SISTEMATIKA GLJIVA(Fungi) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SISTEMATIKA GLJIVA(Fungi) PowerPoint presentation | free to view - id: 4e763d-OTJmZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SISTEMATIKA GLJIVA(Fungi)

Description:

SISTEMATIKA GLJIVA(Fungi) micelij je dobro razvijen, septiran razmno avaju se nespolno konidijama konidiofori s konidijama mogu nastati direktno na miceliju ili u ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:851
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 104
Provided by: PC19179
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SISTEMATIKA GLJIVA(Fungi)


1
SISTEMATIKA GLJIVA(Fungi)
2
 • Sistematika gljiva izvršena je prema Websteru
  1977. godine
 • prema prisustvu micelija
 • prema septiranosti micelija
 • prema nacinu razmnožavanja, morfologiji plodišta
  i organima za reprodukciju

3
 • 1. RAZDJEL MYXOMYCOTA
 • RAZREDI 1. MYXOMYCETES
 • 2. PLASMODIOPHOROMYCETES
 • 2. RAZDJEL EUMYCOTA
 • PODREZDJELI 1. MASTIGOMYCOTINA
 • 2. ZYGOMYCOTINA
 • 3. ASCOMYCOTINA
 • 4. BASIDIOMYCOTINA
 • 5. DEUTEROMYCOTINA

4
RAZDJEL MYXOMYCOTA
 • gljive na nižem stupnju razvoja
 • PLAZMODIJ- to je protoplazmatska masa koja sadrži
  puno vode i ima velik broj jezgara
 • cjelovita
 • naraste do 30 cm u ?
 • krece se poput amebe
 • hrane se fagotrofno

5
(No Transcript)
6
PODREZDJEL 1. MASTIGOMYCOTINA
 • najniži stupanj razvoja
 • neseptirani micelij
 • nespolno razmnožavanje pomocu zoospora koje
  nastaju u zoosporangiju
 • spolno razmnožavaje izogamija (zigota),

 • anizogamija (oospora)

7
 • RAZREDI
 • CHYTRIDIOMYCETES
 • 2. OOMYCETES

8
RAZRED CHYTRIDIOMYCETES
 • zoospore imaju jedan bic smješten na zadnjem
  dijelu
 • nemaju micelij nego RHIZOMICELIJ- uvecane stanice
  povezane tankim cjevastim strukturama

9
 • REDOVI
 • 1. BLASTOCLADIJALES
 • žive u vodi ili u tlu prvenstveno kao saprofiti
 • 2. MONOBLEPHARIDALES
 • saprofiti na suhim grancicama, plodovima ili u
  vodi na organskim ostacima
 • 3. CHYTRIDIALES
 • uz fitofagne vrste ima i parazita na algama,
  licinkama insekata i drugim gljivama
 • stanovnici tla (soil- borne)
 • napadnute biljne stanice ne ugibaju vec uzrokuju
  hipertrofije (potencira diobu i uvecanje stanica)
 • podjela na rodove izvršena je po izgledu
  sporangija i mjestu nastanka sporangija
 • ?na površini biljnog tkiva- epibiontski sporangij
 • ?u biljnom tkivu- endobiontski sporangij

10
Red CHYTRIDIALES
 • Rodovi
 • OLPIDIUM
 • endobiontski sporangij
 • ne ulazi u dublje slojeve biljnog tkiva
 • vecinom su paraziti korijenovog vrata, a neki
  organizmi žive i u vodi
 • Vrsta Olpidium brassicae- kupusna padavica
 • SYNCHYTRIUM
 • širi, nepravilniji sporangiji koji dolaze u
  nakupinama- sorusima
 • u endobiontaskom sporangiju nastaje puno zoospora
 • nemaju otvore za oslobadanje zoospora- biljno
  tkivo se raspadne, pa spore izlaze van.
 • Vrsta Synchytrium endobioticum- rak krumpira

11
Olpidium brassicae- kupusna padavica
 • zoospore

12
 • Najcešci domacin je kupus i ostale kupusnjace,
  zatim se može javiti i na rajcici, grašku,
  šecernoj repi- nije ekonomski štetna
 • Uzrokuje polijeganje biljaka
 • U tlu se održava kao trajni zimski sporangij
 • Kad se temperature povise na 12- 15 ?C iz
  sporangija se oslobode zoospore koje vrše
  infekciju korijenovog vrata
 • Iz zoospora se razvija zoosporangij u biljnom
  tkivu
 • Zoospore mogu kopulirati i dolazi do izogamije-
  zigota (spolna diploidna spora) koja daje trajni
  zimski sporangij

