Proiect de cercetare exploratorie, - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Proiect de cercetare exploratorie,

Description:

Proiect de cercetare exploratorie, finantat de CNCSIS, prin programul PN II Idei Contract nr. 506/14.01.2009 PROCESE DE AUTOASAMBLARE A MATERIALELOR MOLECULARE ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:84
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: icfRoIde
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Proiect de cercetare exploratorie,


1
Proiect de cercetare exploratorie, finantat de
CNCSIS, prin programul PN II Idei Contract nr.
506/14.01.2009
PROCESE DE AUTOASAMBLARE A MATERIALELOR
MOLECULARE LUMINESCENTE
Director Dr. Gabriela MARINESCU
Durata 14.01.2009 30.11.2011
2
Rezumat
Prezentul proiect isi propune sa dezvolte un
studiu sistematic al sintezei si proprietatilor
fotofizice ale sistemelor metal-supramoleculare
obtinute prin utilizarea urmatoarelor tipuri de
luminofori sau a combinarii lor in cadrul
aceleasi entitati moleculare/supramoleculare a)
sisteme complexe construite cu ioni de Zn(II),
Cd(II) (configuratie electronica d10) si liganzi
compartimentali de tip baza Schiff, in care
luminescenta provine preponderent de la scheletul
organic b) complecsi continand ioni trivalenti
de lantanide Ln(III) (ioni 4f luminescenti in
domeniul vizibil Tb(III), Eu(III), sau in
domeniul infrarosu apropiat (NIR) Pr(III),
Nd(III), Er(III), Yb(III)) c) sintoni
supramoleculari formati prin interactiuni
metalofile (d8 - d8, d10 - d10). Obiectivele
majore ale proiectului sunt construirea de
retele cristaline luminescente continand trei
grupari luminofore (cromofori d10, 4f si,
respectiv, interactiuni metal-metal d10-d10) si
obtinerea de sisteme homo- si heterometalice
chiral-luminescente prin auto-asamblare de
unitati metalice luminescente cu diversi
conectori organici chirali. Exista posibilitatea
cooperarii intre aceste proprietati (fluorescente
si optice) in sensul crearii unor sisteme
supramoleculare multifunctionale. Sistemele
supramoleculare obtinute vor fi caracterizate
prin difractie de raze X pe monocristal, prin
diferite metode fizico chimice (spectroscopie
IR, UV-VIS, NIR) si speciale, in functie de
proprietatile manifestate (fluorescenta,
magnetism). Imbinarea judicioasa a diferitelor
proprietati si caracteristici deschide calea unor
aplicatii de interes ale acestor sisteme
multimetalice.
3
Obiective majore
 • Sinteza rationala de sisteme supramoleculare
  luminescente construite pe baza de tectoni homo-
  si heterometalici d10-d10, d10-4f, 4f-4f si
  4f-4f.
 • Obtinerea de sisteme homo- si heterometalice
  chiral-luminescente prin auto-asamblare de
  unitati metalice si conectori organici chirali.
 • Design de arhitecturi supramoleculare
  heterometalice utilizand doua surse de
  luminescenta (luminofori d10 sau 4f si,
  respectiv, interactiuni metalofile d8-d8,
  d10-d10).
 • Construirea de retele cristaline luminescente
  continind trei grupari luminofore (cromofori d10,
  4f si, respectiv, interactiuni metal-metal
  d10-d10) compusii rezultanti ar reprezenta o
  premiera in domeniul combinatiilor complexe
  luminescente .
 • Investigarea proprietatilor luminescente ale
  noilor sisteme moleculare obtinute Corelatii
  magneto-structurale in cazul sistemelor care
  contin ioni metalici paramagnetici (in special,
  ionii Ln(III)).

