen
 • Er zijn 6 lessen.
 • Daarvan moet je minimaal 5 aanwezig zijn.
 • Inhoud is onderzoek creatief concept
  ontwikkelen presenteren
 • 2 Ects 56 uur

10
Inhoud
 • Groepjes vormen
 • Analyseren
 • Trends koppelen
 • Visie erop loslaten
 • Product, project of dienst
 • ontwikkelen
 • Uitwerken en presenteren

11
Overzicht
 • Les 1
 • Inleiding in de problematiek
 • Les 2
 • Individuele posters trendfactoren en
  trendniveaus
 • samenstellen groepjes en werken
 • Les 3
 • Go/ no go behoefte, trend en doelgroep
 • Les 4
 • Go/ no go Plan van Aanpak
 • Financiële aspecten
 • Les 5
 • Groepspresentaties over het verrichte onderzoek
 • Lessen 6 en 7
 • Eindpresentaties en uitreiking Trenddetective
  Trofee

12
Trendfactoren
 • Trendfactoren wat zijn dat?
 • Wat heeft invloed op trends?
 • Vandaag
 • trendfactoren en trendniveaus

13
Economie
Conjunctuur effect op bestedingspatroon van
consument
14
Demografie
Bevolkingssamenstelling ten aanzien van grootte,
dichtheid, leeftijd, geslacht, ras, gedrag,
geloof, enz
15
Technologie
Nieuwe uitvindingen en toepassingen ervan
16
Politiek
Invloed van politiek op maatschappelijke
ontwikkelingen en het gedrag van mensen.
17
Cultuur en Sociologie
 • Waarden en overtuigingen van een samenleving en
  de
 • houding van mensen t.o.v. de maatschappij.

18
Ecologie
Milieu en de natuurlijke omgeving
19
Trendniveaus - Microtrends
 • Indirect veel invloed van trendfactoren
 • Microtrends
 • Markttrend
 • - Marktwaarden
 • Kort max 5 jaar

20
Maxitrends
 • Trendfactoren invloed.
 • Maxitrend
 • Consumentwaarden
 • -Gedrag - gewoontes
 • Verlangens/voorkeuren
 • Wensen/Behoeften
 • 5 10 jaar

21
Mega trends
 • Maatschappelijke ontwikkelingen -
 • overstijgen individuele
 • consumentwaarden
 • Universeel karakter
 • Ontwikkeling
 • 10 30 jaar

22
Welke trends zien we en op welk niveau ?
Trendniveaus Micro-trends, marktniveau
(gadgets, films) Maxi-trends, consumetenniveau
(avotuur, wellness) Mega-trends, maatschappelijk
niveau (globalisering, vergrijzing)
 • Trendfactoren
 • Economie
 • Demografie
 • Technologie
 • Politiek
 • Cultuur en sociologie
 • Ecologie

23
Volgorde van werken
 • Trends behoeften doelgroep product
 • -Zoek eerst naar trends (rekening houdend met
  trendfactoren en trendniveaus)
 • -Zoek vervolgens naar behoeften
 • -Bepaal pas daarna je doelgroep
 • -En pas als allerlaatste komt het product (een
  goed of een dienst)

24
Thuis volgende week
 • Haal de modulewijzer van de blog
 • Neem literatuur (hoofdstuk 1 uit Van trends naar
  brands) door.
 • Lees het interview met Lidewij Edelkoort
 • Tik op Google Trends in en kijk wat er zoal te
  vinden is
 • Bereid een uitleg van de gekozen trendfactor voor
 • zie Opdracht A

25
Volgende week
 • Opdracht A
 • Stel voor jezelf vast welke twee trendfactoren
  jij het meest interessant vindt voor de nabije
  toekomst en waarom dat zo is.
 • II. Breng deze twee factoren bij elkaar. Wat kan
  er gebeuren op dit snijvlak? Wat voor trend zou
  dat kunnen opleveren ?
 • III. Werk punt II verder uit naar de drie
  trendniveaus.
 • IV. Voor welke doelgroepen is deze ontwikkeling
  interessant ?
 • Maak een korte omschijving (2 min) en gebruik
  gegevens, materiaal, artikelen e.d.
 • Verwerk de gegeven info in een poster.
 • Maak een posterpresentatie, (A4) waarop jij de
  belangrijkste
 • kenmerken en jouw bevindingen kort, bondig en
  overzichtelijk
 • plaatst.
 • Zodat voor de anderen duidelijk is wat jij hebt
  onderzocht. Neem 5
 • kopietjes van jouw poster mee. En mail mij een
  dag voor de les jou
 • poster.

26
Posterpresentatie
27
Opdracht F
 • Iedere week neem je een voorbeeld mee van een
  item, artikel, link of product mee dat jou
  opgevallen is.
 • Wat is in het nieuws geweest? Wat is nieuw?
 • Wat is the next hype?
 • Aan het einde van het blok heb je 6 trends in
  kaart gebracht en lever je dit in.

28
(No Transcript)
About PowerShow.com