13
Synchytrium endobioticum- rak krumpira
 • Rakaste tvorevine

14
 • Kod nas je to karantenska bolest.
 • Kod krumpira napada gomolj, stolone, ali ne i
  korijen kao kod drugih Solanaceae
 • Prezimi u tlu u obliku trajnog zimskog sporangija
 • Iz sporangija pocetkom vegetacije izlaze zoospore
  koje vrše primarne infekcije gomolja ili stolona
  (temp. od 12- 15?C)
 • Sama stanica se uvecava i dijeli. I susjedne
  stanice se povecavaju i dijele tvoreci prosoruse
 • Prosorus raste u sorus, te u nekoliko ljetnih
  sporangija (5-7) spojenih u nakupinu
 • Svaki sporangij sadrži 200- 300 pa i do 500
  zoospora koje se oslobadaju i prelaze u tlo gdje
  opet vrše infekciju
 • Kopulacijom zoospora dolazi do izogamije- zigota
  koja daje trajni zimski sporangij.

15
Red OOMYCETES
 • zoospore s 2 bica
 • stanicna stjenka hifa gradena je od celuloze (kod
  ostalih gljiva su gradene od hitina)
 • micelij je dobro razvijen, ali nije septiran
 • razmnožavanje spolno i nespolno
 • nespolno zoosporama i konidijama
 • spolno anizogamija? anteridij oogonij?
  diploidna spora?OOSPORA
 • diploidan micelij- diplobiontski ciklus? u
  klijanju oospore nama mejoze jer su hife
  diploidne (do mejoze dolazi prije spajanja
  spolnih gameta

16
(No Transcript)
17
 • U razredu Oomycetes paraziti kultiviranih vrsta
  javljaju se u 2 reda
 • SAPROLEGINALES- za poljoprivredu je važan rod
  Aphanomyces
 • Vrste A. euteiches f.sp. pisi- graškova trulež
  korijena
 • A. euteiches f.sp. phaseoli- grahova
  trulež korijena
 • PERONOSPORALES- sadrži velik broj znacajnih
  parazita
 • 3 porodice
 • Pythiaceae
 • Peronosporaceae
 • Albuginaceae

18
Porodica PYTHIACEAE dijeli se na dva roda
 • PYTHIUM
 • fakultativni paraziti
 • uzrokuju trulež sjemena, palež klijanaca ili tek
  niknulih biljaka, polijeganje mladih biljcica
 • PHYTOPHTORA
 • vecinom obligatni paraziti

19
Phytophthora infestans
20
Phytophthora infestans
21
Porodica PERONOSPORACEAE
 • Porodica Peronosporacae uglavnom obuhvaca
  obligatne parazite koji su veoma štetni i
  ekonomski znacajni
 • 23 svjetske proizvodnje fungicida otpada na ovu
  porodicu.
 • Postoje razlike unutar porodice
 • prema grananju sporangiofora
 • ponaša li se sporangij kao pravi sporangij ili
  kao konidija
 • Važno je da se održava pomocu spolnih spora-
  OOSPORA koje se mogu stvarati u ili na biljnom
  tkivu, te najcešce prezime.

22
- trihotomno grananje- 3 sterigme - ogranci
sporangija stvaraju se gotovo pod pravim kutem -
stvaraju pravi zoosporangij
- na vrhu ogranaka su sterigme koje nose
sporangije - pravi sporangij
- ogranci sporangiofora su brojni i
kratki - pravi sporangij
- grananje u ogranke, a vrh sporangiofora
završava proširenjem koje nalikuje na cašku- 3- 5
sterigmi - sporangij se ponaša i kao pravi i kao
konidija
- dihotomno grananje- 2 sterigme - sporangij se
ponaša kao konidija (ne stvara zoospore)
23
Bremia lactucae
24
Pseudoperonospora cubensis
25
(No Transcript)
26
(No Transcript)
27
Peronospora destructor
28
Pseudoperonospora sparsa
29
Plasmopara viticola
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
Porodica ALBUGINACEAE
 • Rod ALBUGO
 • Vrsta Albugo candida - bijela hrda
 • Napada kupusnjace, korove (npr. Capsella).
  Obligatni je parazit, koji se razvija
  intercelularno, a ispod epiderme formira soruse u
  kojima nastaju zoospore koje vrše infekcije.
  Pomocu oospora parazit se prenosi iz vegetacije u
  vegetaciju. Na dvogodišnjim i višegodišnjim
  biljkama (hren) parazit može prezimiti u obliku
  micelija, a u proljece se zaraza širi sistemicno
  iz korijena.
 • A. bliti- na Amaranthusu
 • A. convolvulaceum- slak