4
Echipa de cercetare
Nr. crt. Nume si prenume Anul nasterii Titlul didactic stiintific Doctorat
1 Marinescu Gabriela 1972 Cercetator Stiintific III Da
2 Gheorghe Ruxandra Florina 1976 Lector Da
3 Visinescu Diana Beatrice 1974 Cercetator Stiintific III Da
4 Madalan Augustin Madalin 1973 Lector Da
5 Branzea Diana Georgiana 1979 Cercetator Da
6 Pasatoiu Traian Dinu 1981 Doctorand
5
Structura buget
NR. CRT DENUMIRE CAPITOL BUGET TOTAL VALOARE 2009 (lei) TOTAL VALOARE 2010 (lei) TOTAL VALOARE 2011 (lei) TOTAL VALOARE (lei)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60 din valoarea totala a contractului 58675 105000 140000 303675
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 16006,2 27500 46600 90106,2
3 MOBILITATI (se asigura participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si strainatate, participari la manifestari stiintifice nationale si internationale) 0 2100 15000 17100
4. CHELTUIELI DE LOGISTICA pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.) 30361 40400 78400 149161
5. TOTAL 105042,2 175000 280000 560042,2
6
Curriculum Vitae Gabriela Marinescu
Studii Bacalaureat (1991) Liceul Industrial nr.
5, din Bucuresti Licenta chimie anorganica
(1996) Facultatea de Chimie, Universitatea din
Bucuresti, Studii aprofundate de Chimie
Coordinativa - Master (1997), Facultatea de
Chimie, Universitatea din Bucuresti Doctorat in
Chimie (2003), Teza de doctorat Arhitecturi
supramoleculare polimetalice cu punti oxalato,
conducator stiintific Prof. Dr. Marius Andruh,
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de
Chimie -din anul 1997 cercetator stiintific
Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu,
Bucuresti, Laboratorul de Chimie Coordinativa si
Supramoleculara din anul 2004 Lector la Catedra
de Chimie Anorganica, Facultatea de Chimie,
Universitatea din Bucuresti. Domenii de interes
stiintific Chimie coordinativa Chimie
supramoleculara, Magnetism molecular -chimia
combinatiilor complexe polinucleare. Strategii de
sinteza (building block) ale combinatiilor
complexe homo- si heteropolinucleare
(auto-asamblare in sisteme polimetalice)
-sinteza de liganzi polidentati si utilizarea lor
in design-ul de arhitecturi polimetalice -chimia
metalosupramoleculara - arhitecturi
supramoleculare polimetalice bazate pe dirijarea
diferitelor tipuri de forte legaturi
coordinative si forte intermoleculare (exemplu
legaturi de hidrogen, interactiuni de tip ?-?
staking, etc.) -studiul proprietatilor
magnetice ale complecsilor polinucleari,
corelatii magneto-structurale -caracterizarea
fizico-chimica a compusilor noi sintetizati prin
spectroscopie IR, UV-Vis, NIR, masuratori
magnetice -cresterea de monocristale prin
diverse tehnici (evaporare lenta, difuzie lenta,
sinteza hidro si solvotermala) cresterea
epitaxiala de straturi monocristaline - crystals
of crystals -prelucrarea datelor magnetice si
cristalografice utilizand programe adecvate
(Kaleidagraph, Origin, Diamond, XP). -sinteza
unor combinatii complexe polinucleare
precursori ai materialelor cu proprietati
speciale (combinatii generatoare de oxizi
micsti). Design-ul si sinteza unor nanomateriale
(mono- si polimetalice) cu proprietati optice si
magnetice speciale. Lucrari reprezentative 1.
R. Lescouezec, G. Marinescu, J. Vaisermann, F.
Lloret, J. Faus, M. Julve, M. Andruh, Inorg.
Chim. Acta 2003, 350, 131-142. 2. G. Marinescu,
D. Visinescu, A. Cucos, M. Andruh, Y. Journaux,
V. Kravtsov, Y. A. Simonov, J. Lipkowski, Eur. J.
Inorg. Chem. 2004, 2914-2922. 3. G.
Marinescu, C. Ovezea, N. Avarvari, M. Andruh,
Rev. Roum. Chim. 2004, 49, 221-226. 4. L.
Patron, I. Mindru, G. Marinescu, Encyclopedia of
Nanoscience and Nanotechnology, Marcel Dekker,
New York, 2004, 1683-1699. 5. G. Marinescu, M.
