barn med FH gravid med FH - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – barn med FH gravid med FH PowerPoint presentation | free to download - id: 581b9a-YzllNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

barn med FH gravid med FH

Description:

Glucosamin. nsket tablettform. Kontroll hos fastlege. Sukkersyke . Tungt f ned. Jevnlig innkalling. Effexor. Gikk over til nyere typer som skulle bedre HDL ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:70
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: KjetilR
Learn more at: http://www.f-h.no
Category:
Tags: barn | glucosamin | gravid | med

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: barn med FH gravid med FH


1
barn med FHgravid med FH
 • Kjetil Retterstøl
 • FH medlemsdag 16/3-13

2
Vanlige spørsmål
 • Når bør man begynne med medisiner?
 • Hvor mye betyr det å begynne tidlig
 • Hvor trygt er det?

3
Atherosklerose
 • Angår de fleste
 • Begynner tidlig
 • Langsom
 • Kan bremses - tidlige stadier kan reverseres
 • Billig og enkelt å finne særlig utsatte personer

Gresk, ather snerp eller grøt, oma
masse skleros hard. Med årenes løp
avleires kolesterol og annet fett seg i
endothelet.
4
Koronar aterosklerose hos 300 soldater (18-48 år)
drept i fronten i kamp/ulykke
 • The coronary arteries were carefully dissected
  in all cases.
 • 35 "Fibrous" thickening or streaking causing
  insignificant luminal narrowing
 • 3 Plaques causing complete occlusion of one
  or more vessels.

Coronary disease among United States soldiers
killed in action in Korea preliminary report.
ENOS WF, HOLMES RH, BEYER J. J Am Med Assoc. 1953
Jul 18152(12)1090-3
5
Aterosklerose
 • Enkelt å forebygge
 • Vanskelig å behandle

6
Aterosklerose - en helt normal aldringsprosess
7
Behandling av barn
 • Balansere fordeler versus ulemper

8
Oftest enkelt å komme oppnå behandlingsmålene for
lipider
 • Vektøyet er
 • Kost og livsstil
 • Medikamenter
 • Statiner
 • Ezetimib,
 • Resiner,
 • Omega-3
 • Spennede nyheter!

9
220 pasienter med FH
De hadde brukt statiner i gjennomsnittlig 14 år.
10
Behandling av barn
 • Kostråd kan også gi bivirkninger

11
FH kan gi dårlig samvittighet
Jeg føler ikke at jeg er flink nok til å følge de kostrådene jeg har fått? Jeg føler ikke at jeg er flink nok til å følge de kostrådene jeg har fått? Jeg føler ikke at jeg er flink nok til å følge de kostrådene jeg har fått? Jeg føler ikke at jeg er flink nok til å følge de kostrådene jeg har fått?
HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG
9 42 13 23 13
12
20 føler at matgleden forringes av FH
Jeg føler at FH forringer min matglede Jeg føler at FH forringer min matglede Jeg føler at FH forringer min matglede Jeg føler at FH forringer min matglede Jeg føler at FH forringer min matglede
HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG
4 16 11 24 45
13
53 har problemer med offentlige spisesteder
Jeg synes det er vanskelig å finne kolesterolvennlig mat på offentlige spisesteder slik som kantine, kafe og restauranter Jeg synes det er vanskelig å finne kolesterolvennlig mat på offentlige spisesteder slik som kantine, kafe og restauranter Jeg synes det er vanskelig å finne kolesterolvennlig mat på offentlige spisesteder slik som kantine, kafe og restauranter Jeg synes det er vanskelig å finne kolesterolvennlig mat på offentlige spisesteder slik som kantine, kafe og restauranter Jeg synes det er vanskelig å finne kolesterolvennlig mat på offentlige spisesteder slik som kantine, kafe og restauranter
HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG
20 33 18 21 8
14
Kolesterolvennlig kost kan skape problematiske
situasjoner (26)
Jeg synes det kan skape vanskelige situasjoner når jeg blir servert mat jeg vet ikke er bra Jeg synes det kan skape vanskelige situasjoner når jeg blir servert mat jeg vet ikke er bra Jeg synes det kan skape vanskelige situasjoner når jeg blir servert mat jeg vet ikke er bra Jeg synes det kan skape vanskelige situasjoner når jeg blir servert mat jeg vet ikke er bra Jeg synes det kan skape vanskelige situasjoner når jeg blir servert mat jeg vet ikke er bra
HELT ENIG DELVIS ENIG VERKEN ENIG ELLER UENIG DELVIS UENIG HELT UENIG
7 19 14 29 30
15
Statinstudier på barn
 • Åtte publiserte randomiserte, placebokontrollerte
  studier studier med
 • Lovastatin, Simvastatin, Pravastatin,
  Atorvastatin, Rosuvastatin
 • Drøyt 1.200 barn
 • Varighet 12 uker 2 år
 • Kolesterolabsorpsjonshemmeren Ezetimibe
 • 244 barn
 • Resin (cholestagel hemmer opptak av gallesyrer)
 • Drøyt 200 deltakere
 • Resin (pulver)
 • Pravastatin prøvd ned til 8 år alder og i 4 år
  (ikke-randomisert 2.-4. år)
 • Øvrige statiner prøvd fra 10 års alder
 • De fleste barna har begynt etter
  pubertetsutviklingen har startet (Tanner 2)

A systematic review and meta-analysis of statin
therapy in children with FH Avis HJ et al.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007
Aug27(8)1803-10.
16
Statinstudier på barn
 • LDL-reduksjon som hos voksne - ca 20-50
 • Ingen klinisk betydningsfull effekt på
 • Vekst
 • Seksuell utvikling
 • Hormonnivå
 • Biokjemiske eller hematologiske parametre

