T - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – T PowerPoint presentation | free to download - id: 50e991-Y2NlNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

T

Description:

... bozulmayacak ekilde tesbit edilebilir TEKN K lem ncesi hasta veya hasta yak n ndan ayd nlat lm onam al nmas . – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:61
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 48
Provided by: nurg
Learn more at: http://saglikdokumanlari.com
Category:
Tags: onam

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: T


1
TÜP TORAKOSTOMI
2
SUNU PLANI
 • ENDIKASYONLARI
 • KONTRAENDIKASYONLARI
 • ANESTEZI
 • GEREÇLER
 • POZISYON
 • TEKNIK
 • KOMPLIKASYONLARI

3
ENDIKASYONLARI
 • Pnömotoraks
 • Açik veya kapali
 • Basit veya tansiyon
 • Hemotoraks
 • Hemopnömotoraks
 • Hidrotoraks
 • Silotoraks
 • Ampiyem
 • Plevral efüzyon
 • Penetran gögüs travmalari
 • Pnömotoraks olusumu için risk altinda olmak (kot
  fraktürü)

4
KONTRAENDIKASYONLARI
 • Acil torakotomi ihtiyaci kesin kontraendikasyon
 • Relatif kontraendikasyonlar
 • Koagulopati
 • Akcigerde bül
 • Pulmoner, pleural veya torakal yapisikliklar
 • Loküle pleural efüzyon veya ampiyem
 • Tüp yerlestirilecek yerde enfeksiyon

5
ANESTEZI
 • Sistemik analjezi kontraendikasyon olmadikça
  bilinci açik hastalarda kullanabilir
 • Sistemik analjezi kontraendikasyonlari vital
  anstabilite ve hastanin kabul etmemesi
 • Sedasyon analjezi
 • Lokal anestezi

6
GEREÇLER
 •  
 • Gögüs tüpü veya Fuhrman kateteri
 • Kapali gögüs drenaj seti
 • Kelly klempleri , bistüri , penset ve makas
 • Steril eldiven ve örtü
 • Sütür materyali( 1.0 )

7
GEREÇLER
 • Flaster ve gazli bez
 • 1-2 lik epinefrinli lidokain
 • 10 - 20 cc lik enjektörler
 • Steril hazirlik solüsyonu 

8
GEREÇLER
 • Gögüs tüpü ölçüleri
 • Erkek - 28-32F
 • Kadin - 28F
 • Çocuk - 12-28F
 • Bebek - 12-16F
 • Yenidogan - 10-12F

9
HASTA POZISYONU
 • Hasta supine veya 45 lik açi ile uzanmali
 • Hastanin kolu yan tarafinda abdüksiyon ve dis
  rotasyonda veya basinin altina konmali
 • Hastanin kolu dolasimi bozulmayacak sekilde
  tesbit edilebilir

10
TEKNIK
 • Islem öncesi hasta veya hasta yakinindan
  aydinlatilmis onam alinmasi.
 • Gögüs tüpü ve kapali drenaj sistemi hazirlanir.
  Kapali drenaj sistemi su ile isaretli kisma kadar
  su ile doldurulur.
 • Hastaya pozisyon verilir.
 • 5.interkostal aralik ve orta aksiller hat tesbit
  edilir.
 • Cilt insizyonu kot üzerinde orta ve ön aksiller
  hat arasindan yapilir. Bu yerin asagisi gögüs
  tüpünün yerlestirilecegi interkostal araligi
  gösterir.
 • Cerrahi isaretleme anatomiyi daha iyi belirlemek
  için kullanilabilir
 • Fazla tüyler temizlenir ve temizleme solüsyonu
  gögüs duvarina genis bir sekilde uygulanir.
 • Temizlenen bölge steril örtü ile örtülür ve
  uygulam yapacak kisi steril olarak hazirlanir.

11
TEKNIK

Cilt hazirligi ve isaretleme
12
TEKNIK
 • Analjezi uygula (kontraendikasyon yoksa sistemik
  analjezi)
 • 25 ga uçlu 5 ml lik enjektörle lokal anestezik
  cilt insizyonuna baslamadan uygulanir.
 • 5 ml lik anestezik solüsyon insizyon bölgesine
  cilt ve ciltalti dokuya genis bir sekilde
  infiltre edilir. Daha sonra gögüs tüpünün
  izleyecegi yönde kosta , interkostal kaslar ve
  plevraya yaklasik 10 ml anestezik solusyon
  infiltre edilir.
 • Enjektör ucu plevral bosluga girdiginde hava ,
  kan, püy veya bunlarin karisimi aspire edilir.