33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
PODREZDJEL 2. ZYGOMYCOTINA
 • dobro razvijeni micelij, neseptiran, cesto zracni
  micelij
 • nespolno razmnožavanje pomocu sporangiospora koje
  nastaju u sporangiju
 • spolno razmnožavanje anizogamija, izogamija

36
 • RAZREDI
 • 1.TRICHOMYCETES
 • 2. ZYGOMYCETES
 • RED ENTOMOPHTORALES
 • PORODICA ENTOMOPHTORACEAE
 • paraziti na insektima
 • Rod Empusa
 • Vrste E. muscae, E. grylli
 • RED MUCORALES
 • saprofiti, sekundarni paraziti (paraziti
  slabosti)
 • štete na gotovim proizvodima, u transportu, u
  skladištu i na loše skladištenom sjemenu
 • red obuhvaca 9 porodica

37
 • podjela na porodice izvršena je obzirom na
 • grananje sporangiofora
 • koliko sporangija nosi pojedinacni sporangiofor
 • oblik i velicina sporangija
 • oblik i velicina columelle
 • PORODICA MUCORALES
 • RODOVI RHIZOPUS I MUCOR
 • karakteristike su iste kao i za citav red
 • neke vrste mogu izazvati bolesti kod covjeka i
  životinja (MUKOR MIKOZE)

38
Kljuc za razlikovanje rodova Rhizopus i Mucor
Rhizopus Mucor
sporangij - Tamno pigmentiran - velicine 50- 360 µm u promjeru - Nepigmentiran ili slabo koloriran - nikad ne prelazi 100 µm u promjeru
sporangiofor - Tamno pigmentiran - nerazgranat, pri osnovi završava rhizoidima, cesto u nakupinama povezani stolonima - Nepigmentiran ili slabo koloriran - razgranat
spore - površinski izbrazdane - glatke
39
Rhizopus stolonifera
40
Životni ciklus Rhizopus stolonifera
41
PODREZDJEL 3. ASCOMYCOTINA
 • micelij je dobro razvijen i septiran
 • nespolno razmnožavanje ide konidijama, a kod
  nekih vrsta i pupanjem
 • spolno razmnožavanje
 • anteridij (n) askogon (n) ? PLAZMOGAMIJA,
  nastaje askogeni micelij? KARIOGAMIJA, nastaje
  diploidna jezgra? MEJOZA I, II, MITOZA ? 8
  haploidnih jezgara- ASKOSPORA

42
(No Transcript)
43
 • podjela na razrede izvršena je prema
 • mjestu nastanka askusa (tvore li spolno plodno
  tijelo ili ne)
 • tipu spolnog plodnog tijela

44
 • RAZREDI 1. HEMIASCOMYCETES
 • askusi nastaju direktno na hifama (ne tvore
  spolno plodno tijelo)
 • 2. PLECTOMYCETES
 • askusi s jednom membranom
 • kleistotecij s 1 ili više askusa
 • 3. PYRENOMYCETES
 • askusi s jednom membranom
 • peritecij
 • 4. DISCOMYCETES
 • askusi s jednom membranom
 • apotecij
 • 5. LOCULOASCOMYCETES
 • askusi s 2 membrane
 • pseudotecij

45
Razred HEMIASKOMYCETES
 • 1. Red ENDOMYCETALES
 • porodica SACCHAROMYCETACEAE
 • 2. Red TAPHRINALES
 • porodica TAPHRINACEAE
 • rod TAPHRINA
 • oko 100 vrsta Taphrina deformans
 • T. pruni
 • T. insititiae
 • T. cerasi
 • T. bullat

46
(No Transcript)
47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
(No Transcript)
50
(No Transcript)
51
Razred PLECTOMYCETES
 • Red ERYSIPHALES
 • Porodica ERYSIPHACEAE
 • Podjela porodice Erysiphaceae na rodove
 • izvršena je na temelju
 • oblika apendicensa
 • broju askusa u kleistoteciju
 • prema izgledu lanca oidija koje nastaju
  fragmentacijom hifa

