Selamat Datang - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Selamat Datang PowerPoint presentation | free to download - id: 502bf3-MTA3YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Selamat Datang

Description:

Selamat Datang Faktor Faktor Peningkatan Produktiviti Tenaga manusia Sistem dan produser Struktur organisasi Gaya pengurusan Persekitaran kerja Teknologi Bahan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:81
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: PusatKo3
Learn more at: http://pkukmweb.ukm.my
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Selamat Datang


1
Selamat Datang
2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
Pengukuran
 • Petunjuk produktiviti
 • Data yang dikutip telah sedia ada atau senang
  diperolehi
 • Petunjuk yang dipilih jelas dan senang difahami
 • Petunjuk mencerminkan unsur kos, kuantiti dan
  masa
 • Contohnya
 • Bilangan projek yang disiapkan mengikut jadual
 • Jumlah masa menunggu untuk perkhidmatan
 • Jumlah masa untuk latihan / kursus

12
 • Untuk menentukan tahap produktiviti semasa,
  perbandingan dibuat dengan standard yang dicapai
  pada tahun-tahun lepas. Caranya boleh dibuat
  melalui
 • Perbincangan dengan pegawai / staf yang
  terlibat tentang standard produktiviti
 • Kajian masa
 • Rekod-rekod sejarah
 • Menggunakan standard yang dianggap standard
  antarabangsa

13
 • Untuk individu ditentukan pengukuran melalui
 • Menentukan output utama yang dihasilkan
 • Menentukan standard prestasi / norma kerja bagi
  setiap output utama yang dihasilkan
 • Mengumpul data berdasarkan standard prestasi
 • Menilai tahap pencapaian semasa

14
Konsep TQM
TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang
berorientasikan pelanggan, berterusan dan
melibatkan semua aspek dalam organisasi. TQM
sebagai proses transformasi budaya yang sedia ada
diubahsuai, ditukar atau diperkukuh dengan
ciri-ciri baru yang lebih baik. Ciri-cirinya
meliputi sikap, nilai, sistem, prosedur, amalan,
struktur organisasi dll. TQM ada 4 ciri iaitu
matlamat, fokus, strategi dan pelaksanaan.
15
Ciri-ciri TQM
 • Kepuasan hati pelanggan
 • Output tanpa cacat
 • Output sentiasa tepat

Matlamat
 • Sistem dan proses
 • Budaya organisasi
 • Pelanggan
 • Pembekal

Fokus
TQM
 • Penambahbaikan yang berterusan
 • Melibatkan seluruh organisasi
 • Tindakan yang strategik
 • Berorientasikan matlamat jangka panjang
 • Pengawalan kos kualiti
 • Tindakan pencegahan
 • Mengekal kepastian kualiti
 • Penyelesaian masalah secara sistematik

Strategi
 • Pengurusan atasan
 • Seluruh kakitangan
 • Pasukan kerja

Pelaksanaan
16
 • Dari segi peningkatan kualiti, TQM menekankan
  proses penambahbaikan berterusan. Proses ini
  melibatkan tujuh peringkat tindakan yang
  bersepadu
 • Menentukan matlamat penambahbaikan yang akan
  dijalankan
 • Menentukan kaedah pelaksanaannya
 • Melatih kakitangan yang akan terlibat
 • Melaksanakan penambahbaikan yang dirancang
 • Menilai pencapaian yang diperolehi
 • Menyeragamkan proses kerja yang telah
  diperbaiki untuk diperluaskan ke bahagian lain
 • Meneruskan tindakan-tindakan pembetulan yang
  masih diperlukan

17
TQM sentiasa memberi perhatian kepada aspek
pengawalan kos kualiti yang timbul daripada
pembaziran sumber, penghasilan output yang tidak
berkualiti, kesilapan kerja atau aktiviti kerja
yang tidak memberi kesan nilai tambah. Bagi
mencapai ini, TQM menekankan aspek pencegahan
yang dilakukan dengan memperbaiki proses kerja
supaya peluang terjadinya kesilapan dapat dikawal.
18
Pengukuran Prestasi
19
(No Transcript)
20
 • Tanggungjawab Pengurusan
 • Komitmen pengurusan
 • Fokus kepada pelanggan
 • Polisi kualiti
 • Perancangan / objektif kualiti
 • Tanggungjawab dan bidang kuasa
 • Wakil pengurusan
 • Komunikasi dalaman
 • Semakan pengurusan
 • Input semakan
 • Output semakan

21
 • Pengurusan Sumber
 • Peruntukan sumber
 • Sumber manusia
 • Infrastruktur
 • Persekitaran

22
 • 7. Realisasi Produk / Perkhidmatan
 • Proses berkaitan dengan pelanggan
 • Semakan terhadap kepekaan berkaitan produk
 • Komunikasi pelanggan
 • Reka bentuk dan pembangunan
 • Semakan reka bentuk
 • Verifikasi reka bentuk
 • Pengesanan
 • Kawalan
 • Perolehan
 • Identifikasi dan kebolehcarian
 • Hartamilik pelanggan

23
 • Pengukuran analisis dan peningkatan
 • Pengawalan dan pengukuran
 • Audit dalaman
 • Kawalan pengukuran
 • Kawalan ketidakpatuhan
 • Analisis data
 • Tindakan pembetulan
 • Tindakan pencegahan

24
 • Faedah ISO
 • Tingkatkan komitmen pengurusan
 • Tingkatkan kerja berpasukan
 • Mengutamakan pelanggan
 • Pengukuran prestasi
 • Dokumen prosedur senang diikuti
 • Kepastian kualiti

25
Tamat
About PowerShow.com