KORONER CERRAHISINDE ANESTEZI - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KORONER CERRAHISINDE ANESTEZI PowerPoint presentation | free to view - id: 4dec94-YjAwNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KORONER CERRAHISINDE ANESTEZI

Description:

KORONER CERRAH S NDE ANESTEZ Do .Dr.Tayfun G ler CABG END KASYONLARI G nl k ya ant y k s tlayan angina stirahat EKG sinde veya efor testinde a r ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:175
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 31
Provided by: tay17
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KORONER CERRAHISINDE ANESTEZI


1
KORONER CERRAHISINDE ANESTEZI
 • Doç.Dr.Tayfun Güler

2
CABG ENDIKASYONLARI
 • Günlük yasantiyi kisitlayan angina
 • Istirahat EKGsinde veya efor testinde agir
  iskemi bulgulari
 • Sol ana koronerde stenoz gt 50
 • LADda proksimal 70den fazla stenoz
 • En az 50 stenozlu proksimal 3 damar hastaligi

3
PREOPERATIF DEGERLENDIRME
 • LABORATUAR
 • Kalp
 • Egzersiz elektrokardiyografi
 • Koroner angiografi ve sol ventrikülografi
 • Radyonüklid anjiyografi
 • Diger
 • Tam kan, koagülasyon profili, BUN, kreatinin,
  elektrolitler, total protein, albumin, LDH, SGOT,
  CPK, açlik kan sekeri,idrar analizi

4
KORONER ANJIOGRAFI
5
Koroner anjiografi - LAD
6
Koroner anjiografi - RCA
7
PREMEDIKASYON
 • Benzodiazepinler
 • Midazolam 5-10 mg,
 • Diazepam 5-10 mg
 • Lorazepam 2-4 mg
 • Opioidler
 • Morfin 5-10 mg

8
ANESTEZI HAZIRLIGI
 • Iki genis damar yolu (16 G)
 • Uzatma hatli serumlar
 • Heparinli yikama solüsyonu (1000 U/1000cc)
 • Monitör EKG, invaziv basinç kanalli
 • Isitici yatak
 • Defibrilatör
 • Ilaçlar

9
ILAÇLAR
 • Anestezikler
 • Inhalasyon, intravenöz
 • Kardiyak ilaçlar
 • Adrenalin (1 mg)
 • Efedrin (50 mg)
 • Atropin (0.5 mg)
 • Lidokain (100 mg)
 • Kalsiyum
 • NaHCO3
 • INFÜZYON
 • Adrenalin
 • Dopamin
 • Nitrogliserin
 • Nitroprussid

10
MONITÖRIZASYON
11
MIYOKARD ISKEMISI
 • Tasikardi,
 • Hipertansiyon, hipotansiyon
 • ST segment degisiklikleri

12
ANESTEZI INDÜKSIYONU
 • Kardiyak indüksiyon
 • Düsük doz, yavas enjeksiyon hizi
 • Indüksiyon sonrasi hipotansiyona dikkat
 • Efedrin (5-10 mg)
 • Intübasyon sonrasi hipertansiyona dikkat
 • Inhalasyon anestezigi
 • Opioidler

13
ANESTEZI IDAMESI
 • Inhalasyon anestezisi
 • Halotan, isofluran, sevofluran, desfluran
 • Intravenöz anestezi
 • Opioid anestezisi
 • Total intravenöz anestezi
 • Deksmedetomidin opioid anestezisi
 • Dengeli anestezi teknikleri
 • Opioid inhalasyon
 • Rejyonel anestezi
 • Yüksek torakal epidural anestezi

14
ANESTEZI IDAMESINDE HEDEF
 • Bilinç kaybi
 • Yeterli analjezi
 • Hemodinamik stabilite
 • Kalp hizi 60-80/dk
 • Normotansiyon

15
INTRAOPERATIF MONITÖRIZASYON
 • Hemodinamik izlem
 • Kan gazi analizi
 • Aktive edilmis pihtilasma zamani (ACT)
 • gt 400 sn
 • Idrar çikisi takibi
 • gt 1 ml/kg/saat
 • Dopamin (2 mcg/kg/dk)
 • Osmotik diüretikler
 • Mannitol

16
AORTIK KANÜLASYON
 • Heparin
 • 3-5 mg/kg
 • ACT
 • gt 400 sn.

17
VENÖZ KANÜLASYON
18
EKSTRAKORPOREAL DOLASIM (CPB)
19
EKSTRAKORPOREAL DOLASIM (CPB)
20
CPB VE HEMODINAMI
 • AKIM
 • 2-2.5 lt/dk/m2
 • HIPOTANSIYON
 • Vazodilatasyon, akim yetersizligi
 • Efedrin, akim arttirilmasi, volüm replasmani
 • HIPERTANSIYON
 • Anestezi derinligi
 • Nitrogliserin, nitroprussid

21
CPB VE HIPOTERMI
 • Hipotermi
 • Hafif 28-32 oC
 • Fibrilasyon lt 28 oC
 • Nitrogliserin
 • Anestezi gereksiniminde azalma

22
CPB VE VENTILASYON
 • Ventilasyon
 • Kros klemp konulana dek devam ettirilmeli
 • Kros klemp kaldirildiktan sonra yeniden
  baslatilmali
 • Azot protoksit
 • Hava embolisine dikkat

23
KARDIYOPLEJI
 • SICAK
 • Kan kardiyoplejisi
 • SOGUK
 • Kan
 • Kristaloid

24
KORONER BAYPAS
VENÖZ GREFT
ARTERYEL GREFT
25
KROS KLEMP KALDIRILMASI
 • Hava çikarilmasi
 • Yeterli isinma
 • Fibrilasyon tedavisi
 • Defibrilatasyon 5-20 joule, internal
 • Lidokain 1 mg/kg iv
 • Adrenalin 100-200 mcg iv.
 • Kan gazi elektrolit kontrolü

26
CPBIN SONLANDIRILMASI
 • Yeterli vücut sicakligi (36-37 oC)
 • Stabil bir ritim (tercihen sinüs)
 • Yeterli kalp hizi (80-100 vuru/dk)
 • Pacing, izoproterenol, kardiyoversiyon
 • Normal laboratuar degerleri
 • Asidoz ve hiperkalemi tedavi edilmeli
 • Ventilasyon
 • Monitörlerin kalibrasyonu

27
CPBIN TEHLIKELERI
 • Inme, nörokognitif bozukluklar
 • Immünosupresyon
 • Sistemik enflamatuar yanit
 • Platelet disfonksiyonu/kanama
 • Renal yetersizlik
 • Pulmoner yetersizlik

28
BEATING HEART
 • Hastanede kalis süresinde azalma
 • Ventilatuar destek süresinde kisalma
 • Daha az kan kaybi/transfüzyon gereksinimi
 • Sistemik inflamatuar yanitta azalma
 • Aritmi ve nörolojik kompliikasyonlarda azalma
 • Maliyette azalma

29
BEATING HEART VE ANESTEZI
 • Heparinizasyon
 • ACT gt 250 sn
 • Normotermi
 • Hemodinamik stabilite
 • Nitratlar
 • Vazopressörler
 • Inotroplar

30
POSTOPERATIF BAKIM
 • Yeterli analjezi
 • Intravenöz opioid, PCA, NSAI ilaçlar
 • Ekstübasyon
 • Geç
 • Erken
 • Sivi-elektrolit tedavisi
 • Ambülasyon
 • Yogun bakimdan çikis
About PowerShow.com