52
(No Transcript)
53
 • Rod SPHAEROTHECA
 • Sphaerotheca pannosa var. rosae- pepelnica ruže
 • Sphaerotheca pannosa var. persicae- pepelnica
  breskve
 • Rod PODOSPHERA
 • Podosphaera leucotricha- pepelnica jabuke
 • Rod UNCINULA
 • Uncinula necator- pepelnica vinove loze
 • Rod ERYSIPHE
 • Erysiphe graminis- pepelnica strnih žita
 • Erysiphe polygoni- pepelnica na por.
  Cucurbitaceae i Fabaceae
 • Rod MICROSPHAERA
 • Microsphaera alphitoides- pepelnica hrasta
 • Rod PHYLLACTINIA
 • Phyllactinia corylea- pepelnica lješnjaka

54
(No Transcript)
55
(No Transcript)
56
Sphaerotheca pannosa var. persicae
57
(No Transcript)
58
Podosphaera leucotricha
59
(No Transcript)
60
Erysiphe polygoni
61
Erysiphe polygoni
Erysiphe betae
62
Phyllactinia corylea
Microsphaera alphitoides
63
(No Transcript)
64
(No Transcript)
65
UNCINULA NECATOR
 1. kleistotecij
 2. lanci oidija
 3. haustorije

66
(No Transcript)
67
Razred PYRENOMYCETES
 • Redovi
 • CLAVICIPETALES
 • Porodica Clavicipitaceae
 • Rod Claviceps
 • Vrste Claviceps purpurea- glavnica raži
 • C. gigantea- na kukuruzu
 • HYPOCREALES
 • Porodica HYPOCREACEAE
 • Rod NECTRIA
 • Vrste Nectria galligena
 • Nectria cinnabarina

68
Nectria galligena
69
Nectria galligena
70
Razred DISCOMYCETES
 • Red HELOTIALES
 • Porodica SCLEROTINIACEAE
 • Rodovi
 • SCLEROTINIA
 • Vrsta Sclerotinia sclerotiorum
 • MONILINIA- uzrokuju trulež plodova i mladica kod
  vocaka
 • Vrste Monilia laxa
 • Monilia fructigena
 • Monlia
  fructicola
 • BOTRYOTINIA
 • Vrsta Botrytis cinerea
 • PSEUDOPEZIZA
 • Vrsta Pseudopeziza tracheiphilla
 • Porodica DERMATACEAE
 • Rod BLUMERIELLA
 • Vrsta Blumeriella jaapi

71
(No Transcript)
72
(No Transcript)
73
Monilinia laxa
Monilia fructigena
74
Botrytis cinerea
75
Botrytis cinerea
76
Razred LOCULOASCOMYCETES
 • Red PLEOSPORALES
 • Porodica Pleosporaceae
 • Rodovi 1. Venturia
 • Vrste Venturia inaequalis
 • Venturia pyrina
 • 2. Spilocea
 • Vrsta Spilocea oleagina

77

(No Transcript)
78
Venturia inaequalis
79
Spilocea oleagina
80
Spilocea oleagina
81
PODREZDJEL 4. BASIDIOMYCOTINA
 • dobro razvijen micelij, septiran
 • stvaraju svoj micelij unutar biljnog tkiva
 • nespolno razmnožavanje konidijama ili pupanjem
 • spolno razmnožavanje pomocu bazidiospora koje
  nastaju u bazidiju

82
(No Transcript)
83
 • Podjela na razrede izvršena je prema
 • tipu bazidija
 • mjestu njegovog nastanka
 • RAZREDI
 • 1. HYMENOMYCETES
 • Bazidij nastaje iz vršnog dijela hife
 • 2. GASTEROMYCETES
 • Bazidij je specifican, zatvoreni organ unutar
 • kojeg nastaju basidiospore
 • 3. TELIOMYCETES
 • Phragmobazidij nastaje iz teliospore

84
 • Razred TELIOMYCETES
 • Red USTILEGINALES
 • izazivaju snijeti
 • bazidij je jedno ili višestanican, a nastaje
  klijanjem hlamidospora
 • Red UREDINALES
 • izazivaju hrde
 • bazidij je uvijek višestanican i nastaje
  klijanjem teleutospora
 • vecina vrsta stvara crveno- narancaste spore
 • trajne spore kod hrda nazivaju se teleutospore

85
 • Prema domacinu razlikujemo
 • autecijske (monoksene)
 • heterecijske (heteroksene)
 • Prema životnom ciklusu razlikujemo
 • potpune ili makrociklicke hrde
 • nepotpune ili mikrociklicke hrde
 • Nepotpuni životni ciklus- neki stadiji u
 • potpunom životnom ciklusu jednostavno izostanu

