Khutbah Multimedia - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Khutbah Multimedia PowerPoint presentation | free to download - id: 46beaa-MjVlYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Khutbah Multimedia

Description:

... HAFSAH RADIALLAHUANHA menyatakan, iaitu :- 4 perkara yang dilakukan oleh Nabi s.a.w Puasa Hari A syura (10 Muharram) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:200
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 47
Provided by: Hil79
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Khutbah Multimedia


1
Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu
hptt//www.e-khutbah.terengganu.gov.my
Khutbah Multimedia
Kelebihan
10 AWAL ZULHIJJAH
30 ZULQAEDAH 1429 28 NOVEMBER 2008
1
2
Pujian kepada Allah
????????? ???????
Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
2
3
Syahadah
???????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ???????? ???
??????? ????? ?????????? ????? ??????????
???????????? ?????????? ???????? ???????????
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah
melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu
bagiNya. Aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad
S.A.W. adalah hambaNya dan rasulNya.
3
4
Selawat
?????????? ????? ????????? ????????? ?????
?????????? ????????? ??????? ????? ?????????????
????????????
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W., keluarga
dan seluruh sahabatnya.
4
5
Pesanan Takwa
????????? ????? ????? ?????????? ????????????????
?????? ?????????? ????????????
Bertakwalah kepada Allah S.W.T. dengan
sebenar-benar taqwa. Dan janganlah kamu mati
melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang
islam.
5
6
Seruan
Marilah kita
Melaksanakan segala perintahNya
Meningkatkan ketakwaan kehadhrat Allah S.W.T.
Menjauhi segala laranganNya
6
7
Antara bulan-bulan Hijrah yang mempunyai
maksudnya sendiri, iaitu-
Jadikan 12 bulan dalam setahun.
4 bulan dipilih penuh keistimewaan.
4 bulan diharamkan berperang.
 • 10 hari dalam bulan Zulhijjah penuh
 • keistimewaan

7
8
FIRMAN ALLAH TAALA
 • ????? ??????? ?????????? ????? ????? ??????
  ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????? ??????
  ???????????? ?????????? ??????? ??????????
  ??????....???

Surah al-Taubah Ayat 36
8
9
Maksudnya
 • Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah
  adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di
  waktu dia menciptakan langit dan bumi, di
  antaranya empat bulan haram .......
 •  

9
10
Pendapat mengatakan tentang salah satu bulan
keisitimewaan dalam Hijrah iaitu-
 • 10 hari awal dalam bulan Zulhijjah

9 Zulhijjah juga iaitu Hari Arafah
10
11
FIRMAN ALLAH TAALA
 • ??????????? ????????? ??????.

Maksudnya Demi fajar dan malam yang sepuluh
Surah al-Fajr Ayat 1 2
11
12
Ulama Mufassirin menjelaskan dari tafsiran ayat
di atas, iaitu -
10 hari di awal bulan Zulhijjah
Allah bersumpah dengan 10 malam
Hari-hari tersebut dimuliakan Allah dan menjadi
syiarNYA
Memuliakan hari tersebut adalah dituntut dan
sebagai ibadah
12
13
FIRMAN ALLAH TAALA
 • ?????? ????? ????????? ????????? ?????
  ?????????? ??? ??????? ??????????

Maksudnya Demikianlah (perintah Allah) dan
barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah ,
Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.
13
14
Akibat Kejahilan Terhadap Hari Atau Bulan Islam
Kesalahan Syarie Yang Melibatkan Kesalahan
Meninggalkan Banyak Ibadat Yang Dituntut
Jauh Dari Reda Ilahi Yang Akhirnya Membawa
Kepada Perkara Bidaah
14
15
Kelebihan beramal pada siang dan malam hari pada
10 hari di awal bulan Zulhijjah
SABDA RASULULLAH S.A.W
 • ??? ???? ???????? ????????? ????????? ???????
  ????? ????? ???? ?????? ??????????
  ??????????????????????? ???????? ????? ??????
  ?????????? ???? ???????? ???? ? ????????????
  ?????????? ???? ???????? ????? ?????? ??????
  ?????? ?????????? ????????? ? ?????? ????????
  ???? ?????? ????????.