Andruh, M. Julve, F. Lloret, R. Llusar, S. Uriel,
J. Vaissermann, Cryst. Growth Design 2005, 5,
261-267. 6. G. Marinescu, L. Patron, Daniela C.
Culita, C. Neagoe, C. I. Lepadatu, I. Balint, L.
Bessais and C. Bazil Cizmas, Journal of
Nanoparticle Research, 2006, 8(6),
1045-1052. 7. G. Marinescu, S. Ferlay, N.
Kyritsakas, M. W. Hosseini, Dalton Trans 2008,
615. 8. D. C. Culita, G. Marinescu, L. Patron, O.
Carp, C. B. Cizmas, L. Diamandescu, Materials
Chemistry and Physics 2008, 111, 381-385. 9. D.C.
Culita, G. Marinescu, L. Patron, L. Diamandescu,
Rev. Roum. Chim. 2010, 55(2), 131-135. 10. D.C.
Culita G. Marinescu, L Patron, F. Tuna, N.
Stanica, Ma Yun, Rev. Roum. Chim. 2010,
55(1),63-67. 11. G. Marinescu, G. Marin, A.M.
Madalan, A. Vezeanu, M. Andruh, C. Tiseanu,
Cryst. Growth Design 2010, 10, 2096-2103. 12.
G. Marinescu, M. Andruh, F. Lloret, M. Julve,
Coord. Chem. Rev. 2010, accepted.
7
Curriculum Vitae Ruxandra Florina Gheorghe
 • Studii Licenta Chimie Anorganica (1999), Studii
  Aprofundate de Chimie Coordinativa (2001),
  Doctorat in Chimie (2005) (titlul tezei
  Arhitecturi supramoleculare polimetalice 3d-4f,
  conducator stiintific Prof. Dr. Marius Andruh),
  Facultatea de Chimie, Universitatea din
  Bucuresti.
 • -preparator (2002) -asistent (2004) -Lector
  (2009) la Catedra de Chimie Anorganica,
  Facultatea de Chimie, Universitatea din
  Bucuresti.
 • Domenii de interes stiintific
 • Sinteza de combinatii complexe polimetalice
  Magnetism molecular Chimie supramoleculara.
 • sinteza rationala de sisteme supramoleculare
  polimetalice 3d-3d, 3d-3d, 3d-4f cu nuclearitati
  si dimensionalitati variabile- sinteza rationala
  de sisteme heterotrimetalice cu trei ioni
  metalici paramagnetici diferiti 3d-3d-4f
  -sinteza enantioselectiva de magneti chirali
  moleculari -sinteza de liganzi organici
  -studiul proprietatilor structurale, magnetice si
  optice ale combinatiilor complexe sintetizate
  -experienta in utilizarea urmatoarelor tehnici
  spectroscopie de reflexie difuza in domeniul
  UV-VIS, spectroscopie FTIR, NIR, dicroism
  circular, polarimetrie, masuratori magnetice pe
  magnetometru SQUID - interpretarea masuratorilor
  magnetice cu ajutorul programelor Kaleidagraph,
  Origin -prelucrarea datelor cristalografice
  utilizand programe adecvate (XP, Diamond,
  Mercury).
 • Publicatii semnificative
 • 1. J.-P. Costes, R. Gheorghe, M. Andruh, S.
  Shova, J.-M. Clemente Juan, New Journal of
  Chemistry 2006, 30, 572 576 (Ed. Royal Society
  of Chemistry).
 • 2. C. Train, K. Boubekeur, M. Gruselle, M.
  Verdaguer, R. Gheorghe, N. Ovanesyan, European
  White Book on Molecular Magnetism (NMP3-
  CT-2005-515767) FP6, MAGMANet NoE, 2006,
  106-107.
 • 3. R Gheorghe, M. Andruh, J.-P. Costes, B.
  Donnadieu, M. Schmidtmann, A. Müller, Inorganica
  Chimica Acta 2007, 360, 4044-4050 (Ed. Elsevier).