13
TEKNIK
Lokal anestezi
14
TEKNIK
 • 10 nolu bistüri kullanilarak kostaya paralel
  olarak 2-4 cm uzunlugunda cilt kesisi yapilir.

15
TEKNIK
Cilt kesisi
16
TEKNIK
 • Kanama kontrolü yapilabilecek veya orta boy Kelly
  klempi kullanarak keskin olmayan ciltalti
  diseksiyon yapilir, klemp aralikli olarak kapali
  bir sekilde sokulur ve çekilrken açilir.

17
TEKNIK
Interkostal kaslardan asagiya keskin olmayan
diseksiyon
18
TEKNIK
Interkostal kaslardan asagiya keskin olmayan
diseksiyon
19
TEKNIK
 • Cilt insizyonundan klemple açilan yol parmakla
  palpe edilir.

20
TEKNIK
Ayrilmis interkostal bosluk ve inferior kostanin
üst ucu palpe edilir
21
TEKNIK
 • Bu islemler sirasinda ilave lokal anestezi
  interkostal kaslara ve plevraya yapilabilir .
 • Kapali büyük Kelly klemple interkostal kaslar ve
  parietal plevra geçilerek plevral bosluga
  girilir.
 • Bu manevra biraz güç gerektirir ve kapali Kelly
  kelmp ile bükme hareketi yapilir.
 • Bu hareket kontrollü bir sekilde yapilmali, klemp
  gögüs içine çok fazla itilmemelidir çünkü akciger
  ve diyaframa zarar verilebilir.
 • Giris deliginden plevral bosluga girildiginde
  hizli bir hava veya sivi çikisi olabilir.

22
TEKNIK
Kapali Kelly klamp kullanilarak gögüs duvarindan
plevral kaviteye girilir. Klemple kostanin üst
kenarinin üzerinden kilavuz yol açilir.
23
TEKNIK
 • Kelly klempi plevral boslukta açilir ve çeklir
  böylece gögüs duvari katlari arasinda diseksiyon
  hatti genisletilir.
 • Bu pasaj gögüs tüpü takilirken islemi
  kolaylastirir.

24
TEKNIK
Kelly klemp ile plevral kaviteye girilir, ve
klemp açilarak genisletilir.
25
TEKNIK
 • Steril eldivenli parmakla açilan yol
  degerlendirilir ve akciger dokusu ile olasi
  yapisikliklar hissedilmeye çalisilir. Parmak 360
  º döndürülmelidir ki yapisiklik bulunmasi halinde
  gögüs tüpünün kivrilmasi ve yanlis yerlesimi söz
  konusu olabilir. Budurumda tercih edilen yöntem
  fluroskopi altinda girisimsel radyoloji
  tarafindan yapilmasidir.

26
TEKNIK
Gögüs tüpü yerlestirme öncesi parmakla açilan yol
ve yapisiklik arastirmasi için palpe edilir
27
TEKNIK
 • Gögüs tüpünün ne kadar içeri sokulacagini tahmin
  etmek için cilt insizyonundan akciger apeksine
  kadar olan mesafe ölçülmelidir.
 • Istenirse tahmin edilen uzunluk bir klemple
  isaretlenir.
 • Bazilari ise tüpü distal kisimdan klemple tutup
  tahmini mesfeye kadar yerlestirmeyi tercih eder.

28
TEKNIK
 • Gögüs tüpü fenestrali uç kismindan Kelly klemple
  tutularak açilan yol boyunca itilerek torasik
  kaviteye yerlestirilir.

29
TEKNIK
Gögüs tüpü proksimal kismindan kelly klemple
tutulur ve gögüs tüpüne kilavuz yol olarak
kullanilir. Gögüs tüpünün distal kismi ise baska
bir klemple drenaj ünitine baglanincaya kadar
tesbit edilir.
30
TEKNIK
 • Kelly klempi açilir ve gögüs tüpü ileri ve
  yukariya dogru ilerletilir. Gögüs tüpünün
  fenestrali kisminin torasik kaviteye girmesine
  dikkat edilmelidir.
 • Gögüs tüpü ile drenaj ünitesini birlestir. Ve
  daha sonra distal kisimdaki klemp de açilirak
  gögüs tüpü ile drenaj ünitesinin birlesmesi
  saglanir.