15
16
Maksudnya
 • Tiada amal ibadat yang dilakukan pada
  hari-hari tertentu yang paling disukai oleh Allah
  Taala kecuali beribadat pada 10 hari (di awal
  Zulhijjah) . Para sahabat bertanya Wahai
  Rasulullah ! Ia melebihi walaupun dibandingkan
  dengan berjihad fi sabilillah? Jawab baginda
  s.a.w Walaupun dengan amalan jihad fi
  sabilillah , kecuali orang yang keluar berjihad
  dengan nyawa dan hartanya ,lalu ia tidak
  pulang-pulang.
 • Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud Al Tirmizi .
 •  

16
17
Kenapa hari-hari tersebut amat istimewa di sisi
Allah?
Rukun Haji dan Sunat Haji
Keistimewaan Zulhijjah
Jemaah Haji Redhai kepada Allah berkeadaan
Talbiah dan Berdoa
Hari Arafah adalah hari limpahan Allah
17
18
SABDA RASULULLAH S.A.W
 • ??? ???? ???????? ??????? ????? ????? ????
  ??????????? ???? ??????? ???? ?????? ???
  ?????????? ???????? ??????? ????? ?????? ???????
  ????????? ?????? ????????? ????? ???????? ???????
  ????????? ???????? ?????????

18
19
 • Maksudnya
 • Tiada hari-hari beribadat yang amat dicintai
  oleh Allah dari 10 hari awal bulan Zulhijjah.
  Setiap hari puasa yang dilakukan padanya menyamai
  amalan puasa setahun dan setiap malamnya yang
  dihidupkan dengan ibadat menyamai dengan amalan
  menghidupkan malam lailatu qadar .
 • Hadis diriwayatkan Imam Al Tirmizi Al
  Baghawi .

19
20
Sayyidatina HAFSAH RADIALLAHUANHA menyatakan,
iaitu -
Puasa Hari Asyura (10 Muharram)
4 perkara yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
Hari-hari Awal Zulhijjah
3 Hari Pada Setiap Bulan
Solat 2 Rakaat Sebelum Solat Fardhu Subuh
20
21
Apakah Amalan-amalan Yang Digalakkan Oleh Islam
Pada Hari-hari Tersebut?
SABDA RASULULLAH S.A.W
 • ??? ???? ???????? ???????? ?????? ?????
  ??????????? ????? ??????? ????? ????? ?????????
  ????????? ???? ?????? ?????????? ????????? ?
  ????????????? ????????? ???? ?????????????
  ??????????????? ???????????????
 • Maksudnya
 • Tiada Hari-hari Yang Lebih Mulia Di Sisi Allah
  Yang Maha Suci Dan Lebih Dicintai Amalan Yang
  Dilakukan Padanya Berbanding Dari 10 Hari Awal
  Bulan Zulhijjah. Oleh Itu ,Perbanyakkan Padanya
  Zikir La Ilaha Illa Allah ,
  Allahuakbar , Alhamdulillah.
 • Hadis Diriwayatkan Imam Ahmad Al Haithami.

21
22
Kata Imam Al Auzai Telah Sampai Berita
Padaku Bahawa Beramal Pada 10 Hari Awal Bulan
Zulhijjah Sama Seperti Berperang Fi Sabilillah
Yang Terdapat Dalamnya Puasa Pada Siang Hari Dan
Berkawal Pada Malamnya Melainkan Orang Yang
Berperang Fi Sabilillah Memperolehi Kelebihan
Mati Syahid.  
22
23
Berpuasa Pada Hari Arafah(9 Zulhijjah) Bagi Orang
Yang Tidak Mengerjakan Haji
SABDA RASULULLAH S.A.W
 • ??????? ?????? ???????? ??????? ??????????
  ????? ????? ???? ????????? ????????? ???????
  ???????? ??????????? ???????? ????????

Maksudnya Daku mengharapkan Allah menjadikan
puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada
tahun sebelum dan tahun selepasnya . Hadis
diriwayatkan Imam al Tirmizi.    
23
24
Berdoa Pada Hari Arafah (9 Zulhijjah)
SABDA RASULULLAH S.A.W
 • ?????? ?????????? ??????? ?????? ???????
 • Maksudnya -
 • Sebaik-baik doa adalah doa pada
 • hari Arafah.
 • Hadis Imam Al Tirmizi .
 •  

24
25
Larangan Rasulullah S.A.W Kepada Orang Yang
Berniat Melaksanakan Ibadat Korban Agar Tidak
Memotong Rambut Atau Kukunya
SABDA RASULULLAH S.A.W
 • ????? ?????????? ??????? ???? ??????????
  ????????? ?????????? ???? ????????? ????????????
  ???? ???????? ?? ???????????