 • 4. R. Gheorghe, L.-M. Chamoreau, N.S. Ovanesyan,
  S.M. Aldoshin, J. Kapitan, L. Hecht, L. D.
  Barron, C. Train, M. Gruselle, Chirality 2008,
  20, 1085-1091 (Ed. Wiley-VCH).
 • 5. C. Train, R. Gheorghe, V. Krstic, L.-M.
  Chamoreau, N.S. Ovanesyan, G.L.J.A. Rikken, M.
  Gruselle, M. Verdaguer, Nature Materials 2008, 7,
  729-734 (Ed. Nature Publishing Group
 • 6. J.P. Costes, B. Donnadieu, R. Gheorghe, G.
  Novitchi, J.P. Tuchagues, L. Vendier, Eur. J.
  Inorg. Chem. 2008, 33, 5235-5244 (Ed. Wiley-VCH).
 • 7. A. Sukhanov,R. Galeev, L. Mingalieva, V.
  Voronkova, R. Gheorghe, M.Andruh, Appl. Magn.
  Res. 2009, 35, 613-623 (Ed. Springer Wien New
  York).
 • 8. M. Andruh, D.G. Brânzea, R. Gheorghe, A.M.
  Madalan, Cryst. Eng. Comm. 2009, 11,
  2571-2584(Ed. Royal Society of Chemistry).
 • 9. R. Gheorghe, A.M. Madalan, J.P. Costes, W.
  Wernsdorfer, M. Andruh, Dalton Trans., 2010,
  39, 4734-4736.

8
Curriculum Vitae Diana Beatrice Visinescu
Studii Absolventa a Universitatii din Bucuresti,
Facultatea de Chimie (1997), a unui masterat
(1998), si a doctoratului in anul 2003. Din anul
2002 este angajata a Institutului de Chimie
Fizica Ilie Murgulescu, Bucuresti, in cadrul
Laboratorului de Chimie Coordinativa si
Supramoleculara. DOMENII DE INTERES
STIINTIFIC Sinteza rationala de combinatii
complexe polimetalice Magnetism molecular
Chimie supramoleculara. -dezvoltarea unor noi cai
rationale de sinteza ale sistemelor cu
nuclearitati discrete si proprietati structurale
interesante -autoasamblare de unitati
building-block ionice in scopul sintezei de
sisteme heterotrimetalice cu trei ioni metalici
paramagnetici diferiti -studiul proprietatilor
structurale, magnetice si optice ale
combinatiilor complexe sintetizate -experienta
in tehnici spectrale spectroscopie de reflexie
difuza in domeniul UV-VIS spectroscopie FTIR
-experienta in masuratori magnetice pe
magnetometru SQUID -prelucrarea datelor
magnetice utilizand ecuatii adecvate (de tip van
Vleck si Brillouin) si a programelor
corespunzatoare (Kaleidagraph, Origin,
Mathematica) -prelucrarea datelor
cristalografice utilizand programe adecvate (XP,
Diamond). LUCRARI reprezentative 1. G.
Marinescu, D. Visinescu, A. Cucos, M. Andruh, Y.
Journaux, V. Kravtsov, Y. A. Simonov, J.
Lipkowski, Eur. J. Inorg. Chem. 2004,
2914-2922. 2. D. Visinescu, J.-Pascal Sutter, H.
W. Roesky, J. Magull, M. Andruh, Rev. Roum.
Chim., 2005, 50(9-10). 3. D. Visinescu, J.-Pascal
Sutter, C. Ruiz Perez, M. Andruh, Inorg. Chim.
Acta, 2006, 359, 433-440. 4. D. Visinescu, C.
Desplanches, I. Imaz, V. Bahers, R. Pradhan, F.
A. Villamena, P. Guionneau, J. Pascal Sutter, J.
Am. Chem. Soc., 2006, 128, 10202. 5. D.
Visinescu, L. M. Toma, F. Lloret, O. Fabelo, C.
Ruiz-Pérez and M. Julve, Dalton Trans., 2008,
4,103-4105. 6. D. Visinescu, L. M. Toma,
O.Fabelo, C. Ruiz-Pérez, F. Lloret, M. Julve,
Polyhedron 2009, 28, 851-859. 7. D. Visinescu, L.
