PAS CU PAS - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PAS CU PAS PowerPoint presentation | free to download - id: 4ca163-YTFlYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PAS CU PAS

Description:

PAS CU PAS SPRE VIATA ACTIVA AXA PRIORITARA 2: Corelarea nv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN IE: 2.1 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:37
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: X446
Learn more at: http://www.isj-db.ro
Category:
Tags: pas

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PAS CU PAS


1

PAS CU PAS SPRE VIATA ACTIVA
2
 • AXA PRIORITARA 2
 • Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu
  piata muncii
 • DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1
 • Tranzitia de la scoala la viata activa

3
 • TIPUL PROIECTULUI NationalLOCATIA
  PROIECTULUI Romania,
 • Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia,
 • Judetele Dâmbovita si OltDURATA PROIECTULUI
  30 de luni

4
 • SOLICITANT
 • INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
 • D A M B O V I T A
 • PARTENERI
 • 1.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA
  EDUCATIONALA DAMBOVITA
 • 2. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
 • 3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA
  IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

5
 • DESCRIERE PROIECT
 • Obiectivul general
 • Monitorizarea insertiei socio-profesionale a
  absolventilor nivelului 3 de calificare, ruta
  directa si progresiva din IPT, din doua judete
  partenere, pentru cresterea sanselor de ocupare a
  unui loc de munca in calificarea dobandita si a
  ratei de continuare a studiilor

6
 • Obiective specifice
 • Investigarea insertiei socio-profesionale a cel
  putin 90 din
 • absolventii nivelului 3 de calificare ruta
  directa si progresiva din IPT
 • care nu continua studiile, din cele doua
  judete partenere, prin ancheta de teren, la 6 si
  12 luni de la absolvire, pe o perioada de 2 ani
  scolari consecutivi
 • Cresterea gradului de ocupare a unui loc de munca
  in calificarea
 • dobandita si a ratei de continuare a
  studiilor in randul absolventilor nivelului 3 de
  calificare ruta directa si progresiva din IPT,
  prin activitati de consiliere si orientare
  profesionala si prin valorificarea analizei
  cantitative si calitative privind insertia
  absolventilor si utilizarea recomandarilor
  structurilor consultative ale sistemului
  educational de la nivel judetean si local, pe o
  perioada de 2 ani scolari consecutivi
 • Cresterea gradului de implicare a tuturor
  factorilor abilitati in
 • fundamentarea realista si adecvata
  cerintelor pietei muncii, a
 • planului de scolarizare din IPT, prin
  diseminarea rezultatelor
 • proiectului, pe o perioada de 2 ani scolari
  consecutivi.

7
Activitatile proiectului
 • Constituirea si popularea bazei de date cu
  situatia absolventilor nivelului 3 de
  calificare, ruta directa si progresiva din IPT,
  din doua judete partenere, din doi ani scolari
  consecutivi.

8
 • Realizarea activitatilor de consiliere privind
  orientarea profesionala a elevilor indecisi ai
  claselor terminale ale nivelului 3 de calificare,
  ruta directa si progresiva din ÎPT, din cele doua
  judete partenere, în anii scolari 2010-2011 si
  2011-2012.

9
 • Pregatirea derularii anchetei de teren.
 • Derularea si monitorizarea anchetei de teren in
  randul absolventilor, la 6 si 12 luni de la
  absolvire, in doi ani scolari
 • consecutivi.

10
 • Reactualizarea bazei de date a absolventilor de
  IPT cu informatiile furnizate de catre operatori,
  in urma realizarii fiecarei anchete de teren, din
  doi ani scolari consecutivi.
 • Prelucrarea datelor si elaborarea rapoartelor de
  analiza a insertiei profesionale a absolventilor
  nivelului 3 de calificare ruta directa si
  progresiva din IPT, la 6 luni si 12 luni de la
  absolvire in doi ani scolari.