86
 • Potpuni životni ciklus ide kroz 5 razlicitih
  stadija
 • O stadij- SPERMAGONIJ SA
 • SPERMACIJAMA
 • STADIJ I- ECIDIJ SA ECIDIOSPORAMA
 • STADIJ II- UREDOSORUS SA UREDOSPORAMA
 • STADIJ III- TELEUTOSORUS S
  TELEUTOSPORAMA
 • STADIJ IV- BAZIDIJ S BAZIDIOSPORAMA

87
 • Red Uredinales se dijeli na 3 porodice prema
 • tome da li teleutospore imaju dršku ili nemaju.
 • Porodice
 • PUCCINIACEAE- teleutospore s drškom
 • MELAMPSORACEAE- teleutospre bez drške
 • COLLEOSPORIACEAE- teleutospre bez drške

88
 • Za poljoprivrednu proizvodnju najvažnija je
 • porodica Pucciniaceae koja se dijeli na rodove
 • prema tome da li su
 • teleutospre slobodne ili povezane želatinoznom
  masom
 • prema broju stanica u teleutosporama i
 • prema dužini drške

89
 • Rodovi
 • GYMNOSPRANGIUM- spore su povezane želatinoznom
  masom, dvostanicne, s dugackom drškom
 • Vrsta Gymnosporangium sabinae (kuškin pikac)
 • UROMYCES- spore slobodne, jednostanicne, s
  kratkom drškom
 • Vrste Uromyces appendiculatus (hrda graha), U.
  pisi (hrda graška)
 • PUCCINIA- spore slobodne, dvostanicne, s
  dugackom drškom
 • Vrsta Puccinia pruni- spinosae (hrda šljive)
 • Puccinia horiana- (bijela
  hrda krizanteme)
 • PHRAGMIDIUM- spore slobodne, višestanicne
 • Vrsta Phragmidium mucronatum (hrda ruže)

90
Puccinia horiana
Gymnosporangium sabinae
Phragmidium mucronatum
91
Gymnosporangium sabinae (kuškin pikac)
92
(No Transcript)
93
(No Transcript)
94
Uromyces pisi (hrda graška)
95
Puccinia horiana- (bijela hrda krizanteme)
Puccinia pruni- spinosae (hrda šljive)
96
Phragmidium mucronatum (hrda ruže)
97
PODREZDJEL 5. DEUTEROMYCOTINA
 • Fungi imperfecti- nesavršene gljive
 • umjetno stvoren podrazdjel zato što
 • je spolni stadij nepoznat,
 • izgubljen tijekom vegetacije,
 • vrlo se rijetko javlja u prirodi,
 • poznat, ali nije parazitski i nije važan za
  održavanje gljive

98
 • micelij je dobro razvijen, septiran
 • razmnožavaju se nespolno konidijama
 • konidiofori s konidijama mogu nastati direktno na
  miceliju ili u posebnim plodonosnim tijelima.
 • Piknid
 • višestanicno plodonosno tijelo s otvorom na vrhu
 • spore u piknidu- piknospore
 • djelomicno ili potpuno uložen u biljno tkivo
 • izgledom podsjeca ne peritecij
 • Acervul
 • plitko zdjelicasto tijelo
 • smješten ispod same epiderme domacina
 • izgledom podsjeca ne apotecij

99
 • Podjela na razrede ide prema mjestu i nacinu
  nastanka konidija
 • Razredi
 • COELOMYCETES- stvara konidije u plodištu
 • Red SPHEROPSIDALES
 • plodište piknid
 • Rodovi Phoma, Phomopsis, Septoria, Ascochyta,
  Diplodia
 • Red MELANCONIALES
 • plodište- acervul
 • bolesti se nazivaju antrakoze
 • konidije se oslobadaju u vidu kapljica
 • Rod Colletotrichum

100
 • 2. HYPHOMYCETES
 • Red HYPHALES
 • ove gljive nemaju plodišta, konidiofori s
  konidijama stvaraju se izravno na miceliju
 • Rodovi Cladosporium, Verticillium, Alternaria,
  Helmithosporium, Cercospora, Fusarium
 • 3. AGROMYCETES
 • ne stvara nikakve konidije, vec sklerocije
 • Rodovi Sclerotium, Rhizoctonia

101
(No Transcript)
102
(No Transcript)
103
(No Transcript)
About PowerShow.com