M. Toma, F. Lloret, O. Fabelo, C. Ruiz-Pérez and
M. Julve, Dalton Trans. 2009, 37-40. 8. D.
Visinescu, A. M. Madalan, M. Andruh, C. Duhayon,
J.-P.Sutter, L. Ungur, W. Van den Heuvel, L.F.
Chibotaru, Chem. Eur. J. 2009, 11808-11814. 9. D.
Visinescu, L. Marilena Toma, J. Cano, O. Fabelo,
C.R.-Pérez, A.Labrador, F. Lloret, M. Julve,
Dalton Trans., 2010, 39, 5028-5038. 10. D.
Visinescu, O. Fabelo, C.R. Pérez, F. Lloret, M.
Julve, CrystEngComm 2010, in press.
9
Curriculum Vitae Augustin Madalin Madalan
 • Studii 1998 - UMF Carol Davila, Facultatea de
  Medicina Generala, Iunie 2000 Licenta,
  Facultatea de Chimie, Universitatea din
  Bucuresti Iunie 2004 Doctorat, Facultatea de
  Chimie, Universitatea din Bucuresti, Conducator
  stiintific Prof. Dr. Marius Andruh.
 • - 2004 -2008 Asistent Facultatea de Chimie,
  Universitatea din Bucuresti,
 • - 2008 - prezent Lector - Facultatea de Chimie,
  Universitatea din Bucuresti
 • Domenii de competenta
 • Chimia coordinativa, Chimia metalelor,
  Stereochimia compusilor coordinativi, Chimia
  supramoleculara, Biomolecule anorganice, Compusi
  anorganici cu actiune terapeutica.
 • LUCRARI RECENTE
 • G. Marin, M. Andruh, A. M. Madalan, A. J. Blake,
  C. Wilson, N. R. Champness, M.Schröder, Cryst.
  Growth Design, 2008, 8, 964-975.
 • A. M. Madalan, N. Avarvari, M. Fourmigué, R.
  Clérac, L. F. Chibotaru, S. Clima, M. Andruh,
  Inorg. Chem., 2008, 47, 940-950.
 • C. Ene, A. M. Madalan, C. Maxim, B. Jurca, N.
  Avarvari, M. Andruh, J.A.C.S., 2009, 131,
  4586-4587.
 • D. G. Branzea, R. Gheorghe, A. M. Madalan, M.
  Andruh, Cryst. Eng. Comm., 2009, 11, 2571-2584.
 • D. Visinescu, A. M. Madalan, M. Andruh, C.
  Duhayon, J.-P. Sutter, L. Ungur, W. Van den
  Heuvel, L. F. Chibotaru, Chem. Eur. J., 2009, 15,
  11808- 11814.
 • A. M. Madalan, C. Réthoré, M. Fourmigué, E.
  Canadell, E. B. Lopes, M. Almeida, P.
  Auban-Senzier, N. Avarvari, Chem. Eur. J., 2010,
  16, 528-537.
 • V. Tudor, A. Madalan, V. Lupu, F. Lloret,M.
  Julve, M. Andruh, Inorg. Chim. Acta, 2010, în
  curs de publicare.
 • T.D. Pasatoiu, A.M. Madalan, M.U. Kumke, C.
  Tiseanu, M. Andruh, Inorg. Chem. 2010, 49,
  2310-2315.
 • R. Gheorghe, A.M. Madalan, J.P. Costes, W.
  Wernsdorfer, M. Andruh, Dalton Trans., 2010,
  39, 4734-4736.
 • T.D. Pasatoiu, M. Etienne, A.M. Madalan, M.
  Andruh, R. Sessoli, Dalton Trans., 2010, 39,
  4802-4808.