17
Statinstudier på barn
 • Sparsomme data
 • Alder lt 10 år
 • Tanner stadium 1
 • Høydosebehandling
 • Langtidsbehandling

18
Ultralydmåling av intima-media-tykkelse (IMT) i
halsarterie
19
Carotid intima-media thickness (IMT) changes from
baseline for the different carotid arterial wall
segments in the pravastatin and placebo groups of
children with FH
Wiegman et al JAMA 2004292 331
20
FH-Barnestudier ved Lipidklinikken
Studie Intervensjon Deltakere/varighet Alder LDL
Tonstad et al. 1996 Kolestyramin 96 diett i 1 år 72 random til 1 år medisin 6-11 -18
Tonstad et.al1996 Kolestipol 66 random - 42 fullført 1 år 10-16 -18
Amundsen, Ose et al. 2002/2004 Plantesterol- margarin 38 random 37 oppfølging i 1 år 7-12 -10 -11
De Jong, Ose et al. 2002 Simvastatin 173 totalt. 48 uker Lipidklinikken 32 10-17 -41
McCrindle, Ose et al. 2003 Atorvastatin 187 totalt. 2626 uker Lipidklinikken 32 10-17 -40
Ezi-ungdom 2005 Ezetimibe/ simvastatin Ca 200 totalt. 1 år LK 8 random, 7 fullført 10-17 -50
CHIPS 2006 Colesevelam 180 totalt. 32 uker LK 9 random, 7 fullført 10-17 -14
PLUTO 2006 Rosuvastatin Ca 200 totalt. 1240 uker LK 23 random, 21 fullført 10-17 -39-50
21
Statiner og barn?
 • Skal man starte tidlig og forsiktig?
 • Eller vente til de blir 18
 • Når skal behandlingen starte?
 • Hva er behandlingsmålet?
 • Hvilke medikamenter og hvilke doser skal brukes?

Stein EA.Circulation. 2007 Aug 7116(6)594-5
22
Behandling av barn med FHAnbefalinger
 • Vurder medikamentell behandling fra 10 års
  alderen dersom
 • LDL er over 4.90 mmol/L   
 • LDL er over 4.10 mmol/L ved tidlig
  hjerte-karsykdom i slekten
 • Behandlingsmål
 • LDL under 3.35 mmol/L
 • Helst LDL under 2.85 mmol/L

McCrindle et al. Circulation. 2007 Apr
10115(14)1948-67. Epub 2007 Mar 21
23
Behandling av barn med FHAnbefalinger
24
Vurdering av risiko hos barn
 • Gutt
 • Sterk familiehistorie
 • Lav HDL
 • Høy triglyserid
 • Overvekt
 • Diabetes eller annen sykdom som gir økt risiko
 • Hypertensjon
 • Høy lp(a)
 •       

25
Aterosklerose gir en slags betennelse i karveggen
 • Mange barn på Lipidklinikken har gitt blodprøver
  som det er forsket på.
 • Data tyder på at enkelte betennelsesfaktorer er
  litt økt hos barn med FH

26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
Barn på statiner i Norge
30
Barn på statiner i Norge
31
Graviditet og FH - det er gjort få studier
 • Derfor har vi gjennomført flere studier selv.
 • Vi fulgte 22 kvinner med FH fra svangerskapsuke
  17-20 og frem til 3 måneder etter fødsel.
 • Graviditet og fødsel foregikk slik som i en
  normalbefolkning.
 • Kolesterolet økte med ca. 30  og blodfettet
  (triglyseridene) økte med 114 .
 • Det medførte ingen sykdom eller komplikasjon
  verken hos kvinnene eller barna.

32
Lipidprofilen hos FH gravide
33
Man må slutte med statin. Hvordan går det?
34
Kobling av data mot Medisinsk fødselsregister
 • Vi koblet vi data fra pasientregisteret på
  familiær hyperkolesterolemi med Medisinsk
  fødselsregister.
 • 1.871 kvinner med FH som hadde fått 2.319 barn i
  løpet av en 40 års periode.
 • Vi grupperte pasientene tidsmessig.
 • Gamle data ble derfor sammenlignet med data fra
  nyere tid (der de fleste kvinner hadde brukt
  statin før graviditet).
 • Vi fant ingen forskjeller i forhold til
  bakgrunnsbefolkningen (alle svangerskap og
  fødsler i Norge i den tilsvarende tidsperioden).

35
Bruk av kolesterolsenkende medikament under
graviditet ?
 • Noen oppdager at de er gravide uten at de har
  sluttet med statin

36
Jeg er gravid og har fått målt rekordhøyt
kolesterol!
37
Jeg tør ikke få flere barn for da må jeg slutte
med kolesterolmedisin
38
Many physicians are faced with the dilemma of
giving advice to FH woman about pregnancy,
because the risk for the woman and potential
adverse birth outcome has not been known. The
present study shows that severely increased
levels of total and LDL cholesterol caused by a
monogenetic disorder was apparently not
associated with increased risk for mother or
infant during pregnancy or delivery.
39
Konklusjon
 • FH kvinner sammenlignet med kvinner fra generell
  populasjon
 • Har ikke høyere risiko for uheldig
  svangerskapsutfall
 • Føder like mange barn
 • Alder for første fødsel er ikke annerledes
 • Behov for videre studier
 • Risiko for kardiovaskulære utfall under og etter
  FH svangerskap
 • Effekt av intrauterint miljø under FH svangerskap
  for barnets helse senere i livet

40
Videre studier - registerkobling
 • Når i livet bør statinbehandling startes?
 • Effekten av 20-30 års statinbehandling?
 • Svangerskap
About PowerShow.com