TEORI KAUNSELING : TEORI TINGKAH LAKU - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – TEORI KAUNSELING : TEORI TINGKAH LAKU PowerPoint presentation | free to download - id: 4998cf-NTM5OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

TEORI KAUNSELING : TEORI TINGKAH LAKU

Description:

TEORI KAUNSELING : TEORI TINGKAH LAKU PENDEKATAN TINGKAH LAKU Teori Pembelajaran Sosial (Bandura & Walters) Teori Pelaziman Operan (Pavlov) Teori Pengukuhan Perlakuan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:530
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: Marm155
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: TEORI KAUNSELING : TEORI TINGKAH LAKU


1
TEORI KAUNSELING TEORI TINGKAH LAKU
2
PENDEKATAN TINGKAH LAKUTeori Pembelajaran
Sosial(Bandura Walters)Teori Pelaziman
Operan (Pavlov) Teori Pengukuhan
Perlakuan(Skinner)
3
Pandangan terhadap manusia 1. Manusia hanya
merespon kepada apa yang dilihat/dengar dari
persekitaran (asalnya)2. Semua perlakuan sama
ada baik atau buruk adalah dipelajari atau
ditiru3.Tingkah laku yang menyeronokkan atau
tidak dihalang akan berulang (prinsip pelaziman
operan)
4
Pandangan terhadap manusia 4. Masalah
tingkahlaku adalah hubungkait antara rangsangan
dan respons atau A-B-C (Antecedent Behaviour-
Consequence)5. Perlakuan negatif boleh diubah
melalui pembelajaran tingkah laku baru,
pengurangan tingkahlaku yang negatif, atau
kombinasikedua-duanya
5
Punca utama masalah menurut Teori Tingkah laku
1. Peniruan perlakuan negatif 2. Perlakuan
negatif tidak dihalang atau dihentikan3.
Perlakuan negatif digalakan4. Rantaian A -gt B -gt
C
6
Memahami rantaian A -gt B -gt CA - antecedent
(keadaan, objek, suasana yg mendahului
perlakuan)B - behaviour (perlakuan)C -
consequence (kesan selepas perlakuan ditunjukkan)
7
Contoh Anak Kecil Mengamuk di kedai Antecedent
Peristiwa atau suasana sebelum perlakuan
negatif ditunjukkan (berada di Toys R
Us)Behaviour Perlakuan negatif
(anak mengamuk )Consequence Kesan
(selepas perlakuan negatif timbul, ibu belikan
anak toy idaman anak merasa seronok!
8
Matlamat 1. Modifikasi tingkahlaku bermasalah
(B) melalui perubahan A atau C2. Bantu klien
menyesuaikan diri kepada keadan atau persekitaran
9
Peranan kaunselor1. Kaunselor bertindak sebagai
guru, pakar runding 2. Pakar motivasi,
beri pengukuhan3. Pemantau perubahan
10
Teknik 1. Mendapatkan maklumat asas yang
lengkap perihal A-B-C2. Aktif menganalisis
rantaian antara tingkahlaku bermasalah dengan
kesannya3. Bincang matlamat dan rancang
modifikasi4. Aktif membantu klien kenalpasti
matlamat dan ubahsuai tingkahlaku5. Memotivasi
klien teruskan perubahan
11
Teknik6. Pelalian secara berperingkat
Systematic desensitization, contoh bagi mereka
yang takut menaiki lif, boleh mula dengan mencuba
masuk dalam ruang yang hampir sama saiz seperti
lif, diikuti menaiki lif yang tidak bergerak dan
pintu terbuka, diikuti menaiki lif untuk ke jarak
yang terdekat secara beramai-ramai sehingga
hilang rasa takut)7. Beri latihan asertif diri
12
Teknik8. Modelling / menunjukkan contoh
perlakuan positif9. Pengurusan stress10.
Hapuskan tingkahlaku negatif dengan
mencadangkan tingkahlaku lain/baru 11. Kukuhkan
tingkahlaku baru dengan sesuatu
positif12. Beri latihan keibubapaan atau
kemahiran sosial yang diperlukan klien
13. Bina matlamat hidup yang konkrit
About PowerShow.com