10
Curriculum Vitae Diana Georgiana Branzea
Studii 1998-Colegiul National B. P. Hasdeu,
Buzau, Bacalaureat, specializarea Chimie
Biologie 2002-Facultatea de Chimie,
Universitatea din Bucuresti, Licenta,
specializarea Chimie Anorganica 2004- Facultatea
de Chimie, Universitatea din Bucuresti, Master,
specializarea Chimie Coordinativa Oct. 2004
a.c. Facultatea de Chimie, Universitatea din
Bucuresti, doctorand cu frecventa, conducator
stiintific Prof. Marius Andruh In noiembrie
2004, in baza examenului de admitere la doctorat
in cadrul Univerisitatii din Bucuresti,
Facultatea de Chimie, a fost admisa ca doctorand
cu frecventa, cu tema tezei Sisteme
supramoleculare polimetalice obtinute prin
utilizarea anionului complex Cu(mal)22-,
conducator stiintific Profesor Marius Andruh.
Domenii de competenta -strategii de sinteza
(node and spacer, building block) ale
combinatiilor complexe homo- si
heteropolinucleare de dimensionalitate controlata
(chimia combinatiilor complexe polinucleare)
-sinteza de liganzi polidentati si utilizarea lor
in design-ul de sisteme polimetalice (chimie
organica) -arhitecturi supramoleculare
polimetalice realizate pe baza diverselor
interactii supramoleculare legaturi de
hidrogen, interactii p-p stacking, interactii
metalofile - (chimia supramoleculara) -tehnici
experimentale de investigare structurala
(difractie de raze X, spectroscopie IR, UV-Vis,
NIR) si a proprietatilor combinatiilor complexe
(masuratori criomagnetice) -prelucrarea datelor
experimentale cu ajutorul diverselor programe -
Kaleidagraph, Origin, Diamond, XP si
interpretarea datelor obtinute. LUCRARI 1.
Heterobinuclear Complexes as Tectons in Designing
Coordination Polymers, D. G. Branzea, A. Guerri,
O. Fabelo, C. Ruiz-Perez, L. M. Chamoreau, C.
Sangregorio, A. Caneschi, M. Andruh, Cryst.
Growth Design 2008, 8, 941-949. 2.
Conducting mixed-valence salt of
bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene BEDT-TTF)
with the paramagnetic heteroleptic anion
CrIII(oxalate)2(2,2-bipyridine)-, A. M.
Madalan, E. Canadell, P. Auban-Senzier, D.
Branzea, N. Avarvari, M. Andruh, New J. Chem.,
2008, 32, 333339. 3. A 2D Coordination
Polymer with Canted ferromagnetism Constructed
from Ferromagnetic NiIICoII Nodes, D.G.
Branzea, L. Sorace, C. Maxim, M. Andruh, A.
caneschi, Inorg. Chem. 2008, 47, 6590-6592. 4.
M. Andruh, D.G. Brânzea, R. Gheorghe, A.M.
Madalan, Cryst. Eng. Comm. 2009, 11, 2571-2584.
11
Curriculum Vitae Traian Dinu Pasatoiu
 • Studii Iunie 2000 Colegiul National Al. D.
  Ghica, Alexandria 2004 Licenta, Facultatea de
  Chimie, Universitatea din Bucuresti,
  specializarea Chimie in limba engleza 2006
  Master in Chimie Coordinativa, Universitatea din
  Bucuresti Oct. 2006 a.c. Facultatea de Chimie,
  Universitatea din Bucuresti, doctorand cu
  frecventa, conducator stiintific Prof. Marius
  Andruh In octombrie 2006, in baza colocviului de
  admitere la doctorat in cadrul Scolii Doctorale
  in Chimie, din cadrul Univerisitatii din
  Bucuresti, Facultatea de Chimie, a fost admis ca
  doctorand cu frecventa, cu tema tezei Combinatii
  complexe heteropolinucleare ce contin 3 purtatori
  de spin diferiti 3d-4f-4d sau 3d-4f-5d,
  conducator stiintific Profesor Marius Andruh.
 • Competente
 • Chimia si proprietatile magnetice ale
  complecsilor polinucleari, Chimie
  supramoleculara, Metode fizico-chimice de
  investigare a structurii compusilor chimici
  Cunostinte hardware, Microsoft Office, software
  pentru prelucrarea rezultatelor experimentale
  (Chemoffice, Kaleidagraph, Diamond, BIORAD
  Merlin).