Maksudnya Apabila kamu telah melihat anak
bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu orang
yang mahu membuat ibadat korban ,maka hendaklah
(disunatkan) dia menahan dirinya dari memotong
rambut dan kuku . Hadis diriwayatkan Imam
Muslim.
25
26
???? ????? ?? ??????? ?????? .. ???????
???????? ??? ?????????? ??????????? ??????
??????????? ????????????? ?????????? ????????
???? ????? ??????? ??????????? ???????
??????????????? ???????????? ????????????????
?????? ???????? ????? ??????? ????? ??????????
????????????? ??????????????? ??????? ??????????
??????????????? ????? ?????????? ?????????
????????? ?????? ?????????? ?????????????
???????????? ????? ?????????? ??????????????? ???
???????????? ???????????? ??????? ?????????
?????????? ????????? ???????? ???????????? ????
?????????????
Surah al-Baqarah 177
26
27
 • Maksudnya
 • Bukanlah Menghadapkan Wajahmu Ke Arah Timur
  Dan Barat Itu Suatu Kebajikan, Akan Tetapi
  Sesungguhnya Kebajikan Itu Ialah Beriman Kepada
  Allah, Hari Kemudian, Malaikat-malaikat,
  Kitab-kitab, Nabi-nabi Dan Memberikan Harta Yang
  Dicintainya Kepada Kerabatnya, Anak-anak Yatim,
  Orang-orang Miskin, Musafir (Yang Memerlukan
  Pertolongan) Dan Orang-orang Yang Meminta-minta
  Dan (Memerdekakan) Hamba Sahaya, Mendirikan
  Shalat, Dan Menunaikan Zakat Dan Orang-orang
  Yang Menepati Janjinya Apabila Ia Berjanji, Dan
  Orang-orang Yang Sabar Dalam Kesempitan,
  Penderitaan Dan Dalam Peperangan. Mereka Itulah
  Orang-orang Yang Benar (Imannya) Dan Mereka
  Itulah Orang-orang Yang Bertakwa.
 •  
 •  

27
28
DOA ANTARA DUA KHUTBAH
Aamin Ya Rabbal Aalamin Tuhan Yang
Memperkenankan Doa Orang-orang Yang Taat, Berilah
Taufik Kepada Kami Di Dalam MentaatiMu, Ampunilah
Kepada Mereka Yang Memohon Keampunan.
28
29
Khutbah Kedua
29
30
Pujian Kepada Allah S.W.T.
???????? ??????  
Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T.
30
31
Syahadah
???????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ???????? ??
???????? ????? ?????????? ????? ??????????
?????????? ???????? ????????????
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah
melainkan Allah yang Maha Esa. Aku juga bersaksi
bahawa Nabi Muhammad S.A.W. adalah hambaNya dan
rasulNya.
31
32
Selawat
?????????? ?????? ????????? ????? ??????????
???????????? ????????? ??????? ?????
????????????? ???????????
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad S.A.W. , keluarga
dan seluruh sahabatnya.
32
33
Pesanan Takwa
???????????? ?????????? ????????? ?????
?????????????????? ????? ??????????????
Aku pesan pada anda sekelian dan pada diri saya
supaya bertaqwa kepada allah dan mentaatinya,maka
berjayalah orang yang bertaqwa.
33
34
Bertakwa kepada Allah
Seruan
Sentiasa beramal untuk bekalan Akhirat
Sebaik-baik Bekalan Ketakwaan Kepada Allah S.W.T