31
TEKNIK
Gögüs tüpü ile drenaj ünitesini birlestirme
32
TEKNIK
 • Gögüs tüpü 0 veya 1-0 ipek veya naylon iplerle
  cilde saglamlastirilir.
 • Gögüs tüpü her iki tarafindan basit sütürle
  tesbit edilir. Bu sekilde cilt insizyonu kapanir
  ve hasta hareketi ile gögüs tüpü
  yerdegistirmesine enegel olunur.
 • Her bir sütür önce cilde atilir daha sonra gögüs
  tüpü etrafinda birkaç kez döndürülüp dügümlenir.

33
TEKNIK
A 0 veya 1-0 ipek veya naylon sütür gögüs tüpünü
cilde saglamlastirmak için kullanilir.
34
TEKNIK
 • Cilt insizyonu ilaçli gazli bezle(örn, Vazelin)
  kapatilir.

35
TEKNIK
Cilt insizyonuna ilaçli gazli bez uygulanir.
36
TEKNIK
 • 4x4 lük gazli bez Y seklinde kesilerek kapayici
  örtü olusturularak gögüs tüpü sarilarak üzeri
  tesbit edilir. Dikkat edilmesi gereken gögüs tüpü
  ile gögüs duvari arasin ayeterli ped konmasidir.

37
TEKNIK
Y sekilli 4x4 lük gazli bez hazirla
38
TEKNIK
Gögüs tüpü gazli bezler yerlestirildikten sonra 4
tarafi da güzel bir sekilde yapistirilmalidir.
39
TEKNIK
 • Gögüs tüpünün yerini dogrulamak için PA Akciger
  grafisi çekilir.

40
TEKNIK
Gögüs tüpü dogru pozisyonda
41
TEKNIK ÖZET
 • Toraks duvarini iyodinle temizle
 • Tercih edilen bölge orta aksiller çizgide 5. veya
  6. interkostal bosluktur
 • Lokal anestezi uygula
 • 2-4 cm cilt insizyonu uygula
 • Klemple kosta üzerinde tünel olustur
 • Interkostal kasi kosta üzerinden insize et
 • Plevral bosluga gir
 • Adezyonlar için parmakla süpür
 • Parmagini rehber olarak kullanarak tüpü plevral
  bosluga yerlestir
 • Tüpü sütüre ederek yerine sabitle
 • Akciger grafisi ile tüpün pozisyonunu kontrol et

42
KOMPLIKASYONLAR
 • 1-Hatali Yerlestirme
 • Horizantal (diafram üzerinde ) Hemotaraksta
  kabul edilebilir fakat pnömotoraksta pozisyonu
  degistirlmelidir.
 • Subkutanöz Tekrar pozisyon verilmelidir.
 • Gögüs içinde çok uzaga yerlestirme (karsi taraf
  apikal plevraya) Geriye çekilmeli
 • Abdominal bosluga yerlestirme Durum
  düzeltilmelidir.

43
KOMPLIKASYONLAR
Gögüs tüpü diyafram üzerinde açilanmis.
44
KOMPLIKASYONLAR
 • 2-Kanama
 • Lokal Genellikle direkt basiya cevap verir.
 • Hemotoraks (akciger veya interkostal arter
  hasari) spontan çözülme olmazsa torakotomi
  gerekir.
 • 3-Hemoperitoneum (KC veya dalak hasari) Acil
  laparotomi gerekir.

45
KOMPLIKASYONLAR
 • 4-Organ penetrasyonu (genellikle cerrahi onarim
  gerekir.)
 • Mide , kolon, or diafram Bilinmeyen bir
  diyafram hernisi nedeniyle olusur.
 • Akciger - Plevral yapisiklik veya torakostomi
  tüp torakari kullanma sonucu olusur.
 • KC veya dalak Acil laparotomi gerekir.

46
KOMPLIKASYONLAR
 • 5-Gögüs tüpünün yerdegistirmesi
 • 6-Ampiyem Gögüs tüpü plevral bosluga bakteri
  girmesine neden olabilir.
 • 7-Gögüs tüpünün tikanmasi Ikinci bir gögüs tüpü
  ile degisim gerekbilir.

47
 • TESEKKÜRLER
About PowerShow.com