 • LUCRARI
 • C. Maxim, T. D. Pasatoiu, V. Ch. Kravtsov, S.
  Shova, C. A. Muryn, R. E. P. Winpenny, F. Tuna,
  M. Andruh, Copper(II) and zinc(II) complexes with
  Schiff-base ligands derived from salicylaldehyde
  and 3-metoxysalicylaldehide synthesis, crystal
  structures, magnetic and luminescence properties,
  Inorg. Chim. Acta. 2008, 361, 3903-3911.
 • Cu(II) Complexes imobilized on Functionalized
  Mesoporous Silica as Catalysts for biomimetic
  oxidations, M. Muresan, V. Parvulescu, R. Ene, M.
  Cioatera, T.D. Pasatoiu, M. Andruh, J. Mater.
  Sci. iunie 2009.
 • T.D. Pasatoiu, A.M. Madalan, M.U. Kumke, C.
  Tiseanu, M. Andruh, Inorg. Chem. 2010, 49,
  2310-2315.
 • T.D. Pasatoiu, M. Etienne, A.M. Madalan, M.
  Andruh, R. Sessoli, Dalton Trans., 2010, 39,
  4802-4808.

12
Rezultate
G. Marinescu, G. Marin, A.M. Madalan, A. Vezeanu,
M. Andruh, C. Tiseanu, New molecular rectangles
and coordination polymers constructed from
binuclear phenoxo-bridged Cu2 and Zn2
tectons, Crystal Growth Design. 2010, 10,
2096-2103. T.D. Pasatoiu, A.M. Madalan, M.U.
Kumke, C. Tiseanu, M. Andruh, Temperature
switching of LMCT role From quenching to
sensitivation of europium emission in a
ZnII-EuIII Binuclear Complex, Inorg. Chem. 2010,
49, 2310-2315. G. Marinescu, A.M. Madalan, A.
Vezeanu, M. Andruh, C. Tiseanu, New coordination
polymers constructed from binuclear
phenoxo-bridged Zn2 tectons, The 14th
International Conference of Physical Chemistry,
ROMPHYSCHEM 14, June 2-4 2010, Bucharest,
Romania. T.D. Pasatoiu, A.M. Madalan, C.
Tiseanub, M. Andruh, First SmIII Complex
Exhibiting Two-Photon Induced Fluorescent
Emission, 7th International Conference of the
Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries on Chemistry Beauty and
Application, September 15-17 2010, Bucharest,
Romania. G. Marinescu, A.M. Madalan, M. Andruh,
C. Tiseanu, Structures and photophysical
properties of d10-metal coordination polymers
based on the Schiff base ligands, 7th
International Conference of the Chemical
Societies of the South-Eastern European Countries
on Chemistry Beauty and Application,
September 15-17 2010, Bucharest, Romania. G.
Marinescu, A.M. Madalan, M. Andruh, C. Tiseanu,
New d10 heterometallic coordination polymers
based on compartmental Schiff-base ligands.
Synthesis, structure and luminescence, submited
to Polyhedron, 2010. T.D. Pasatoiu, A.M.
Madalan, M. Andruh, C. Tiseanu, Heterodinuclear
Complexes withy NLO Properties, A XXXI-a
Conferinta Nationala de Chimie 6-8 octombrie
2010, Ramnicu Valcea, Romania.
13
T.D. Pasatoiu, A.M. Madalan, M.U. Kumke, C.
Tiseanu, M. Andruh, Fluorescent Emission of
Europium in Heterodinuclear ZnII-EuIII Complex,
through Direct Excitation in the Visible Range,
A XXXI-a Conferinta Nationala de Chimie 6-8
octombrie 2010, Ramnicu Valcea, Romania. R.
Gheorghe, C. Tiseanu, M. Andruh, Study of the
Luminiscent Properties of Homobinuclear 4f-4f
Complexes, submited to Journal of Luminescence,
2010.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com