34
35
Tahun Baru Hijrah Dan Masehi menjelang lagi.
Tahukah Kitaumur Kita Telah Berlalu Setahun
Lagi Semenjak Tahun Lepas Dan Kita Semakin Dekat
Dengan Panggilan Ilahi?
Sedarkah Kitabahawa Masa Yang Kita Sedang
Habiskan Merupakan Umur Atau Nyawa Kita Di Dunia
Ini?
35
36
Ketahuilah.
Sentiasa Mengingati Akan Usia
Lahirkan Keinsafan Diri
Hindari Dari Perbuatan Yang Bercanggah
36
37
FIRMAN ALLAH TAALA
 • ????? ??????????? ????? ??????? ???????
  ??????????? ?????? ???????
 •  
 • Maksudnya
 • Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti
  benar-benar berada dalam syurga yang penuh
  kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang
  derhaka benar-benar berada dalam neraka.
 • Surah Al Infitar Ayat 13 Dan 14

37
38
Surah al-Ahzab Ayat 56
Maksudnya Sesungguhnya Allah s.w.t. dan para
MalaikatNya sentiasa berselawat ke atas Nabi
Muhammad s.a.w. Wahai orang-orang yang beriman!
Berselawatlah kamu atasnya serta ucapkanlah salam
sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan
sepenuhnya.
38
39
Doa
Ya Allah, kurniakanlah keredaan kepada khulafa
Ar-Rasyidin dan sahabat-sahabat serta kerabat
keseluruhan.
Ya Allah, ampunkanlah dosa golongan muslimin dan
muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang
telah mati.
39
40
Ya Allah, Peliharakanlah Seri Paduka Baginda Yang
Dipertuan Agong Al Wathiqu Billah Tuanku
Mizan Zainal Abidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud
Al Muktafibillah Shah Dan Seri Paduka Baginda
Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah.
Peliharakanlah Zuriat-zuriatnya Serta Kaum
Kerabatnya.
40
41
Ya Allah, Peliharakanlah Pemangku Raja, Tengku
Mohammad Ismail Ibna Al-Wathiqi
Billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan
Peliharakanlah Jua Pemimpin-Pemimpinnya,
Ulama-Ulamanya, Pekerja-Pekerja Serta Seluruh
Rakyatnya Dari Kalangan Umat Islam Dengan
RahmatMu. Wahai Tuhan Yang Maha Penyayang.
41
42
Doa
Ya Allah, Tolonglah Islam dan Orang-Orang Islam,
Hancurkanlah Kekufuran dan Orang Yang Syirik,
Orang Munafik. Hancurkanlah Musuh-MusuhMu dan
Musuh Agama, Ampunkanlah Dosa-Dosa Kami dan
Saudara Kami Yang Terdahulu Telah Beriman dan
Janganlah Engkau Biarkan Kedengkian Dalam Hati
Kami Terhadap Orang-Orang Yang Beriman,
SesungguhNya Engkau Maha Penyantun dan Maha
Penyayang.
42
43
Doa
Ya Allah, Lembutkanlah Hati-Hati Kami dan
Perbaikilah Perhubungan Kami dan Jadikanlah Kami
Orang Yang Mendapat Petunjuk. Ya Allah, Kami
Telah Menzalimi Diri Kami Sendiri dan Sekiranya
Engkau Tidak Mengampunkan Kami Dan Merahmati Kami
Nescaya Kami Akan Menjadi Orang Yang Rugi. Ya
Allah, Kurniakanlah Kepada Kami Kebaikan Di Dunia
dan Kebaikan Di Akhirat Serta Hindarilah Kami
Dari Seksaan Neraka.
43
44
Wahai hamba-hamba ALLAH
Sesungguhnya ALLAH menyuruh berlaku adil, dan
berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada
kaum kerabat dan melarang daripada melakukan
perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta
kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan
larangannya ini) supaya kamu mengambil
peringatan mematuhinya.
44
45
Maka ingatlah Allah yang Maha Agung nescaya Dia
akan mengingatimu dan bersyukurlah di atas
nikmat-nikmatnya nescaya Dia akan menambahkan
lagi nikmat itu kepadamu, dan pohonlah dari
kelebihanNya, nescaya akan diberikanNya
kepadamu. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu
lebih besar (faedah dan kesannya) dan (ingatlah)
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
45
46
??????????? ?????????.....Marilah dirikan
solat..
Lurus Dan Rapatkan Saf Anda Kerana Saf Yang Sama
Termasuk Di Dalam Kesempurnaan Solat.
46
About PowerShow.com