11
 • Intocmirea raportului final de analiza a
  insertiei profesionale a celor doua serii de
  absolventi si elaborarea unui raport comparativ
  intre cele doua judete partenere.
 • Validarea rapoartelor de analiza a insertiei
 • profesionale a absolventilor grupului tinta,
  la 6 si
 • 12 luni de la absolvire si a raportului final
  pentru
 • cele doua promotii, de catre grupul de experti
  si transmiterea acestora la MECTS.

12
 • Valorificarea rezultatelor monitorizarii
  insertiei
 • absolventilor IPT din grupul tinta, din
  doi ani scolari consecutivi, in cele doua
  judete
 • - Intalniri de lucru ale membrilor CLDPS
  (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
  Social) si CR (Consortiul Regional) din cele
  doua judete partenere, dupa finalizarea
  anchetelor la 12 luni de la absolvire, pentru
  fiecare promotie, in vederea formularii de
  recomandari pentru sistemul de invatamant
  profesional si tehnic, pentru o mai buna corelare
  a planului de scolarizare cu cerintele pietei
  muncii
 • - Organizarea si desfasurarea schimbului de bune
  practici intre judetele partenere
 • - Formularea de propuneri de imbunatatire a
  metodologiei de monitorizare a insertiei
  absolventilor pe piata muncii si transmiterea
  acestora la MECTS la finalul proiectului.

13
 • o baza de date completa si reactualizata la
  interval de 6 luni, cu tinerii absolventi ai ÎPT,
  nivelul 3 de calificare, pe profile, domenii de
  formare profesionala, calificari si niveluri de
  calificare, mediu de rezidenta, pentru fiecare
  din cele doua judete
 • o sectiune, actualizata permanent, dedicata
  proiectului pe
 • pagina web a solicitantului si a
  partenerului 2
 • materiale de informare privind proiectul si
  rezultatele acestuia, care sa asigure promovarea
  proiectului prin intermediul mass-media (pliante,
  postere, banner, buletine informative tematice,
  reclame presa, informare TV si radio, conferinte
  de presa, de lansare si de încheiere)
 • o componenta dinamica a chestionarului, realizata
  în strânsa concordanta cu schimbarile mediului
  socio-economic regional si local

14
Rezultate anticipate
 • minimum 50 operatori de teren pregatiti pentru
  realizarea anchetei vizând insertia absolventilor
  învatamântului profesional si tehnic din grupul
  tinta
 • 2179 absolventi ai nivelului 3 de calificare din
  cele doua judete, chestionati la 6 si la 12 luni
  de la absolvire, în cei doi ani de derulare a
  proiectului 2179 chestionare completate în cele
  doua regiuni
 • 2179 elevi indecisi din clasele terminale ale
  nivelului 3 de calificare ruta directa si
  progresiva din ÎPT din cele doua judete
  partenere, consiliati în anii scolari 2010-2011
  si 2011-2012
 • 9 rapoarte de analiza a insertiei profesionale

15
 • Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
  Social si Consortiul Regional vor valorifica
  analizele cantitative si calitative privind
  insertia absolventilor si vor formula recomandari
  catre sistemul educational din ÎPT
 • o metodologie îmbunatatita pentru monitorizarea
  insertiei socio-profesionale a absolventilor de
  ÎPT prin evaluarea continutului metodologiei
  pentru monitorizarea insertiei socio-profesionale
  a absolventilor de ÎPT, aprobata prin OMECT
  6011/21.11.2008 si formularea unor propuneri
  concrete de îmbunatatire a acesteia
 • achizitii de tip FEDR.

16
Valoarea adaugata
 • cresterea relevantei calificarii absolventilor
  din invatamantul profesional si tehnic fata de
  dinamica pietei muncii
 • obtinerea unei metodologii de monitorizare a
  insertiei absolventilor IPT, nivel 3 de
  calificare, imbunatatita pe baza recomandarilor
  formulate pe baza rapoartelor de analiza.

17
Va multumim!
About PowerShow.com